Reserapport - utresande lärare
Lärosäte: Arteveldehogeschool
Utbildningsprogram: Audionom
Utbytesprogram: Erasmus
Termin: Vårtermin 11/12
Antal dagar: 2
Namn: Åsa Skjönsberg
E-postadress: asa.skjonsberg@ki.se

Boende

Värduniversitetet ordnade hotellet. Det var ju endast en övernattning.

Språk och kultur

Undervisningen skedde på engelska, vilket inte var några problem. Studenterna som deltog kom från flera europeiska länder. Under den här korta tiden hann jag inte uppleva några kulturkrockar. Dock gavs det tillfällen att smaka på den goda belgiska chokladen.

Fritid

Jag var borta så pass kort tid att det inte fanns så mycket fritid. JAg vandrade lite i Gent någon timme inanan jag åkte till flygplatsen.

Övrigt

 Jag var borta två dagar så jag hann inte samla på mig så mycket erfarenheter.

Annan verksamhet

Samarbetet fortskrider bra, under hösten kommer två lärare hit för att undervisa. Vi har också erbjudit studentutbyte (3månader) men tyvärr har inga studenter ännu nappat på den möjligheten. Vi fortsätter att lobba för det för framida kurser.

Förberedelser

Då vi har ett samarbete med Artevelde hogeschool i Ghent kändes det meningsfullt att delta med utresande lärare. Visum, vaccinationer eller intyg är inte nödvändigt för att resa till Belgien.

Reflektioner

Det var trevligt men kort. Vi kommer att fortsätta samarbetet och två av mina kollgor kommer att åka till Gent för undervisning längre fram.

Undervisning

Mina föreläsningar och seminarier var inom ramen för ett IP-program.

 

Undervisningstimmar

Total föreläsningstid 5 timmar, varav 2 var uppsatsseminarier.

Under dag två var det "staffmeeting" och diskussioner med representander från de övreiga partneruniversiteten.