Reserapport - utresande lärare
Lärosäte: Lessius Hogeschool
Utbildningsprogram: Logoped
Utbytesprogram: Erasmus
Termin: Vårtermin 11/12
Antal dagar: 8
Namn: Liselotte Kjellmer
E-postadress: liselotte.kjellmer@ki.se

Boende

Alla deltagande lärare vid IP bodde på ett centralt beläget hotell - Hotel Daniel -  i Graz, Österrike, där kursen hölls detta år (anordnas dock via Lessius Hogeschol i Belgien). Koordinator för programmet i Belgien hade förarbetat och utsett ett lämpligt boendealternativ. Hotellet var trevligt med god standard och bra frukost. Priserna var absolut rimliga. Låg mittemellan Gamla Stan (20 min) och FH Joanneum University (20 min) där kursen hölls och precis bredvid stationen. Dock var stationsområdet en byggarbetsplats för tillfället.

Språk och kultur

Undervisningen skedde på engelska, vilket fungerar bra för mig eftersom min forskarutbildning skedde i USA. Även de deltagande studenternas förmåga att uttrycka sig på engelska var överlag god.

Fritid

Graz är en mycket trevlig stad med en fin äldre stadskärna. Inom ramen för programmet hade värdlärosätet ordnat med en middag på själva universitetet en av kvällarna tillsamans med deltagande studenter. Under resten av veckan, då undertecknade inte deltog, anordnades även andra gemensamma aktiviteter. Omgivningarna är vackra med berg som man kan besöka. Vädret var extremt varmt under utbytesveckan, upp emot 35 grader.

Övrigt

Sammanfattningsvis ett mycket intensivt och innehållsrikt  utbyte med intressanta interaktioner med europeiska logopedstudenter.

Annan verksamhet

Deltog inte i någon annan verksamhet. Möjlighet till fortsatt kontakt och ev samarbete med forskare/lärare inom samma fokusområde finns.

Förberedelser

Utbytet skedde inom ramen för det som kallas "Intensive Program (IP) in Speech-Language Therapy" som är en intensiv kurs/undervininsvecka för logopedstudenter från olika lärosäten i Europa varav KI är ett deltagande lärosäte. Jag har tidigare deltagit vid IP i Barcelona och här i Stockholm. I år var en av temadagarna på kursen "Prevention and Early Intervention", vilket passade bra med mitt fokusområde kliniskt, forskningsmässigt och undervisningsmässigt. För min egen undervisning förberedde jag delvis nytt material, textade videofilmer till engelska samt sökte och läste forskningsartiklar för att kunna förmedla uppdaterad evidens.

Reflektioner

IP programmet var välordnat och bra organiserat. Att ha temadagar (har inte alltid varit så tidigare år)  upplever jag som mycket positivt eftersom man då samarbetar med lärare inom samma fokusomårde. Jag har fått nya kontakter som jag sannolikt kommer att nyttja vid senare tillfällen. Utbyte av aktuell evidens skedde i mötet med forskare/lärare inom näraliggande delområden. Förhoppningen är att tillsammans med en annan lärare som deltog vid IP anordna en intern utbildningsdag för kollegor vid KI/KS inom området för att delge dem den information om aktuell evidens vi samlat inför vårt deltagande vid IP.

Undervisning

IP programmet är som sagt en intensiv kursvecka i logopedi för europeiska logopedstudenter. Studenterna kommer från många olika länder och lärosäten i Europa. Dessutom fanns även gäststudenter från Taiwan på plats. Totalt samlas ca 100 studenter.  I år var upplägget att varje dag hade ett särskilt tema. Det innebar att samtliga deltagande lärare förväntades vara aktiva under hela dagen, antingen som föreläsare, seminarieledare eller observatör. Undertecknad deltog i dagen med temat "Prevention and early intervention". I den egna undervisningen ingick ett längre seminarium med en mindre grupp studenter (ca 25 st) där vi diskuterade språkliga och kommunikativa beteenden som signalerar varningssignaler och beteenden som är positiva prediktorer för utvecklingen hos barn på en tidig språklig nivå. Diskussionerna skedde utifrån fallexempel och i relation till forskning inom området. Jag var också deltagande observatör vid föreläsningar under dagen och aktiv deltagare vid paneldebatter där såväl de olika föreläsningarna som seminarierna diskuterades oss deltagande lärare emellan och med studenterna som fick ställa frågor till panelen. Programmet pågick till sen eftermiddag och studenterna var engagerade och ställde kloka frågor.  

 

 

Undervisningstimmar

Antal undervisningstimmar uppgick till 8 timmar totalt. Samtlig tid var föreläsningar/seminarier och paneldebatter. På kvällen ingick en middag tillsammans med övriga lärare och studenterna där utbyte av dagens erfarenheter skedde mer informellt.