Reserapport - utresande lärare
Lärosäte: Makerere University
Utbildningsprogram: Arbetsterapeut
Utbytesprogram: Linnaeus-Palme
Termin: Hösttermin 11/12
Antal dagar: 23
Namn: Anders Kottorp
E-postadress: anders.kottorp@ki.se

Boende

Vi var inbokade på Makerere University Guest House på campusområdet och i relativt nära anslutning till sjukhus och vårdhögskolan. Standarden var budgetvariant men helt ok. Frukost ingick och var begränsad i utbud men adekvat, Kostnadsläget är betydligt lägre än i Sverige.

Språk och kultur

Språket är engelska vilket fungerade väl. Vissa kulturskillnader kopplat till tider etc finns, men kan hanteras med lite "is i magen" som svensk. Inga krockar skedde under vistelsen: mycket tack vare att en kollega med lång erfarenhet var med på lärarutbytet. Kulturkompetensen är oerhört viktig i lärarutbyten.

Fritid

Uganda och Kampala är ett fantastiskt land med många möjligheter till fritidsaktiviteter som ger minnen för livet. Säkerheten är generellt mycket god. Om man är osäker så finns kostnadseffektiva läsningar för detta (t ex att du har en privat bil/chaufför som kör dig under dagen/kvällen och väntar på dig när du är ute och äter för att sen köra dig hem).

Övrigt

Inga

Annan verksamhet

Arbetade med en av våra doktorander kopplat till hans första delstudie. Jag bedömer möjligheten till fortsatt arbete som goda.

Förberedelser

Sektionen för Arbetsterapi har haft utbyte med Uganda i sex år. Vi har också forskningsprojekt på plats. En av medarbetarna på sektionen har lång erfarenhet av att arbeta i området, vilket gjorde att mycket av förberedelserna gick smidigt. Vaccinationer rekommenderas.

Reflektioner

 Lärarutbytet gav minnen för livet och jag åker nu ner igen på forskningsmedel för att fortsätta arbetet med forskningen.

Undervisning

Undervisningen skedde i mkt begränsade lokaler, men med en mindre grupp mycket motiverade studenter. Jag var positivt överraskad över hur många likheter (såväl styrkor som begränsningar) i kliniskt resonerande och kopplingen teori/praktik mellan dessa studenter och KI-studenterna.

 

Vi arbetade med deras PM inför uppsatser med formativ feedback och presentationer i helklass. Vissa teoretiska föreläsningar kring processmodeller varvades med mer konkreta inslag av bedömning av patienters ADL förmåga.

Undervisningstimmar

15-20 timmar face-to-face med studenterna per vecka. Av dessa var ca 50% föreläsningar och 50% seminarier/handledning. Övrig tid så arbetade vi med lärarlaget med olika strategiska projekt.