Reserapport - utresande lärare
Lärosäte: Lessius Hogeschool
Utbildningsprogram: Logoped
Utbytesprogram: Erasmus
Termin: Vårtermin 11/12
Antal dagar: 7
Namn: Anette Lohmander
E-postadress: anette.lohmander@ki.se

Boende

Flyg till Graz i Österrike gick via Munchen. Ankomst i 36-gradig sommarvärme och med packning – fick bli taxi till hotell Daniel, ett trevligt nyrenoverat hotell i 50-60-talsstil. Kan verkligen rekommenderas.

Språk och kultur

Undervisningen skedde på engelska. Studenternas kunskaper i språket varierade, men var acceptabel eller god.

Fritid

Jag hade i princip ingen fritid under besöket, men hann gå en kort rundtur i 'gamla stan' före avresan hemåt. En mycket vacker stadskärna och är en av få städer som inte förstördes under 2:a världskriget. Kan varmt rekommenderas ett besök.

Övrigt

Inget

Annan verksamhet

Deltog ej i annan verksamhet.

Förberedelser

Detta är en årligen återkommande möjlighet som jag hade möjlighet att delta i denna gång. Det krävdes således inga särskilda förberedelser.

Reflektioner

Uppläggningen av undervisningen i olika temata gav intressant och användbar erfarenhet mellan logopediska områden som vanligtvis undervisas separat. Detta är en form som mycket väl skulle kunna implementeras i ordinarie program. Studenterna gav intryck av att förstå och ta vara på denna form mycket väl.

Undervisning

Intensive programme (IP programmet) är en intensiv kursvecka i logopedi för europeiska logopedstudenter. Det är ett stort antal universitet som deltar och kursen samlade i år ca 100 logopedstudenter från ett 15-tal länder. Dessutom deltog även gäststudenter från Taiwan. I år var upplägget att varje dag hade ett särskilt tema. Det innebär att samtliga deltagande lärare förväntades vara aktiva under hela dagen, antingen som föreläsare, seminarieledare eller observatör. Det aktuella temat var "Prevention and early intervention". I min undervisningen ingick således en längre föreläsning om tidig utveckling, identifiering och möjlig prevention av avvikande tal och språk hos barn födda med gomspalt, deltagande som observatör vid ett parallellt seminarium samt två paneldebatter. Övriga föreläsningar behandlade tidigt utveckling och kommunikation ur andra perspektiv. Panelerna hölls dels på förmiddagen med föreläsningarna som utgångspunkt, dels på eftermiddagen efter de parallella seminarier studenterna medverkat i efter eget val. Det innebar intressanta diskussioner med såväl studenter i auditoriet som med deltagande lärare. Programmet pågick hela dagen till sen eftermiddag.

Undervisningstimmar

Antal undervisningstimmar uppgick till totalt 8 timmar. Samtlig tid var föreläsningar/seminarier och paneldebatter. På kvällen ingick en buffé tillsammans med övriga lärare och studenterna där ytterligare utbyte av dagens erfarenheter skedde mer informellt.