Reserapport - KI-student
Lärosäte: Aarhus Universitet
Utbildningsprogram: Läkare
Utbytesprogram: Erasmus
Termin: Hösttermin 18/19

Innan avresa

Jag ville åka till Aarhus då jag hade varit där en gång förut, under temin 6, och tyckte väldigt mycket om det. Det är ett bra och fint universitet och jag visste att jag trivdes i staden. Dessutom hade jag fått lite vänner där under senaste utbytet som jag ville besöka igen. Jag tycker också att det är kul att lära mig nya språk och under mitt första utbyte fick jag ganska bra kläm på danskan och ville gärna åka igen för att få chans att bli ännu bättre. Jag visste att utbytet under termin 10 passade bra med terminen vi skulle läsa på KI och därför tänkte jag att det kunde vara enkelt och bra att åka till Danmark. Dessutom tycker jag att kurserna under termin 10 (pediatrik, gyn/obs) är väldigt intressanta och därför ville jag gärna åka till ett universitet där man kan förvänta sig lika bra undervisning som i Sverige. Det kan man i Aarhus. 

Innan man åker behöver man inte fixa så mycket. Det man behöver fixa är boende och kanske ett danskt bankkonto. När man kommer fram behöver man också fixa ett danskt CPR nummer (typ personnummer) så att man kan få tillgång till journalsystemet men det fixar man lätt på plats. Studiemässigt behöver man träffa kursansvarig för T10 samt ansvarig för peidatrikkursen och presentera kursplanen från värduniversitetet för att säkerställa att man uppfyller alla mål som ingår i KIs kurs. Eftersom barnkirurgi inte ingår under kursen i Danmark fick jag komplettera innan jag åkte. Jag gjorde ett skriftligt seminarium och fick sedan ha en dags praktik på sommarlovet innan jag åkte för att få det momentet tillgodoräknat. Det gick lätt och jag fick mycket hjälp och stöttning av kursansvarige för pediatrik och momentet barnkirurgi. Barnpsykiatri ingår inte heller i den danska kursen men det kunde jag komplettera när jag kom hem efter utbytet. 

Ankomst och registrering

Man kan komma en vecka innan kursstart då det hålls en introduktionsvecka för utbytesstudenterna. Då ped-gyn/obs är en internationell termin på Aarhus universitet kan det vara kul då det kommer många andra utbytesstudenter och man då får chans att lära känna dem. Jag var dock inte där under introduktionsveckan då jag varit student på universitetet förut och visste hur det hela fungerade och för att jag var tvungen att sommarjobba den veckan. Men det gick bra ändå. Man får en fadder från universitetet som kan hjälpa en med att möta en på stationen/flygplatsen och hjälpa till med att hämta ut nyckel om man fått boende genom universitetet. Jag hade dock fixat boende själv så jag fick ingen sådan hjälp utan träffade min mentor senare och fikade. Det var trevligt! Hon var också läkarstudent och kunde hjälpa till om man hade några frågor. Det var också bra för hon tog kontakt med mig innan ankomst via mail för att hjälpa till om man hade några frågor. Jag hade inte direkt det men det var ändå trevligt att det fanns en person på plats som kunde hjälpa till. Jag fick också mycket hjälp av den internationella koordinatorn på Aarhus universitet. Hon var mycket hjälpsam och svarade på alla mina frågor. Jag skickade många mail innan jag kom men det kändes aldrig som att det var några problem för henne.

Ekonomi

Danmark är generellt lite dyrare än Sverige att bo i, särskilt nu då den svenska kronan är ganska svag. Jag sökte en del stipendium innan jag åkte och fick bidrag från tre stiftelser. Så det hjälpte ju till ganska mycket. Utöver det hittade jag ett ganska billigt boende som gjorde att jag kunde hålla nere mina kostnader ganska bra. Men det innebär extra kostnader att åka på utbyte, det får man vara beredd på. För min del handlade det mest om att jag var tvungen att betala dubbla hyror under min utbytestid då jag inte hade möjlighet att hyra ut min lägenhet i Stockholm samt biljetter för att träffa min partner i Sverige. 

Man behövde dock inte betala några extra obligatoriska avgifter när man åker till Danmark. Det krävs inga vaccinationer eller liknande. 

Boende

Det internationella centret på Aarhus universitet hjälper till att fixa boende genom att förmedla kontakt mellan utresande och inresande studenter. Förra gången jag åkte fick jag en lägenhet på detta sätt. Denna gång hade jag dock inte samma tur och trots att jag sökte fick jag inget boende den vägen. Därför fick jag själv lägga lite tid på att söka boende och fick via en vän tag på ett rum i ett kollektiv med åtta andra danskar. Det var en annan medicinstudent som skulle åka på utbyte till Norge och som hyrde ut sitt rum. Det var helt perfekt för mig, billig hyra och snälla människor. Så på det sättet fick jag också en del nya vänner i kollektivet. Det var super! Om man bor i stan kan man cykla till sjukhuset som ligger i Skejby, ca 5 km från centrum. Jag betalade 3000 dkr/mån vilket får räknas som ett billigt boende. Det mest optimala boendet tror jag skulle vara om man kan få tag på ett rum i en av korridorerna i uni-parken. Då bor man i korridor med andra danskar men har sitt eget rum. Det är fint och fräscht och man bor nära allt man behöver, både universitetet, sjukhuset och centrum. Det finns sidor där folk som ska på utbyte skriver för att hitta personer som kan hyra, leta på Facebook. Sök på ord som fremleje (uthyrning), bolig, uniparken, Aarhus.

Studier allmänt

Studiesystemet i Danmark är på det stora hela väldigt likt det i Sverige. Man har inte riktigt lika mycket seminarier som vi har i Sverige men annars är föreläsningar och praktik väldigt likt. Vi hade föreläsningar i helklass varje fredag, vilket var bra men gruppen var väldigt stor (ca 200 pers) vilket gjorde att man kanske inte riktigt ville räcka upp handen och fråga grejer även om föreläsarna verkligen bjöd in till det och uppskattade om man gjorde det. 

Terminen är uppdelad i två block, ett praktiskt och ett teoretiskt. Jag började med det praktiska i 8 veckor. Då hade jag först 4 veckors praktik på pediatrisk avdelning och sedan 4 veckor på gyn/obs varav 2 var på gyn och 2 på obstetriken. Efter det praktiska blocket hade vi 8 veckor teori. Då var det mycket luft i schemat och man fick själv ta ansvar för att läsa själv. Kunskapskraven i Danmark är lika dem i Sverige men föreläsningarna håller eventuellt lite lägre nivå (troligtvis pga att de hålls på engelska). På det stora hela är utbildningen dock väldigt bra! På praktiken får man göra mycket, på samma sätt som i Sverige. 

Eftersom terminen i Danmark är internationell föregår alla föreläsningar och seminarier på engelska så länge det finns engelsktalande studenter närvarande. Alla internationella studenter får också en "buddy" tilldelad. Detta är en dansk student som man går tillsammans med och som kan hjälpa till att prata med patienterna på danska och skriva journal och liknande. Jag tyckte att det var trevligt att ha en buddy men då man klarar sig ganska bra på danska som svensk behövs det egentligen inte. Men det är bra att ha någon att gå med och det är ett bra sätt att lära känna en dansk student. 

Kurser under utbytet

Kurser motsvarande termin 10 på KI

Kurser

Kursen i Danmark motsvarade termin 10 på läkarprogrammet. I den terminen ingår gynekologi, obstetrik, pediatrik (inkl. barnkirurgi och barn- och ungdomspsykiatri), klinisk genitik samt SVK. I Danmark ingår samma ämnen utom barnkirurgi och barn- och ungdomspsykiatri och SVK. I den danska kursen ingår däremot rättsmedicin och en kurs som heter Professional course och som liknar vår PU.

Gynekologi-obstetrik

I Danmark hade vi praktik inom både gynekologi och obstetrik. Vi fick vara med på operationer och mottagning inom gynekologin. Det fanns också en gyn-akut som man kunde vara med på. 

Under obstetriken fick vi gå med jouren och gå en kvällsjour med barnmorska samt en kvällsjour med mellanjour. Man kunde också vara med på mottagning för gravida med tex diabetes eller andra riskgraviditeter eller vara med på ultraljudsmottagning. De flesta fick också vara med på minst ett kejsarsnitt. Det var mycket spännande och lärorikt!

Pediatrik

Som sagt så var den stora skillnaden mot Sverige att den danska kursen inte innehöll varken barn- och ungdomspsykiatri eller barnkirurgi. Detta fick jag komplettera i Sverige. Barnkirurgin gjorde jag på sommarlovet innan jag åkte och barn- och ungdomspsykiatrin kunde jag komplettera när jag kom hem. Jag fick mycket hjälp från kursansvariga på KI så det var aldrig några problem att genomföra dem i Sverige. 

Pediatrikkursen i Danmark var bra. Vi hade 4 veckors praktik och vi fick rotera på olika avdelningar och mottagningar. 

Rättsmedicin

Denna kursen var ganska stor och mycket mer djupgående än den dag vi hade haft på termin 7 på KI. Kursen bestod mest av föreläsningar och seminarier och ett besök på rättsmedicinsk avdelning där vi fick se hur de undersöker oklara dödsfall. 

Klinisk genitik

Kursen i klinisk genitik motsvarade den svenska kursen väl. Vi hade föreläsningar och seminarier i ämnet. Det gick lätt att tillgodoräkna sig momentet vid hemkomst

Professional course

Kursen handlade mycket om kommunikationsteknik och hur man bemöter patienter på ett bra sätt. Vi hade också en övning där vi fick ta med oss ett fall från kliniken som vi hade tyckt var svårt och prata om det i liten grupp för att öva på "debriefing". De pratade också om vikten av debirefing och om hur många läkare som mår dåligt i arbetslivet. Det kändes bra och viktigt att de uppmärksammar detta för att hjälpa oss att när vi kommer ut i yrkeslivet våga vara mer öppna med saker som känns fel, svårt eller stressande så att man inte bär det inom sig och mår dåligt eller blir sjuk av det. Kursen var ganska stor, 5 hp.

Examination

Examinationen i Danmark var ganska omfattande. Den bestod av tre dagar. Den första dagen hade vi tenta med multiple choice questions. Den tog ca 2 timmar att göra och gjordes via dator på internet men utan hjälpmedel. 

Efter den skriftliga tentan hade vi två dagars OSCE med olika stationer. Totalt var det 11 stationer. Det var 4 stationer pediatrik, 4 stationer gyn/obs, 1 station rättsmedicin, 1 klinisk genitik och en professional course. Man fick välja om man ville göra tentan på danska eller engelska. Stationerna bestod i teoretiska fall som man skulle diskutera utifrån. Det var två examinatorer på varje station som bedömde en. Examinationen var jobbig för man blev ganska nervös men den var ändå väldigt bra och kändes relevant och genomtänkt. Man hade 8 minuter på varje station.

Ca två veckor efter examinationen fick man sitt betyg. Det fick man enligt den danska betygsskalan som är mycket svår att förstå. Den består av betygen 0 (underkänd)-2-4-7-10-12. Nästan ingen får 12 och lärarna sa att de flesta brukar få 4 eller 7. 


Tillgodoräknande

När jag kom hem från Danmark behövde jag skynda mig med att få allting tillgodoräknat för att få lov att skriva IST i slutet på mars. Det var stressande men om man har förberett sig väl så är det inga problem. Det man får vänta på är att få Transcript of Records skickat från Danmark. Men jag mailade och förklarade läget och bad att de skulle prioritera att skicka iväg mitt ToR så snart tentaresultatet var klart, vilket de gjorde och jag hade dokumentet i slutet av januari. Jag fick återigen träffa kursansvariga för gyn/obs och pediatrik och redovisa hur utbytet gått till. Jag fick också komplettera BUP genom ett kortare seminarium med kursansvarig för BUP. Klinisk genitik godkändes genom att jag skickade in material om vad jag gjort i Danmark via mail. För att få SVK godkänt använde jag mig av de extra poäng jag läst innehållande rättsmedicin och professional course. Det var lite kinkigt för man var tvungen att antingen skicka in alla handlingar i original eller åka till KI och visa sina originalhandlingar. Det räckte inte med vidimerade kopior. När handlingarna väl var inne dröjde det inte länge innan allt var godkänt. Jag fick också hjälp av studievägledaren på KI som kunde hjälpa med att registrera en på IST om man bara kunde bekräfta att tillgodoräknande var på gång. Detta behövde jag dock aldrig använda mig av då mitt tillgodoräknande var klart innan anmälan stängde men det är bra att veta att man kan få hjälp den vägen om det skulle dröja. 

Språk och kultur

Undervisningen bedrevs på engelska då Aarhus har gjort denna terminen internationell och det reser in många internationella studenter. För oss svenskar är det dock inga problem, till en början kan danskan verka lite svår men efter någon vecka har man knäckt koden och fattar vad de säger och vilka ord man ska byta för att de ska förstå vad man själv säger. Det är kul med danska på det viset, det är ett annat språk men ändå så likt att det är lätt att lära sig. Efter fyra månader pratar man mer eller mindre flytande! 

Det finns gratis språkkurser för nordiska studenter på motsvarande SFI som heter Lær dansk. Jag gick inte där denna gången men gjorde det förra gången och tyckte att det var mycket lärorikt. 


Fritid och sociala aktivteter

Aarhus är en fantastisk stad! Det finns mycket att göra, det ligger fint vid havet och danskarna är ett fantastiskt folk! Jag var verkligen nöjd med att bo i Aarhus och ville nästan inte flytta därifrån när utbytet var klart!

Det finns mycket gratisevenemang i Aarhus. Ett exempel är SICK project (sök på Facebook) som är gratis funktionell träning utomhus varje söndag kl 11.00. Hur kul som helst och alla är välkomna! Varje vecka kommer ca 100-200 personer och tränar tillsammmans. 

En annan trevlig organisation är Natur-retur (även det kan man hitta på Facebook). De ordnar bla. morgonbad med kaffe och croissant efteråt första måndagen i varje månad året runt, för 30 dkr. Superhärligt!

Det finns också en organisation som heter Smag på Aarhus som ordnar kurser och föreläsningar som syftar till att lära folk om vad vi har för ätliga grejer i vår närmiljö. Bland annat håller de i kurser i syltkokning, man kan samla blåmusslor eller plocka valnötter eller svamp eller lyssna på föredrag om hur man gör äppelmust.

Jag tycker om att springa och var därför med i löpargruppen Run for friendship som springer tillsammans två dagar i veckan. Det är mycket bra träning med duktiga coacher. Det är fokus på intervallträning och man blir verkligen mycket snabbare och starkare av att springa med dem! Det är inte heller alls dyrt, för 400 dkr per termin får man två tränarledda träningar per vecka. https://www.studenterhusaarhus.dk/projekter/run-for-friendship/tilmeld-dig

Det fanns också mycket möjligheter att hitta på grejer med de andra studenterna, särskilt utbytesstudenterna. Eftersom ingen känner varandra är alla mycket öppna och vill hitta på grejer så det är bara att hänga på. 

Sammanfattning

Jag hade verkligen en väldigt bra termin i Aarhus! Jag tror att Aarhus passar den som vill komma bort från KI och livet i Stockholm lite utan att för den delen åka över halva världen eller göra något mycket påfrestande. Genom att åka till Aarhus får man ett miljöombyte utan att för den sakens skull få sämre utbildning. Danskarna är väldigt trevliga och det är kul att lära sig danska!

Jag tror att jag kommer vilja jobba mer i Danmark i framtiden och därför känns det kul att jag nu vet mer om hur det danska sjukvårdssystemet fungerar och kan prata danska med patienterna. Jag tror också mycket på att ett välfungerande nordiskt samarbete kan gynna alla de nordiska länderna. Vi är alla ganska små och väldigt lika och därför tror jag att vi har mycket att vinna på att lära oss mer om varandra så att vi kan samarbeta utan problem. Detta vill jag gärna bidra till.