Reserapport - KI-student
Lärosäte: Universitetet i Bergen
Utbildningsprogram: Läkare
Utbytesprogram: Erasmus
Termin: Vårtermin 17/18

Innan avresa

Jag sökte utbytet till Norge då jag var intresserad av att åka någonstans där studierna är av samma höga kvalitet som här hemma och där det skulle vara enkelt att få sina resultat tillgodoräknade. Då jag var på utbyte i Frankrike tidigare så hade jag erfarenheter av hur komplicerat det kan bli med all administration och kände att jag ville undvika onödig stress och ångest med denna. Då jag inte gjort ett utbyte inom norden samt aldrig varit i Norge så tänkte jag att det var ett bra alternativ. Att det blev just Bergen som stad var då jag tänkte att Norge är känt för sin natur och jag har sett så många storstäder tidigare så det skulle vara trevligt med något lite mindre.

Informationen var väldigt bra från båda universiteten och pappersarbetet var minimalt. Jag behövde i princip bara skicka in mitt ladokutdrag samt en bild av mitt ID-kort när jag registrerade mig.

Inga särskilda vaccinationer eller intyg behövdes.

Ankomst och registrering

Jag var på plats några dagar innan kursen för att kunna flytta in i boendet, åka till IKEA och träffa utbyteskoordinatorn på universitetet. Dock så kan man göra all registrering online så det är inget krav att vara där tidigare än kursstart. Det fanns en introduktionsvecka för utbytesstudenter på universitetet men dessvärre var denna tidigare på terminen när deras vårtermin drar igång vilket är i början av januari till skillnad från i Sverige. Detta innebär att den krockade med slutet av höstterminen i Sverige och med tentor och obligatoriska dagar. 

Det fanns olika grupper som ordnade aktiviteter för utbytesstudenter men då jag inte hade sökt upp information om det själv och missade introveckan så fick jag reda på detta efterhand under utbytet från andra studenter. Hade jag känt till detta tidigare och att det hade funnits ett mer naturligt sätt att ansluta sig hade jag nog gjort det.

Det hade varit bra om det hade anordnats en mindre introdag för den kursen som vi utbytesstudenter ingick i så att vi hade lärt känna de norska studenterna i vår kurs.

Ekonomi

Norge är dyrt. Men det var ändå inte så farligt jämfört med kostnadsläget i Sverige. Busskort var billigare än SL-kort i Stockholm. Mitt studentboende var billigare än mitt boende i Stockholm. Dock var mat mycket dyrare men det var stor variation mellan olika butiker och olika typer av livsmedel. Ett hett tips är att handla mat på invandrarbutiker då butikerna i Bergen hade ett väldigt litet sortiment av internationella ingredienser så som vi är vana i Stockholm.

 Mitt telefonabonnemang från hemma behöll jag i Norge då detta är väldigt dyrt på plats. Dock så skaffade jag ett förladdat kontantkort med ett norskt nummer för att registrera mig för att få rabatter på livsmedel och kunna beställa saker online från vissa butiker. Jag använde bara detta nummer för att ta emot vissa SMS så behövde inte ladda på några pengar för detta och så använde jag mitt svenska nummer till allt annat.

Boende

Jag fick boende via Sammen där man är garanterad boende som utbytesstudent. När man ansöker så får man välja vilka studentboenden man kan tänka sig och har man tur får man ett av de man kunde tänka sig. Annars hamnar man på Fanntoft där de flesta utbytesstudenterna bor. Fanntoft är lite isolerat men det är alltid aktiviteter och fester där men väldigt stökigt. Vissa älskar att bo där andra står inte ut. Jag bodde på Alrek som ligger 5 min gångtid från sjukhuset vilket var fantastiskt. Rekommenderar att bo där som utbytesstudent på läkarprogrammet. Det är lugnare än Alrek och samtidig bor många utbytesstudenter där samt även norska studenter ungefär 50/50. En bra balans.

Studier allmänt

Utbildningssystemet är väldigt likt i Sverige. Pediatrikkursen och Gynekologi/Obstetrikkursen innehåller samma moment som i Sverige, dvs även barnkirurgi, klinisk genitik och BUP. 

Jag tyckte att det var lite mindre praktisk inriktning på kursen och lite mer teori. Detta beror mest på faktumet att praktiken inte var lika väl organiserad som i Sverige. Först och främst hade vi klinisk placering innan teorin vilket gjorde att vi gick omkring på sjukhusen och inte hade någon koll. Praktik bygger ju på att man ska ha en teori som man ska applicera men då vi inte hade någon teori blev vi studenter relativt passiva och förvirrade då allt var nytt för oss. Sedan när vi hade föreläsningar så började ju saker falla på plats och man önskade att man hade förstått saker tidigare. Dessutom har läkarna och barnmorskorna inte lika tydliga roller som handledare gentemot oss läkarstudenter. Attityden för lärande kändes inte som på ett universitetssjukhus tyvärr. Ibland trots att man hade en flitlista där det stod att man skulle göra något så fick man höra av barnmorskor "nej det får inte läkarstudenterna göra".

Föreläsningarna var generellt bra men även har var organisationen bristande. Ibland flera gånger i veckan kom det aldrig någon föreläsare på den utsatta föreläsningstiden och föreläsningen blev sedan inställd efter att den redan skulle ha börjat. Detta innebar att många tyckte att det var onödigt att ens förflytta sig till sjukhuset då man ändå riskerade att ha tagit sig dit i onödan vissa dagar.

Det verkar som att Universitetet i Bergen har problem med organisationen generellt och när jag pratat med norska studenter från andra terminer som upplever samma frustation så har de sagt de att det är unikt för Bergen och att de andra Universiteten i Norge fungerar mycket bättre organisatoriskt.

Tillgodoräknadet är inte helt påbörjat ännu då jag precis klarat OSCE och sit-in. Nästa steg blir att boka möte med kursansvariga för att gå igenom allt.

Kurser under utbytet

Kurser motsvarande termin 10 på KI
Pediatrik ink klinisk genitik, barnkirurgi och BUP.

Momentet löpte parallellt med Obstetrik/Gynekologi. Terminen började med introföreläsningar, tanken var att det skulle vara ett intro så att vi fick lite teori innan de kliniska placeringarna, lite kött på benen alltså. Istället så var det bara väldigt översiktliga föreläsningar som inte tillförde mycket i form av ny kunskap, inget kött på benen. Vi hade även träning i hur man ska undersöka ett spädbarn med hjälp av en speciell docka i grupper vilket var väldigt bra. Efter detta började vi med kliniska placeringar, många norska studenter hade placeringar utomlands, andra i andra norska städer och vi utbytesstudenter samt några få norska studenter hade våra i Bergen. Vi hade en flitlista med obligatoriska grejer vi skulle göra och ett schema med var vi skulle vara. Man fick helt enkelt dyka upp på den avdelningen där man skulle vara och försöka få tag i en läkare som man kunde gå med. Läkarna var ofta glada i att lära ut och förklara men oftast fick man göra väldigt lite praktiskt själv om man inte tryckte på att "idag måste jag göra de här grejerna" och visade sin flitlista. På BUP-placeringen var det mer organiserat (beroende på var man hamnade) och man stor variation på vad man fick se. Jag var på en avdelning för inneliggande vård så kunde ibland följa med de olika barnen när de träffade olika professioner psykiater, psykologer och fysioterapeuter och se de olika delarna de bidrog med. Under BUP-placeringen ingick det att göra intervjuer med barn och föräldrar, använda olika skattningsskalor, observera barnen i olika miljöer samt olika terapier. Dessutom skulle vi skriva en reflektion över en patient vi träffade och presentera i grupp för en barnpsykiater och diskutera de olika fallen tillsammans.

Efter klinisk placering hade vi föreläsningar av varierande kvalitet. Vi hade även seminarium. Jag använde mig mycket av ett kompendium som en tidigare student hade skrivit ihop med allt teori som ingick i kursen för att fylla luckorna som lämnades av föreläsningarna. Klinisk genetikföreläsningarna var väldigt bra och detta ämne var ffa teoretiskt. Även barnkirurgi var bara teoretisk undervisning men en relativt liten del av kursen.

Obstetrik/Gynekologi

Parallellt med pediatrikinto hade vi även intro i obs/gyn, med introföreläsningar sam övning på undersökningsteknik på dockor etc. Efter detta hade vi klinisk placering där man antingen gick med en läkare eller barnmorska. Vi hade en flitlista där vi skulle göra ett visst antal av olika saker, bland annat gynekologiska undersökningar, assistera vid födsel etc. Ibland kunde det vara svårt att få göra vissa saker som manlig student. Det var väldigt beroende på vilken barnmorska/läkare man gick med hur mycket man fick göra. Endast någon enstaka gång var det patienten som inte ville ha manliga studenter, oftast var det istället barnmorskorna som inte tyckte det var lämpligt att studenter skulle få vara med. Tydligen var det mycket bättre på de andra sjukhusen där de norska studenterna åkt till i Stavanger tex då dessa sjukhus tidigare fått mycket kritik och bättrat på sig.

Efter klinisk placering hade vi föreläsningar, seminarier med mera precis som i pediatrik.

Kursen examinerades med en stor tenta i skrivsal. Tentan var på dator i ett speciellt program som låser alla datorns övriga funktioner. En stor del flervalsfrågor precis som på KI och några frågor där man skulle svara skriftligen i slutet av tentan. En blandning av frågor från alla ämnesområden vi studerat. Tentan betygsattes mellan A-F där F är icke-godkänt. Tyvärr fanns det ingen praktisk examination. Så när jag kom tillbaka till KI gjorde jag omOSCE i obstetrik/gynekologi samt sit-in i pediatrik. Gick även frivilligt med på några jourer på barnakuten på KS för att bli varm i kläderna efter sommaren.

Så generellt tycker jag att jag har lärt mig teorin bra och praktiken lite mindre bra men definitivt godtagbart.

Språk och kultur

Det var inga problem att följa med undervisningen på engelska (bortsätt när föreläsare inte behärskade språket själva). Lite svårare var det på placeringarna att förstå norska till en början. De förstod mig bra men det tog 1-2 veckor innan jag började förstå huvuddelen av vad som sades vid första försöket.

Det fanns kurser att gå i norska för utbytesstudenter men för en svensktalande så hade dessa varit löjligt enkla. Som svensk handlar det bara om att exponera sig för språket vilket kan vara svårt när man är omgiven av så många utbytesstudenter i kursen. På klinisk placering är man dock ensam så då får man chansen att lära sig väldigt snabbt. Men kan ju inte påstå att jag började tala norska, men förstod iaf vad som sades.

Kulturen var i princip som i Sverige lite mer friluftsliv och lite mindre multikulturellt annars samma. Lite som Sverige var för 30 år sedan kanske. Väldigt litet utbud av mat från andra länder i livsmedelsbutikerna etc.

Fritid och sociala aktivteter

Det fanns friluftsaktiviteter anordnade av en grupper för utbytesstudenter men då dessa var väldigt populära och med begränsade platser fanns det aldrig några platser kvar när jag hörde talas om dem. Dock kunde man anordna aktiviteter själva så som att gå på tur i bergen runt staden vilket var helt fantastiskt. Man kunde åka skidor i Vos vilket jag tycker inte var värt pengarna då backarna var för korta. Om man har bil, körkort eller känner någon med detta så har man mer frihet att upptäcka Norge åka till de olika vyerna och stenformationerna som Trolltunga och Preikestolen. Via BSI friluft går det att hyra deras stuga och skidor med mera för en mindre peng om man vill ut i naturen en grupp vänner.

Om man vill idrotta så finns det ju fantastiska möjligheter att springa utomhus. Det finns gym i flera av studentbostäderna via Sammen och i Studentcentret bredvid universitetet finns det även en simbassäng.

Det finns mycket studentfester på Fanntoft. Dyrare är det att gå ut i stan. Varannan vecka på torsdag så anordnas Hansafest för ERASMUS-studenter på en pub med studentpris och trevlig stämning. Ett bra sätt att träffa andra utbytesstudenter.

Ett måste är att fira 17 maj med norrmän de blir väldigt trevliga och inte lika reserverade som under resten av året. Det är den perfekta tidpunkten att bli god vän med en norrman/norska om man inte lyckats med det än så länge.

Bra facebookgrupper för aktiviteter är:
BSI friluft
ESN bergen

Sammanfattning

Utbytet har satt Norge på kartan för mig som inte hade någon relation till landet tidigare. Jag kommer att ha lättare att jobba med norska kollegor i framtiden då jag kan förstå dem nu och eventuellt jobba där någon gång i framtiden. Utbytet kommer nog inte att påverka min tid på KI då det bara kvarstår en termin av denna nu.

Jag fått kontakter i hela världen som kan betyda mycket i framtiden. Det har varit fantastiskt att kunna uppleva Norge genom mina studier och samtidigt känna att jag lärt mig det jag behöver kunna. De minnena jag har fått under utbytet kommer att vara med mig hela mitt liv vilket är ovärdeligt. Skulle jag få välja om så skulle jag kanske valt ett utbyte i en annan norsk stad men detta enbart för att universitetet var så disorganiserat. Annars är Bergen fantastiskt och jag vill absolut åka tillbaka någon dag snart i framtiden.