Reserapport - KI-student
Lärosäte: University of Illinois Urbana Champaign
Utbildningsprogram: Logoped
Utbytesprogram: INK
Termin: Vårtermin 17/18
Namn: Paula Jimenez Gonzalez
E-postadress: paula.gonzalez@stud.ki.se

Innan avresa

Den största anledningen och drivkraften som fick mig att ansöka om ett utbyte till USA var de intressanta kurserna som erbjöds. I synnerhet en kurs som skulle behandla kliniska metoder som används av logopeder i skolan med fokus på klassrumsbaserad intervention. I USA arbetar mer än hälften av alla logopeder i landet med skollogopedi, vilket skiljer sig enormt från Sverige då yrket som skollogoped inte är lika utbrett här. 


Informationen från KI:s sida gällande ansöknings- och antagningsprocess var tydlig men jag upplevde att besked gällande antagning från partneruniversitetet (University of Illinois – Urbana Champaign (UIUC)) tog längre tid än jag väntat mig. När det gällde mer praktiska frågor såsom ekonomi, boende eller mer specifika frågor (generella resetips) så hörde jag och min resepartner av oss till tidigare utbytesstudenter som gladeligen svarade på våra frågor och funderingar – vilket jag rekommenderar starkt att man gör!


Innan avresa är det viktigt att ta reda på vilka vaccinationer som UIUC kräver av internationella studenter samt att man tar med ett skriftlig intyg på att man tagit dessa. Det är också en process att få visum och inte minst att få tid hos ambassaden och därför är det viktigt att man är ute i god tid och att man har med sig alla de papper som begärs. Förtidsarbetet är med andra ord en process men det är absolut värt mödan!

Ankomst och registrering

Jag och min resepartner var på plats några dagar innan kursstart vilket jag tyckte kändes bra eftersom vi hann skriva in oss på universitetet, få våra scheman samt lämna in våra vaccinationsintyg innan kursstart. Men oavsett om man väljer att komma dagen innan kursstart så hinner man med alla förberedelser eftersom alla är väldigt hjälpsamma där och svarar mer än gärna på frågor. 


UIUC hade en introduktionsdag för internationella studenter med information om campus, studiesociala aktiviteter m.m. vilket var givande. Vi hade även en kontaktperson från universitetet som ansvarade för internationella studenter och som gav oss en rundtur i campus samt gav tips på sevärdheter. Vi fick även veta att UIUC har ett gym för alla studenter vilket vi även kunde ta del och som dessutom hade en utomhuspool! Vi spenderade ganska mycket tid på gymmet eftersom det var så avslappnande att träna innan eller efter en studiedag.

Ekonomi

Det här utbytet innebar en del kostnader och en del var större än andra och som man inte riktigt var förberedd på t.ex kostnaderna för visum och för vaccinationsintyg. Tyvärr så är det obligatoriska kostnader och en del smärre tillkom när vi väl var på plats men tack vare INK-bidraget får man hjälp på traven. Bra att veta är att man är CSN berättigad under utbytesstudier vilket jag valde att utnyttja eftersom det kändes tryggt. 


Vissa kostnader kan man påverka mer än andra t.ex. flygbiljetter som är billigare om man bokar dem i god tid (dock bör man ej boka flyg innan godkänt visum!), matkostnader och boende. Tips är att fråga tidigare utbytesstudenter (t.ex mig) kring boende och mattips! 


I Champaign fanns en del sociala aktiviteter som anordnades helt gratis såsom ”streetfest” med livemusik, yoga på museum och utomhusbio. Så det gäller att hålla ögonen öppna och delta i det en finner spännande.

Boende

När det gäller boende så hörde vi av oss till studenter från UIUC som läst kurser hos oss på Karolinska och som tipsade om sidor på sociala medier där annonser på boende till studenter lades upp. Utbytesstudenterna berättade också vad boendepriser ungefär brukade ligga på så att vi inte skulle acceptera ett alldeles för högt pris.


Jag var väldigt nöjd med boendet som min resepartner och jag fann. Det var en lägenhet som låg på gångavstånd från ”Speech and Hearing Science building” där receptionen till både logoped- och audionomprogrammet låg och där forskningslabben satt. Den låg även på gångavstånd till gymmet och precis bredvid ”huvudgatan” där en massa goda restauranger och några uteställen fanns. Däremot låg logopedkliniken en bit bort och dit tog åkte vi med buss.


Vi hade ett var sitt rum i lägenheten och delade kök och badrum tillsammans med två andra studenter. En rekommendation är att bo tillsammans med andra studenter eftersom de kan tipsa om platser och sevärdheter och dessutom är det trevligt att träffa nya människor!

Studier allmänt

Jag tycker att studiemiljön i UIUC inte skilde sig särskilt mycket från den jag upplevde på KI och inte heller undervisningsmetoder eller examinationer. Däremot var studietakten något lägre men svårighetsgraden på kurserna upplevde jag som adekvata då vi läste kurser både med ”undergraduate students” och med ”graduate students” som alltså var på grund- och avancerad nivå. 


De undervisande professorer var oftast väldigt entusiastiska och gav inspirerande föreläsningar där det var tydligt att de förväntade sig respons och aktivt deltagande från oss studenter. Något som jag reagerade på var att vissa av föreläsningarna kunde vara väldigt långa utan paus efter 45 minuter (som vi är vana vid på KI), vilket påverkade koncentrationsförmågan något och speciellt då vi hade eftermiddagsföreläsningar. Men då vi fick ta del av powerpointen i efterhand så missade man inte något av innehållet om koncentrationen inte varit på topp under genomgången.


UIUC hade en plattform för studenter vilket kan jämföras med ping pong där information, powerpoints m.m lades upp för studenter. Jag var väldigt imponerad av den plattformen eftersom det var lätt att hitta i mappar och eftersom professorerna lade upp länkar, bilder och andra studietips - vilket var mycket givande. 


Professorer är väldigt välkomnande och intresserade av oss utbytesstudenter och därför är ett allmänt tips att våga fråga! För att vi vågade fråga så fick vi äran att följa med en professor (som även är skollogoped) till två skolor och auskultera. Dessutom fick vi gästa på kursen ”Motor Speech Disorders”.

Kurser under utbytet

Kurser motsvarande termin 3 på KI

SLP - Clinical methods in schools 

 Denna kurs såg jag väldigt mycket fram emot att läsa eftersom skollogopedi intresserar mig något enormt. Dessutom är skollogopedi väletablerat i USA eftersom alla skolor måste ha en logoped och hälften av alla amerikanska logopeder jobbar i skolan. Något som skiljer sig markant från Sverige.


Kursen bestod främst av föreläsningar men även gruppresentationer och inlämningsuppgifter. Vi hade även en ”workshop” där professorn tagit med sig en massa logopediskt skolmaterial som vi fick inspireras av och testa.


En av inlämningsuppgifterna som jag fann väldigt lärorik var att vi skulle sammanfatta fem (mycket intressanta!!) artiklar som behandlade skollogopedi. Uppgiften var delvis lärorik för att jag blev bättre på läsa igenom artiklar och delvis för att jag blev bättre på att sammanfatta innehållsrikt. 


Sammanfattningsvis rekommenderar jag denna kurs väldigt starkt, speciellt om man är intresserad av skolvärlden!


Pre-practicum in SHS (speech and hearing science)

 Det här var en auskultationskurs som var menad som en introduktionskurs för ”undergraduate-studenter” för att observera och reflektera kring logopeders kliniska arbete. Kursens undervisningsform var varierande då den innehöll både föreläsningar, i viss mån worskhops samt observationstillfällen. 


Föreläsningarna behandlade bl.a hur arbetsmarknaden ser ut för logopeder, teoretiska modeller, hur det kliniska arbetet ser ut, journalskrivning samt regler och lagar kopplade till vårdyrket som stort. Eftersom vi var en ganska liten klass så fanns en del utrymme för frågor och diskussioner vilket vår professor uppmuntrade och som jag fann väldigt givande. Vi fick även tillfälle att ha en mindre ”workshop” där vi gick igenom bedömningsmaterial.


 Varje student hade två observationstillfällen per vecka där man skulle observera logopediska behandlingar ”live” bakom en datorskärm. Vid gruppbehandling kunde man befinna sig i rummet där behandlingen gavs men man skulle ej interagera. Efter observationerna skulle man göra reflektionsuppgifter kopplade till dem. Reflektionsuppgifternas fokusområde varierade varje vecka vilket var mycket givande eftersom man observerade behandlingarna med ”nya glasögon” beroende på vad man skulle inrikta sig på. 


 Vi hade ytterligare en reflektionsuppgift som behandlade det ämne som veckans föreläsning handlade om. Det kunde innebära att man såg på en kort logopedisk behandling (video) och svarade på frågor efter eller att man läste om en teoretisk modell och svarade på frågor om den. 


 Jag fann denna kurs väldigt givande eftersom den hade flera moment och undervisningsformen varierade. Mycket intressant var att lära sig om journalskrivning eftersom att logopeder alltid utgår ifrån samma ”sökord” vilket är annorlunda från Sverige där man är mer flexibel i sitt skrivande. Det var också intressant att se hur stort fokus logopeder hade i att göra kvantitativa analyser (utöver kvalitativa) i deras behandlingar vilket de menade var mycket viktigt för att utvärdera behandlingar. 


 Research Lab experience 

I den här kursen fick man vara en forskningsassistent och delta i möten tillsammans med ansvarig forskare och två andra studenter (under-graduate och graduate) som var knutna till projektet. Innan avresa fick man höra av sig till den forskare som man var intresserad av att assistera och samarbeta med. Tips är att höra av sig till flera forskare, speciellt om man är osäker för att på sätt få veta mer om projektet eller frågor kring deras förväntningar.


 Kursen bestod som sagt delvis av möten (en gång i veckan) samt en del ”analysarbete” och även en del läsning av artiklar. Under mötena gick vi igenom projektet samt förde diskussion av artiklar som vi läste inför mötena. Vi gick också igenom analysarbetet under mötena och fick svar på eventuella frågor. Själva analysarbetet innebar att vi skulle identifiera olika grammatiska strukturer av småbarn som fanns i en databas.


 Jag tyckte väldigt mycket om denna kurs och lärde mig väldigt mycket! Jag kände också att jag kunde tillämpa mina lingvistiska kunskaper här trots att det ibland kunde vara utmanande eftersom det var på engelska och vissa begrepp som jag kände till på svenska var jag inte bekant med på engelska. Men jag lärde mig givetvis dessa på vägen!

Språk och kultur

Trots att vi i Sverige lär oss engelska i skolan och detta relativt tidigt så gick det till en början åt mer energi än vanligt att ta till sig information på föreläsningar och att läsa artiklar. Men man kom sedan in i det, speciellt när man lärt in de nya ”akademiska begrepp” som man inte tidigare förstod. Det var också en utvecklingsresa när det gäller att skriva väl på ”akademisk” engelska och där tycker jag att jag blivit bättre. 


 Jag tycker det gav mycket att bo tillsammans med andra studenter eftersom man då fick tillfälle att nyttja sitt engelska språkbruk i en annan kontext än skolan.


 När det gäller kultur så är det viktigt hur man tilltalar sina professorer, vilket gäller både under fysiska möten och via mail. Forskare tilltalar man Dr (doctor) och professorer tilltalar man Mrs/Ms/Mr. Detta skiljer sig åt från Sverige och det är viktigt att man respekterar det.

Fritid och sociala aktivteter

Det finns en del sociala aktiviteter som UIUC erbjuder såsom bowling/spelhall, utomhusbio och gym. Vår kontaktperson på UIUC tipsade oss om en hemsida där alla sommaraktiviteter på Champaign listades upp. Det handlade exempelvis om streetfest med livemusik, yoga, och liknande event. 


 Vi blev även bjudna på poolparty hos våra skolkamrater vilket var kul! Dessutom åkte vi till en stad utanför Champaign över en helg med en utbytesstudent som varit hos oss på KI, för att besöka henne och hennes familj. Vi var även väldigt nyfikna på Chicago och där spenderade vi två helger åt att turista och äta god mat! 


 Det är lugnare i Champaign under sommaren än vad det är under höst/vår-terminen men om man är nyfiken på aktiviteter så finns det.

Sammanfattning

Att studera i USA under två månader gav mig absolut minnen för livet och jag ångrar det inte en sekund! Utöver allt studierelaterat som jag anammat kunskap ifrån så gav alla möten med andra människorna och kulturen en enorm glädje. Det var pirrigt innan avresan då man inte riktigt visste vad man skulle förvänta sig men det är samtidigt pirrigheten som gör upplevelserna mer spännande!


 Jag upplever absolut att mina erfarenheter från utbytet i USA har hjälpt mig i de efterkommande studierna. Exempelvis blev jag bättre att på ett metodiskt sätt läsa igenom artiklar och att finna ”kärnan” i dem vilket underlättade under examensarbetet. Dessutom hade jag att bättre läsflyt i engelska skrifter.


 Min framtida yrkesroll som logoped tror jag absolut kan komma att influeras av mina studier i USA. Då tänker jag främst på den kvantitativa analysen under behandlingar som är så väletablerad i USA och som även kan tillämpas i Sverige. Detta är väldigt positivt för utvärdering och uppföljning av behandlingar. Om jag får möjlighet att arbeta som skollogoped så kan jag absolut inspireras av det arbetssätt som amerikanska logopeder tillämpar.


 Om du får möjligheten att åkta på ett utbyte till USA så råder jag dig att inte tacka nej. Har du några frågor eller funderingar så får du jättegärna höra av dig till mig. Kontaktuppgifter finner du högst upp!