Reserapport - utresande lärare
Lärosäte: Arteveldehogeschool
Utbildningsprogram: Podiatri
Utbytesprogram: Erasmus
Termin: Vårtermin 11/12
Antal dagar: 3
Namn: Toni Arndt
E-postadress: toni.arndt@ki.se

Boende

Resan till Gent innebar inga svårigheter: det går smidiga flyg från Arlanda till Bryssel flera ggr/dag och en direkt tåg förbindelse därifrån till Gent. Där blev jag hämtad av representanter av deras Podiatriprogram.

Språk och kultur

Det var inga problem med språk, eftersom all inblandade var flytande på engelska.

Fritid

Gent är en otrolig social stad. Det finns studenter och studentliv överallt. Både kvällerna som jag var där ordnades det middag och sedan besök på någon av de hundratals pubbar i stadens centrum. Det var institutionen som bjöd in mig.

Övrigt

Inget som inte har skrivits under de övriga rubriker.

Annan verksamhet

Utöver undervisningen var jag inbjuden på ett seminarium med flera internationella representanter av podiatriutbildningar där vi diskuterade uppbyggnaden av nya program. Som ansvarig för etableringen av programmet på KI kunde jag väl medverka på detta symposium.

 

En förståelse för att vi behövde avveckla programmet på Karolinska Institutet saknades helt i gruppen.

Förberedelser

Lärarutbyte med Artevelde Högskolan i Gent, Belgien, var resultatet av flera års samarbete mellan podiatriprogrammen på respektiva lärosäten. Två lärare från Artevelde hade vid flera tillfällen varit delaktiga i KI's podiatriprogram och detta ansågs ett bra tillfälle att en lärare från KI kunde undervisa i Gent.

 

Jag hade bra framförhållning innan resa och kunde noga förbereda mina föreläsningar. Det var en kurs med flera inbjudna lärare och därmed var språket engelska. Även all kommunikation runtomkring var på engelska, vilket i princip alla kan i Belgien.

 

Inga vaccinationer, visum osv behövs för svenska medborgare som reser till Belgien.

 

Reflektioner

Det är svårt att reflektera över vad som var vunnit för KI genom lärarutbytet eftersom vi inte kunde fortsätta med poditriprogrammet. Jag är övertgat om att Artvelede och deras studenter var nöjda och blev inspirerad att använda mera biomekaniska principier i sina funderingar kring podiatri, fram för allt i arbetet med olika skor.

 

Ett mervärde är antagligen att Karolinska Institutet får framtida fördelar om de skulle vilja etablera mera internationell kontakt med Artevelde.

Undervisning

KI's Podiatriprogram använde sig mycket av upplägget i Artevelde under sitt uppbyggnad. Vi var där två gånger på kontaktresa och var fram för allt intresserade av deras upplägg vad gällde praktisk undervisning. Det var också på praktiska kurse inom tillverkning av sko-inlägg och ortoser som lärare från Artevelde hade varit aktiva på KI.

 

I gengäld diskuterade vi att jag kunde lära ut av min erfarenhet i biomekaniska aspekter av nedre extremiteten och det var det ämne de ville att jag föreläste i.

 

Även om vi på KI's Podiatriprogrammet var på god väg att etablera egna kurser med samma hög kvalité som de etablerade kurser i Artevelde, så gjordes dessa ansträngningar till intet genom Styrelse för Utbildningens beslut att avveckla programmet. Därmed tog förhoppningar om en akademisk utbildning i podiatri slut.

 

Det var ett enormt producktivt internationellt nätverk som had byggts upp under kort tid, där Artvelde spelade en central roll.

Undervisningstimmar

Undervisningen ägde rum som ett seminarium och två föreläsningar till studenter på både grund- och avancerad nivå samt inbjudna podiatrier från hela Belgien. En hel del student kontakt i form av diskussioner i grupp eller med enskild student ägde rum utöver de 6 timmars schemalagda undervisning.