Reserapport - KI-student
Utanför den fantastiska tandläkarskolan
Lärosäte: University of Dublin - Trinity College Dublin
Utbildningsprogram: Tandläkare
Utbytesprogram: Erasmus
Termin: Vårtermin 17/18
Namn: Fredrik Branting
E-postadress: brantingfredrik@gmail.com

Innan avresa

Jag var under mars, april, maj på Erasmusutbyte på Trinity College Dublin under termin 8 på tandläkarprogrammet.


Det var ett fantastiskt utbyte, som jag verkligen ser varmt tillbaka på med goda minnen. Jag kan väl rekommendera alla studenter på tandläkarprogrammet att åka på utbyte. Att komma till en ny miljö är uppfriskande efter många år i Flemingbergsbetongen, och Trinitys campus är enligt många det vackraste någonsin. Morgonpromenaden till skolan bland de anrika byggnaderna på campus var alltid sagolikt. 


I jämförelse med andra utbytesuniversitet skulle jag säga att Trinity är den högst ansedda akademiska utbildningen bland samarbetsuniversiteten. Andra utbytsorter är mer semesteraktiga enligt vad jag hört, men på Trinity är det långa skoldagar och höga krav. Vill man ha en högklassig utbildningsnivå där man faktiskt lär sig yrket och utvecklas stort är Trinity helt rätt val.Så vill du uppleva ett prestigefyllt universitet, ett land med vacker natur och modern tandvård – sök då till Trinity.


Jag hade som förhoppning att åka på Erasmusutbyte till just Trinity redan första terminen på tandläkarprogrammet då jag hörde talas om universitetet. Trinity College är väldigt väl ansett internationellt och är anrikt utan dess like. I många år har Trinity varit utbytet på tandläkarprogrammet som haft störst konkurrens att få och därför engagerade jag mig mycket inom kåren för att bättra mina chanser. Då jag väl fick platsen bekräftad tillsammans med min studiekamrat Elias var det en spännande längtan som väntades. Både en längtan efter utbildningen som man hört gott om, men även efter Irland och dess pubkultur och vacker vandringsnatur längs gröna ängar och svindlande klippor. 


Trinity ville ha följande dokument innan avresa: Passfoton, KI-betyg, EU-försäkringskort, Learning agreement, polisutdrag, blodprov (Anti-HBs, Anti –HBcore, HBsAG, Hepatitis C). Även ett irländskt polisformulär från deras ”Garda” vilket vi använde vår svenska adress för, och det fungerade bra.Det var en del frågetecken kring vissa dokument, men kontakten med både KI och Trinity var smidig och behjälplig.

Trinitys gamla bibliotek.

Ankomst och registrering

Vi kom till Dublin ett par dagar innan kursstart för att gå på lägenhetsvisningar. Medans vi letade boende bodde vi på ett centralt vandrarhem. En snöstorm rullade in över Irland just då vi kom och skolstarten fördröjdes något, men det gjorde ingenting för oss. Då vi väl kom till skolan var vi mycket efterlängtade efter all mailkontakt vi haft. Vi blev introducerade till all personal och fick oss en rundtur kring skolan. 


Tandläkarutbildningen har cirka 40 personer per årskurs och har en helt egen byggnad, så man känner sig snabbt hemma i sin nya miljö.

Tandläkarkort, Collegekort och gymkort.

Ekonomi

Trinity är bland de dyrare utbytena, och det beror på främst boendekostnaden (mer om det under rubriken boende). Så se till att börja spara pengar i tid och jobba lite innan utbytet. Maten var billigare än i Sverige och alkoholen likaså. Utbildningen är självklart gratis för oss, men för de andra studenterna kostar den en rejäl slant, så man känner sig lyckligt lottad att få detta gratis. Vi storhandlade alltid tillsammans och hade alltid matlådor för att spara pengar – ett vanligt tips kan tyckas, men på Irland var det ovanligt med matlådor och våra studiekamrater var lustigt nog mycket imponerade av oss och vår matlagning.

Storhandling från vår lokala slaktare

Boende

Boendet - här skenar besparingarna iväg i Dublin, och om man läser tidigare reseberättelser från Trinity har alla samma erfarenhet. Nu har dessutom boendepriserna i Dublin gått om London. Jag och min vän Elias lyckades hitta en central 3:a och betalade 22.500kr i månaden. 


Boende är något som man får lösa själv, varken KI eller Trinity kan hjälpa en med det. Vi använde sajten www.daft.ie som är deras motsvarighet till Hemnet för att leta. Att hitta boende var inte lätt, speciellt inte från Sverige då hyresvärdarna gärna ville man skulle komma på visning. Vi rekommenderar att gå på visningar så man inte blir lurad av fake-annonser. Vi hörde talas om ett par lurendrejeri exempel från våra irländska vänner, så man bör vara försiktig. En skype-visning är ett måste om man ändå vill skriva på ett kontrakt utan att sett objektet med egna ögon. 


Föga förvånade vill inte många hyresvärdar hyra ut boende till folk som enbart kan stanna 12 veckor. Majoriteten av alla hyresannonser är för minst 12 månadsperioder. Men man ska ändå skicka iväg mail fastän de sagt minst 12 månader. Ibland fick vi nämligen erbjudande att en kort hyresperiod på 3 månader skulle vara möjligt men att vi då behövde betala 28.000 i månaden istället för 23.000 exempelvis.

Hemma i vår härliga, men dyra, lägenhet. Här trivdes vi!

Studier allmänt

På Trinity är nivån på tandläkarstudierna väldigt hög, högre än hemma på KI. Studenterna besitter stora kunskaper och förväntas ha bred kunskap som de frekvent blir tillfrågade på. På deras utbildning blir man inte klar med en kurs då man tentat av den på samma sätt som på KI, utan varenda sluttentamen de har på utbildningen återkommer även en sektion av gamla kursfrågor – så de måste hålla sig uppdaterade i varje område de läst till varenda tentamen. De kan få frågor om koagulationskaskaden för blödning på såväl protetiktentamen som av läraren på sal. 


Skolan är mycket mer hierarkiskt uppbyggd jämfört med KI – lärarna kallar man för doktor + efternamn och man hyser stor respekt mot dem. När våra irländska vänner hörde att vi kallade våra svenska lärare vid förnamn tyckte de det var otänkbart. Klädkod finns även på skolan, vilket var en ny upplevelse för oss. Som kille skulle man vara klädd i skjorta, kostymbyxor och välputsade kostymskor. Man fick köpa ett gäng skjortor under sin vistelse, men överlag tyckte jag bara att klädkoden var positiv. Något annat annorlunda var att skolan har sitt eget tandtekniska labb, där man själv förväntas slå ut sina avtryck i gips samt slå studiemodeller in i artikulatorer m.m. Trinitys ST-tjänstgörande tandläkare var även i samma byggnad, lunchrum m.m så man träffade fler än enbart sina egna kursare och fick lärdom från flera håll.


Terorin på tandläkarutbildningen på Irland lärdes ut genom Problembaserat lärande varje vecka, och enstaka lunchföreläsningar då och då. PBL innebar att man i smågrupper gick igenom verklighetsanknutna patientfall inom specifika områden och diskuterade dem tillsammans. Problembaserat lärande var en bra idé, men ofta var patientfallen identiska från föregående år och studenterna hade redan anteckningar. Det var dock kul att se en annorlunda och nytänkande inlärningsteknik. Vi närvarade på PBL-passen i början, innan påsk, för att senare istället fokusera på eget tentaplugg. Man har både pedodonti och OSK-tenta under utbytesperioden som blir skickade till Trinity, och vid hemkomstdagen hade vi även ortodontitenta hemma på KI. Så som Erasmusstudent på Trinity måste man även hålla uppe KI:s egna teoretiska plugg med andra ord. 


Praktiska moment på tandläkarutbildningen på Trinity är av hög nivå och sker mer på utbildningen än vi är vana med från KI. Studenterna är på Pre-klin och jobbar på plasttänder från och med år 1 hela vägen ut genom utbildningen. Sedan har de mer patientkontakt än hemma, skulle säga att jag hade nästan lika mycket patientkontakt under 3 månader på Trinity som hela fjärde året på tandläkarprogrammet. 


Gällande kurskrav så kan man ha tur och komma hem med en krona eller kanske en protes vilket jag och min vän Elias gjorde. Men de kräver att man gör all behandling på patienten och fullständig förbehandling, så det kan vara svårt att hinna under 3 månader och man måste ha lite tur.Kurskrav är dock inte det viktiga, utan att lära sig yrket är var fokus bör vara. Jag känner att jag blivit mycket säkrare på yrket, fått arbeta mer och sett jättemånga spännande fall vilket jag inte skulle gjort hemma. Mängdträning är enormt viktigt för att få upp rutin och snabbhet.

Kurser under utbytet

Kurser motsvarande termin 8 på KI

Advanced Restorative Dentistry, Comprehensive Patient Care, Integrated Patient Care: 

Dessa var som vanliga VUX-pass där man hade sina egna patienter. Passen var 3 gånger i veckan och 3 timmar långa. Vanligtvis brukade studenterna ta in 2 patienter per pass. Men eftersom man själv var ny tog jag oftast bara in 1. På dessa pass gör man all slags behandling, protetik, parodontologi, endodonti, kariologi – allt beroende på vad ens patient behöver såklart. Vi blev tilldelade två patienter var till att börja med, och hämtade ut ett par till då vi blev klara med behandlingsbehovet eller väntade på labbjobb m.m. Personalen och lärarna var väldigt hjälpsamma och tillmötesgående med våra patientbehov. 


Lärarna är oftast privattandläkare som jobbar på skolan någon dag i veckan, alltid samma tid och på samma klinikpass. Det betyder att man som student alltid har samma lärare på sal, vilket var positivt. Då lär man känna sin lärare och läraren lär sig hur man själv jobbar och var man kan och behöver hjälp med. Generellt jobbar studenterna här snabbare och visar upp färre moment för lärare, och man är enbart 8 studenter per lärare så det brukar flyta på bra. 

Paedodontics: 

Barntandvården på Trinity började med att vi var på preklin med de övriga i klassen cirka 3 gånger. De hade än inte börjat med pedodonti, jämfört med att vi hemma redan nästan läst klart kursen. Att sitta på preklin med barntänder var trevligt för då kunde vi passa på att lära känna klassen som för ovanlighetsskull alla var samlade i ett rum. Efter påsk fick vi våra egna barnpatienter vilket var kul. På irland använder man kofferdam väldigt mycket, och vid barntandvården var det inget undantag. Jag fick göra ett par mjölktandsfyllningar. Överlag tyckte jag att det mesta på Trinity var mer modernt än hemma, men att barntandvården på Karolinska kändes något mer genomtänkt då vi har större fokus på förebyggande tandvård. 


Orthodontics: 

Ortodontin på Trinity tyckte jag var rolig, jag fick se mycket jag ej sett hemma så som fast apparatur och Twin Block-behandling. Dock fick man själv inte egna patienter då man bara hade patienter varannan vecka och skulle som Erasmusstudent inte hinna klart med någon behandling på 3 månader. Jag tyckte ändå att det var lärorikt att assistera och se flera behandlingar. 


Oral Surgery: 

Oral Surgery bestod inte av kirurgi som av namnet låter, utan av att göra undersökningar på patienter med olika slags orala förändringar och värk. Efter att ha undersökt och försökt diagnostisera kallar man in läraren som tar en titt. Dessa pass hade vi ungefär en gång i veckan och de var lärorika då man fick se många olika patienter och höra diskussioner om diagnoser och terapier.


Oral Medicine:

Oral Medicine var likt Oral Surgery, med skillnaden att här var det enbart patienter med slemhinneförändringar som undersöktes. Väldigt nyttigt, en mängdträning inom detta område får man inte alls på karolinska. Fick se allt från lichen till oral cancer.


L-A Clinics: 

Motsvarar extraktionskursen på KI, där patienter kommer in som behöver enklare kirurgiska ingrepp så som biopsitagning och extraktioner. Här är alltid en specialist med och övervakar och hjälper till, och man jobbar två och två. Likt alla andra klinikpass läggs en stor fokus på anamnes och medicinska kopplingar och eventuella komplikationer går noggrants igenom. Det är alltid bra att vara påläst till alla olika klinikpass.


Accident & Emergency 

Detta är pass på skolans akutmottagning. Likt en vanlig akutmottagning träffar man här patienter och gör undersökning och därefter akutbehandling, allt från trepanering, till spolning av perocoroniter och extraktioner. Något positivt med akutmottagningen är att den alltid är öppen så studenter kan komma dit om man inte har någon patient eller avbok, för att ändå få klinisk färdighet. 


Day Theatre

Under det två veckors långa påsklovet är Trinity hyggliga mot oss på Erasmus och gör ett personligt schema så vi inte står tomhänta de dagarna. En av de två veckorna är man på Day Theatre som är skolans dagtids kirurgiska mottagning, där sker operationer ofta sövt genom intravenös sedering. Då ”scrubbar” man upp sig i full kirurgisk mundering och är med och assisterar operationer. Oftast extraktion av visdomständer, implantatinstallation eller enklare kirurgiska ingrepp på tandvårdsrädda patienter. 


Maxillofacial Surgery

 Denna vecka var otroligt häftig. Under andra lediga påskveckan blev man satt att närvara med käkkirurger på St James Hospital. Det var långa dagar, från 7.30 till 19.00 där man fick närvara vid stora operationer, kontroll av patienter post-op och undersökning av nyinskrivna patienter. När man tänker tillbaka på veckan uppskattar man den mycket, då man fick en sån sällsynt inblick i hur det är att vara en del av ett käkkirurgiskt team. Man närvarade vid operationer, fullt kirurgiskt klädd från topp till tå och fick stå och assistera. Ibland även hjälpa till med mindre moment som suturering m.m. Jag fick se operationer av diverse käkbensfrakturer, ortognatkirurgier, anomalier och ansiktsfrakturer.


Den häftigaste operationen jag såg skulle vi behandla en cancerdrabbad mandibel.Då sågade käkkirurgerna bort ena delen av mandibeln och tog nytt ben från smalbenet. För det nya benet hade vi en 3D-printad mall som de borrade fast i käkbenet för att forma till en ny käke. Då den väl var på plats så skulle smalbenets blodkärl sys samman till det kvarvarande käkbenets blodkärl så blodgenomströmning kunde ske i den nya käken. Operationen varade från 8.30 till 18.00 och jag fick inget mer än en tepaus på 15 minuter. Intensivt!

Ja ni förstår. Den veckan var något helt annat än en vanlig tandvårdsupplevelse, en chans man aldrig skulle fått hemma. Är du intresserad av kirurgi är det Trinity du ska till.

Fantastisk klinikgrupp med härliga irländare.

Språk och kultur

Engelskan som talades var inget problem för en svensk då vi generellt har goda engelskakunskaper. Du kommer bli van med härliga irländska uttryck som That's Grand och Lads

Det enda annorlunda var tandläkartermer samt material på engelska, men det kom man snabbt in och det mesta flöt på bra. Folk var generellt väldigt imponerade av engelska nivån och blev förvånade att vår utbildning ej sker på engelska. Deras journalsystem, Salud, skiljer sig en del från OPUS men det kommer man också in i efter ett tag och alla studenter är oerhört hjälpsamma.


Kulturen på Irland är härlig jämfört med sverige då folket är mycket mera öppna och pratglada. Alla är nyfikna på en, patienterna likt studenterna, så det sociala flöt på bra.

Ska man lära sig att bli tandläkare ska man även lära sig spela golf!

Fritid och sociala aktivteter

På utbyte på tandläkarskolan vid Trinity fanns det bara 2 andra Erasmusstudenter vid vår tid för utbyte. Det innebar att vi var helt nya ansikten i en annars familjär krets, folk blev därav nyfikna på oss och man kom snabbt in i gänget. Att det är få utbytesstudenter ser jag som något positivt då man tvingas bli vän med irländarna istället för att skapa ett eget Erasmus-gäng som man ser på skolan då de är oerhört många. 


Vi blev jättegoda vänner med hela vår årskurs, men även årskurserna under och över oss då tandläkarskolan är så liten. Man har även ett gemensamt lunchrum där man lärde känna folk hela tiden – det lunchrummet längtar man tillbaka till.

Vi umgicks med de irländska vännerna en del på fritiden då tandläkarstudenterna exempelvis drog till lokala pubarna efter skolan. Att gå och ta en öl (läs: Guiness) mitt i veckan med kursarna var ingen ovanlighet. 


Dublin har många möjligheter till aktiviteter, dels inom staden och dels i den fantastiska naturen runtom. Så glöm ej vandringsskorna! Vi hade varje helg planerad och hann ändå inte se alla platser vi önskat. Även Trinity har ett stort utbud studentaktiviteter med allt från klubbar till gym och föreningar, och Dublin har enormt utbud restauranger och pubar.

En av många härliga pubar.

Sammanfattning

Tandläkarutbildingen på Trinity är av hög klass och här utvecklas man i yrket. Man får en mängdträning i och med all klinik man har och man får se tandläkeri som man aldrig hade haft chansen att se hemma med kirurgi m.m. 

Irländarna är ett väldigt trevligt folk och vi fick många vänner och goda minnen under vår tid där. Vill du ha en gedigen utbildning, gå på en fantastisk vacker skola, uppleva en härlig stad och uppleva natur är Trinity helt rätt val.


Att vara student på anrika Trinity College är en fantastiskt chans som man kommer se tillbaka på hela livet!

Sök, sök sök!