Reserapport - KI-student
Lärosäte: University of Minnesota
Utbildningsprogram: Läkare
Utbytesprogram: INK
Termin: Hösttermin 18/19

Innan avresa

Jag blev antagen till 10 veckors utbytesstudier på University of Minnesota (UMN) i Minneapolis HT 2018, för att skaffa mig mer klinisk erfarenhet av läkaryrket i USA. De kurser som jag blev antagen till var ”Neurosurgery – NSU 7200”, ”Cardiovascular Medicine – MED 7525”, och ”Cardiovascular and Thoracic Surgery – SURG 7525”. Kommunikation med värduniversitetet gick genom den internationella studentkoordinatorn Shannon Benson som ibland kunde ta lång tid att svara på sina mail. 


Innan avresa bör man skicka ett antal dokument till Shannon, vilka är bra att förbereda i god tid: Medical Scholar Application, Immunization form, CV, försäkringsintyg, Good student intyg, Ladokutdrag. På universitets hemsida står det att det går bra att åka med ett B1 visum, vilket fungerade utan problem för mig.

Ankomst och registrering

Jag anlände till Minneapolis ca. 1 vecka innan kursstart, vilket gav mer tid än nödvändigt för att orientera sig på campus och få alla koder för inloggning till sjukhusets datasystem – Epic Hyperspace. Innan den första kursen börjar, bör man gå till campus för att ta en bild och få ett studentkort som används för att öppna olika låsta dörrar på sjukhuset. Oftast får man e-mail från kursansvarig för respektive kurs som man sökt som detaljerar vem man bör kontakta för tid och mötesplats den första kursdagen.

Ekonomi

Priserna i Minneapolis är ungefär som i Stockholm. Man kan få ganska billigt boende om man kontaktar de medicinska föreningarna som finns på universitetet. Man kan ta sig till sjukhuset med tåg via Light Rail vilket kostar ungefär 2.25 – 3.5 USD per färd beroende på vilken tid på dygnet man åker.  Man kan också köpa ett Metropass som ger obegränsad åtkomst till bussar och tåg i 30 dagar för ca. 90 USD.

Boende

Jag hittade min bostad i Minneapolis via AirBnB till ett rimligt pris, ca. 10 minuter från sjukhuset vid färd med Light Rail tåg. Förmodligen skulle det gå att få ännu billigare boende om man kontaktar de medicinska föreningarna på universitetet, men jag kände att jag helst ville bo i en egen lägenhet.

Studier allmänt

Vägen till läkaryrket i USA påbörjas genom 4 års studier på college (pre-med) och därefter 4 års studier på Medical School. Efter de två första åren av Medical School skriver man United States Medical Licensing Examination (USMLE) Step 1 som examinerar de prekliniska färdigheterna. Resultatet från detta prov är en av de mest avgörande faktorerna som påverkar vilken specialisering (residency) man kommer in på. USMLE step 2 är uppdelat i två separata prov, Clinical Knowledge (CK) och Clinical Skills (CS) som oftast görs av amerikanska läkarstudenter under det fjärde året av Medical School. CK delen är inriktat på teoretisk klinisk kunskap i form av multiple choice frågor, medan CS delen är som ett OSCE prov. Under residency tar amerikanska läkare den sista delen av USMLE proverna – step 3 som sträcker sig över 2 dagar och innehåller både kliniska och prekliniska frågor.

Kurser under utbytet

Kurser motsvarande termin 11 på KI

[NSU 7200] Neurosurgery


2 – veckor lång kurs. Som student förväntas man komma tidigt på morgonen, ca. 5:30 och förronda sina patienter som man följer. En del dagar har man mottagning där man tar in egna patienter under handledning av residents och attendings. Det går att själv välja hur mycket av tiden man vill vara på mottagning och hur många operationer man vill se. På operationssalen är det oftast observation som gäller, dock i enstaka fall kan man be om att assistera. Dagen slutar i de flesta fall kring 16:00-18:00.


Vid avdelningsarbete kan man gå klädd i egna kläder med läkarrock ovanpå, men innan operationer hämtar man ut ”scrubs” som ligger nära operationssalarna. Man behöver studentkortet för att komma åt omklädningsrummen.


 I slutet av kursen förväntas du hålla en presentation av valfritt ämne inom neurokirurgin inför residents och attendings. Just den veckan när jag läste kursen var international students’ week, där läkarstudenter från olika delar av världen berättade om sjukvården i sina hemländer. Därav, handlade min presentation om hur man blir neurokirurg i Sverige.


[MED 7525] Cardiovascular Medicine

 

4- veckor lång kurs. Läkarstudenter förväntas vara på plats ca. kl. 8:00 - 17.

Under morgonen träffar du själv de patienter som du följer och sammanfattar anamnes och status inför den stora ronden med attendings som är ca. kl. 9. På de flesta patienter som man följer förväntas man skriva journal själv som signeras av en resident eller fellow. Under ronden presenterar du dina egna patienter och ger förslag på utredning/behandling. Ofta blir man utfrågad av sin attending gällande något som är kopplat till patienterna man följer. De flesta dagar kunde man gå på lunchföreläsningar av chief residents som handlade om olika områden inom internmedicin. Vid denna placering var också en amerikansk läkarstudent med, vilket var hjälpsamt då han kunde visa mig var alla konferensrum ligger. Vid kl. 15:00 hade vi privat EKG – undervisning av den prisbelönta professorn, Dr. Kyuhyun Wang, vilket var väldigt uppskattat. I slutet av veckorna gick vi på grand rounds föreläsningar.


Under kursen var både fellows och residents måna om att undervisa för studenter, speciellt om dagen var relativt lugn. De vanligaste diagnoserna som vi fick se var hjärtsvikt, perikarditer, arytmier och hjärtinfarkter. En del dagar kunde man följa med till angiolabet för att se hur en koronarangiografi och PCI går till. 


Sammanfattningsvis var detta en mycket givande kurs för den som är intresserad av kardiologi i allmänhet.

[SURG 7525] Cardiovascular and Thoracic Surgery


4 – veckors kurs. Man förväntas vara på plats ca. kl. 07:00 – 18.

Kursen är en blandning av assistering på operationssal och avdelningsarbete på thoracic intensive care unit (ICU). Varje morgon förväntas man se patienter som man följer och utföra ett status. Oftast är dessa patienter kraftigt sederade och ligger i respirator, vilket gör anamnestagande omöjligt. Före ronden brukar läkarstudenter hjälpa till med att uppdatera patientlistan med relevanta labsvar och röntgenresultat som senare diskuteras med attendings. Ronderna kan ibland ta väldigt lång tid, speciellt i början av veckan när en ny attending kommer – uppemot 6 timmar. Du presenterar de patienter som du följer och svarar på eventuella frågor som residents eller attendings ställer till dig om dina patienter.


På operationssalen assisterar man oftast och får öppna och stänga såret vid de flesta ingreppen. Innan varje operation får man låna ett lås intill omklädningsrummen, där man kan använda lediga skåp för studenter och förvara sina värdesaker. Ingreppen kan variera ganska mycket i tid beroende på vilken kirurgi som utförs alltifrån 4 timmar – 10 timmar. Kirurgerna var väldigt måna om att undervisa studenterna och svarade gärna på frågor som man hade under operationen. 


Ingen speciell examination förekommer vid kursens slut, utan man förväntas att assistera på operationer och följa upp patienterna efter avslutat ingrepp på ICU. Jag tycker att kursen var väldigt givande i och med att den förbättrade mina praktiska förmågor och är värd att söka för alla som har intresse av thoraxkirurgi.


Språk och kultur

Språkmässigt klarar man sig bra med den engelska som man läst på gymnasiet och detta är således inget hinder för studierna. Det är alltid bra att läsa på om medicinska förkortningar som kan vara nya inför de kliniska placeringarna.


Attendings tilltalar man med titel och efternamn, medan förnamn oftast räcker för residents och fellows. Som student förväntas man spendera mer tid på klinikerna jämfört med Sverige och gärna visa genuint intresse för de områden som man valt att fördjupa sig i. Ibland har man inte tid för lunch och får nöja sig med att äta sent på eftermiddagen. I övrigt är läkarna på sjukhusen väldigt välkomnande och måna om att man har en lärorik upplevelse på placeringarna.

Fritid och sociala aktivteter

Personligen, jobbade jag med forskning vid sidan av utbytesstudierna, vilket gjorde att jag inte hade mycket tid över för andra sociala aktiviteter. För det mesta bör man själv ta kontakten med olika organisationer på campus för att se vilka aktiviteter som finns tillgängliga, då man inte hör något från dem vid ankomst till staden.

 

Vid en av kurserna blev vår avdelning bjuden att äta på restaurang av två attendings vilket var  väldigt trevligt.

Sammanfattning

Sammanfattningsvis tycker jag att detta har varit ett perfekt tillfälle att lära sig mer om det amerikanska sjukvårdssystemet och knyta kontakter inför framtiden. Är man intresserad av att jobba i USA efter sin läkarutbildning, kan jag tipsa starkt om att fråga om rekommendationsbrev som är obligatoriska vid ansökan om residency. Om du överväger att göra ett utbyte kan jag varmt rekommendera att ta till vara denna möjlighet och alla ovärderliga erfarenheter som du kommer att få i din yrkesroll!