Reserapport - utresande lärare
Lärosäte: Arteveldehogeschool
Utbildningsprogram: Arbetsterapeut
Utbytesprogram: Erasmus
Termin: Hösttermin 11/12
Antal dagar: 10
Namn: Brittmari Uppgard
E-postadress: brittmari.uppgard@ki.se

Boende

Jag och min kollega från KI:s arbetsterapeututbildning tog oss själva fram till Art training Center i Destelheide, Belgien, via flyg till Bryssel, tåg till Halle och buss till Dworp. Det var på detta Center som kursen skulle äga rum. Här möttes vi av våra "värdlärare" samt övriga lärare och studenter från olika europeiska länder. Eftersom detta är ett specialbyggt Center så fanns det boende för både lärare och studenter inom området. Ganska enkel standard.

Språk och kultur

Engelska användes genomgående vid föreläsningar och presentaioner.

Fritid

Man kan väl säga att det ingick många sociala aktiviteter under hela tiden på detta Art Center.

Själva byn, Dworp, ligger någon halvtimmes bussfärd från den lilla staden Halle. Vackra grönskande omgivningar med möjlighet till promenader.

 

 

 

Övrigt

En mycket intressant resa!

Annan verksamhet

Annan verksamhet under denna vecka var t ex en "Cultural evening" där studenter och lärare presenterade sina olika länder.

Förberedelser

Inför lärarutbytet hade jag mejlkontakt med ansvarig lärare på utbildningen i Gent (Arteveldehogeschool). Samt förberedde visst material som skulle användas i samband med kursen i Dworp.

Reflektioner

Lärarutbytet gav en fantastisk möjlighet att ta del av hur man ser på kreativa ämnen i övriga Europa. De nya erfarenheterna kommer att kunna användas våra kurser på KI.

Undervisning

"Course on the use of creative arts within Occupational Therapy" är en veckolång kurs som vänder sig till arbetsterapeutstudenter inom hela Europa. Det är universitetet i Gent som ordnar denna kurs och bjuder in studenter och lärare att delta i olika workshop som pågår från kl. 9.00 till 18.00 men vissa aktiviteter förekommer även senare på kvällarna (t ex föreläsningar).

Detta är en väldigt unik och intensiv kurs där studenterna ges möjlighet att delta i workshop inom områdena: Art, Drama, Dance and movement samt Music. Skolan har stora specialbyggda lokaler för dessa ändmål.

Någon motsvarighet till kurs av detta slag har vi inte på KI.

 

Undervisningstimmar

Jag ledde ett par olika workshop inom området Art som omfattade antingen en förmiddag eller en eftermiddag. Jag deltog även under andra workshop som "hjälplärare", deltog i olika aktiviteter som anordnades och "staffmeeting" varje dag/kväll.

Eftersom några studenter från KI var med på kursen så hade jag även träffar med handledning och feedback för dem.