Reserapport - KI-student
Lärosäte: Universidad de Chile
Utbildningsprogram: Läkare
Utbytesprogram: INK
Termin: Vårtermin 18/19

Innan avresa

Jag har alltid lockats av den sydamerikanska kulturen, människorna, traditionerna, språket. Jag hade tidigare varit på utbyte i Madrid, Spanien vilket var en fantastisk upplevelse, som jag gärna ville göra om.

På mitt tidigare utbyte i Madrid gjorde jag enbart kliniska rotationer. Jag saknade teoretisk undervisning, struktur och framförallt klasskompisar. Bland de tre universiteten som gick att söka i Sydamerika var det enbart Universidad de Chile som erbjöd kurser, därför blev det ett självklart val.

Innan utbytet tog jag kontakt med Miriam Mints samt Aida Wahlgren för att få reda på upplägget inför T10, sedan tog jag kontakt med värduniversitet (Ximena Almeny) för att veta vad de erbjöd. Sedan tog det många mail, samtal och långa väntetider, men till slut gick det ihop. Man får även skicka in en formell ansökan till värduniversitet, med bl.a betyg, rekommendationsbrev etc.

Jag fick även söka visum då min vistelse översteg 90 dagar, detta var minst lika komplicerad. Ambassaden krävde en lång lista på olika intyg (bl.a från polisen, läkarutlåtande, banken osv) och det var ganska kostsamt (den skulle även registreras efteråt och man behövde ansöka om ID-kort etc). Det är även viktigt att se över sina vaccinationer, skolan krävde bl.a hepatit B och influensa. En annan sak som var bra att tänka på är att söka olika stipendium.

Ankomst och registrering

Södra halvklotet har ju omvända terminstider då deras sommar är på vår vinter. De har alltså sommarlov dec-feb och två veckor vinterlov i juli. Jag slutade termin 9 i Sverige i januari och terminen där började alltså inte förrän mars. Jag hade alltså rätt mycket ledigt som jag använde till att resa runt Peru och Bolivia, som var bl.a det mest fantastiska som jag hade varit med om.

Jag kom tillbaka till Santiago några dagar innan skolstart och bodde på hostel och letade boende under tiden. Det tog inte mer än 2-3 dagar. Under tiden fixade jag även några praktiska saker, såsom busskort, universitetskort, ID-kort etc. Det sistnämnda tog MYCKET tid, jag tror jag fick kortet 2 månader senare.

Skolan/elevförening anordnade några få välkomstaktiviteter första veckan, bl.a runtvandring, picnic etc. Jämfört med mitt tidigare utbyte i Madrid var det mycket mycket färre, dock tyckte jag det var lätt att känna människor ändå. Man kunde via skolan få en "fadder", en chilensk student som kontaktperson, dock gjorde jag aldrig detta. Den internationella handläggaren Ximeny Almeny var mycket hjälpsam! Hon hjälpte till med allt från kontakt med handledarna till bästa lunchställen på campus till var man köper en cykel. Utan henne hade det inte gått.

Ekonomi

Jag hade en mycket god ekonomi under utbytet tack vare olika stipendium, som gjorde att jag kunde hitta på väldigt mycket på fritiden. Utöver CSN fick man även ca 10000 från KI. Jag sökte även ett gäng externa stipendium: MFs studieresor, Felix Neuberg, Carl Erik Levin, Iris, Anna Whitlock och Petersenska. På KIs stipendiumsida finns det en komplett lista. Av dessa fick jag napp på 3st, och fick ihop ytterligare ca 50000kr.

Innan avresan gick det åt en ganska stor summa. Visumansökan gick på ca 2000kr och då fick jag ändå ett läkarutlåtande gratis från en bekant som annars kostar 1000-2000kr. Jag hade även alla vaccinationer som behövde, annars tillkommer det extra kostnader. Flyg går på 9000-10000.

Chile är jämförelsevis ett dyrt land för att vara Sydamerika, men ändå billigare än Sverige. Hyran ligger på ca 3000-3500kr för ett delat rum i centrala Santiago, en måltid går på 70-80 kr, en öl ca 30kr. En enkelresa med kollektivtrafik kostar ca 10kr, ett simkort ca 100kr i månaden, ett biobesök ca 50kr. Det finns även mycket studentrabatter på allt från museum till nationalpark till teater, det finns också oftast väldigt olika priser för turister eller chilenare/resident (har man ett visum räknar man in i denna kategorin).

Boende

Jag blev medlem i flera fb-grupper (flatmate i santiago etc) och sökte därifrån. Det publicerades många annonser om dagen och jag besökte ett antal under några dagar och bestämde mig på den 3e dagen. Jag bodde med 2 chilenska tjejer för 3900kr i månaden, det ingick samtliga avgifter som vatten, internet, samt städning en gång i veckan. Vi bodde på 19e våningen mycket centralt (plaza italia) och hade utsikt över hela stan. Vi blev mycket goda vänner och jag trivdes fantastiskt bra. 

Boendestandarden är lägre än i Sverige och detta gör att man måste var vaksam på ett antal saker när man letar boende. På sommaren var det blir extremt varmt (40 grader) och det är då viktigt att ha ett fönster utåt (inte till innegården). På vintern kan det bli mycket kallt (0 grader) och det finns så gott som inga hus med element. Det är då viktigt att fråga att det ingår externa element och hur dessa betalas. Det är vanligt att man själv bekostar gas/värme under vintermånaderna. Fråga gärna hur det är med varmvatten, internet etc. Det är saker som vi tar för givet i Sverige, men det kan komma som en ganska otrevlig överraskning om det inte skulle funka efter man har flyttat in. Fråga även om deposition (oftast en månad), samt vilka avgifter som ingår (oftast alla).

Det bästa stället att bo på är utan tvekan i området "providencia", där jag och alla mina vänner bodde. Det är säkert, centralt och roligt (mycket restauranger, barer, parker där det anordnas gratis aktiviteter etc). Providencia är dock mycket stort, se till att bo i områden nära "santiago centro", hållplatserna baquedano västerut mot los leones, samt söderut mot santa isabel. Det är gång/cykelavstånd till bar/festområde bellavista, samt till turist/centrum santiago centro. Dessa två ska man helst inte bo i då det kan bli stökigt/högljutt på kvällarna. Skolan ligger i ett område som heter independencia som man verkligen inte ska bo i då det kan faktiskt vara farligt på kvällarna. Från providencia är det ca 20-30 min cykel/tunnelbanan dit och det tyckte jag funkade väldigt bra.

Studier allmänt

Det chilenska läkarprogrammet är 7 år. Den består av 5 år studier (3 år preklin och 2 år klin) samt 2 år internship där man roterar mellan olika avdelningar. De första 3 åren består av nästan enbart teori, de 2 klin-åren består av både teori och praktik men mindre praktik än hemma i Sverige (likt våra tidiga klinterminerna). Internship består av enbart praktik, den liknar snarare våra senare terminer. Sedan finns det ett utförligt poängsystem där man får välja ST baserat på hur länge man hade tjänstgjort och var. Är man nöjd med ett mindre populärt specialité (t.ex psyk) i en mindre stad, räcker det med 2 års tjänstgöring i en stad. Vill man ha ett populärt specialité (t.ex hud) i Santiago, är det inte ovanligt att man blir placerad helt själv i en by i de djupaste bergen ensam (!) på klinik, under 6 års tid. En annan intressant sak är att hela läkarutbildningen samt ST är på egen bekostnad (ca 100,000 sek per år). ST kan man oftast få med lön om man har tjänstgjort på en mindre populär ställe innan, de bekostar då ens ST som "belöning".

Jag tyckte att jag hade en god lärarrelation generellt. De flesta tyckte att det är jättekul att man åkte på utbyte och var väldigt hjälpsamma. Det fanns dock en mycket tydlig hierarki på sjukhusen. Man talar mycket formellt och ifrågasätter inte lärarna. Patientkontakten är också formell, jag upplevde dock att läkaren hade en mer auktoritär position och patienterna hade oftast god förtroende för sjukvården.


Kurser under utbytet

Kurser motsvarande termin 10 på KI
Pediatrik
Pediatrikkursen på KI består av 10hp, det gör den pediatrikkursen i Chile med. Den gavs 8-13 i 12 veckor, anledning till att detta är att det sker helt enkelt mer saker på sjukhuset på förmiddagar. Man får vara med på ronder, patientsamtal etc, och slipper dokumentation och annat administrativt på eftermiddagen. Kursen inleddes med 2 veckor föreläsning, och sedan praktik (med någon föreläsning/seminarium om dagen). Man fick 5 placeringar var: 2 avdelningar/akuten, 1 neo, 1 mottagning, 1 primärvård (med barnläkare). Vi var 5 studenter per placering, som sedan delades in i par med läkare. Vi fick generellt göra ganska mycket praktiskt. Vi höll många besök helt själva med anamnes, status och dokumentation. Sedan brukade vi stämma av med läkaren gällande handläggning. Till skillnad från Sverige upplevde jag att den teoretiska kraven var högre. Nästan alla föreläsningar/seminarium var obligatoriska, vi skrev också 6 duggor under kursens gång. 

Gyn/Ob
Den chilenska gyn/ob kursen består också av 10hp som KI, men den ges samtidigt som pediatrikkursen (hälften läser gyn/barn och hälften barn under termin 9 OCH 10), och därför går det inte att läsa båda. Jag valde att göra 4 veckors praktik inom gyn/ob (efter pediatrikkursen var slut) och tenta av kursen hemma. Jag var 1 vecka på gynakut/avdelning, 1 vecka på olika mottagningar, 1 vecka på "BVC/specialist BVC", samt 1 vecka på förlossning/operation. Jag tyckte placeringarna var jätteroliga! Man gick som "interno" (6/7e års student) och fick därmed mycket ansvar. Man fick generellt delta väldigt mycket, man fick undersöka helt själv samt assistera vid kejsarsnitt etc. Det enda som var svårt var att det ställdes ganska höga krav på studenterna, man blev ibland förhörd på morgonmötet. Då jag inte hade läst kursen innan utan läste in den på egen hand, blev det en del plugg efter skolan.

Akutsjukvård
Den svenska akutkursen består av 7,5hp. Under samma termin ges akutkutsen i Chile, dock består den bara av 4hp och är nästan enbart teori. Jag behövde därmed att komplettera kursen med 2,5veckor praktik på en akutmottagning. Kursen var extremt studietung! Den pågick 15-18 två eftermiddagar i veckan under 18 veckors tid. Förutom 108 timmar undervisning (varav 25% obligatoriska) tillkom det minst dubbelt så mycket självstudier. Kursen bestod även av 10 duggor förutom slutexamination, dvs 300+ timmar studier samt 11 examinationer för 4hp. Det var ganska intressant om inte väldigt detaljrikt, förutom att man gick igenom vanliga akut medicinska och kirurgiska åkommor, var det även undervisning på allt från spindelbett till tsunami till cyanidförgiftning till jordbävning etc. Placeringen var dock extremt kul! Man fick arbeta helt självständigt på akuten från början till slut, och det var både intressant, stimulerande och extremt lärorikt.

Efter utbytet
Efter utbytet behövde jag skriva barn och gyntentan, inklusive OSCE/sit-in, samt komplettera med ett seminarium/några uppgifter för barnpsyk samt kliniska genetik Jag behövde även gå ett extra pass på barnakuten. Jag behövde även komplettera med 2 extra uppgifter inför tillgodoräknandet av akutkursen.

Språk och kultur

Jag talar spanska sedan innan och tänkte ändå att jag skulle klara mig ganska bra, men fick sedan en chock. De första 2 veckorna förstod jag i princip ingenting. Den chilenska spanska är mycket annorlunda än resten av sydamerika/spanien. Det finns en hel drös med egna ord/fraser som man använder regelbundet som inte används någon annanstans. Dessutom är dialekten mycket stark, det är vanligt att man inte uttalar hela ordet utan bara första delen, man talar även ganska snabbt. Men det gick ändå ganska bra. Studenterna/lärarna försökte verkligen att tala tydligt med mig, utan att använda chilenska uttryck. De såg alltid till att jag förstod, och förklarade gärna flera gånger om jag inte gjorde det. Jag fick även mycket hjälp under studietiden. Jag kunde alltid fråga en klasskompis om jag inte förstod något lärarna sa, jag behövde oftast inte dokumentera under patientbesöken, och fick oftast extra skrivtid samt en ordbok vid duggor. Det tog inte jättelång tid att vänja sig vid den chilenska dialekten heller, särskilt inte om man pratade med chilenare dagligen. 

Fritid och sociala aktivteter

Jag tyckte att det var lite bristande i välkomstaktiviteter när det gäller utbytesstudenter, men det gjorde inget för jag tyckte att det är lätt att lära känna folk ändå och jag fick många kompisar. Skolan anordnade kulturella aktiviteter såsom gratis museibesök, teater etc, som man kunde signa upp på i förhand. Skolan hade även ett gratis gym på samtliga campus med många olika pass, det fanns allt från klättring till dans till simning till fotboll. Det spelades även olika matcher på campus på lunchtid, det anordnades även fester varannan fredag på campus direkt efter skolan. 

Det hände alltid mycket i Santiago! Det fanns många museum (bäst är derecho och historia natural), teater/konsert (studentbiljetter går på 10-50 kr) och andra roliga ställen att besöka! Det fanns även ett stort utbud av restauranger (galindo, taqueria 14, ciudad vieja, diana) och barer (besök bocanariz och chipe libre). Det anordnades mycket gratis aktiviteter i parker, allt från yoga till salsa till marknader. Santiago ligger nära flera bergskedjor och det fanns det även mycket möjligheter till hike, både på bergen centralt i stan (santa lucia, san cristobal) och även lite längre ut (cerro manquehue, cerro pococho etc).

Santiago ligger även mitt i Chile som gjorde det relativt lätt att ta sig till andra ställen i Chile. Nattbussar funkade mycket bra och gjorde det möjligt att spara tid och pengar vid helgresor. Även grannländerna Peru, Bolivia och Argentina är värda ett besök! Resandet har enligt mig varit det allra allra bästa med utbytet. Här nedanför kommer några tips.

Dags/helgresor:
- Valparaiso: Ca 1,5 tim från Santiago, en färgglad kuststad, mycket musik, graffiti och kultur. I närheten ligger även fina stränder (renaca), sanddyner (concon) och nobelvinnaren pablo nerudas hus (isla negra).
- Cajon de Maipo: En mycket fin nationpark ca 1,5 tim från Santiago. Fantastisk natur med vulkaner, sjöar, glaciärer och varma källor. Mycket vandringsleder och campingställen.

Helgresor
- Valle del Elqui: En fantastiskt fin dal med mycket vingårdar och andra odlingar. Hyr cykel och gå på gratis vin, oliv och spritprovningar längs vägen. Det är även bl.a det bästa stället i världen för att titta på stjärnor.
- Pucon: här man kan bestiga en aktiv vulkan, bada i varma källor och vandra, även bergsklättring, rafting och andra adrenalinfyllda aktiviteter.

Längre men mycket häftiga resor
- San pedro de Atacama: Marsliknande landskap med öknen, gejsrar, saltsjöar/döda havet, sjuka bergsformationer och allmänt häftigt landskap. Mycket annorlunda och ett måste.
- Patagonia: Världskänd nationalpark Torres del Paine är anledningen till varför många besöker Chile. Världsklassig utsikt och vandring bland granitberg och glaciärer. Dyr och kräver planering, men verkligen värt ett besök!

Sammanfattning

Sammanfattningsvis hade jag jättekul under mitt utbyte! Jag fick chansen att uppleva den sydamerikanska kulturen, ett helt nytt sjukvårdssystem, och jag fick resa runt hela sydamerika! Jag fick se hur sjukvården fungerar i ett annat land, som på många sätt fungerar sämre men på många sätt fungerar bättre än hemma. Detta gav mig chansen till att reflektera över det som vi är duktiga på hemma, men också det som vi kan förbättra. Jag fick även kompisar från hela världen, och tillsammans upptäckte vi allt från glaciärer till incabyar till öknen. Jag är verkligen jätteglad över att KI erbjuder den här fantastiska möjligheten, det är inte alls ofta man får chansen att bo och leva som lokalbefolkningen på ett land på andra sidan jordklotet, så långt bort från Sverige som man kan komma. Man lär sig att vara flexibel och problemlösande, man blir mer självständig och modig som person.