Reserapport - KI-student
Lärosäte: University of Illinois Chicago
Utbildningsprogram: Fysioterapeut
Utbytesprogram: INK
Termin: Vårtermin 18/19
Namn: Hanna Rosén
E-postadress: hanna.rosen@stud.ki.se

Innan avresa

Jag bestämde mig tidigt under utbildningen för att jag skulle söka utbytesstudier varför jag också försökte skaffa mig adekvata meriter genom att engagera mig som studentrepresentant i utbildningsnämnder samt i fysiosektionens styrelse. 

Utbytet med Universitet i Chicago var ganska nytt och vi var den andra omgången av studenter som åkte vilket initialt begränsade informationen om hur utbytet skulle gå till och vad det innefattade. Jag upplevde att ett stort ansvar låg på oss att själva kontakta ansvariga i Chicago för att få reda vad som krävdes av oss och vilka dokument som behövdes etc. 

Då vårt utbyte innebar praktik på kliniker så behövde vi dels kunna visa upp tidigare vaccinationer men också ta en del nya samt genomgå drogtester och visa upp intyg på avklarad HLR-utbildning. Vi fick en gedigen lista från vår kontakt Tina på fysioterapeutprogrammet på UIC men allting tar tid och vissa tester är ganska dyra så börja i tid. Sköterskorna och läkarna på VaccinDirekt var våra hjältar! 

Visumprocessen i sig tar också mycket tid och för att få själva underlaget från UIC så krävs flertalet dokument med bland annat bank statements, passkopior, intyg från KI mm återigen, starta så tidigt som möjligt! Se till att visumen ger er rätt att observera samt praktisera i klinisk verksamhet! 

Som student från KI är man försäkrad via Kammarkollegiet, tyvärr täcker den inte vad som i USA kallas för "preventiva care" vilket man måste vara försäkrad för vid studier vid UIC. Försäkringskravet är inte förhandlingsbart och tilläggsförsäkringen på plats kostar hundratals dollar. Kammarkollegiet hjälpte oss till slut med att skriva ett tillägg vilka UIC accepterade. 


Ankomst och registrering

Vi landade i Chicago på onsdagen veckan innan vår praktik startade, på den tiden hann vi med att vänta ut den värsta jet-lagen, ha introduktionsmöte samt orientera oss runt i staden. Mer tid än så behövs inte men det var skönt att hinna anpassa sig till tidsskillnaden. 

Vi träffade Steven som jobbar som International Service Cordinator på Office of International Studies vid UIC för ett introduktionssamtal gällande vårt visum innan vår praktik startade. Under vår tid på Universitet hade vi  också två möten samt fortlöpande kontakt med vår kontaktperson Tina som arbetar på fysioterapeutprogrammet. Tina satte oss i kontakt med studenter på programmet vilka vi läste Neurologi tillsammans med och de var högst behjälpliga under hela utbytet genom att svara på frågor, bjuda in oss till olika evenemang och fester samt tipsa oss om vad vi absolut inte fick missa av staden Chicago. 

På UIC finns ett nätverk för alla utbytesstudenter vilka arrangerar caféer och möten för de som önskar. 


Ekonomi

Under vårt utbyte var den svenska kronan svag i förhållande till den amerikanska dollarn vilket så klart påverkade vår budget men förutom det påminde prisläget gällande mat och boende det vi har i Stockholm. 

Studierna i sig är avgiftsfria men vi var tvungna att betala en avgift på några tusen kronor vilken bland annat täckte vårt ventra-card (typ SL-kort) med gratis resor inom lokaltrafiken under hela utbytet. Utöver detta bekostade vi alla ansökningar för visum själva samt vaccinationer och drogtester. 

Bidraget/stipendiet från KI täcker inte mycket mer än vaccinationskostnaderna så försöka hitta andra sätt att dryga ut reskassan, exemplevis stipendier... 

Boende

Vi bokade vårt boende via Air BnB. Vi hyrde ett rum i del av lägenhet med kök och badrum samt del av vardagsrum på Californa Avenue längs den rosa linjen som passerar Universitets Campus och sjukhus på väg in till city. Restiden låg på endast 6 minuter. Jag skulle dock inte rekommendera att bo längre söder eller västerut än vad vi gjorde. Våra handledare och studiekamrater tyckte nog att vi bodde på gränsen till vad som kan anses vara ett säkert område. 
Studier allmänt

Jag upplevde det som att fysioterapeuter har hög status och att en yrkesstolthet råder. Man presenterar sig med titel och tilltalar sina lärare med "Dr", ovant för någon som kommer från en kultur av jante... 

Arbetssättet på kliniken påminner mycket om det vi lär oss på utbildningen vid KI. Alla interventioner är evidensbaserade och i kollegiet delas mycket artiklar och förslag på interventioner. Varje vecka hålls en workshop i manuella tekniker där alla som kan deltar, här går man systematiskt i genom undersöknings- och behandlingstekniker för olika delar av kroppen. 

Alla som arbetade på kliniken var mer än generösa när det gällde att svara på frågor, ingen fråga anses som dum utan alla tog sig alltid att hjälpa och förklara. 

Ovant för oss var att man laddade ner journalsystemet på sin egen privata dator för att kunna skriva anteckningar hemma likväl som läsa på om patienter hemma och förbereda sig inför nästa dag. Vi förväntades komma till jobbet dagen efter förberedda inför dagens patienter då ingen direkt administrativ tid fanns. 

Kurser under utbytet

Kurser motsvarande termin 6 på KI
Det primära syftet med utbytet var att byta ut vår fördjupningskurs (Fysioterapi fördjupning 7,5 hp) vilken läses som praktik mot en klinisk placering. Vår fördjupning blev en klinisk placering på en öppenvårdsklinik där våra patienter främst hade muskuloskeletala problem. I tillägg till denna kurs fick vi tillgodoräkna oss Moment 2 i "Fysioterapeuten i arbetslivet" då den handlar om global hälsa. 

Inför vårt utbyte hade vi en skypeintervju med vår kontaktperson på programmet i Chicago dels för att säkerställa att vi hade tillräckliga språkunskaper för utbytet men också frö att ge oss en möjlighet att önska vissa saker så som att läsa del av kurser med studenter. Jag upplevde att alla på plats var mycket lyhörda för våra önskemål och hjälpte oss så vi fick följa med många olika fysioterapeuter med olika inriktningar samt till och med vara med på två operationer, en knä- och en höftplastik.
  

Språk och kultur

All undervisning samt patientkontakt skedde så klart på engelska. Undervisningen är inga problem att följa med i och under praktiken var så väl patienter som handledare mer än förstående om man ibland hade svårt att hitta rätt ord. Dom var dessutom mäkta imponerade över att vi lär oss anatomi på latin :) Det svåraste gällande språket tyckte jag var att skriva journal men vår fantastiska handledare läste alltid i genom våra utkast och korrigerade senare tillsammans med oss. 

Även om allt arbete på kliniken påminde om det vi är vana vid att se här hemma så fanns tydliga skillnader. Här drillas vi till att klä av våra patienter inför undersökningar och bedömningar vilket knappast någonsin skedde på vår klinik. I USA är det försäkringsbolagen som bestämmer vem som skall få vård och hur mycket samt vad det får kosta till skillnad för i Sverige där vi använder våra etiska principer som guide. Hur man ser på hygienföreskrifter varierar också där studenter och personal åkte till och från jobbet i sina scrubs i lokaltrafiken. I Chicago arbetade vi i våra egna kläder och klädkoden var "snyggt som på kontor" -träningskläder eller jeans är strikt förbjudna. 

Det är kutym att de studenter som gjort praktik på den klinik vi var på avslutar sin period där med någon typ av presentation, ett patienfall eller liknade. Vi ombads att göra en jämförelse mellan det svenska och det amerikanska sjukvårdssýstemet vilket ledde till många spännande diskussioner... Fritid och sociala aktivteter

Chicago är en fantastik stad som jag verkligen rekommenderar! Det är lätt att ta sig runt med lokaltrafik och det finns så mycket att se och att göra. Här finns fantastiska museer, idrottsevenemang var och varannan kväll samt ett brett utbud av mat- och kulturliv. På campus anordnas idrotts- och kulturelevenemang flera gånger veckan och allt annonseras fortlöpande via sociala medier. 

Vi köpte träningskort på Campus med tillgång till båda deras träningsanläggningar varav det ena ligger ett stenkast från kliniken. De studenter som vi hade föreläsning med en gång i veckan bjöd med oss på flertalet fester och middagar och såg till att vi fick se det mesta och bästa av Chicago! 

Sammanfattning

Jag skattar mina utbytesstudier som något av det mest givande under hela utbildningen! Det har inneburit en massa extraarbete med ansökningsblanketter, intyg mm men när vi väl kom i väg och fick starta vår praktik på riktigt så var det värt allt slit. Jag är glad att jag tog chansen och för alla nya kontakter jag fått. Jag har definitivt kunnat använda mig av den kunskap och de tekniker jag lärt mig på KI under min tid i Chicago men framför så har jag lärt mig så mycket mer! Jag hoppas och tror att den är arbetsmetod som jag fick se och ta del av är något som jag kan använda mig utav i kommande karriär. Det här är en chans som jag rekommenderar alla att ta!