Reserapport - KI-student
Lärosäte: The University of Sydney
Utbildningsprogram: Sjuksköterska
Utbytesprogram: INK
Termin: Hösttermin 19/20
Namn: Josefin Svensson
E-postadress: josefin.svensson.2@stud.ki.se

Innan avresa

Varför valde jag att söka utbytesstudier till just The University of Sydney?
Jag valde att ansöka till utbytesstudier till både The University of Sydney samt till Monash University. Vad dessa två universitet har gemensamt är att de båda ligger i Australien. Jag ville åka på utbyte till Australien då jag har ett otroligt intresse av landet i sig. Därför såg jag det som ett ypperligt tillfälle att slå ihop nytta med nöje. 


Jag blev informerad tidigt under min utbildning att möjligheten fanns att åka till Australien för utbytesstudier och redan då stod det klart för mig att det var dit jag ville söka. Det faktum att det är en lång resa dit och att det säkert skulle innebära stora utgifter var något jag var medveten om när jag ansökte. Det fick helt enkelt vara värt det. 


När jag blev antagen till just The University of Sydney var det först inte självklart för mig att tacka ja. Ansökan hade inneburit många timmars arbete och då jag vid den perioden hade otroligt mycket studier att stå i visste jag helt enkelt inte om orken fanns där. Dessutom kom beskedet för oss antagna studenter om att vi blivit antagna två veckor sent, vilket endast gav oss två dygn på oss att lämna besked om vi ville åka eller inte. 


Jag tog mig en ordentlig funderare på för- och nackdelar med att åka. En stor fördel för mig som vid det tillfället inte ville vara ifrån familj, pojkvän och vänner en hel termin hade förmånen att endast åka iväg i 7 veckor vilket utbytet till Sydney innebar. Så efter noga överläggning kom jag fram till att fördelarna vägde tyngre och tackade därför ja till att åka. 


Det som var bra med att få beskedet en termin innan utbytet väl skulle äga rum var att jag hade god tid på mig att ta kontakt med universitetet i Sydney och då kunna börja förbereda allt det som skulle förberedas innan avresa- vilket bör sägas är en otrolig massa pappersarbete. Vaccinationsdokument ska fyllas i och är enligt mig väldigt kostsamt, vi pratar tusentals kronor. Dessutom kräver universitetet i Sydney en del utdrag från både svenskt polisregister men också australiensiskt polisregister (även om man inte ens varit i landet tidigare). Visum var relativt enkelt att ansöka om, det var till och med gratis. Allt detta bollade jag med ansvarig kontaktperson vid universitetet i Sydney, dessvärre byttes denna personen ut (då den jag först hade kontakt med skulle byta jobb), detta innebar tyvärr ett par veckors frånvaro från universitetets sida vilket gjorde det svårt för mig att gå vidare med mina förberedelser. Jag tillsammans med den andra student i min klass som också blivit antagen till The University of Sydney satt tillsammans med mycket av pappersarbetet och tog hjälp av varandra vilket är otroligt förmånligt för båda parter, hett tips. 

Att vara ute i god tid med allt pappersarbete innan utbytet ska äga rum rekommenderar jag varmt. Utgå ifrån att allt tar längre tid än man tror, det blev jag i alla fall varse om när jag gjorde mina förberedelser inför mitt utbyte. Tyvärr fick jag inte så mycket stöd från ansvarig studenthandläggare som har hand om utbytesstudier från KI:s sida. Så utgå ifrån att man får klara sig på egen hand mestadels.   

Ankomst och registrering

Jag och min kurskamrat hade bokat biljetter långt i förväg för att försöka komma undan så billigt som möjligt med flygbiljetten. Då hade vi ännu inte fått någon information om när universitetet önskade att ha oss på plats. De ville att vi helst skulle vara på plats i Sydney en vecka innan första dagen skulle äga rum. För att vi skulle ha möjlighet att få våra uniformer, studentkort samt en introduktion i förberedande syfte. Dessvärre skulle vi endast ankomma fyra dagar innan första dagen vilket var lite för lite. Räkna också med att tidsomställningen sätter sina spår, det kan därför vara bra att komma dit några dagar innan så att man har chans att komma in i deras tidzon och bli av med jetlagen. 

Vårat utbyte i Sydney omfattade 5 veckors klinisk praktik. Alltså hade vi inget teoretiskt plugg på universitetet, utan hade istället bara verksamhetsförlagd placering på två olika sjukhus som The University of Sydney placerade ut oss på. 

Men en introduktionsdag på campus hade vi dock i början innan vi gav oss ut på praktik vilket var väldigt bra för att få höra om rutiner och få gå igenom grunderna innan vi skulle ut i fält. Personerna som tog emot oss på universitetet var mycket hjälpsamma och var det genomgående under vår tid i Sydney. 

Ekonomi

Som jag tidigare beskrev så får man räkna med att det är otroligt kostsamt att åka på utbyte till Australien. Det är mycket som kostar under förberedelserna och det är utgifter som inte går att undgå. Vaccinationsintyg, flygbiljett, polisutdrag, försäkring mm. var obligatoriska moment som kostar en del pengar, men som jag ändå förstod var nödvändiga för att upprätthålla säkerhet och på så sätt hålla en god standard inför och under utbytet. 

Vi valde att boka flygbiljetten så fort vi fick reda på under vilka veckor utbytet skulle äga rum, och det tycker jag i efterhand ändå var värt det för att inte priserna skulle springa iväg ytterligare. 

Väl framme i Australien när allt pappersarbete var klart fanns inga direkta utgifter. Universitetet i Sydney ordnade med uniformer (skjortor) som man fick låna, byxor och skor fick man själv inhandla. Ingen kåravgift krävdes. 

Boende

Jag och min kurskamrat som jag åkte tillsammans med hade fått tips av de studenter som var på samma utbyte en termin före oss om ett hostel med bra lokalisation som var prisvärt. Vi bokade samma hostel och fick bra kontakt med ägaren av hostelet. Det fanns både för- och nackdelar med att bo på hostel. Fördelarna var självklart priset, då veckohyran var relativt låg. Det var även intressant och roligt att träffa studenter och ungdomar som kom ifrån olika delar av världen, vissa var där för att studera, andra för att jobba och resa. Nackdelarna var den begränsade ytan man hade för sig själv då vi delade badrum, dusch samt kök med de andra på boendet. Det innebar också att det kunde vara ganska stökigt och att de andra som bodde där var ganska högljudda på kvällarna när man själv ville sova för att stiga upp tidigt till praktiken nästa morgon. 

Jag skulle rekommendera ett mer privat boende när man är där för att studera, för att ha chansen att inte störas så mycket av andra. Men återigen, det kostar såklart mer pengar så om man har en mindre budget att gå på tycker jag absolut att hostel fungerade helt okej för en längre summa pengar. 

Studier allmänt

Som tidigare nämnt hade vi inga studier vid universitetet i sig. Utan vi spenderade all vår tid på de två olika sjukhus vi blivit placerade på. Första perioden (två veckor) blev vi placerade på ett privat sjukhus. Detta var otroligt annorlunda från svensk sjukvård och jag kände mig lite besvärad över hur jag blev välkomnad och omhändertagen av sjukvårdspersonalen där. Min kurskamrat upplevde samma sak och vi framförde våra tankar och känslor kring detta till universitetet när perioden var över och de var mycket tacksamma för vår återkoppling. Vad jag menar med annorlunda från svenska sjukvård var sättet de arbetade på. Sjuksköterskorna hade lite andra arbetsuppgifter då de inte hade undersköterskor där på samma sätt som vi har i Sverige. Hierarkin var betydligt mer påtaglig då läkarna var överst på hierarkin och man som student tveklöst var längst ner. Som student fick man tyvärr inte genomföra de medicinska moment som man annars är van att få göra i Sverige, men detta förstod jag sedan var en försäkringsfråga. Då fick man helt enkelt mest stå och observera vilket till viss del också kan vara lärorikt.

Den andra perioden (tre veckor) blev vi placerade på en IVA-avdelning på ett allmänt sjukhus. Detta var mer likt svensk sjukvård och de var mycket pedagogiska och det var otroligt lärorikt att vara där. Nämnvärt överlag vad gäller praktik utomlands är att min upplevelse var att "nothing comes for free", vad jag menar med det är att man får hela tiden själv se till att man lär sig och får se de saker man tycker verkar intressant. Det är alltså ingen som riktigt erbjuder sig att förklara saker och ting om man inte ber om det. Det är även en utmaning med språket. Man kastas mer eller mindre in i en verksamhet där allting sker på ett språk som inte var naturligt för mig. Vilket gjorde det lite svårare at hänga med på vad som sas och gjordes. Men när jag ser tillbaka på det inser jag att trots att det var lite obekvämt och svårt i allmänhet, så är jag desto mer stolt och glad över vilken lärdom jag tagit med mig från utbytet överlag. 

Kurser under utbytet

Kurser motsvarande termin 5 på KI
Jag åkte på mitt utbyte till Sydney under termin 5. På KI under termin 5 har man enligt kursplanen en kurs som heter "Valbar kurs". Alla studenter kan välja mellan en rad olika kurser under denna kurs. Tursamt nog kunde då jag tillgodoräkna mitt fem veckors utbyte i Australien som min valbara kurs. 

Språk och kultur

Språket i Australien är engelska vilket jag studerat tidigare i mitt liv och är väl bekant med. Trots detta tycker jag att det var en utmaning att hänga med på vad som sas och kunna vara benägen att uttrycka mig själv och göra mig förstådd. Personerna jag arbetade med under mitt utbyte berömde mig ofta för hur bra min engelska med, detta gjorde mig väldigt glad. Men då och då fastnade jag och stakade mig lite vilket kunde vara jobbigt då jag kände att det var svårt att hitta rätt ord. Men jag tror att mitt bästa tips är att inte vara för hård mot sig själv, utan att istället påminna sig om att det faktiskt inte är ens förstaspråk och att det därför får vara lite svårt att hänga med eller att inte alltid hitta rätt ord. 

Nämnvärt är att då hierarkin är som den är i Australien (på sjukhusen vårdpersonalen emellan) tycker jag heller inte man ska ta åt sig om någon beter sig på annat sätt än vad man förväntat sig att de ska göra. Naturligt för mig är att man bekräftar sina kollegor och hälsar på varandra. Det verkade inte vara lika naturligt för alla vilket självklart var en besvikelse. Men jag förstod efter ett tag att det inte var något personligt utan mer att det var så vissa fungerande. 

Jag upplevde inga direkta kulturkrockar utan mer att hierarkin var mer påtaglig. Vad jag kom på hjälpte mig mycket under praktiken var att meddela min "facilitator" (som fungerar ungefär som länken mellan sjukhuset och universitetet) om det var någon jag fugerade mindre bra med, då menar jag om det var någon sjuksköterska som jag blivit tilldelad att gå med som jag inte upplevde gjorde det på ett bra sätt. Genom att våga uttrycka vad man upplever fungerar bra och mindre bra kunde man därefter få den hjälp man behövde som gjorde dagarna på praktiken lättare att genomföra. 

Fritid och sociala aktivteter

Då mitt utbyte inte ägde rum under en hel termin utan istället bara fem veckor begränsades därför möjligheterna för mig att träffa andra studenter. Då utbytet innehöll fem veckor klinisk praktik på sjukhus hade jag därför ingen tid att spendera på universitetet i sig och mötte därför inte så mycket andra studenter. Däremot hade vi dagliga möten med vår facilitator efter näst intill varje praktikpass. Då hade vi möjlighet att reflektera och diskutera våra upplevelser och vad vi gjort under dagen med de andra studenter som också hade praktik på samma sjukhus under samma period. Dessa studenter var oftast från Australien och studerade också till att bli sjuksköterskor. Detta fann jag otroligt lärorikt och det var väldigt intressant att kunna diskutera våra upplevelser av hur utbildningarna var i Sverige jämfört med Australien. 

På helgerna hade vi "time off", alltså inga helgpass på sjukhusen. Då hade vi möjlighet att utforska landet och gjorde en del utflykter. Dessvärre hade Australien drabbats av stora skogsbränder på grund av uttorkad mark och höga temperaturer när vi var i landet. Detta märktes i hög grad då Sydney blev täckt av en tjock rök mer eller mindre varje dag vilket jag fann otroligt störande. Detta är självklart inget någon kunde påverka man det begränsade oss något i vad för utflykter vi kunde genomföra. 

Nedan kommer mina bästa tips på dagsutflykter som går att göra om man är i Sydney: 
* Bondi Beach (en klassiker)
* Costal walk (från Bondi beach längst med vattnet till Bronte beach)
* Watsons bay (fin, lite mindre mysig vik med mysig hamn och fin strand)
* Operahuset
* Botaniska trädgården (går att promenera från operahuset dit)
* Centennial Park (vi bodde granne med denna enorma, otroligt fina park)
* Blue Mountains (bra att åka till under en heldag på helgen, superfin natur med höga berg och djupa dalar. Tåg 2 timmar från centralstationen i Sydney). 


Sammanfattning

Min främsta lärdom som jag tar med mig från mitt utbyte till Australien är hur glad jag är över hur svensk sjukvård fungerar. Jag tror att många länder strävar efter att ha en sån bra sjukvård med allt vad det innebär som Sverige faktiskt har (trots att vi i Sverige har våra problem och brister inom sjukvården också givetvis). Men genom att spendera fem veckor på två olika sjukhus har jag tagit med mig otroligt många lärdomar. Dels av hur sjukvården fungerar på andra sidan jordklotet. Men också mycket om mig själv. Jag är otroligt glad att jag åkte på utbyte. Det var en otroligt häftig upplevelse och lyxigt att få möjligheten att kunna studera så långt hemifrån. Men det har också stärkt mig och min självkänsla. Denna självkänsla tror jag kommer gynna mig i framtiden, dels inom mina studier men också inom mitt framtida yrkesliv. Genom att ställas mot en del utmaningar får man också chansen att växa som människa och utvecklas. Och denna möjlighet hade jag nog inte fått om jag valde att inte åka på utbytesstudier, vilket jag ser som en otrolig vinst.