Reserapport - KI-student
Lärosäte: Pravara Institute of Medical Sciences
Utbildningsprogram: Fysioterapeut
Utbytesprogram: Linnaeus-Palme
Termin: Vårtermin 18/19
Namn: Frode Sångberg
E-postadress: frode.sangberg@stud.ki.se

Innan avresa

Jag har tidigare rest i Indien, som turist, och har ett intresse för den Indiska kulturen. Jag såg detta utbyte som ett gyllene tillfälle att slå flera flugor i en smäll. Att få uppleva en annan spännande kultur inifrån, att få slippa den svenska vintern, något jag velat länge, även att få en kulturell kopetens då jag i framtiden kan se mig själv jobba internationellt.  Jag blev lite förvånad att så få i klassen valde att åka på utbytesstudier, jag ser det som ett mkt bra sätt att växa som person och i sin professionella roll. Ta chansen!  Informationen just för oss Indienfarare var lite knapphändig då indien först ej var ett alternativ, och sedan blev det lite snabba puckar. Men vi fick den informationen vi behövde, jag kan dock tycka att KI skulle kunna lägga in ytterligare något tillfälle med information i helklass. Informationen från det Indiska universitetet var nog lite i underkant men det var. Så mkt annat i skolan och så som skedde samtidigt så jag var kanske inte riktigt uppmärksam på detta. Det är mycket att tänka på inför avfärd, men jag tycker coordinatorerna på Karolinska har. Informerat bra o detta.  

Ankomst och registrering

Vi valde att spendera jullovet på resande fot i Sri lanka, sedan när det var några dagar kvar till kursstart så flög vi in till Mumbai, det går även att flyga till flygplatsen i Shirdi som ligger ca 30 minuter från skolan ifall man inte vill åka bil i 5h från Mumbai. Men jag tycker det var en ganska spännande bilresa. Väl framme blev vi introducerade för internationella coordinatorn, samt Fysioterapi fakultetens rektor och ett par andra professorer.  Sedan följde en rundvisning av campus och sjukhuset, det är mktt som är annorlunda jämfört med hemma och jag tror att någon tidigare reseerfarenhet från asien kan vara bra att ha. Vi fick kontaktuppgifterna till ledningen och det var bara att smsa eller ringa om vi hade någon fundering. På tal om telefoni så rekomenderar jag att. Besöka någon större mobilbutik i Mumbai på direkten då det kan vara krångligt få tag på ett Indiskt simkort som västerlänning. 
jag och charlotte tilsammans med skolans chansellor.

Ekonomi

Vi som åker med Linneaus Pamle stipendiumet har en väldigt god ekkonomisk ersättning, tom så att jag har gått plus på detta äventyr. man kan även via CSN ansäka om olika merkostnadslån ifall man vill det. Flygbiljetterna behöver inte kosta så jättemycket ifall man är ute i god tid och kostnaderna på plats i Indien var väldigt låga. Det som var dyrast av allt var boendet på campus som kostade ca 3tusen i månaden. Maten kostar i princip ingenting och att åka taxi är jättebilligt, dock så är det en inlärningskurva då vissa Indier tar tillfället i akt och försöker lura oss rika västerlänningar på lite pengar. Man får lära sig prisnivåerna och att pruta så går det mycket lättare! Sedan fanns det inte överdrivet mycket att göra väl på skolan, det blev mest helgutflykter och dylikt till sevärdheter. 
Skolmaten

Boende

Boendet var fint, vi hade enkelrum med balkong, badrum och utsikt. helt okej standard. 3 tusen i månaden kostade boendet, men det var också den enskilt största utgiften under hela utbytet. Boendet är könsuppdelat för alla kandidatstudenter, så kvinnorna har sitt hus och männen sitt. För oss internationella studenter var det lite annorlunda och vi bodde tillsammans med en del Indiska masterstudenter, mkt läkare. huset vaktas dygnet runt av vakter och man ska signa in och ut när man lämnar eller ankommer. Kan tycka att det var lite väl rigoröst ibland, detsamma gäller utegångsförbudet efter klockan 9. Men det vande man sig vid. Campuset är ganska litet och allting är nära, det tog 5minuter att gå till sjukhuset/fysioterapi sektionen.  

Studier allmänt

DEt Indiska utbildningssystemet är någonting helt annorlunda jämfört med hur det ser ut på Karolinska. Detta är något avv charmen med Indien och man får ta saker och ting som dom är när man lär känna en helt ny kultur. Det är lite mera strikt jämfört med det svenska utbildningssystemet, tex så ska man stå upp i klassrummet när man talar och använda titlar såsomm Mam, Sir, Dr, Professor etc när man adresserar någon. Eleverna sitter inte med laptop i klassrummen utan det. Är oldschool anteckningsblock som gäller. Vi varvade praktik och teori, på fm hade vi kliniska placeringar och på em hade vi lektioner med de Indiska studenterna. DEt var intressant att få en god inblick i hur det går till för de Indiska studenterna. Det är tex mer databaserat i Sverige, medans dom i Indien förlitar sig mer på tjocka böcker och att muntligt förhöra. Det skiljer sig väldigt mycket i förhållningssätt som fysioterapeut i Sverige jämfört med Indien. Flera av vad som är de centrala pelarna inom fysioterapi har dom ej på samma sätt som vi. Dom har en en lika patientcentrerad vård, använder inte smarta mål på samma sätt, är mer inriktade på passiv behandling än att aktivera patienten, samt har ej lika gott med resurser som oss. jag tycker att det är just dessa stora kulturella, ekonomiska och professionella skillnader som har varit väldigt intresant att få en djupare förståelse för. Helt enkelt att se hur en stor del av världens befolkning har det, vilka utmaningar som finns och hur man hanterar dem. Mkt berikande.  
På besök i byarna

Kurser under utbytet

Kurser motsvarande termin 5 på KI
Den första månaden på det Indiska universitetet gick vi en kurs i social hälsa, då fick vi åka runt i byarna och se vilken hälsoproblematik som fanns på landsbygden. Man kommer i kontakt med saker som är väldigt främande for oss i sverige. Det var mycket undernäring, malaria, tuberkulos, diabetes etc. Vi gjorde sällskap med ett gäng amerikanska studenter från Drake university på denna kurs. Kursen bestod av projektarbete kring sexarbetare/aidssmittades situation, migrant workers från närliggande stater som har en stor hälsoproblematik, post partum hemorrage, samt ett ayurvediskt spår med besök på olika ayurvediska centra och praktiker. Vi fick under denna månad se väldigt mycket, vi åkte ut på placeringar på olika ”vårdcentraler” eller med mobila enheter till småbyar, tog basala tester och bistod läkarna. Vi besökte fabriker och andra arbetsplatser och fick en god inblick i hälsosituationen som råder. Det var inte så jättemycket plugg, men dagarna var iband väldigt långa då vi gjorde väldigt mycket utflykter till byarna, samt till olika hälsoprojekt. Examinationen skedde genom en powerpoint presentation efter ett par veckor tillsammans med din projektgrupp samt en avslutande presentation som vi Svenska studenter har efter 1 månad. jag har inget dåligt att säga om denna kurs, vill man som jag jobba internationellt i utvecklingsländer i frammtiden så ser jag dessa erfarenheter som ovärdeliga. 
Kurser motsvarande termin 6 på KI
De sista två månaderna spenderade vi i klinisk rotation på olika avdelningar på sjukhuset. En eller två veckor per enhet. Det är mycket som skiljer sig från Sverige, men avdelningarna är uppdelade på IDP(in patient department) och OPD ( out patient department), på förmiddagarna hade vi klinisk placering och på eftermiddagarna hade vi lektioner. Det finns alltid masterstudenter eller professoer närvarande som man kan prata med om det är något. jag upplever att upplägget ser ut som så att det blir lite vad man gör det till. Det fanns ibland tid att sitta och arbeta med examensarbetet på förmiddagarna och ibland var det mycket patienter. Men det bygger lite på att man är intresserad, visar framfötterna occh försöker interagera med de Indiska studenterna och patienterna. Så det är bra om man är socialt lagt, alla är väldigt trevliga och glada så det är inga problem på så vis, men ibland är strukturen inte lika rigorös so mman är van vid på Karolinska. Strukturen kunde ha varit lite bättre på detta vis, det skilde sig litegranna från avdelning till avdelning hur inkluderad man kände sig i det dagliga arbetet. Det var på det stora hela väldigt intressant att se hur Indiska Fysioterapeuter jobbbar kliniskt, vissa stora skillnader som jag tidigare nämnt syntes. Det var även en utmaning att hänga med då kommunikationen inte alltid var lätt. Det var i regel fattiga bönder med låg utbildningsnivå och vldigt låg engelskaförståelse som vi behandlade. De indiska studenterna pratar dock helt okej engelska och översätter så gott. Om kan. jag känner kanske inte att jag har lärt mig supermycket som jag kommer använda i mitt kliniska arbete, men snarate att det har varit väldigt intressant att se hur verkligheten ser ut för en stor del av världens befolkning. Men man får en massa annat med sig! man får en kulturell kompetens som heter duga, man får se hur man med låga resurser kan göra det bästa av situationen. Jag känner att jag även har vuxit som person.
Glada skolbarn vid ett besök med klassen

Språk och kultur

Det var inga problem att följa med i undervisningen, men det krävdes en initial period att komma in i det Indiska uttalet innan det gick bättre. Det var nästan större problem med vissa patienter som pratade en viss dialekt som kunde vara svårförstådd även för de Indiska studenterna.. jag so tidigare har rest i Indien visste ju precis vilken kulturell kontext jag gav mig in i, jag tror som sagt att det kan vara bra att ha lite tidigare erfarenhet från asien eller att ha en generell resvana. Bitvis kan det vara utmanande, inte minst om man kommer från ett av de mest jämställda länderna i världen. Bitvis kan det. Vara. Ganska patrialkalt, auktoritärt och traditionellt, men man märker att. De yngre generationerna är mer västifierade och väldigt intresserade av oss västerländska studenter. Indierna är trots dessa kulturella skillnader otroligt vänliga och visar på en stor genorositet och gästfrihet. En sak som märktes ganska tydligt var att de Indiska studenterna hade en väldig respekt för lärarna, på ett sätt somm inte förekommer i Sverige. Till exempel så var det otänkbart att säga emot en lärare under lektionen eller ha en annan uppfattning. Sedan kryllar det av andra spännande kulturella skillnader, kastsystemet är ett sådant. Ghandi försökte avskaffa det men lyckades ej, numera är det mera levande på landsbygden jämfört med storstad, och fortfarande är det så att det. Har en stor impact. 

Fritid och sociala aktivteter

Det ordnades med mycket utflykter på helgerna, man kunde åka in till Mubai om man ville ha lite storstadspuls med allt vad det innebär. Det finnns också flera Unesco world heritage sites som man kunde besöka, häftiga tempel, naturreservat, bergsbestigning, ayurvediska behandlingar, det Indiska köket, etc. På campus fanns en stor idrottsplan med plats för fotboll, volleyboll etc. Det fanns även gym man kunde träna på. Det var lätt att få kontakt med de Indiska studenterna och det fikades en hel del på huvudgatan utanför sjukhuset. Men Detta universitet ligger som sagt på landsbygden oh det fann inte ett så stort utbud av aktiviteter utanför campus ifall man inte åkte iväg på utflykt. Det är även bra att vara lite försiiktig med vad man äter för hygienen är inte alltid den bästa. Några enstaka resturanger med hög standard fanns att välja på, och cafeer fanns det många av. 
På besök i apguden hanumans hemstad

Sammanfattning

Jag ser detta utbyte som en unik chans att få inblick i hur det kan se ut i ett utvecklingsland. Det finns ett stort utrymme för personlig utveckling och att växa som individ. Kanske kommer jag inte använda så mycket av det jag lärt mig i mitt kliniska arbete i Sverige, men om an vill jobba internationellt så är detta en ovärdelig erfarenhet. Globalisering leder till helt nya situationer även i Europa och den kukturella kompetens man kan få är användbar såväl hemma som utomlands. jag är på det stora hela mycket nöjd att jag valde att åka till Indien och känner att det har gett en exotisk twist på min utbildning vid karolinska.  
marknaden i Loni