Reserapport - KI-student
Lärosäte: Università Degli Studi di Firenze
Utbildningsprogram: Läkare
Utbytesprogram: Erasmus
Termin: Vårtermin 18/19
Namn: Felix Lindberg
E-postadress: felixperalbin@gmail.com

Innan avresa

Jag har vetat i princip hela utbildningen att jag vill studera utomlands åtminstone en termin, men gärna även fler. I början av termin 4 hade man för första gången chansen att söka utbyte inför termin 6. Ett utbyte så tidigt under utbildningen kommer med vissa begränsningar. Dels är det endast möjligt att söka utbyten inom Europa, och dels är det svårare att få plats på de populärare utbytesorterna då tilldelningen prioriteras till studenter som har högre terminstillhörighet.

Jag tänkte att många har läst spanska, tyska eller franska i skolan, och att jag skulle ha en större chans att få åka på utbyte om jag sökte till ett land med ett språk som färre KI-studenter talar. För att säkra en plats bestämde jag mig därför för att lära mig italienska och söka till Università degli Studi di Firenze i Florens. Jag bestämde mig dessutom för att söka gemensamt med en klasskompis som ursprungligen är från Italien och som därför redan kunde språket och kunde stötta mig i min språkinlärning.

Ansökningsprocessen gick smidigt. Detta berodde dels på att vi var två som sökte samtidigt och därmed kunde hjälpa varandra med att ha koll på vilka dokument skulle in och boka möten med utbyteskoordinatorn, och dels på att universitetet i Florens skickade tydlig information via e-mail om kursutbud och dylikt. Det var lite stressigt att få ihop ansökan till Florens i tid, då de hade en deadline som låg ungefär en termin tidigare än vissa andra universitet. Detta innebar att allt var tvunget att vara klart redan i slutet av termin 4, men också att vi hade betydligt mindre att tänka på under termin 5 än studiekollegor som skulle på utbyte till andra universitet.

Ankomst och registrering

Vi hade ordnat med boende i förväg och behövde alltså inte åka ner till Florens tidigare för att ordna med det. Trots det var vi där ungefär två veckor innan kursstart, vilket var väldigt skönt med tanke på alla andra saker som skulle ordnas. Bland annat skulle ett Codice Fiscale hämtas ut (typ ett personnummer, behövs i många sammanhang), utbytessamordnaren träffas, en obligatorisk två dagar lång kurs i arbetsplatsäkerhet avklaras, och en hälsoundersökning genomgås innan vi kunde börja på kliniken. Utöver det så är det skönt att ha tid att fixa vissa andra saker, som att köpa cyklar, lära känna staden och skaffa gymkort, vilket visade sig vara krångligare än man kan tro i Italien.

Ekonomi

Priserna i Italien var under tiden för vårt utbyte väldigt lika de i Sverige. Det enda jag kan komma på som kan anses vara en obligatorisk kostnad för kursstarten var inköp av läkarrockar. I Italien förses inte studenterna med arbetskläder, utan man måste själv bekosta läkarrock som man bär på kliniken. Dessa kunde köpas på en bokhandel i närheten av universitetssjukhuset och kostade ungefär 50 euro. Jag rekommenderar att köpa minst två, då man måste ta hem och tvätta själv.

Boende

Vi skrev till en värd på AirBnB och frågade om vi kunde få rabatt om vi hyrde hans lägenhet under hela terminen, vilket vi fick. Det blev en stor lägenhet med två sovrum, en helt egen innergård med gräsmatta, stor altan med solstolar, tvättmaskin, diskmaskin och överlag hög standard för drygt 10 000 kr/månad. Inte jättebilligt alltså, men väldigt prisvärt för det man fick och med tanke på att lägenheten var ungefär 3 minuter med cykel från universitetsjukhuset och 20 minuter med cykel från stadskärnan. Jag rekomenderar verkligen att köpa cykel det första man gör då det är ett väldigt smidigt sätt att ta sig runt på.

Studier allmänt

Vi genomförde endast praktikdelen av utbildningen i Florens, och studerade inför tentorna helt på egen hand. Därför kan jag inte beskriva den teoretiska delen av utbildningen alls. På kliniken är man som läkarstudent i Italien mycket mindre involverad i faktiskt arbete än man är i Sverige. Man har inte arbetskläder, man har inte tillgång till journalsystemet, och möjligheten att ta emot patienter, ta anamnes och sådant är mycket begränsad. Det man får och förväntas göra är ta blodgaser, vitalparametrar och koppla EKG. När detta är gjort följer man med läkaren och rondar patienterna. Under ronden kan man få tillfälle att ställa frågor eller genomföra olika status samtidigt som läkaren. Hierarki är något man märker av mycket mer på sjukhusen i Italien. Man förväntas vänta på sin tur och formulera sina frågor och hälsningar på ett hövligt sätt och tilltala läkarna med hövlighetsfraser (tredje person), och det är relativt vattentäta skott mellan rollerna hos ST-läkare, specialister och professorer på avdelningen. Sammantaget bidrar detta till en känsla av att det inte är lika högt i tak på arbetsplatsen; det känns inte alltid självklart att det är okej att ställa frågor om det är något man undrar över, även om det varierar beroende på vem som är den handledande läkaren. Hierarkin märks även i patientsamtalen. Anamnestagningen utgår inte från den patientcentrerade modell som lärs ut på svenska utbildningar, utan har snarare läkarens auktoritet som viktigaste ingrediens.

Den utbildning man får under praktiken i Italien är, i min mening, av något lägre kvalitet än den man får i Sverige. Man är mindre involverad i arbetet och det är svårare att förstå besluten som tas då man inte har tillgång till journalsystemet och kan läsa på själv. Att det också kan vara upp till 6-7 studenter på en handledande läkare försvårar också inlärandet. En positiv aspekt är att läkarna i regel är väldigt teoretiskt kunniga. Ibland hände det att läkaren förhörde en om vad man kunde om ett visst tillstånd, och det gav ofta tillfälle att antingen befästa sin kunskap eller lära sig något nytt. Jag tyckte mig märka att man som student förväntades kunna mer patofysiologi, biokemi och andra prekliniska ämnen än man förväntas i Sverige, medan de blev väldigt överraskade om man kunde saker som är mer kliniskt tillämpbara, t ex SOFA-kriterier eller olika behandlingsregimer. Detta har eventuellt att göra med att man i Italien inte börjar med klinisk praktik ordentligt förränd näst sista året på utbildningen, och att mycket av fokus innan dess ligger just på prekliniska ämnen.

Vissa saker man ser på kliniken i Italien skiljer sig från praxis i Sverige. En sådan sak är patientsamtalet som jag nämnt ovan, en annan att antibiotika ordineras mycket bredare och generösare i Italien då problemen med resistens tyvärr är mer utbredd.

Kurser under utbytet

Kurser motsvarande termin 6 på KI
Utbytet var under termin 6, det vill säga andra halvan av kursen i Klinisk medicin. Utbytet involverade enbart praktikdelen, vilket innebar att två VFU-block á 3 veckor av internmedicin, VFU-delen av hudmomentet, VFU-delen av infektionsmomentet samt SVK skulle tillgodoräknas. För oss innebar det att vi gjorde 4 rotationer: 8 veckor på en internmedicinsk klinik, 4 veckor på en annan internmedicinsk klinik, 2 veckor på en hudklinik, 2 veckor på en infektionsklinik. De olika klinikerna hade något varierande hållpunkter för oss studenter, men i regel var det närvaro på kliniken mellan ca 8 och 14 som gällde. Något vi gjorde var att fråga om vi kunde komma under andra tider, t ex på kvällen, och detta gick oftast bra. Vi tyckte ofta att man lärde sig mer på kvällspassen, dels för att de andra studenterna inte är där (det är ofta väldigt studenttätt på morgonpassen) och dels för att man på kvällarna tar in nya patienter istället för att ronda de befintliga, vilket ger en större variation av tillstånd samt mer tid för varje patient.

Teoridelen av terminen studerade vi som sagt helt på egen hand. Våra studieadministratörer/studierektorer ordnade så att den internmedicinska tentan skickades till Florens så vi kunde skriva den där, medan vi flög hem till Stockholm för att skriva hud- och infektionstentorna. Även OSCE och A-HLR-examinationen genomfördes i Stockholm.

Primärvårdsplaceringen gjorde jag första veckan av termin 6 hemma i Stockholm, innan vi åkte till Florens.

Språk och kultur

Min första placering i Florens var en två veckor lång rotation på en hudavdelning. Jag tyckte att jag hade pluggat italienska ganska bra, men det var ändå oerhört tufft att hänga med i patientsamtalen och försöka förstå i början. När man omges av språket hela tiden blir dock inlärningskurvan brant, och redan andra veckan märkte jag att det gick mycket lättare. Jag tror att det erbjöds en språkkurs, men detta var ingenting jag använde mig av. Min språkinlärning skedde i princip uteslutande genom att plugga glosor med appen Memrise (rekommenderas varmt), läsa böcker på italienska, och försöka prata så mycket italienska som möjligt. Engelskakunskaperna är mycket lägre generellt i Italien än i Sverige, så jag skulle verkligen säga att det är ett krav att kunna en del Italienska för att kunna hänga med under praktiken. En sak som underlättar är att många italienska medicinska ord är väldigt lika de latinska termerna vi redan lärt oss under utbildningen, t ex lungor = pulmone, hjärta = cuore, andas = respirare, så en del får man gratis.

Den kulturella skillnad som var svårast och mest märkbar för mig var hur mycket viktigare hierarki är på sjukhusen i Italien. Man förväntas vänta på sin tur och formulera sina frågor och hälsningar på ett hövligt sätt och tilltala läkarna med hövlighetsfraser (tredje person), och det är relativt vattentäta skott mellan rollerna hos ST-läkare, specialister och professorer på avdelningen. Det märks även i patientsamtalen. Anamnestagningen utgår inte från den patientcentrerade modell som lärs ut på svenska utbildningar, utan har snarare läkarens auktoritet som viktigaste ingrediens.

Fritid och sociala aktivteter

Så vitt jag vet arrangerades inga sociala aktiviteter från universitetet. Vi hade väldigt lite kontakt med andra utbytesstudenter. Det fanns ett studentsportcenter, CUS (Centro Universitario dello Sport), där det fanns bra gym, basketplan, klätterväggar och andra saker. En terminskort dit kostade 60 euro.

Det bästa med att spendera en termin i Florens är att det finns så fantastiskt mycket att se och göra, speciellt om man är intresserad av historia. Det är en otroligt vacker stad att bara vandra runt i, men det finns även konst- och historiemuséer i världsklass, så som Uffizi och Galleria dell'Academia. Är man intresserad av Italiensk medeltida historia är Florens en fantastisk plats att spendera en termin. Även närområdet kring Florens bjuder på mycket att se och göra, exempelvis Montepulciano, Siena, toscanska landsbygden och Cinque Terre är riktigt bra alternativ för dags- och helgutflykter.

Sammanfattning

Mitt utbyte i Italien var väldigt givande på många sätt. Att man försväntades kunna en del patofysiologi och biokemi gjorde att jag upptäckte dels hur intressant det kan vara, och dels hur mycket jag har glömt. Det gjorde att jag började  repetera material från de prekliniska terminerna för skojs skull, vilket visade sig vara både roligt och lärorikt och är något jag planerar att fortsätta med. Jag tar även med mig att det finns många skillnader mellan sjukvårdssystemet och arbetsmiljön i Italien och i Sverige, och att jag kommer vara mer uppskattande över vissa saker man tar för givet i Sverige och i större utsträckning värna om dessa. Detta inkluderar hierarkilöshet, patientcentrerat förhållningssätt och ansvarsfullt antibiotikaanvändande.

På ett personligt plan uppskattar jag även enormt att ha fått tillfälle att lära mig ett nytt språk, komma närmre den italienska kulturen, lära mig massor om italiensk medeltida historia och lära känna en fantastiskt vacker stad.

Slutligen tror jag att anpassningsförmåga är något värt att eftersträva på sin egen merit, och det är definitivt en förmåga man får vässa under ett utbyte.