Reserapport - KI-student
Lärosäte: University of Minnesota
Utbildningsprogram: Läkare
Utbytesprogram: INK
Termin: Vårtermin 18/19

Innan avresa

Om man är intresserad av ett utbyte i USA så finns det i princip tre alternativ att välja mellan. Minnesota är en av dessa tre och de andra två är LA och New York. Är man inte intresserad av gigantiska platser så passar ett utbyte till Minnesota perfekt. 

Från KI var informationen om utbyte tillfredsställande. Tyvärr gällde motsatsen för University of Minnesota (UMN). Främst är jag besviken på hur tätt inpå utbytesstart antagningsbeskedet från UMN nådde mig. Förberedelserna inför utbyte i USA är många och tidskrävande. 

Tänk på: 
- Ansökan tar lång tid, UMN tar lång tid på sig att hantera ansökan och att återkomma med ett svar. Skicka därför in ansökan så fort som möjligt. 
- Ansökningshandlingarna ska kompletteras med ett intyg om vaccinationer. Vänd dig till en vaccinationsmottagning så hjälper de dig vidare (brukar inte vara några problem). 

Ankomst och registrering

Beroende på logi och transport så skulle jag rekommendera att man behöver vara i Minneapolis cirka 3-5 dagar innan kursstart. Detta är inte obligatoriskt utan handlar om hur man själv gillar att förbereda sig mentalt innan kursstart. Utbytet startar med att man träffar en kursadministratör som lotsar dig vidare till kliniken. Ingen introduktionskurs eller liknande fanns tillgängligt under mitt utbyte. Ej heller någon fadderorganisation. 

Ekonomi

Ett utbyte i USA är dyrt, av flera olika skäl. Dels kostar ansökningen i form av utlägg för vaccination, lungrtg, mm. Men framför allt är boendekostnaden det som skiljer gentemot Stockholm. En trea, som vi kunde dela, kostade ca 18 000 kr/månad. Detta i kombination med en dålig kurs på kronan gentemot dollarn kan innebära en dyr vistelse i USA. I och med att jag fick mitt antagningsbesked väldigt sent så hann jag aldrig söka stipendier. Rent generellt får man räkna med att det i stora drag är ungefär dubbelt så dyrt som i Stockholm. 


Tänk på:
- sök stipendier, det finns flera stipendier att söka. Det kommer garanterat vara värt det. 

Boende

Vi hittade vår bostad via Craigslist (deras motsvarighet av blocket). Boendekostnaden är garanterat högre än i Sthlm, troligtvis dubbelt så dyrt. Även standarden är något sämre än i Sthlm. 

Tips: 
- Dela en bostad med de KI-studenterna som ska till samma ort; mer ekonomiskt och mer socialt. 

Studier allmänt

För att bli läkare i USA måste man genomföra ett fyraårigt "undergraduate degree program" innan man tar sig vidare till ett fyraårigt läkarprogram. Därefter genomgår man "internship", "residency" och "fellowship". Redan under läkarprogrammet blir läkarstudenterna "specialiserade" i form av att de väljer vilka block de kommer tillhöra i framtiden (t.ex. internmedicin eller kirurgi). 

På mina kurser hade jag residents som lärare. Attendings är oftast distanserade och av åtta attendings under utbytet, var det endast en av dem som hade någon form av undervisning för oss studenter. Generellt skulle jag säga att rent undervisningsmässigt så hade man lärt sig mer om man stannat kvar i Sthlm. 

Något som vi dock saknar i Sthlm och som är fantastiskt här på UMN är "morning rounds" med chief residents och lunchföreläsningarna. Dessa hålls för alla residents och läkarstudenter oavsett placering. 
Under "morning rounds" presenteras ett fall av chief resident, där man får resonera differentialdiagnostiskt. Till skillnad från KI får man undervisning i hur man ska tänka differentialdiagnostiskt och inte bara teori om sjukdomen. 
Under lunchföreläsningarna gästar en attending och föreläser om olika sjukdomar, t.ex. MI, DVT/LE, mm. 

Något som är självklart, men som bör poängteras, är att likt hemma i Sverige så har ens handledare en stor roll för placeringen. Likt på KI så finns det en stor blandning mellan bra och dåliga handledare, vilket kommer påverka din placering i allra högsta grad. 

Kurser under utbytet

Kurser motsvarande termin 11 på KI
Kardiologi: 
Placering på en allmän kardiologisk avdelning. Dagen startar 08:00 med att du förbereder den patient/patienter du fått ansvara för. Du läser på, träffar patienten ensam, undersöker och framför sedan din plan på ronden klockan 09:00. Beroende på överläkaren håller ronderna på i en eller flera timmar. På eftermiddagen brukar man få delta i konsultverksamheten, som innebär att man får träffa andra patienter på andra avdelningar, detta blir dock oftast någon form av auskultation. Klockan 15:00 hålls EKG-föreläsning med Dr. Wang, dagens höjdpunkt. Dr. Wang är kardiolog och professor som är specialiserad inom EKG. Han är pensionerad men kommer in varje dag för att undervisa dig och den andra studenten på avdelningen. Man har alltså EKG-föreläsningar varje dag i ca 1 h, som hålls bara för dig och den andra läkarstudenten på avdelningen. Dagen avslutas därefter med rond som är något kortare än den på förmiddagen. Tyvärr var det väldigt snålt med patienter under mitt utbyte och därför blev det stundtals ganska långtråkigt. Dock kan man tillägna den tiden till att plugga ensam. Ingen formell examination för denna kurs. 

Thoraxkirurgi: 
Placering på en thoraxkirurgisk intensivvårdsavdelning. Dagen startar ca 06:15 och slutar som tidigast 16-17. Ibland får man gå hem tidigare, men man kan bli kvar till 18-19. Precis som ovan så blir man tilldelad en patient, läser på, undersöker och presenterar på ronden. Patienterna på denna avdelning är dock ganska sköra och tyvärr blir det snålt med undervisning. Det jag lärde mig här var allmänt omhändertagande av post-op patienter. Ingen formell examination för denna kurs.  

Språk och kultur

Att följa med undervisningen på engelska var inga problem. Däremot kan det ibland vara svårt att hänga med diskussionerna på ronderna pga förkortningar och uttryck. Men rent generellt kommer man inte ha några problem som svensk student. Den amerikanska kulturen och i synnerhet Minnesota påminner väldigt mycket om den svenska. Folk är otroligt trevliga i Minnesota. 

Fritid och sociala aktivteter

I anslutning till vårt boende fanns både ett gym och en liten bassäng, har därför ingen kännedom kring idrott och rekreation på universitetsområdet. 
Inga aktiviteter arrangerades för utbytesstudenter. 

Minneapolis-St. Paul brukar ofta kallas för "the Twin Cities". Minneapolis är ganska stor och här finns mycket att göra. För den idrottsintresserade personen finns Minnesota FC (fotboll), Minnesota twins (basebal), Minnesota vikings (amerikansk fotboll) samt även ett basketbollslag. 

I Minnesota finns även Mall of America, USA:s största galleria. 

Generellt sett så hinner man inte med så mycket under vardagarna pga placeringarna. 

Sammanfattning

Rent kunskapsmässigt hade jag nog tjänat mer på att stanna kvar i Sverige. Erfarenhetsmässigt är det dock tvärtom. Man växer mycket som människa. Dessutom upptäcker man vissa rutiner eller tillvägagångssätt som skiljer sig ifrån Sverige, som potentiellt kan föras hem. 

Sammanfattning: 
Jag tillbringade 4 veckor på en kardiologisk avdelning och 4 veckor på en thoraxkirurgisk intensivvårdsavdelning. Jag kan verkligen rekommendera kardiologin tack vare EKG-undervisning med Dr. Wang. Är man inte intresserad av att vakna 04:45 och komma hem 18-19 så ska man nog inte välja thoraxkirurgi. Se till att gå på "morning rounds" med chief residents och på lunchföreläsningarna. De är väldigt givande och kan vara den enda källan till undervisning under utbytet. Glöm inte söka stipendier.