Reserapport - KI-student
Lärosäte: Université Paris Descartes (Paris 5)
Utbildningsprogram: Läkare
Utbytesprogram: Erasmus
Termin: Vårtermin 19/20
Namn: Capucine Delorme
E-postadress: capucine.delorme@stud.ki.se

Innan avresa

Motiv
En av anledningarna till att jag valde att plugga på KI var för de goda möjligheterna till utbyte. Jag är själv halvfransk och född i Frankrike och har haft som plan att fortsätta min läkarkarriär i Frankrike - därför skulle ett utbyte i mitt hemland vara en bra möjlighet att få bättre insikt i det franska sjukvårdssystemet. Jag valde mellan Grenoble och Paris, två städer jag tidigare bott i, och valde till slut Paris. Ett utbyte till Grenoble är dock att föredra om man önskar mer studentliv, närhet till Alperna samt möjlighet till utbyte under en hel termin (åtminstone under termin 9) - det senare är svårare att få till i Paris, vilket jag beskriver mer under "kurser". Université Paris Descartes (numera Université de Paris efter en hopslagning 2019 av Descartes, Diderot samt Institut de physique du globe de Paris) var mitt förstaval.

Information
I stort fanns det god information om utbytesstudier till Descartes från KIs sida, men främst använde jag mig mycket av tidigare reseberättelser inför förberedelserna till ansökan samt avresa. Jag upplevde ansökningsprocessen (del två) som något omständlig, t ex hittade jag totalt tre olika versioner av hur ansökan skulle gå till både från KI och Descartes, vilket gav upphov till en del förvirring. Nedan är en sammanställning av det jag bifogade i min ansökan (del två, till Descartes) men notera att en del då kan vara överflödigt.

Att tänka på
I övrigt är det viktigt att tidigt ordna med certifikat av nivå B2 i franska vilket är det som krävs för att göra utbyte i Paris. Ett officiellt certifikat fås via standardiserade test som kallas DELF/DALF, alternativt via TCF, och dessa ges två gånger per år, ofta i april/maj och i november. Jag hade ett "inofficiellt" certifikat på C1 -nivå efter att ha gjort ett liknande test i Frankrike, vilket koordinatorn på Descartes accepterade, men på andra universitet i Paris vet jag att de varit strängare ang det officiella certifikatet.
Tänk även på att söka stipendium i god tid om det är aktuellt för dig, börja titta på sista ansökningsdag redan när du blivit nominerad av KI.

Dokument att skicka till Descartes:
 • Ladokutdrag
 • En kopia ”Erasmus pre-application form”
 • Personligt brev på franska
 • Learning agreement, ifyllt och undertecknat av dig och kursansvarig vid KI
 • Student contract
 • Letter of confirmation från internationella handläggaren på KI
 • Två foton
 • CV på franska
 • Ladokutdrag
 • Rekommendationsbrev (du Doyen de votre faculté d’origine)
 • Intyg på vaccinationer (BCG, D.T polio, Hep B)
 • La liste de 7 choix de stage par ordre de préférence 
 • Certifikat på språkkunskaper nivå B2
 • Kopia av pass
 • Kopia av KI studentkort
 • Kopia av sjukförsäkringskortet
 • Kopia av Kammarkollegiets försäkring

Ankomst och registrering

Jag var på plats i Paris fredagen innan kursstarten på måndagen vilket räckte gott och väl till förberedelserna som behövdes. Detta inkluderade att ställa in mig på boendet, fixa (många!) småfoton i photomatons som finns lite överallt i Paris men nästan alltid på metrostationer, köpa NaviGo kort för kommunal transport, öppna bankkonto (jag valde BNP Paris då de hade studenterbjudande och det fanns ett kontor på Cité Universitaire som jag bodde på), och ordna med studentkortet på universitetet. Under första veckan gick jag även till HR-avdelningen på Hôpital Cochin för att sammanställa dokumenten som behövdes för löneutbetalningen. Jag passade också på att lära känna mitt kvarter och Cité Universitaire, där jag även köpte ett kort för tillgång till aktiviteter inom området.

Eftersom jag inte anlände vid terminsstart fanns ingen introduktionskurs eller välkomstaktivitet för mig som utbytesstudent. På måndagen var praktikstart för psykiatrikursen och jag hade inte fått någon information alls om tid, plats, sjukhuskläder, vilken avdelning jag skulle vara på etc som man är van vid att få på KI. Det oroade dock inte mig så mycket utan jag infann mig på sekreteraravdelningen kl 8 där jag blev hänvisad till en av överläkarna som gav mig information om sjukhuset, vilka avdelningar som fanns och om utbildningstillfällena. Han gav mig möjligheten att själv välja vilken avdelning jag ville vara på och var mån om att jag skulle få ut så mycket som möjligt av utbytet. Sedan traskade vi iväg för att hämta ut sjukhusrock (civilklädnad gällde + rock) samt nycklar till mig, jag anlände till min avdelning och på plats körde praktiken igång på en gång - hann knappt bli tilldelad en ST-läkare som jag skulle följa under praktiken innan de lastade över uppgifter som skulle utföras!

Ekonomi

Utgifter
Generellt upplevde jag levnadskostnaderna i Paris som ungefär lika höga som i Stockholm. Något dyrare med kommunal transport, hyror och matvaror i Paris, men kostnader för restaurangbesök, sevärdheter etc är ungefär likvärda. Det finns en del studentreducerade priser på luncher, och som resenär från EU-land är många muséer gratis! Det finns s k "Crous"-restauranger som är till för studenter och där kan man köpa en tre-rätters för 3€. 

Jag bodde på Svenska Studenthemmet på Cité Universitaire där ett rum kostade 550€ i månaden. Att hitta eget boende kan vara snäppet dyrare till lägre standard, särskilt om det ska vara centralt. Ett NaviGo-kort kostade ca 75€ i månaden, men om man sparar kvittot kan man få ett bidrag från universitetet om ca 20-30€ för detta.

Inkomster
Jag hade följande inkomster:
- vanliga CSN-medlet kring 10 000 kr, + merkostnadslån på ca 2500 kr
- Erasmusstipendium ca 4000 kr/mån 
- avlönad praktik som alla externes får (ca 200€ i månaden)

Man kan även söka CAF (bostadsbidrag) om man har rätt till det, vilket kan ge ytterligare någon tusenlapp i månaden. Jag öppnade ett bankkonto via BNP Paribas som ska ha ett samarbete med Descartes vilket ska ge en insättning på 50-100€ men det såg jag aldrig av. Observera att universitetet kräver franskt bankkonto för utbetalning av lönen! Slutligen finns ju även en hel uppsjö med stipendier att söka, några tips är: Svensk-franska stiftelsen, Carl Erik Levins stiftelse samt Doktor Felix Neuberghs stiftelse.


Boende

Efter flera rekommendationer från tidigare utbytesstudenter i Paris, sökte jag boende på La Cité Internationale Universitaire Paris (CIUP) som är ett stort campus för både internationella och franska studenter. Det är ett otroligt vackert område med många hus som är länkade till olika länder och designade därefter. Som svensk sökte jag till Svenska studenthemmet och fick ett rum där, men man kan även få bostad i andra studenthem. Ansökan görs två gånger per år, så se till att vara ute i god tid även med detta om du är sugen på att söka boende här. I Facebookgrupperna "Svenskar i Paris" och "Ung i Paris" läsa det även regelbundet ut bostadsannonser.

På citén finns flera internationella restauranger i studenthemmen och även en Crous-restaurang i huvudbyggnaden. Det finns oändligt med aktiviteter i form av konstutställningar, uppträdanden, konserter osv som är gratis att delta på om man bor på området. I huvudbyggnaden fanns dessutom ett bibliotek med bra öppettider för plugg samt en simbassäng. Man kunde få tillgång till gym, yogaklasser, fotboll, kampsport, dansklasser och mycket mer genom att köpa ett kort till studentvänligt pris. 

På svenska hemmet är det uppdelat ca 50% svenskar och 50% andra nationaliteter. På samma våning som mig bodde också min kursare som var på utbyte samtidigt som mig - vilket var skönt för det var inte så mycket till socialt häng bland de boende, tyvärr! I övrigt delade man toalett, dusch och kök. De två ansvariga på svenska hemmet, Jacques och Pierre, var fantastiskt hjälpsamma och stöttande i allt som behövdes - inte minst när situationen krisade under covid-utbrottet, då underlättade de i allt de kunde för en panikande student.

Att bo på Citén var också perfekt avståndsmässigt till min praktik på Hôpital Sainte-Anne -- jag behövde bara promenera genom superfina Parc Montsouris och korsa några gator, så var jag sedan framme på sjukhuset efter 15-20 min. Tågstation (RER B) och spårvagn fanns också vid Citén.
Svenska Studenthemmet på CIUP

Studier allmänt

I Frankrike pågår läkarstudierna i sex år. Alla med behörighet får söka läkarprogrammet, men det är sedan hård konkurrens för att gå vidare till år 2: man måste nämligen skriva ett "antagningsprov" (PACES) som dessutom endast får genomföras två gånger, sedan är man spärrad från läkarprogrammet i Frankrike. Ca 30% går vidare till andra året. År 2 och 3 utgör den första cykeln som består av prekliniska, basvetenskapliga ämnen. En liten del praktik ingår också i första cykeln (ca 12 v totalt) med bland annat sjuksköterskepraktik. År 4-6 utgör den andra cykeln av läkarprogrammet där man läser kliniska ämnen integrerat med praktik. På kliniken kallas läkarstudenter "externes" och de blir avlönade för praktiken, ca 200€/månad och ytterligare 50€ per jour. Placeringarna är generellt längre (i Paris är det 3 månader per block), men kortare per dag: ett par timmar praktik på förmiddagen och sedan studerar de franska studenterna själva, ofta på något av de många biblioteken, eller går på föreläsningar anordnade av universitetet. 

Det sista året, år 6, görs den stora sluttentamen ECN (Epreuves Classantes Nationales) som är nationell och rankande. Det är en skriftlig, webb-baserad, helt teoretisk tentamen som pågår i tre dagar. Ens slutresultat avgör vilken specialitet man sedan tilldelas och i vilken ort, vilket av naturliga skäl föranleder mycket stress och ett konkurrensladdat studieklimat bland franska läkarstudenter. Det är även en av orsakerna till att flera studenter går om ett/flera läsår ("doubler"), helt enkelt för att ha mer tid att förbereda sig inför ECN. Inom ett par år (2022?) kommer dock systemet att förändras och ECN kommer att försvinna. Istället (från vad jag förstår) kommer valet till specialisttjänstgöring baseras på bland annat prestationer från praktiken. ECN ger tillgång till den tredje cykeln i läkarkarriären vilket motsvarar ST, och som ST kallas man "interne". För ST-läkarna är det generellt längre arbetsveckor, större arbetsbelastning och lägre betalt än i Sverige. Längden på en ST varierar mellan 3-6 år och man ska även göra ett forskningsprojekt och skriva en rapport för att få sitt specialistdiplom. 

Eftersom utbildningen kulminerar i den helt teoretiska tentamen ECN, tenderar de franska läkarstudenterna att lägga mycket mer fokus på teori än praktiska kompeternser, jämfört med i Sverige. Detta har förstås både fördelar och nackdelar; jag upplever att man har högre kvalitet utbildningsmässigt på VFUn i Sverige, medan studenterna i Frankrike har mer detaljkunskaper.

Kurser under utbytet

Kurser motsvarande termin 9 på KI
Jag åkte på utbyte under termin 9 "Neuro, sinnen och psyke", som består av ögon, ÖNH, neurologi och psykiatri. Min önskan var att åka på utbyte i Paris under hela terminen och göra samtliga kurser där, men på grund av att fakulteten i Paris har rotationer om 3 månader per ämne var det inte möjligt, eftersom jag ville bli klar med terminen i tid. Den internationella koordinatorn på Descartes var vänlig och tillmötesgående, och jag kunde förhandla mig till att göra kurserna psykiatri och neurologi om 8 veckor var, för att på så sätt kunna läsa de kortare kurserna ÖNH och ögon på KI och hinna klart med terminen precis i tid. Jag fick även lov att börja senare än de franska läkarstudenterna, så mina två planerade rotationer överlappade deras trimestres.

Det var dock inte helt smärtfritt att klara upp den planen -- det innebar mycket logistik och möten med samtliga involverade kursansvariga. För att kunna läsa psykiatri och neuro på 4 månader i Paris, innebar det att tiden för ögon och ÖNH som jag skulle läsa innan utbytet halverades, så jag behövde gå kurserna parallellt. Det i sin tur ledde till mycket fix att hamna i rätt kursgrupp osv för att hinna med samtliga obligatorier på båda kurser, men med förstående och hjälpsamma kursledare gick det till slut att ordna. Det kräver mycket ansvar själv för att få ihop terminen som man vill och samtidigt avklara alla obligatorier, och vid många tillfällen kändes det som att man var den första som någonsin åkt på ett utbyte, men med vilja och tålamod är det värt mödan!!

Psykiatri
Jag gjorde min psykiatriplacering på sjukhuset Sainte-Anne, som är ett gammalt sjukhus i 14e arr specialiserat inom psykiatri och neurologi. Det var planerat att jag skulle praktisera där i 8 veckor, men jag hann slutföra 6 innan corona-utbrottet. Där finns en akutmottagning för psykiatriska tillstånd och både öppenvård och slutenvård. Som student var man placerad på en av de fyra slutenvårdsmottagningarna, varav en var låst - jag fick själv välja avdelning och valde en med blandade psykiatriska tillstånd där många av patienterna refererades från utanför sjukhusets geografiska upptagningsområde på grund av att de var särskilt svårbehandlade/behandlingsresistenta. 

På avdelningen var vi 3-4 externes (samtliga franska, år 5 & 6), 3 internes, och en överläkare/avdelningsansvarig (CCA = chef de clinique assistant), samt ca 24 patienter. Som externe följde man varsin interne (ST-läkare) och dess patienter, man hade alltså 6-8 patienter som det gällde att vara påläst på. Ens ST-läkare delegerade uppgifter att göra under dagen, vilket innebar en del "sekreteraruppgifter" såsom att faxa (...) olika remisser/journaluppgifter till andra sjukvårdsenheter, ringa konsulter, skriva (många) pappersremisser för olika undersökningar, men som läkarstudent var man också ansvarig för de somatiska undersökningarna, t ex i samband med inskrivningar (somatiskt helkroppsstatus med hjärt- lung- bukundersökning, neurostatus, EKG), undersöka och bedöma ev somatiska besvär under vårdtiden samt att ta och analysera EKGn. Det gällde även att dokumentera sådana undersökningar i journalen, som var elektroniskt på detta sjukhus. När dagens uppgifter var avklarade följde man med sin interne på dagliga psykiatriska samtal med patienterna och gjorde oftast daganteckningarna. Det fanns således inte jättestort utrymme att öva själv på psykiatriskt status osv, utan det gäller i så fall ta egna initiativ till det om man önskar det. 

Dagen startade kl 9 med en gemensam sittrond med hela teamet på avdelningen. Sedan körde man igång med sina uppgifter, gick gårond med sin interne och dagen slutade sedan kring 13-13.30. Varje dag fanns någon extra utbildningsaktivitet:
- måndag: storrond med alla patienter på S.H.U., mest till för ST-läkarna
- tisdag: "visite" - storrond med CCA/överläkaren på hela avdelningen. Efter morgonmötet samlades samtliga i teamet (CCA, 3 internes, 3-4 externes, sjuksköterskor, undersköterskor och ofta 2 psykologer) i dagrummet där samtliga patienter togs in en och en och hade samtal med överläkaren, och resten av hela teamet lyssnade. Ett ovanligt men mycket intressant och lärorikt moment! Läkarstudenterna hade till uppgift att journalföra under samtalet. När patienten lämnat rummet blev vi läkstud utfrågade (ibland rätt hårt) av överläkaren ang symtomlära, differentialdiagnostik, förslag på utredningar och behandling etc. 
- onsdag: "présentation clinique", vilket innebar att alla läkarstudenter, ST-läkare, seniora läkare, ev psykologer samlades i en föreläsningssal och en av överläkarna hade ett cirka 45 min långt samtal med en utvald patient (inför alla!). När patienten lämnat rummet diskuterade "publiken" om symtom, differentialdiagnostik etc. Detta var också ett mycket lärorikt moment där man fick tillfälle att se hur en erfaren psykiater tar en psykiatrisk anamnes och utformningen av samtalet. 
- torsdag: forskningsmöte. Alla läkarstudenter förberedde en presentation av en av sina patienterna inför teamet på morgonmötet.
- fredag: seminarium/föreläsning för läkarstudenterna på sjukhuset där någon överläkare var ansvarig för ett specifikt ämne

Neurologi skulle jag också läsa på Sainte-Anne. Pga covid-utbrottet hann jag tyvärr aldrig påbörja neurologiplaceringen.

Övrigt
Under min första vecka köpte jag den franska kursboken i psykiatri vilket jag tyckte var behjälpligt med hänsyn till fransk terminologi, särskilt i psykiatri som redan har ett särskilt "språk". De franska läkarstudenterna hade även en del ppt som jag fick ta del av. Jag använde även mycket av föreläsningsmaterialet på KI eftersom jag skulle göra tentan på KI, men i stort sett var mycket av undervisningsmaterialet likvärdigt det franska. 

Klädsel: civilklätt, propert, men det gick bra att ha på sig jeans och sneakers. En kortärmad läkarrock över det. Klockor, ringar, armband, nagellack och allt det där förbjudna i vårdsverige florerade det av. Handspriten fanns i något otillgängligt skåp (men smög fram när covid-19 börjat visa sig i staden). 

Det är ju, som förväntat, mer hierarkiskt inom vården i Frankrike än i Sverige. Rollerna är tydligt definierade och uppgifterna tilldelade därefter. Anmärkningsvärt tyckte jag att alla (externes som internes och överläkare) hade sina mobiler uppe ofta, även under ronder och patientsamtal. Jag tyckte att man blev vänligt mött av nästan alla, även när man i början behövde mycket hjälp, kanske särskilt också för att jag var utbytesstudent. Någon enstaka gång blev jag ordentligt utskälld, av en gammal anestesiolog, av en orsak som var helt ur mina händer så det brydde jag mig inte så mycket om. 

Covid-19
Några ord om denna pandemi som ledde till att mina utbytesplaner gick helt i stöpet! Det snackades om covid-19 redan i februari när jag åkte ner och det var ett fullt aktivt utbrott i Wuhan, men det var inte tal om några restriktioner i Frankrike då. I mitten av mars steg snabbt antalet corona-fall i Frankrike men på min avdelning hade man, liksom många andra, mest avfärdat risken för ett utbrott i Frankrike. Men plötsligt kom instruktioner från sjukhusledningen om att besöksförbud gällde, noggrann handhygien förordades, "överflödig" personal skulle sedan inte komma till sjukhuset så en stor omorganisering initierades där läkarstudenter omdirigerades till områden där de skulle vara till större nytta. Två av läkarstudenterna på min avdelning insjuknade i covid-19. Macron gav ett långt, nationellt tal om nedstängning av parker, skolor, alla "icke-nödvändiga" verksamheter och hemmakarantän tillsvidare. På Citén infördes också vida restriktioner. Till slut kom order från universitetet att utbytesstudenter skulle åka hem, utan möjlighet till diskussion. En stor besvikelse i en, då, väldigt oviss situation, men jag fick skynda mig till sjukhuset för påskrifter på alla papper jag behövde, ta mitt pick och pack och boka första bästa flyg hem. 


Språk och kultur

Eftersom jag har bott i Frankrike och gått franskakurser under flera år var språket inget större problem för mig inför utbytet. Det kändes ovant med den franska medicinska terminologin i början, men det kom man snabbt in i. Om franskan känns lite ringrostig innan utbytet kan det vara klokt att damma av kunskaperna med en språkkurs (finns t ex kvällskurser på SU), eller kanske ett språktandem? På min avdelning var det 100% franska som gällde, och det kunde vara lite kämpigt emellanåt, men om man är på minst B2-nivå som krävs så klarar man sig utmärkt.

Jag umgicks en del med de franska läkarstudenterna på min avdelning på fritiden, vilket också är ett bra sätt att snabbt känna sig mer bekväm och avslappnad i franskan. Det finns föreningar för utbytesstudenter i Paris (Erasmus Student Network) där man också kan träffa folk och prata både franska och engelska. Utbytet är verkligen en perfekt chans att supersnabbt förbättra sin franska, så ta alla tillfällen i akt att öva på franskan!!!

Fritid och sociala aktivteter

Descartes studentkår heter AMPC (Amicale Médecine Paris Cordeliers) och de ordnar en rad aktiviteter ett par tillfällen i månaden för alla läkarstudenter. Jag hann gå på ett evenemang tillsammans med en av de franska läkarstudenterna på min avdelning, det var superroligt och jag lärde känna många andra studenter där. Jag upplevde att man verkligen blev välkomnad bland de franska studenterna, som också ofta var nyfikna på Sverige. Det var en besvikelse att behöva åka hem pga corona-utbrottet precis när jag lärt känna flera franska studenter! Jag gick också på bibliotek och pluggade med en annan av de franska studenterna och hennes kompisar. Efter förmiddagens praktik är det mycket vanligt att de franska studenterna spenderar resten av dagen på ett av de många universitetsbiblioteken (helst ett med långa öppettider) och tar fikapauser med kompisgänget, så ett sätt att umgås med de franska studenterna är "hänga med på bibblan" :-) Jag och mina två kursare från KI träffades också ibland på biblioteken och pluggade ihop - ett tips är biblioteket BIUM (Bibliothéque Interuniversitaire de Médecine) som är otroligt vacker! 

Som sagt finns också övergripande erasmusnätverk i Paris, t ex ESN (Erasmus Student Network Paris). Leta upp dessa sidor på Facebook där de lägger upp evenemang kontinuerligt! 

Utöver praktiken och plugget man behöver avklara, tycker jag man ska försöka nyttja så mycket tid som möjligt till att utforska Paris! Det finns oändligt med aktiviteter och sevärdheter som man inte bör missa. Promenera mycket för att få en känsla för staden! De klassiska turistattraktionerna bör man göra, det finns många listor på sånt om man googlar. Några av de finaste platserna i Paris är enligt mig kring Canal st Martin, hela Montmartre, Parc des Buttes-Chaumont i 19e... Listan kan göras lång men bäst är nog att upptäcka staden och favoritställen på egen hand :-) 
Biblioteket BIUM

Sammanfattning

Mitt utbyte till Paris blev inte riktigt som jag hade tänkt på grund av corona-pandemin, men jag är glad över den tiden jag hann med och allt jag lärde mig då. Jag fick en god insyn i det franska vårdsystemet i allmänhet och psykiatri i synnerhet, jag fick tillfälle att förbättra min franska och jag fick spendera några riktigt fina veckor i en av mina favoritstäder. Det är ovärderlig erfarenhet att åka på utbyte och jag rekommenderar alla som har möjlighet till det att söka!