Reserapport - KI-student
Lärosäte: Kobenhavns universitet
Utbildningsprogram: Läkare
Utbytesprogram: Erasmus
Termin: Hösttermin 18/19
Namn: Ebba Hillstedt
E-postadress: Ebba.Hillstedt@stud.ki.se

Innan avresa

Köpenhamns internationella koordinator var väldigt hjälpsam, och jag fick snabbt information om vilka kurser och kurstider som kunde sökas. Köpenhamns termin 9 stämmer inte helt överrens med Karolinskas kursinnehåll, så tyvärr kunde jag inte läsa hela terminen där. Därför fick det bli neuro & psykkursen i Köpenhamn och ÖNH och ögon på KI. 

Ankomst och registrering

Egentligen räcker det att vara på plats dagen innan kursstart, jag åkte dit tre dagar tidigare och njöt av en solig helg i Köpenhamn innan start. 

Det finns en fadderorganisation, då jag sedan tidigare var välbekant med Köpenhamn valde jag att inte vara delaktig i fadderverksamheten. All information om skolan fick jag via utbyteskoordinatorn, och det var tydligt var och när man skulle infinna sig. KU har även en app med ett personligt schema, som är lätt att följa. 

Ekonomi

Danska kronan var väldigt stark under mitt utbyte, och bostadsmarknaden är i stil med Stockholms. Däremot fanns det billiga matalternativ på skolan och sjukhusen! 

Eftersom jag bara var där i 2 månader unnade jag mig rätt mycket semesterliv med mycket middagar och utflykter vilket gjorde att utbytet var rätt dyrt. Men man kan absolut hålla ner kostnaderna! 

Boende

Jag hade turen att få bo hemma hos en vän från Köpenhamn, och betalade då 4000 DKK i månaden (ca 5600 svenska vid tillfället). Därför har jag inte så bra koll på andrahandsmarknaden, men det finns flertalet facebookgrupper där de annonserar ut rum och lägenheter. 

Studier allmänt

Studierna var väldigt lika de vid Karolinska. Teori blandas med praktik, och man får träffa mycket patienter. 
Både neuro och psykkursen inleddes med en veckas föreläsningar som efterföljdes av tre veckors teori. 

När jag kom hem läste jag ögon, ÖNH, primärvård samt beroendeplacering. 

Kurser under utbytet

Kurser motsvarande termin 9 på KI
Neurovetenskap 
Första veckan hölls introducerande föreläsningar i universitetets lokaler (icke obligatoriska) och därefter började jag min prktiska placering på neurokirurgen på rigshospitalet. Vi blev indelade två och två, och fick därefter ett individuellt schema. Det underlättade mycket att få följas åt två och två, och Lärke som jag gick med agerade tolk vid behov. Varje dag hade olika placeringar, och vi fick bland annat vara med på operation, ronda på avdelning, ha egen patientmottagning osv. Vare eftermiddag samlades alla för en patientpresentation, där två studenter per dag hade ansvar för att träffa en patient, skriva intagningsjournal, och sedan presentera anamnes och status för gruppen. Detta var väldigt lärorikt och gjorde att vi alla fick träffa patienter med många olika diagnoser. 

I slutet av kursen hölls en muntlig tentamen där vi först fick träffa en patient tillsammans och blev sedan utfrågade angående utredning och behandling. Man behöver vara påläst, men ingen kuggades examineringen. 

Psykiatri
Även psykiatrikursen inleddes med en veckas teori och efterföljdes av tre veckors placering. Min placering var vid Amager psykiatrika hospital, som har både psykiatrisk öppen och slutvård. Även här fick vi ett individuellt schema och en checklista som vi skulle samla in underskrifter till. Man fick växla mellan att vara på öppen och på slutenvårdsavdelning, samt närvara vid ECT och gå en kvällsjour. 

Språk och kultur

Språket gick förhållandevis bra, och det underlättade lite att komma från Skåne...! Första veckan var lite kämpig men sen tyckte jag det fungerade bra! Som förberedelse lyssnade jag på danska podcasts hela sommaren vilket var skönt då jag var mer van att höra danskarna prata fort. 

Det var tacksamt att läsa neurologi innan psykiatri, då psykkursen var lite mer utmanande språkmässig. 

Fritid och sociala aktivteter

Köpenhamn är en otroligt rolig stad, men ett enormt restaurangutbud! 

Sammanfattning

Jag är otroligt nöjd med mitt utbyte och kan starkt rekommendera utbyte vid KU under termin 9. Även om utbytet blev kort gav det mig mycket, och kurserna verkar ha varit väldigt lika de vid KI.