Reserapport - KI-student
Lärosäte: Universidade de São Paulo
Utbildningsprogram: Logoped
Utbytesprogram: INK
Termin: Hösttermin 17/18

Innan avresa

Jag kände att det vore spännande att få studera i en studiemiljö utomlands och Brasilien befann sig i en världsdel jag tidigare inte besökt men velat göra. Just vid USP (Universidade de São Paulo) vid Bauru sker undervisningen på campus i ett sjukhus känt för rehabilitering av barn och vuxna med medfödda missbildningar eller andra abnormaliteter i skallens och ansiktets benstrukturer. Där arbetar logopederna i team för att utvärdera behandling för barn med läpp-, käk- och gomspalt och det är en god möjlighet att fördjupa sig i området LKG inom logopedi. Innan resa kan man kolla hur vaccinationsrisk för Gula febern eller zikavirus ser ut. Jag tog båda vaccin innan avresa för säkerhetens skull.

Ankomst och registrering

Cirka fem dagar innan kursstart anlände vi till Guarulhos International airport i São Paulo. Bästa sättet att ta sig till universitetet upplevde jag var via flygplatsbuss till den officiella busscentralen i SP kallad "Barra Funda". Där kan man köpa en bussbiljett som tar en till Bauru, ca 5,5 timmars bussresa. Behåll biljetter hela turen då de kollar den flera gånger. Vi blev mottagna på campus utav ansvarige läraren och två studenter. De gav oss ett vänligt bemötande och vi gavs en introduktion av schemat och olika områden på campus som vi skulle tillbringa våra 5 veckor i. En introduktionskurs till Brasilien gavs, dock på både engelska och portugisiska.

Ekonomi

Transport blev en kostnad under utbytet, både genom att resa till Bauru men även ifall man bestämmer sig för att resa inomlands några dagar under studenternas lediga dagar/perioder av röda dagar då undervisningen exempelvis skedde under halvdagar. Inom campus är allt gångavstånd och inga extra kostnader tillkommer. Skollunchen var otroligt billig (2 Real vilket är ca 5 kr) och var ätbar/god. Man har även möjlighet att laga mat hemma i köket som tillhör boendet. Maten i mataffären hade många varor som var billigare än i Sverige men inte alltid. Översiktligt var det mesta billigare än Sverige. Ett undantag var kläder i affärerna som kostade lika mycket ungefär.
Maten i cafeterian

Boende

Bostad ordnades av skolan för utbytet. Vi två studenter fick dela ett rum med koppling till eget badrum och dusch. Boendet var rätt standard men hade det mest essentiella. Fläkt fanns dessutom då det var rätt varmt under perioden vi var där. Lägenheterna för boendet ligger ca 5 minuters gångväg från sjukhuset och 2 min från biblioteket. Internetuppkopplingen på campus kunde vara rätt dålig.

Studier allmänt

Studierna och kurserna vi läste på USP Bauru var mer ostruktuerade än de vi är vana med på KI. Utbildningssystemet ser annorlunda ut och eftersom de andra som deltar i kursen tillhör olika professioner som tidigare arbetat med patientgruppen var kunskapsglappet mellan oss svenska studenter och dem större. Lärarrelationerna är mer privata och informella av vi är vana med i Sverige. Jag upplevde dessutom att studenter på utbildningen, i jämförelse med det som är vanligt i Sverige på KI, hade mindre makt över att bestämma över/anpassa sin egen utbildning. Jag kände att ett sätt att skriftligt/elektroniskt utvärdera kursen i slutändan hade varit bra för vidare anpassa undervisningstillfällena för kommande svenska studenter.

Kurser under utbytet

Kurser motsvarande termin 7 på KI
Sammanlagt läste vi två kurser under vårt utbyte.
Den ena kursen bestod till stor del utav praktiska observationer och auskultationer där vi fick följa olika logopeder och olika professioner på sjukhuset. Vi fick sitta med på nybesöket och diagnosticering av nya spädbarn som skrivits in på sjukhuset där ett tvärprofessionellt team informerade föräldrarna om hur den kommade vårdprocessen kommer se ut för deras barn. Därmed fick vi också se nasofaryngoskopi och nasometri utföras på olika patienter. Denna kurs erbjöd även olika föreläsningar som kartlade etiologin, prevalensen och samförekomster av sjukdomar till läpp-, käk- och gomspalt.
Den andra kursen bestod av artikel granskningar och en presentation av en artikel som sjukhuset utgivit. Till denna kurs fick vi även gå på olika föreläsningar som kartlägger de svårigheter ett barn fött med läpp-, käk- och gomspalt möter, där vi fick fördjupa oss inom olika syndrom såsom Treacher Collins Syndrome. Denna kurs upplevde jag saknade ett sätt att kritiskt granska artiklarna som presenterades och hade dessutom otydlig information kring utförandet. Vi fick exempelvis inte veta att vi skulle skapa powerpointen på portugisiska (via översättningsmedel eller med hjälp av en student som kunde språket) förrän i slutet av kursen.
Det som var bra i kurserna var auskultationerna där man kunde få se en stor variation patienter i olika åldrar för att skapa sig själv en egen bild om patientgrupperna.
Besök hos tändläkarna i sjukhuset

Språk och kultur

Språkkurser erbjöds inte. Tips till alla som vill ge sig ut på utbytet är att läsa på basic portugisiska. Det kommer hjälpa en under utbytets gång då det kan finnas många situationer såsom när man beställer bussbiljett etc. där engelska inte är så effektivt. Spanska kan också vara ett alternativ till att skapa förståelse på. Folk i Brasilien var väldigt vänliga, väldigt öppna och hjälpsamma mot oss. Jag fick ett positivt intryck av de människor vi mötte och kom i kontakt med.

Fritid och sociala aktivteter

Staden Bauru är medelstor med 300 000 invånare. Under utbytet spenderar man mest tiden på campus. Det finns dock närliggande café, mataffär (15 min gångväg bort), park och även gymanläggningar. Campus är bevakad av säkerhetsvakter på båda ändar, så man kommer in och ut genom att förklara vem man är och att man studerar härinne. Sedan känner de igen en. Kontakt med de andra studenterna var de master och doktorerande studenter som gick kurserna med oss men även de studenter som bodde grannar med oss i lägenheterna. Kårlivet är inte direkt stort på USP Bauru men det fanns möjligheter att hitta på aktiviteter med de studenter man pluggade tillsammans med och exv. anordnades en avslutningsfest för oss i slutet av vår studietid. Tips är att utnyttja helger och helgdagar till att boka en resa inomlands, vi besökte exempelvis Rio de Janeiro under 3 dagar.

Volleybollmatch med Baurus nationella ungdomslag för kvinnor

Sammanfattning

Sammanfattningsvis har jag med mig mycket positiva erfarenheter efter utbytet som påverkar mig än idag. De gav mig ett bredare perspektiv på hur studier utomlands och hur logopedin i ett annat land kan se ut. Det kommer säkerligen vara kunskaper som jag tar med mig in i arbetslivet som logoped. Brasilien är ett intressant land med en rik kultur och härliga människor.
Rio de Janeiro, Sockertoppen berget