Reserapport - KI-student
Lärosäte: Albert Einstein College of Medicine
Utbildningsprogram: Läkare
Utbytesprogram: INK
Termin: Hösttermin 19/20
Namn: Karin Ström
E-postadress: karin@karinstrom.com

Innan avresa

Jag sökte utbyte för att jag funderat på att jobba som läkare i USA och ville veta ifall det passade för mig. Jag ville egentligen åka till UCLA men fick istället mitt tredjehandsval som var Albert Einstein College of Medicine i New York. KI tillhandahöll bra information om utbytesstudierna både genom text på sin hemsida och föreläsningar. Jag kände att jag fick gott stöd i ansökningsprocessen. Av föreberedelserna för själva resan var det som var mest bökigt vaccinationerna, jag råder därför alla att börja med dem.

Ankomst och registrering

Jag var på plats en vecka innan kursstart vilket kändes lagom för mig eftersom jag tog med min familj (sambo och två barn på 8 och 3 år) och jag ville se till att min dotter fick en bra start i sin tillfälliga skola. Annars hade nog räckt med tre-fyra dagar. Ingen introduktionskurs erbjöds utan man slängdes rakt in i arbetsuppgifterna vilket kändes lite chockartat, men efter ett par dagar kom man in i det. Ingen fadderorganisation fanns så vitt jag vet.

Ekonomi

New York är extremt dyrt, mat och tunnelbanekort kostar det dubbla och hyran det tiodubbla jämfört med Stockholm. Det är i princip omöjligt att försöka hålla kostnaderna nere, jag rekommenderar att försöka söka så många stipendier som möjligt och acceptera att resan kommer att bli dyr. Det fanns inga obligatoriska avgifter på plats, däremot gick vaccinationerna hemma inför ansökan på ett par tusenlappar, och de obligatoriska certifikaten som ska göras inför ansökan gick på några hundralappar var.

Boende

Jag ordnade boende genom Listings Project, https://www.listingsproject.com, ett alternativ som är bättre och billigare än Airbnb. Jag betalade 36 000 kronor i månaden för en egen tvårumslägenhet på cirka 60 kvadrat i Williamsburg, Brooklyn. Jag hade ett ganska långt pendlingsavstånd (1 h 15 min) på grund av att vi valde att bo i ett område som vi gillade, men det funkade bra.

Studier allmänt

Jag lärde mig enormt mycket på båda mina placeringar. Det var stor tonvikt på praktik jämfört med teori. Dock var teorin hela tiden närvarande i arbetet kring patienterna, på så sätt att man kunde diskutera evidens för olika studier i avdelningskorridoren utanför patientrummet. I Sverige upplever jag en större åtskillnad mellan praktik och teori.

Kurser under utbytet

Kurser motsvarande termin 11 på KI

Under min första rotation, Pediatric Infectious Diseases, var jag en del i ett konsultteam som utvärderade antibiotikabehandlingen hos patienter med infektion vars ansvariga läkare bett oss om hjälp. Jag och de andra i teamet blev tilldelade ett antal var patienter varje morgon, läste på om dem och undersökte dem och presenterade dem sedan på ronden för vår överläkare (attending) och sedan träffade vi allihop patienten tillsammans. Efter ronden dokumenterade vi. Varje fredag presenterade vi 1-2 fall var för de övriga överläkarna på samma department, det var nervöst men lärorikt. Vi hade också frågestunder med vår överläkare där han quizzade oss i olika pediatriska infektionsämnen. Det fanns gott om tid att läsa på och undersöka patienterna innan ronden, vilket jag uppskattade, jag lärde mig mycket på det. Jag fick också träna på att presentera och på att skriva notes. 


Under min andra rotation, Pediatric Emergency Medicine, var jag placerad på barnsjukhusets akutmottagning. Jag tog anamnes och status på en patient, och presenterade sedan fallet för min överläkare, som frågade vad jag ville göra och vilka differentialdiagonser jag hade, sedan gick vi och undersökte patienten tillsammans. Det bästa med den här rotationen var att jag fick träffa och undersöka väldigt många barn. Jag blev bättre på att titta i öronen och lyssna på lungor. Varje fredagmorgon hade vi föreläsningar som var väldigt intressanta. 


Under båda mina rotationer hade jag möjlighet att varje lunch gå iväg och lyssna på resident lectures, föreläsningar för barnsjukhusets samtliga residents (som studenter också var välkomna till). Jag gjorde ofta det, och det var väldigt givande.Språk och kultur

Då jag bott i engelsktalande länder en stor del av mitt liv och jag pratar engelska dagligen med min sambo, upplevde jag inte några speciella språkbarriärer.

Fritid och sociala aktivteter

Eftersom jag tog med min familj sökte jag inte upp någon information om sociala aktiviteter för utbytesstudenter eller möjligheter till idrott och rekreation? Dock var det lätt att få kontakt med andra studenter under kurserna, alla var vänliga och öppna.

Sammanfattning

Jag tror den här utbytesperioden kommer att påverka min karriär i stor utsträckning, då det har gjort mig ännu mer intresserad att arbeta som läkare i USA. Jag är otroligt glad över att jag fick möjligheten att få en uppfattning om hur det skulle vara att göra residency i USA.