Reserapport - KI-student
Lärosäte: City University London
Utbildningsprogram: Sjuksköterska
Utbytesprogram: Erasmus
Termin: Hösttermin 17/18
Namn: Lotta Kockum
E-postadress: lotta_kockum@hotmail.com

Innan avresa

Innan avresa

Redan innan jag började min utbildning på Karolinska Institutet var jag övertygad om att jag ville göra ett utbyte om möjlighet skulle ges. Första veckan på utbildningen så informerades vi om att KI har utbytesavtal med universitet världen över så när det väl var dags att ansöka till att göra ett utbyte var peppen total! 


Varför London?

Jag valde att åka till London eftersom jag tycker att det är en väldigt spännande stad och språkligt tänkte jag att det skulle vara bra att öva mina färdigheter i engelska inom medicin. Eftersom jag var den första som åkte på utbyte till London inom sjuksköterskeutbildningen fanns det inte så mycket information att tillgå. Dock fick vi en kontaktperson från City (universitetet) som tilldelade viktig information angående praktikplats, vaccinationskrav och datum vi skulle ha koll på. Hon var väldigt tillmötesgående och alla frågor var välkomna. 


Vaccination och intyg - var ute i god tid!

Med fördel hade jag redan tidigt i utbildningen vaccinerat mig mot tuberkulos och hepatit vilket ställdes som krav inför utbytet. Intyg från polisens belastningsregistret var också efterfrågat och mitt tips är att börja i god tid så man slipper stressa med sådant eftersom det kan dröja. Jag såg till att kopiera alla dokument så jag hade att tillgå ifall något skulle försvinna.

Ankomst och registrering

Innan kursstart

Eftersom jag hade kommit överens med universitet att träffas veckan innan kursstart så hade jag några dagar på mig att komma till rätta. Väl på universitet fick vi träffa studiehandläggare som även gav oss passerkort och arbetskläder.


Under mina dagar innan kursstart passade jag på att söka upp vart universitet, sjukhus, matbutiker och vart mitt boende låg.

Jag rekommenderar att man åker med några dagars framförhållning så man hinner göra sig lite hemmastad och besöka universitet innan kursstart. Tyvärr erbjöds ingen fadderorganisation eller introduktionskurs. Däremot så hade vi något som kallades "lecture meetings" var tredje vecka ungefär tillsammans med en adjunkt och några andra sjuksköterskestudenter ifrån City genomförde sin praktik samtidigt som oss på The London Clinic. Under dessa möten diskuterades vad vi hade fått göra, kursmål och individuella mål. Det var bra för egenreflektion och intressant att höra vilka krav som ställdes på de engelska sjuksköterskestudenternas. Vi diskuterade skillnader i våra roller som sjuksköterska i våra respektive land och kulturella skiljaktigheter.

Ekonomi

Kostnadsläget

London är ingen billig stad att leva i men min upplevelse är ändå att gå ut och äta på restaurang är snäppet billigare än i Sverige och även maten i matvarubutiker. Däremot är det dyrt med boende och kommunala transportmedel. Jag hade turen att inte bo mer än 4 km ifrån sjukhuset vilket resulterade i att jag kunde springa dit och därmed höll nere kostnader för transport. 


Vaccinationskostnader

Beroende på vad du har för vaccinationer sedan tidigare kan kostnader säkert tillkomma inom denna kategori men tänk på att kompletterande vaccination gällande hepatit och tuberkulos erbjuds kostnadsfritt för sjuksköterskestudenter på KI. Se till att göra detta tidigt under utbildningen så blir det inget stressmoment inför utbytesstudierna. 


Vi var tvungna att genomgå en hälsokontroll/läkarundersökning med blodprov som landade på ca. 1200kr. som vi fick bekosta själva. Detta formulär skulle skickas till värduniversitetet innan kursstart för praktik.


Mina bästa tips för att hålla nere kostnaderna under utbyte är att:

Gör en budget - vad prioriterar du och vad vill du passa på att se och göra när du är på utbyte? 


Laga mat istället för att köpa ute och gör matlådor att ta med. Unna dig till exempel under helger att söka upp häftiga restauranger att äta på och lev billigt under veckodagarna!


Hitta alternativ till transportmedel som att cykla, gå eller springa. På köpet får man vardagsmotion och uppleva mycket på vägen! 


Sök boende med god framförhållning för att hitta något inom rimliga gränser ekonomisk, och som har ett bra läge i förhållande till universitet/sjukhus.

Boende

Bostad och kostnad

Eftersom jag inte studerade mer än 12 månader på universitet kunde jag ej bli erbjuden ett studentrum via dem. Jag blev hänvisad till hostels som låg väldigt centralt men var extremt dyra, i alla fall om man som jag skulle vara där i flera veckor. Till slut hade jag turen att komma i kontakt med en kompis till en familjekompis som bor i London med överkomlig hyra. Hos henne fick jag hyra ett rum med eget badrum med god standard och bra läge i Kentish Town som ligger alldeles intill lummiga Camden. Sjukhuset låg som sagt endast några kilometer därifrån vilket gjorde att jag sparade mycket tid och pengar i form av resväg. 


Min månadshyra låg på ca. 4500 svenska kronor/månad vilket är väldigt prisvärt för att vara London! 

Att hitta boende i London är svårt och framförallt är hushållsstandarden låg. 


Mitt tips är att börja söka boende i god tid innan du ska åka och kolla hemsidor så som:


https://www.spareroom.co.uk/


https://www.gumtree.com/


och gå med i facebook grupper "Londonsvenskar boende" och "svenskar i London."

På min gata i Kentish Town

Studier allmänt

Studier allmänt

Mitt utbyte omfattades uteslutande av praktik under en 2 månader. Jag hade alltså inga teoretiska studier och befann mig inte på universitet någonting bortsett från första veckan och sista veckan av utbytesperioden. Som jag tidigare nämnt så hade vi "lecture meetings" vilket var en avstämning med andra sjuksköterskestudenter och en adjunkt från City. Vi som var utbytesstudenter hade fått med oss ett bedömningsformulär från KI som vi utgick ifrån under vår placering. Vi fick däremot tillfälle under dessa möten att även ta del av Citys egna mål och medföljande kriterier för praktik vilket var intressant. Utformningen av kursmålen och kriterierna påminde mycket om våran motsvarighet av BeVut - Bedömningsformulär för Verksamhetsförlagd utbildning. 


Min upplevelse är att man som sjuksköterskestudent under praktikperioder i England har närmare uppföljning med studenterna i jämförelse med vårt svenska system som innefattar en halvtidsbedömning och slutbedömning. Dels på grund av dessa "lecture meetings" som var väldigt fördelaktiga eftersom vi där fick kontinuerligt tillfälle att dela med oss av våra erfarenheter, farhågor och generella samt individuella mål. Därtill blev jag tilldelad en person på sjukhuset som var utbildad sjuksköterska men som hade en administrativ tjänst. Hon fungerade som en slags mentor och hade det huvudsakliga ansvaret för upplägg av schema, underskrift av papper och kontaktperson för universitet. Med henne kunde jag bolla precis vad som helst och vi sågs minst 1 gång/vecka för att prata igenom hur det gick för mig, om det var något jag ville ändra på eller liknande. 


Utöver henne hade jag även min handledare som var verksam sjuksköterska. Jag arbetade inte alla mina 8 veckor med henne men det var hon som i slutändan skulle bedöma mig. Tillsammans satte vi första dagen upp mål, utöver de jag hade med mig från KI för den kommande praktikperioden som följdes upp med jämna mellanrum. Efter varje genomförd vecka hade jag även som uppgift att skicka in en "veckodagbok" över hur jag tyckt det varit. Där skrev jag vad jag hade lärt mig, det jag hade fått varit med om, eventuella funderingar och känslor som väckts osv. Jag anser att det var ett väldigt bra sätt för dels egenreflektion men även för att få ett närmare samarbete med sin handledare.

Kurser under utbytet

Kurser motsvarande termin 5 på KI

Det var under kursen "Vård vid akuta sjukdomstillstånd" motsvarande 15 högskolepoäng, som jag genomförde mitt utbyte under en period av 8 veckor motsvarande 40 timmar praktik/vecka. Den engelska benämningen var "Clinical placement". Kursens upplägg innefattade alltså praktik och examinationsformen var ett bedömningsformulär för godkännande av utbytesstudier. 


Min placering var inom "Main theater" vilket innebar operation. Praktikperioden var uppdelad så att jag hade ett roterande schema vilket resulterade i att jag fick se alla delar inom operation. Alltifrån inskrivningsverksamheten, anestesi, kirurgi och uppvak. Det var spännande eftersom jag då kunde följa patienten på resans gång från inskrivning till utskrivning. Alla sjuksköterskestudenter som genomför sin praktik inom "Main Theater" blev tilldelade en s.k. "Student operating department workbook" som sjukhuset utformat. Så efter varje vecka inom det område man hade praktiserat inom (exempelvis anestesi) så fanns där frågor som man skulle besvara. Det kunde handla om praktiska frågor, läkemedels relaterade frågor till omvårdnad. Ett effektivt inlärningssätt för min del och en prövning på hur mycket man snappat upp eller kan sedan tidigare.


Något som var väldigt kul var att jag också fick stor valfrihet, om det var någon specifik operation jag t.ex. gärna ville vara med på så fick jag möjlighet till det. Alla som jobbade oavsett profession var väldigt tillmötesgående och engagerade för att min praktik skulle bli så lärorik som möjligt och som utbytesstudent blev man väldigt bra bemött. 


Det som var mindre bra var att det är en högspecialiserad vård och därmed utgjorde en begränsning till att vara självständig som student. Förstås kan inte jag ersätta en operationssjuksköterska. Men jag är glad att jag fick möjlighet att få se hur det skulle kännas att vara en!


Där jag fick vara som mest självständig och testa mina färdigheter var på uppvak eftersom jag kunde då ta mina egna patienter. Ta kontroller, ge läkemedel, observera och överrapportera dem vidare. Jag är jätteglad att ha getts möjligheten att få se hur verksamheten fungerar kring operation om ändock det inte är någonting jag vill jobba inom senare.

I mina scrubs

Språk och kultur

Språk

Eftersom jag endast genomförde praktik så kom man in i språket väldigt fort och blev snabbt van. Det var förstås en utmaning i början att förstå förkortningar på engelska som man inte tidigare hört och förklara vissa behandling, begrepp eller liknande men man får fråga sig fram och kollegorna var oftast mycket hjälpsamma och förstående att man inte har engelska som modersmål. Språkkurser erbjöds inte så ska du åka på utbyte till London och göra praktik rekommenderar jag att du känner dig bekväm i engelska både i tal och skrift. 


Kultur

Eftersom London är en internationell storstad så är det väldigt mångkulturellt. Jag jobbade tillsammans med människor från världens alla hörn och min upplevelse är att folket är väldigt öppna och nyfikna på andra kulturer. Att fråga vart man kommer ifrån är inga konstigheter och oftast är folk väldigt tillmötesgående! Jag upplevde att det råder en hierarki inom sjukvården som var mer påtaglig i England tillskillnad från i Sverige. Läkare tilltalas alltid med Dr. och efternamn och det hela känns väldigt traditionellt och lite gammalmodigt.

Fritid och sociala aktivteter

Det arrangerades inte några sociala aktiviter för oss eller möjligheter till idrott vilket resulterade i att det var väldigt svårt att få kontakt med andra studenter eftersom vi inte heller hade några lektioner eller spenderade tid på Universitetsområdet. Dock är London en storstad och det finns hur mycket saker som helst att hitta på och människor att träffa. 


Mitt tips är att gå med i grupper på facebook och var utåtriktad!

Aktiviteter i London är ingen bristvara, prioritera sådant du tycker är kul! Jag spenderade mina lediga helger med sightseeings, gå på marknader, besöka museum, festa och äta på spännande restauranger.

Bild tagen ifrån Tate Modern utöver Themsen.

Sammanfattning

Jag vill påstå att åka på utbyte påverkar både dina studier och din kommande roll som sjuksköterska endast positivt. Dels utvecklar och förbättrar du din språkförståelse - oavsett om du väljer att åka till ett engelsktalande land eller inte. Skulle det vara så att du dessutom åker till ett land där du möter ett tredje språk så innebär det såklart en utmärkt chans att addera det till listan över färdigheter. 


Jag är väldigt glad över att ha utvecklat mina kunskaper i engelska och framförallt att få bättre kännedom kring engelska begrepp, behandlingar, läkemedel etc. inom det medicinska området, som jag vet att jag kommer dra nytta av i min framtida yrkeskarriär. 


Det du även får med av att åka på utbyte är att uppleva en annan kultur och anpassa dig till en främmande miljö. Arbetssätten kan skilja sig avsevärt mellan olika länder och det är nyttigt att skapa en djupare förståelse för andra kulturer och integrera med människor du annars inte skulle kommit i kontakt med. På resans gång kommer du även träffa så otroligt mycket inspirerande människor och inte minst så kommer du genomgå en personlig utveckling.