Reserapport - KI-student
Lärosäte: Hogeschool van Amsterdam
Utbildningsprogram: Arbetsterapeut
Utbytesprogram: Erasmus
Termin: Hösttermin 17/18
Namn: Josefin Mebius
E-postadress: josefinmebius@gmail.com

Innan avresa


Jag hade länge längtat efter att få prova på att bo och leva i ett annat land. Jag ville utveckla mitt engelska ordförråd, språkbruk och lära känna fler internationella studenter för att bygga på ett nätverk inför min kommande yrkeskarriär. Att få lära sig en ny kultur, lära känna en ny stad med nya människor och lösa problem som dyker upp på vägen är ytterligare anledningar till att jag vill åka iväg och prova mina vingar i ett annat land.

Efter många om och men så valde jag till slut att resa till Amsterdam i Nederländerna för att studera på Amsterdam University of Applied Sciences där jag skulle läsa programmet Rehabilitation Minor under en termin. Det var lite av ett wildcard att välja just detta program då det inte fanns någon tidigare information om programmet varken från KI eller tidigare studenter. Men Amsterdam hade alltid lockat för min del.

Informationen om programmet som fanns från värduniversitetet var kortfattad.


Tips är att avsätta tid för att få ordning på alla ansökningspapper via e-mejl till handläggare i Sverige och utomlands innan du åker iväg på ditt utbyte. Ringa eller skicka e-mejl till den internationella koordinatorn på värduniversitetet för att vara säker på att programmet har den inriktning som du är intresserad av.

Ankomst och registrering


Jag valde att åka ner 2 veckor innan kursstart för att leta boende och för att vara med på introduktionsveckan med ISN vilket var roligt då jag lärde känna staden och nya människor. Upplägget på veckan var hektiskt och något jag rekommenderar starkt om man är intresserad av att utforska Amsterdam och andra delar av Nederländerna. Det ingick bland annat en snabbkurs i Holländska vilket var  kul och uppskattat av många!

Det fanns möjlighet att få en holländsk fadder under hela terminen vilket man var tvungen att ansöka om innan man flyttade dit. Jag fick aldrig informationen vilket var synd då jag tror det hade varit ett bra sätt att lära känna ännu fler holländare och fått tips på roliga saker att göra.

Ekonomi

Det är dyrt att bo i en av Europas populäraste städer!
Jag ansökte om extra lån från CSN vilket gick åt för det mesta. Om du delar boende och är duktig på att laga mat hemma så håller du kostnaderna nere. Det fanns billig lunch att köpa i caféet på campuset vilket var bra. Om du bor långt ifrån campuset och behöver åka mycket kollektivtrafik kan det bli dyrt! Jag hyrde  en cykel som transportmedel via Rent a Bike som hade bra studentrabatter och jag betalade ca 150:-/månad med rabatt via ISN. Kåravgiften till ISN var ca 200:-. Många köpte en cykel på andrahandsmarknaden vilket också går bra men se upp så du inte köper en stulen eller trasig cykel! Det kan då bli en dyr affär trots allt. Fördelarna med att hyra var att jag fick gratis service och fick låna en kanonbra cykelväska för att packa mat i, väldigt smidigt! Enligt mig var det ett måste att ha en cykel som transportmedel då alla cyklade tillsammans när det var fest och andra aktiviteter inom ISN. Räkna med långa cykelturer varje dag om du väljer att cykla dig fram!

Boende

Ta erbjudandet om studentboende via universitet tros avgiften på €285 - €340. Jag valde att försöka hitta ett eget vilket blev både tidskrävande och dyrare. Hyrorna via universitetet ligger på mellan ca €300- 550€ och det finns olika alternativ på storlek och komfort om du är snabb på att välja boende. Mitt Campus låg ca 12km söder om stan som jag cyklade varje dag då jag hittade ett centralt andrahandsboende vilket var något i längsta laget att cykelpendla.

Studier allmänt

Såhär i efterhand kan jag även konstatera att delar av informationen från HvA är direkt missvisande och felaktig då utbildningen i stort fokuserade på fysioterapi och inte arbetsterapi. Det var aldrig talan om något tvärprofessionellt samarbete emellan olika studenters kunskaper inom sina områden väl på plats, vilket så klart var en stor besvikelse för min del då jag inte fick chansen dela med mig av ett arbetsterapeutiskt synsätt. Trots besvikelsen så fick jag många nya kunskaper om fysioterapi samt en bredare förståelse för denna yrkesgruppen som jag redan nu fått dra nytta av vid anställningssammanhang.  Studietakten och studiekraven är betydligt högre än hemma i Sverige. Betygssystemet är en 10 gradig skala där allt över 5 poäng är godkänt. Du kommer att arbeta nära med studenter och handledare i skolarbeten. Lärarna var lättast att kontakta direkt på lärarexpeditionen om det var något brådskande då dom inte var särskilt bra på att svara på e-mejl. Den största skillnaden mellan utbildningen på KI och på HvA var att det var högre krav för att få godkänt. Ambitionsnivån kraven hos de flesta elever och lärare var generellt högre vilket gav en högra kvalitet på utbildningen. Det var även en mer direkt feedback efter arbeten från lärarna på HvA vilket uppskattades av mig. Det var tufft att komma in i takten i början men det gick bra trots allt med hjälp av klasskamrater, lärare och mycket pluggande.

Kurser under utbytet

Kurser motsvarande termin 4 på KI
Programmet Rehabilitation Minor var uppdelat i 3 moduler varav:

- Knowledge and competence. Som bestod av studiebesök, föreläsningar och praktiska moment med patienter och delades in grupperna; muskel- och skelett sjukdommar, KOL, cancer, vaskulär kärlsjukdom och mångsjuklighet.
Det var 3 studiebesök ute i olika kliniska verksamheter samt flera praktiska labbar med patienter på universitetet tillsammans med lärare. På studiebesöken åkte man tillsammans med andra studenter och fick träffa en handledare för att sedan träffa en patient som gruppen fick ta anamnes samt föreslå lösningar på problemet till. denna del examinerades genom en teoretisk mångsvars tenta.

- Clinimetrics, som bestod av en praktisk uppgift där vi i grupp skulle genomföra en mindre klinisk studie på en elev i klassen samt söka forskningsartiklar på det valda ämnet för att styrka vårt resultat och hypotes. Här betygsattes en skriftlig rapport som skickades in till läraren.

- Product. Det här var den mest omfattande delen och gick ut på att vi i grupp skulle skapa en produkt åt en klinisk verksamhet. Jag och min grupp fick ämnet lungcancer och fick i samarbete med cancerforskare på VUMC framställa ett rehabiliteringsprogram för lungcancerpatienter efter operation. Projektet var på en hög nivå och grundades på de kliniskt aktiva forskarnas tidigare slutsatser från studier samt en litteraturstudie som gruppen genomförde som grund till rehabiliteringsprogrammet. Denna del skickades in i form av projektplan, produkt (rehabiliteringsprotokoll), litteratur review samt en individuell och gruppreflektion av arbetet och avslutades med en muntlig presentation i slutet på hela terminen.

Språk och kultur

Undervisningen skedde på engelska och det var extra tidskrävande till en början att översätta ord för att förstå föreläsningar och artiklar. Universitetet erbjöd språkkurs vilket jag avböjde från då jag tyckte mig vara helt ok på engelska. I och med att klassen var en blandning av internationella sjukgymnaststudenter samt holländska fysioterapeutstudenter så var nivån på engelskan varierande och lärarna hade överseende med detta. Den holländska kulturen är snarlik Sveriges. Något mer direkta och effektiva än svenskar generellt sätt där det förväntas av en att ta ordet snarare än att få det. Jag upplevde inte något direkt krock mer än att det var tufft att ta plats i början då många av studenterna är väldigt duktiga, framåt och var vana att studera på engelska. Jag höjer ett varnande finger för cykeltrafiken som är ganska hänsynslös, det gäller att hänga med och väja i tid för den som cyklar snabbast helt enkelt.

Fritid och sociala aktivteter

Jag kan starkt rekommendera att gå med i ISN redan från början under introveckan för att lära känna fler folk utanför universitet och få rabatter på idrotter och olika turistaktiviteter. Holländarna är öppna, kaxiga men trevliga så var inte rädd för att be om hjälp! Det går snabbt att lära känna människor i ISN då alla är nya i staden.
Amsterdam som stad har mycket att erbjuda både i form av nattliv, parker, restauranger, charmiga gator och mycket mycket mer. Om du väljer att åka på vårterminen så är Kings day en favorithögtid för många där festen går i färgen orange och pågår i hela stan, både på land och på vatten i kanalerna!
Jag köpte ett museumkort för att få tillgång till stadens stora utbud av bland Anne Frank, Van Gogh och moderna konstmuseum. 
OBS!! Glöm för guds skull inte bra regnkläder då regnar extremt mycket i detta land och du kommer att cykla mycket.

Sammanfattning

Min utbytesperiod gjorde mig mer disciplinerad i skolan och jag känner att det framtida examensarbetet i termin 6 inte kommer att bli några problem alls!
Jag tar med mig en erfarenhet som involverade blandade känslor och utmaningar men framförallt ett minne för livet där jag har knutit kontakt med nya människor i andra länder som kommer att arbeta på samma arena som jag i framtiden.
Redan en termin efter min utbytesperiod så fick jag jobb som rehabassistent där jag kunde dra nytta av allt jag lärt mig i Amsterdam trots att fokus låg på fysioterapi. I många verksamheter så arbetar arbetsterapeut och fysioterapeut väldigt nära varandra och det är inte dumt att redan nu ha en inblick i andra yrkesgruppers perspektiv.
Jag tror absolut att detta är en stor fördel och meriterande att ha på CVt inför framtida jobbansökningar, särskilt med tanke på projektet som var på en mycket hög nivå.
Glöm för guds skull inte bra regnkläderna! Det regnar extremt mycket i detta land.