Reserapport - KI-student
Utanför Matrimandir i auraville
Lärosäte: Christian Medical College, Vellore
Utbildningsprogram: Läkare
Utbytesprogram: INK
Termin: Hösttermin 18/19
Namn: Jacob Ahlin
E-postadress: jacob.ahlin@stud.ki.se

Innan avresa

Jag heter Jacob och har gjort mitt utbyte på KI termin 11 på Christian Medical College i Vellore. Jag har sedan tidigare gjort utbyten till USA (projektarbete) och till Vietnam med global hälsa kursen. Jag ville åka till ett universitet i Asien för att se mer av sjukvården där och jag ville se vård i ett resursfattigt land. Jag ville dessutom lära mig så mycket medicinskt som möjligt under mitt utbyte och Christian Medical College är känt i Indien för att ha bra lärare och bra kurser. På KI så fanns det bra information för speciellt Christan Medical College där jag följde mallen för ansökan och det gick bra. Det var lite svårt med vilka kurser och placeringar som jag skulle söka men jag tittade bara i deras lista av placeringar och valde de jag tyckte verkade roligast. När jag väl kom fram så bytte jag dock några placeringar vilket gick bra det med. Vad gäller vaccinationer så tog jag hepatit A+B. Jag hade nog gärna tagit ETEC/kolera, rabies och malaria om jag hade gjort mer efterforskning men det gick bra ändå. När jag var där var det ganska myggfritt, inte så mycket malaria men det fanns mycket dengue feber. Vad gäller intyg så sökte jag studentvisum och fick det, jag fick hjälp på Cox & Kings på David Bagares gata 26. 

Ankomst och registrering

Jag var på plats på söndagen innan kursstart på måndag. Första dagen var introduktionsdag med rektors sekreterare. Hon informerade om sjukhuset, campus och skola. Därefter så fick jag ett papper med mina placeringar och plats och tid jag skulle vara där. Att hitta till placeringar är svårt, sjukhuset är ungefär som Hogwarts med trappor och gångar överallt fullt av ett myller av patienter och personal. Det finns ändå många vakter som kan hjälpa dig rätt så länge de pratar lite engelska.
Gatan utanför sjukhuset

Ekonomi

Allting var mycket billigt. Att ta bussen kostade mig 1 kr, att åka tuktuk/taxi kostade mellan 10 - 20 kr beroende på hur långt jag ville åka. Maten var också billig och jag lagade ingen mat själv under hela resan, jag åt på campus för ca 100 INR / dag vilket motsvarar ungefär 15 kr. Boende kostade mig ungefär 8000 INR /månad (ca 1100 SEK)  för ett dubbelrum, det fanns dock billigare alternativ både på campus och utanför i staden. Alla utgifter från universitetet betalar KI så det finns inga kostnader för kurserna. Jag tog inte alla vaccinationer som jag borde gjort utan hade redan det viktigaste sedan tidigare så jag la inga pengar på det heller. Dock reste jag mycket på helger under utbytet vilket jag la det mesta av mina resepengar på.
Middag

Boende

Jag bodde på campus, allting ordnades via mail till Christian Medical College, som hade ett "Accommodation Office" som kunde nås via Directorate International Relations. De ordnade med boende och allting var klart och redo när jag kom fram. Rummet var rent och prydligt med dusch med varmvatten och airconditioner. Jag hade garberob, TV och internet. Boendet låg på campus som ligger ca 20-30 min bort från sjukhuset men jag är glad att jag bodde utanför staden. I stan är det fruktansvärt mycket ljud dygnet runt och luftkvaliteten är dålig på grund av all trafik. På Campus är det lugnt och skönt, det finns vakter dygnet runt och det fanns en pool ca 10 min ifrån. Det var därför skönt efter en lång dag på sjukhuset att komma tillbaka till det lugna campuset. Om jag skulle göra en längre postering med till exempel kirurgisk inriktning så skulle jag kanske överväga att bo närmare sjukhuset för att inte få så tidiga morgnar. 

Studier allmänt

Det är ett mycket mer hierarkiskt och traditionellt utbildningssystem i Indien. Läkare och lärare tilltalas med mrs eller sir. Det fanns förmiddagsföreläsningar och helgföreläsningar som erbjöds på de kliniska placeringarna. Läkarna var mycket pålästa och kunniga. Det var därför bra att läsa på innan placeringar och ställa mycket frågor. Dagarna var generellt långa och jag gick till ungefär kl 17 varje dag för att sedan göra aktiviteter och läsa på efter placering. Vården skiljer sig dock mycket från den västerländska vården då patienterna kanske inte alltid har råd med den absolut senaste medicinen eller kirurgiska ingreppen. Det ställer mycket krav på läkarna att kunna olika behandlingar, både budgetalternativ och den senaste utvecklingen inom fältet. Det var därför väldigt lärorikt att se vård i en resursfattig miljö.
Avdelning på CMC.

Kurser under utbytet

Kurser motsvarande termin 11 på KI

Clinical rotation Anesthesiology: 3 veckors placering på anestesienheten på CMC. Jag gjorde 1 vecka på general surgery, 1 vecka på cardiovascular surgery och 1 vecka på pediatric surgery. Det fanns helgföreläsningar och mycket material att läsa på inför varje klinisk placering. Jag fick vara med och förbereda patienter inför operation och stå med och övervaka kirurgin från anestesisidan. Med bra handledare så fick jag mycket praktisk erfarenhet. Dock så var allting noga under uppsikt. Jag var aldrig själv eller utförde några uppgifter själv. Det var en mycket lärorik placering där jag fick se mycket. Det var dock en del språksvårigheter med många patienter som inte kunde engelska.


Clinical rotation Rural unit of Social Affairs: 1 veckas placering. Jag fick se hur den subventionerade vården från Christian College of Vellore distribuerades. Pengar från de privata avdelningarna hos CMC hjälper till att finansiera denna klinik. Hos RUHSA kan patienter med mycket dåliga sociala och ekonomiska omständigheter få hjälp med vården. RUHSA fungerar som primärvårdssjukhus och även som en samhällsutvecklande organisation. RUHSA hjälper till att människor blir mer medvetna om sin hälsa och hälsosamma levnadsförhållanden.


Clinical rotation Ophtamology: 1 veckas placering. Jag fick se hur den specialiserade ögonsjukvården vid Christian College of Vellore är organiserad. Patienter som inte kan betala för vården själva kommer att få subventionerad vård eller fri vård genom statliga program.


Clinical rotation Infectious disease (IDTRC): 1 veckas placering. Jag fick se hur Infectious Diseases Training and Research Center på Christian College of Vellore organiserades. IDTRC är värd för konsulter och doktorander samt forskare och professorer. De tar hand om infektionssjukdomar i öppenvården och HIV öppenvården i Vellore. De svarar också på konsultremisser från hela sjukhuset och har hand om patienterna med svåra infektionssjukdomar. De genomför studier och har doktorandprojekt. IDTRC håller också kurser inom tropisk medicin för läkare runt om i världen där jag fick medverka på deras föreläsningar.


Clinical rotation Emergency medicine: 2 veckors placering. Min placering vid akutavdelningen på CMC Vellore sjukhClinical rotation Anesthesiology: 3 veckors placering på anestesienheten på CMC. Jag gjorde 1 vecka på general surgery, 1 vecka på cardiovascular surgery och 1 vecka på pediatric surgery. Det fanns helgföreläsningar och mycket material att läsa på inför varje klinisk placering. Jag fick vara med och förbereda patienter inför operation och stå med och övervaka kirurgin från anestesisidan. Med bra handledare så fick jag mycket praktisk erfarenhet. Dock så var allting noga under uppsikt. Jag var aldrig själv eller utförde några uppgifter själv. Det var en mycket lärorik placering där jag fick se mycket. Det var dock en del språksvårigheter med många patienter som inte kunde engelska.

Språk och kultur

Alla läkare pratar engelska och alla föreläsningar är på engelska. Dock så var det svårt att prata med patienterna som inte kunde engelska i många fall. Kulturellt så var det mycket som skiljde sig åt. Det var mer religiöst än i Sverige. Många på sjukhuset var kristna men sjukhuset behandlade patienter från alla möjliga olika religioner där hinduism och islam var vanligast.
julfirande i Vellore

Fritid och sociala aktivteter

Det fanns mycket aktiviteter på campus, det fanns teatergrupper, kör, träning med basket och cricket. Ibland hölls även musikaler eller konserter i skolans aula. 
Cricket

Sammanfattning

Jag är mycket nöjd med min resa till Indien. Det är en erfarenhet som jag aldrig annars hade fått. Det var tufft med en så pass stor kulturell skillnad men jag mötte många vänner och tar med mig minnen för livet. Jag har definitivt fått perspektiv på vården i Sverige i relation till den i Indien. Jag kommer att fortsättningsvis vara mer intresserad av global hälsa och jag har sett att det finns ett behov med att jobba på att öka kunskapen om hälsa världen över. Jag tror också att jag i framtiden kommer att vilja fortsätta göra utbyten under min verksamma karriär och att den här erfarenheten har sänkt tröskeln för framtida utlandsplaceringar.
Ljusfestival från berget nära campus.