Reserapport - utresande lärare
Campusområdet på Griffith, Gold Coast
Lärosäte: Háskóli Íslands - University of Iceland
Utbildningsprogram: Folkhälsovetenskap
Utbytesprogram: Erasmus
Termin: Vårtermin 11/12
Antal dagar: 2

Boende

Jag hittade efter mycket letande ett billigt hotell på ca 45 min gångavstånd från Universitetet. Hotellet var OK. Jag har varit på lärarutbyte på det här universitetet förut, så jag både kände personerna och hittade dit vi skulle föreläsa. Våra isländska kollegor mötte upp oss på morgonen och presenterade oss för studenterna.


Det är dyrt på Island, men det visste jag redan så jag blev inte förvånad.

Språk och kultur

Jag undervisade på engelska. Det går bra då jag är mer van vid engelska än svenska som undervisningsspråk. 

Fritid

Några av lärarna hade en BBQ på kvällen, men vi hann tyvärr inte delta då vi satt och granskade en artikel.

Reykjavik är en vacker stad som känns lika säker som Stockholm. Det finns mycket att göra som turist i och utanför staden. Turistverksamheten är väl organiserad och alla är mycket hjälpsamma.

Övrigt

Vid det här tillfället hade jag turen att kunna kombinera undervisning med en konferens, vilket gör att man minskade resandet och i förlängningen miljöpåverkan.

Annan verksamhet

Då vi har drivit ett gemensamt EU-projekt med detta universitet använde vi sen eftermiddag och kväll till att gå igenom en artikel som skulle skickas in.

Förberedelser

Vi var på lärarutbyte till Island där vi hade en heldag undervisning för PhD och masterstudenter. I samband med undervisningstillfället deltog vi i en konferens och hade även tid en kväll att sitta och gå igenom en artikel som skulle skickas in. Det var några mycket intensiva dagar, men vi fick mycket gjort.

Reflektioner

Jag har bara positiva erfarenheter av lärarutbyte. I det här fallet så är kulturerna mycket lik den svenska, men det är spännande att komma till en sådan annorlunda miljö som Island. En vulkanö ute i Atlanten med ett annat klimat, varma källor och många vattenfall.

Jag ser fram emot ett fortsatt samarbete och utbyte med värduniversitetet både inom utbildning och forskningsprojekt.

Jag vill gärna delta i flera lärarutbyten. Det är ett trevligt sätt att träffa andra kollegor och studenter, knyta kontakter och träffa ev framtida samarbetspartners till framtida projekt.

Undervisning

Studenterna var på masters eller PhD nivå inom området nutrition. Detta var ett lärandetillfälle utöver deras befintliga kurser.

Min uppfattning är att student/lärarrelationen är tämligen lik vår i Sverige. Det märks att det är ett nordiskt land med liknande vanor och traditioner.

Jag hade en dags workshop i projektplanering av en intervention för att söka medel från EU. Jag varvade ren undervisning, dvs. traditionell föreläsning (teori) med praktisk tillämpning i små grupper, där studenterna fick fylla i ansökningsblanketten från EU och jag gick runt och svarade på frågor och hjälpte studenterna. Jag hade nog gärna velat ha mer tid för det blev stressigt att hinna allt på så lite tid.

Undervisningstimmar

En dag 8-16 inkl lunch under en timme.