Reserapport - KI-student
Lärosäte: Università di Bologna
Utbildningsprogram: Psykolog
Utbytesprogram: Erasmus
Termin: Vårtermin 17/18
Namn: Morgan Jonasson Bergendal
E-postadress: morgan.bergendal@hotmail.com

Innan avresa

Kära reseberättelseläsare,

Jag fick först reda på möjligheten till utbytesstudier via vänner som hade hunnit längre på utbildningen och som själva hade varit på utbyte. Jag följde flitigt deras upptåg på sociala medier och när jag väl fick chansen att träffa dem igen pratade de bara gott om sina upplevelser. När tanken på utbyte väl fanns där så tror jag att det utvecklades till att jag faktiskt sökte på grund av att jag, unik som jag är, gillar att resa och uppleva nya saker. Det kändes också som en bra chans att byta miljö och göra "något annat" mitt i utbildningen. Ska jag vara helt ärlig mot mig själv så fick jag också en ganska rejäl spark i baken av mina klasskamrater som sökte, hade ingen annan sökt hade jag kanske låtit chansen dra förbi men de fick mig att ta mig i kragen. 

Varför jag valde just Italien och Bologna, som för övrigt var just det universitet mina vänner också studerade på, handlade nog dels om just att jag hade hört gott om det men också att det var en av de destinationer som jag tänkte mig skulle skilja sig mest ifrån Sverige. För mig kändes det viktigt att det skulle något annat än Stockholm och KI, och då kändes Italien mer tilltalande än exempelvis Norge eller Nederländerna. 

Informationen om utbytesstudier var i stort bra men det framgick också relativt snabbt att det var vedertaget att just Bolognas universitet är ganska dåliga på framförhållning och tydlighet, något som kom att vara ett återkommande tema!


Ankomst och registrering

Vi var på plats i Bologna cirka två och en halv vecka innan skolstart så vi i lugn och ro kunde bekanta oss med staden. Dessutom var alla kurser i Stockholm slut och vi var sugna på att dra iväg så vi såg ingen nytta i att stanna i Stockholm längre än vad som krävdes.

Efter några dagar skrev vi in oss på universitetet och fixade med student-ID etc. men det tog oss bara en förmiddag. Så att vara där så pass tidigt som vi var är knappast något en "bör" vara men det gjorde det hela mer behagligt. Dessutom hade vi inte löst någon långvarig boendesituation så vi lade ner mycket tid på det initialt. 

Det fanns lite Erasmushäng, -resor och -kvällar om man ville ha kontakt med andra studenter i liknande situationer. Det var dock inget vi sysslade med men jag vet att de året innan gjorde sånt. Jag antar att det har att göra med hur intresserad av det klassiska studentlivet en är. Det fanns även en italienska-kurs som erbjöds som jag såhär i efterhand gärna hade deltagit i, den fick vi information om via värduniversitetet när vi blev antagna. 
Stora torget i februari

Ekonomi

Vår överlägset största utgift var boende, så trots att jag kommer till den delen så vill jag säga det redan nu: Fixa boende i tid. Mer om det senare. 

I stort var livet i Bologna snäppet billigare än i Stockholm. Kaffe, luncher, vin, restauranter och uteliv generellt är billigare än vad en är van vid. Ville en leva billigt så fanns det stora supermarkets där allt fungerade som det gör här, men med det sagt kunde jag leva över den standard jag är van vid utan att spendera mer pengar. Det tillkom heller inte några kostnader för kurslitteratur eller andra studierelaterade ting. 

Värt att nämna är också att en kan välja att bo i antingen Bologna eller i Cesena, där själva campus ligger. Vi bodde i Bologna och betalade därför ca 80 euro per månad för kunna pendla med de långsammaste tågen mellan de båda städerna. För en dyrare peng kunde en även ta snabba tåg. De biljetterna var också lite intressanta eftersom de köptes för en månad (t.ex. för mars) och inte för 30 dagar som här i Sverige.

Boende

Det här är kanske den viktigaste punkten för ett lyckat utbyte. Kurserna, skolan, maten och vinet kommer att vara snarlikt för alla som gör det här utbytet men beroende på var en bor kan det bli väldigt olika upplevelser. 

Till att börja med så måste en ta ställning till om en vill bo i Bologna eller Cesena. Bologna är den stora anrika staden med kultur, restauranter, fina affärer, pittoreska gator, myllrande uteserveringar och så några av världens äldsta universitetsbyggnader förstås. Cesena är en liten stad som till en början ser ut som en parodi på en deppig småstad men som när man lär känna staden är ganska charmig. Det finns en fin gammal stadskärna och många av de som bor där pluggar. Det är påtagligt hur mycket mindre än Bologna det är men det är där campus ligger och det är betydligt enklare och billigare att hitta boende i Cesena jämfört med Bologna. 

Vi bodde totalt på fyra olika ställen under lika många månader i Bologna. Detta berodde mycket på att vi bara hade bokat boende i ett par veckor för att vi ville skapas oss en bild av staden innan vi bestämde oss för var vi ville bo. Med facit i hand hade vi gjort annorlunda. För alla som ska åka så föreslår jag att ta kontakt med någon som har varit i Bologna och som kan berätta mer om områden i staden för att på så vis skapa sig en bild av var en tänka sig att bo. 

Vi bodde på tre olika ställen i Bologna och en vecka i ett samhälle mellan Bologna och Cesena. Vi fixade alla våra boenden via AirBnB och deras tjänst för långtidsbokningar. Det blev ganska dyrt, speciellt eftersom vi var ute i allt annat än god tid. Bland annat betalde vi en månad 15 000 kr för en enrummare med loft. Att prata med någon som har koll på staden och boka i god tid tror jag är den bästa lösningen. Då går det att få ett bra läge till ett bra pris. Annars så rekommenderar jag att redan nu gå med i olika Erasmusgrupper, typ "Erasmus Bologna/Cesena 2018" eller dylikt, för att få kontakt med personer där som hyr ut rum och lägenheter. När terminen börjar 2019 kommer en likadan grupp för kommande år att bildas. 

Standarden var överlag bra, WIFI är dock inte självklart utan vissa boenden hyrs ut utan. Jämför en med svensk standard så känns väl det mesta lite sunkigare men det var aldrig på ett jobbigt sätt.

Studier allmänt

Studierna var i allmänhet mer praktiska och kändes lite mer som i grundskolan, men det berodde kanske också på att vi i de flesta av kurserna var betydligt färre än vad vi är på KI. Majoriteten av undervisningen bestod dock som vanligt av föreläsningar. 

Vi hade fått höra att skolan skulle vara mer hierarkisk och att relationen till lärare skulle vara mer professionell än vad en var van vid men efter ett par lektioner så kändes allt väldigt lugnt och vänskapligt. Jag fick en liten chock när vi första lektionerna fick reda på att det gavs ut poäng för delaktighet under lektionstid och att en kunde få minuspoäng om vi på något sätt använde telefonen eller dator till något annat än anteckningar. Det visade sig dock vara ganska tomma ord. Visserligen förväntades en delta mer i lektionerna, det gick inte att sitta i ett hörn och bara vara, men det övergick snabbt från att vara stressande till att det faktiskt gjorde lektionerna roligare. 

Kurser under utbytet

Kurser motsvarande termin 6 på KI

Research Project in Psychometrics

En av de bästa kurserna på utbytet! Det är en kurs som är utformad specifikt för oss som kommer från KI. Kursen bygger vidare på den statistik vi redan har lärt oss och gör det mer praktiskt. Vi fick korta föreläsningar privat, vi tre från KI med en lärare och hennes assistent. Vi fick ta del av den forskning de håller på med och utföra liknande analyser på fabricerad data. Dessutom fick vi besöka en psykiatrisk klinik i Cesena där vi fick se hur själva datainsamlandet gick till. Kursen var bara 3-5 möten och två studiebesök. 

Allt var intressant och lärorikt, och bättre ju mer statistik en hade med sig från KI. Den enda kritiken jag kan jag är att läraren var lite väl försiktig och beredd att anpassa sig. Exempelvis var examinationen att vi skulle utföra en analys på data vi fick och skriva ihop en liten rapport (var och en för sig). Det var dock oklart huruvida den skulle göras klart på plats eller om det var okej att ta hem och arbeta. När vi var klara och skulle gå igenom rapporterna hade hon lite feedback men det var svårt att förstå om hon tyckte det var något vi skulle ändra på eller om rapporterna var godkända. Lärorikt, kul men en lärare som var lite otydlig!

Clinical Applications of Positive Psychology

En av de mindre givande kurserna, mest på grund av den ojämna nivån. Kursen bestod av två föreläsningar i veckan under en nästan hela terminen. I början hade kursen ett väldigt filosofihistoriskt perspektiv och det dröjde ett tag innan den kliniska biten kom in i bilden. Väl där var vissa teman intressanta, exempelvis post traumatic growth och interventioner med grund i positiv psykologi mot klassiskt kliniska åkommor. 

Personligen var (och är fortfarande skall tilläggas) jag kritisk mot positiv psykologi i allmänhet och det hjälpte då inte att läraren själv var framstående forskare på ämnet, det kändes stundtals onyanserat. Ju längre kursen gick desto mer öppet blev ändå diskussionsklimatet kring frågor om vad positiv psykologi kan tillföra som andra delar av psykologin kanske har svårare att nå. 

Nu när jag har skrivit en del om innehållet så låter det som att kursen ändå var stimulerande, men då har jag glömt att nämna att den var schemalagd 14-18 med en femminuterspaus och att man på examinationen skulle komma till en sal 09.00 för att sedan sitta tyst och vänta på sin tur, jag fick sätta igång 11.00, en annan fick 15.00. 

Current Trends in WOP Psychology

En kurs där en ny gästföreläsare bjuds in varje år vilket gör det svårt att säga något om den. Vi hade en väldigt bra kurs med en gästföreläsare från universitetet i Florida. Fokus var på statistiska metoder för bra rekrytering. Vad är bra urvalsmetoder och hur kontrollerar man dem statistiskt. Väldigt lärorikt och praktisk. Som sagt så ger det dock inte er så mycket eftersom det antagligen kommer vara någon helt annan som håller den nästa år. Kursen pågick för vår del under två veckor med föreläsningar och uppgifter varje dag.

Lifelong Learning and ICT

Den här kursen fokuserade mycket på nutida teknik, sociala medier och robotik, samt hur dessa påverkar oss människor och vår roll i samhället. Det bästa med den här kursen tyckte jag var upplägget. Vi hade ett undervisningstillfälle per vecka under större delen av terminen. Först introducerades ett ämne med en föreläsning och vi fick sen bilda grupper samt komma fram till en frågeställning. Veckan därpå presenterade alla grupper sina frågeställningar och försökte besvara dem med hjälp av artiklar och litteratur. Det var intressant att själv få välja frågeställning och inriktning samt väldigt lärorikt att så ofta stå och presentera på engelska inför en ny klass. 

Safety and Human Factors

Den här kursen bestod av föreläsningar med insprängda små uppgifter, enskilt eller i grupp. Det är egentligen inget område jag är speciellt intresserad av men den här föreläsaren var en av de bättre, om än hårdare. I stora drag handlade det olika säkerhetsaspekter i företag där människan är en viktig del. Allt från polisarbete och kommunikation under operation, till interface och hur varningar, säkerhetssystem och krisplaner ska vara konstruerade för att passa människan och situationen. Kursen avslutades med en vanlig tenta, precis som på KI. Den här läraren kan vara en gnutta skrämmande i första början, typisk machoman som har sina favoriter och sina hackkycklingar. Med det sagt så är han i övrigt mycket kompetent och mjuknar när en lärt känna honom lite.

Språk och kultur

Jag ska vara rak. I princip allt i det här landet fungerar halvdåligt. Det är i regel svårt att veta vart man ska vända sig, när en väl hittar rätt så kan "utbytesansvarige" bara italienska, liksom alla personer som säljer biljetter i hela landet. Tågen går, men är ofta sena, varma och fulla. Det automatsystem som används för alla inköp av tågbiljetter ligger nere titt som tätt, då öppnar en eller två manuella kassor med personal som pratar väldigt tydligt, långsamt och med stora handrörelser (allt på italienska). Det hände att vi kom sent till skolan trots att tågen gick som vanligt, men för att det inte gick att köpa biljetter. Machokulturen genomsyrar det mesta, men Bologna är ändå en studentstad med stort politiskt engagemang så på det sättet verkade det skilja sig lite från your average italienska stad. Vid ett flertal tillfällen hölls demonstrationer och manifestationer som var väluppstyrda.

Trots allt det ovannämnda längtar jag tillbaka flera gånger i veckan. Allt bra med Italien och Bologna väger upp för det andra. De livliga gatorna, de fina byggnaderna, maten, vinet, kulturen och alla fina miljöer. Språket är hyfsat lätt att förstå om en har lite franska eller spanska i ryggen, åtminstone när det är i skriven form. Däremot tänkte jag att jag skulle kunna kommunicera lite med min spanska i ryggen men det gick rakt upp och ner dåligt. Med tiden lärde en sig att förstå helt okej men jag lärde mig aldrig att prata mer än det jag behövde för att ta mig runt i vardagen. Om jag hade gjort om det hade jag tagit språkkursen som erbjöds, vi fick mail från värduniversitetet om det strax efter att vi antogs. 

Fritid och sociala aktivteter

Som tidigare nämnt så fanns det en hel del aktiviteter för Erasmusstudenter, däremot deltog jag inte i en enda så jag har inte så mycket att säga om det mer än att det fanns. Det finns grupper på facebook där folk arrangerar träffar och olika utflykter. Eftersom det är en studentstad finns det gott om unga människor och vi träffade flera vänner bara genom att vistas på olika ställen om kvällarna. Efter några veckor fick vi också några vänner från skolan. Det finns områden med uppenbara studenthak med öl och musik om en vill träffa andra studenter, men många bra och mysiga barer och klubbar ligger förstås inte där. 

Insprängt i Bolognas stadskärna finns basket- och fotbollsplaner som vi använde när tillfälle gavs. Utelivet är väldigt härligt, många trevliga vin- och cocktailbarer. Restauranter finns det naturligtvis också gott om. Här föreslår jag också att kontakta en tidigare utbytesstudent om en vill ha specifika tips på ställen - det beror så mycket på vad en är ute efter!

Staden Bologna är mycket vacker och bor en centralt så går det att promenera vart en än ska. Det finns busstrafik men det var inget vi använde oss av, det ska dock vara väldigt billigt om en är student. 

Sammanfattning

Jag är väldigt tacksam över min period utomlands. Det var härligt att byta miljö, uppleva universitetsstudier i ett annat land och träffa människor med erfarenhet av psykologistudier från olika länder världen över. I yrket som psykolog kommer det alltid vara värdefullt att ha sett och upplevt olika kulturer och fått ta del av perspektiv från så många håll som möjligt. 

Mer specifikt har det varit lärorikt att studera uteslutande på engelska, att redovisa och prata så pass mycket framför folk (speciellt när det inte är på ens modersmål) och att se hur innehåll och upplägg i kurser skiljer sig från det en är van vid. Det har även varit väldigt roligt och skönt att vara utomlands, det känns som att jag kommer uppskatta resterande delen av utbildningen mer nu när jag har fått en paus från den vanliga vardagen på KI.