Reserapport - utresande lärare
Från sportstadium Kaftanzoglio där vi fick träna med friidrottslandslaget.
Lärosäte: Arcada
Utbildningsprogram: Arbetsterapeut
Utbytesprogram: Erasmus
Termin: Vårtermin 11/12
Antal dagar: 5
Namn: Hélène Fitinghoff
E-postadress: helene.fitinghoff@ki.se

Boende

Både Aarcada och Metropolia såg till att jag fick information om de hotell som deltagarna i denna International week använde sig av så det var perfekt att bo på samma hotell som övriga, för övrigt känner jag till Helsingfors väldigt bra och det är enkelt att använda sig av allmänna kommunikationsmedel på plats.

Språk och kultur

All undervisning skedde på engelska av hänsyn till övriga lärare, detta gällde Arcada som egentligen är en svenskspråkig skola. Vid Metropolia så skedde också all undervisning på engelska.

Fritid

Vid Arcada ordnades sksridskoåkning för de spanska lärarna vilket var mycket uppskattat, Vid Metropolia ordnades en kvällsaktivitet för de lärare som var där och undervisade vilket också var väldigt uppskattat,  man fick smaka finska specialiteter vilket alltid är trevligt.

Övrigt

Allt har fungerat väldigt bra och de tips som jag kan förmedla gäller mest kommunikation och det görs ju när nästa person åker iväg.

Annan verksamhet

Eftersom deltagarna vid Arcadas International week är i stort sett samma som när vi vid KI senare samma termin anordnar kursen Community and Home Based Rehabilitation - Cultural Perspective passar vi på att ha möte där vi diskuterar innehållet och uppläggningen på denna kurs.

Förberedelser

Inbjudan till dtta lärarutbyte kom i samband med att Arcada samtidigt som Metropolia arrangerade sina respektive International week. Det är tredje gången som dessa arrangeras och tredje gången som jag blev inbjuden att delta i dessa. Denna gång inträffade eventet i samma vecka så jag slapp åka två gånger i rad. Eftersom det var tredje gången som jag gjorde ungefär samma sak så behövdes inga extra förberedelser.

Reflektioner

Jag har enbart positiva erfarenheter av detta lärarutbyte. Vi, arbetsterapeututbildningen har haft samarbete med Helsingfors sedan 1991 (det första samarbetet som vi startade) och vi har alltid varit positiva till detta. Vi har utvecklat vårt nätverk Arbetsterapi i Norden och de Baltiska länderna tillsammans med de två utbildningarna i Helsingfors och vi har alltid haft student- och lärarutbyte våra länder emellan. Vi kommer alltid att ha kontakt med dessa universitet. Våra kollegor på hemmaplan är väldigt intresserade av att anordna en motsvarande International week här hos oss under senhösten så det är ju en utveckling av detta samarbete.

Undervisning

International week vid Arcada är upplagt så att man som utbyteslärare deltar i hela veckan och att utbildningen har att tema för densamma. Denna gång var det Inernational Classification of Function, Disability and Health som bildade detta tema. Vi var arbetsterapeutlärare från Spanien, Belgien, Litauen, Sverige och Finland som deltog i denna vecka. De studerande som deltog var från årskurs 1 och 3. De studernade fick en gruppuppgift i början av veckan och våra föreläsningar gav vidare information om ämnet, de studerande sökte även artiklar som passade till ämnet. Därefter handledde vi lärare respektive grupp studerande. I slutet av veckan var det en examination som vi deltog i och gav feed back till. Det är ett mycket intressant upplägg som vi tänker att kopiera hos oss.

International week vid Metropolia är helt annorlunda upplag, bl annat så var temat för veckan samma som EU har för detta år alltså Active aging, deltagaran vara lärare från många olika länder och professioner och de studerande som deltog var från alla olika utbildningar som de har vid Metropolia. Så två helt olika upplägg och båda är väldigt intressanta att delta i. Vid Metropolia deltog man inte i någon examination men gärna i de diskussioner som var varje dag i varje session.

Undervisningstimmar

Undervisningen var väldigt olika upplagt, vid Arcada så deltog man hela veckan med föreläsning, handledning och examination. Vid Metropolia deltog jag en dag (8tim) med föreläsning och diskussion. Denna dag var insprängd i samma vecka som Arcadas program.