Reserapport - utresande lärare
Lärosäte: Bournemouth University
Utbildningsprogram: Barnmorska
Utbytesprogram: Erasmus
Termin: Vårtermin 11/12
Antal dagar: 5
Namn: Marie Dahl
E-postadress: lenamariedahl@hotmail.com

Boende

Detta lärarutbyte genomförde jag tillsammans med en kollega från KI, Ewa Andersson. Vi blev hämtade av våra kontaktpersoner/lärarna på busstationen som sedan tog oss till vårt hotell "Belvedere", (som vi hade bokat på förhand hemifrån). Det var ett mycket bra hotell med god standard, prisvärt med gedigen frukost och bassäng. Rekommenderas varmt! 

Språk och kultur

Vi hade tillräckligt med kunskaper i språker för att utföra undervisning samt för att diskutera pedagogik och forskning med kollegor. Inga större kulturkrockar förutom ett annat genustänk, mer traditionella könsroller.

Fritid

Vi hann inte med mycket fritid, men tog en promenad i den fantastiska naturen vid havet. Staden är relativt liten och det finns ett stort utbud av restauranger och shopping. Bra kommunikationer med buss. Vi hade mingel med lärarna en kväll, vilket ledde till många reflektioner kring vår vård i båda länder.

Övrigt

Det framkom också att vården är mindre läkarstyrd än i Sverige, vilket kan påverka även våra inkommande studenter. Det är bra att ha kunskap om vårdens villkor, när man ska förbereda våra studenter på deras kommande utbytesstudier och utlandsvistelser.

Annan verksamhet

Vi planerar att göra ett forskningsutbyte när det gäller utvärdering av gruppmödravård. Allison Taylor kommer att hålla i denna fortsatta kontakt.

Förberedelser

Den första kontakten mellan Bournemouth University och KI inleddes hösten 2002. Allt sedan dess har både lärar- och studentutbyten skett mellan våra universitet. Under våren 2012 får vi besök av två lärare. Syftet med lärarutbytet till Bournemouth University var att få insikt i studenternas utbildning både i klinik och på universitet samt för att ge kommande utbytesstudenter rätt stöd (både utresande och inresande). Det kan också inspirera till ett eventuellt forskningssamarbete i framtiden.

 

Värdarna för vår vistelse var kommande inresande lärare; Allison Taylor och Elisabeth Davies. Dessa värdar var förträffliga i att få oss involverade i utbildningen. De hade planerat ett schema som omfattade studiebesök där studenter befann sig för undervisning samt sociala kontakter med andra lärare. De hade också planerat våra föreläsningar för studenterna. Vi hade på förhand fått ett utförligt program för denna vecka så att vi kunde förbereda och planera vår vistelse optimalt.

Reflektioner

Vi lärare har utbytt erfarenheter både pedagogiskt och kliniskt under denna vistelse. Vi föreläste för studenter om hur vi bedriver vården i Sverige, både postnatalt och i själva mödrahälsovården. Vi pratade även om KI, då vissa av dessa studenter är kandidater till att söka utbyte. Vi hade möjlighet att samtala med studenter i Bournemouth om deras erfarenheter som studenter.

 

Under vår vistelse lärde vi oss att England har en mer tillåtande attityd gentemot normal förlossningar i hemmet samt vattenförlossningar. På tisdagen närvarade vid lektioner om vattenförlossningar på klinik och hemförlossningar med Sharon Hurrell. Hon är barnmorska från en klinik i Bournemouth, Winchester. Senare under veckan diskuterade med klassen om vattenförlossningar och jämförde inställningar till vatten förlossningar i våra länder. Vi hann även diskutera med lärarna synen på normala förlossningar i England.

Undervisning

UB bedriver sin utbildning utifrån EU-direktiv vilket innebär vissa skillnader  Det vi uppmärksammade var exempelvis kravet på antal förlossningar som enligt EU-direktiv ska vara 40 st - vid KI kräver vi 50 st. I England finns  två olika barnmorskeutbildningar, där den ena kräver en avslutad sjuksköterskeutbildning innan man (vidare)utbilda sig till barnmorska under 3 år. Denna utbildning finns vid B.U. En annan skillnad var att barnmorskestudenterna får gå ut i klinisk (verksamhetsförlagd) utbildning tidigt under sin utbildning, redan under första året. De får göra praktik på alla enheter där en barnmorska kan arbeta. Andra skillnader är att barnmorskor inte har  förskrivningsrätt av preventivmedel i England, vilket innebär att detta moment inte finns i utbilningen. En barnmorskestudent får inte heller utbildning i suturering eller anläggande av instrument under förlossning.

Undervisningstimmar

Tillsammans med min KI-kollega deltog jag aktivt i undervisning av studenter i årskurs 1 och 3 under två heldagar. Upplägget var först teori och sedan diskussioner. Ämnen var mödrahälsovård och barnets första timmar efter förlossningen. Vidare hade jag en föreläsning om mitt forskningsprojekt för dessa studenter. Vi var också ute på klinik under 2 dagar och hälsade på vår barnmorskestudent som geomförde utbytesstudier vid BU samt BUs egna studenter. Övrig tid diskuterade vi forskning med våra kollegor.