Reserapport - KI-student
Lärosäte: Monash University
Utbildningsprogram: Psykolog
Utbytesprogram: INK
Termin: Vårtermin 19/20
Namn: Matilde Karlsson
E-postadress: matilde.karlsson@stud.ki.se

Innan avresa

Möjligheten att studera vid ett annat universitet och ta del av undervisning på ett språk som inte är mitt modersmål lockade mig när jag ansökte om utbyte. Personligen hade jag även en stark dragningskraft till det miljöombyte som det innebär, att kunna skaka om tillvaron lite grann under dessa fem år som psykologprogrammet löper. Det är en möjlighet som jag skulle rekommendera alla att ta tillvara! Jag sökte mig så långt bort jag kunde, till Monash University i Australien, både för att få ta del av detta land som jag tidigare aldrig utforskat och givetvis frestade det även att studera på ett internationellt välrenommerat universitet. 

Ansökningsprocessen
Information och kommunikation är ju på många vis a och o när man ska utföra ett sådant här utbyte. Från KI:s sida hade jag önskat mer specifik info, i tillägg till den allmänna information gällande utbyte som vi fick ta del av, för att underlätta hela ansökningsprocessen. Man bör vara på tårna själv, söka svar på de frågor och funderingar man har och inte vara rädd för att höra av sig till utbyteskoordinatorn eller till tidigare utbytesstudenter som jag upplevde som väldigt hjälpsamma. Det kan kännas överväldigande med allt pappersarbete, men så länge man sitter lugnt i båten så ordnar sig allt i slutändan. 
I pappersväg innebär det, när man väl blivit nominerad till utbyte, att göra en ansökan till Monash University. Man bör kolla igenom universitetets kurskatalog så fort som möjligt, eftersom att man i ansökan behöver ange de kurser som man vill läsa och innan dess behöver ett preliminärt godkännande för dessa kurser från KI. Man behöver även bifoga sina gymnasiebetyg på engelska samt ett registreringsintyg från Ladok. När ansökan genomgåtts och godkänts av Monash får man ett offer letter som innebär att man behöver acceptera sina kurser som man blivit erbjuden att läsa. Därefter får man en bekräftelse på att man är antagen och med det dokumentet i hamn kan man sedan påbörja sin visumansökan till Australien (Studentvisa subclass 500). Informationen från, och korrespondensen med, Monash är alldeles strålande och de är behjälpliga med alla möjliga frågor som kan tänkas dyka upp. Vi stötte på ett nytt krav för detta år gällande själva ansökningen till Monash då de numera kräver ett bevis på engelskakunskaper. Gymnasiebetygen kan fungera som bevis om de inte är äldre än fem år gamla, i annat fall behöver man troligtvis göra någon form av certifierat engelskatest. Där får man ta hjälp av utbyteskoordinatorn för att få veta vad som gäller. Eftersom inte ens KI hade informerats om detta nya krav så gjordes ett undantag från Monashs sida gällande oss som åkte denna termin. 
Man får även vara beredd på att CSN kan vara lite struliga då de anser att veckorna inte stämmer överens med den svenska terminen. Det gäller att stå fast vid att studierna motsvarar 22,5 högskolepoäng och att det innebär heltidsstudier.

Övriga tips
Övriga små tips är att pausa sitt svenska mobilabonnemang under tiden. Det är superenkelt att köpa ett simkort i Australien och betala månadsvis. Mitt kanske bästa beslut var att skaffa Revolut som är ett gratis bankkort där man kan föra över pengar från sitt svenska bankkonto till kortet och sedan konvertera pengarna i deras app helt gratis. Om alla som åker har detta kort kan man även smidigt föra över pengar till varandra i både australienska dollar och svenska kronor utan avgift. 

Ankomst och registrering

Eftersom vi anlände till Australien lagom när COVID-19 fått fäste i världen så omkullkastades hela schemat och upplägget på studierna. Vanligtvis bör man vara på plats två veckor innan kursstart för att ta del av två orienteringsveckor som syftar till att komma in i studentlivet med allt vad det innebär, dessa uteblev dock helt och hållet för oss. Informationen från Monash är återigen väldigt utförlig både vid upplysningar och förändringar av tidigare information vilket lugnar potentiella orostankar. Den här reserapporten kommer alltså troligtvis bli aningens annorlunda än tidigare år då den globala pandemin gjorde att vi studerade helt på distans utan att träffa en enda kursansvarig, föreläsare eller kurskamrat fysiskt. 

Det är inga konstigheter när man väl ska åka iväg så länge man har tänkt på de basala grejerna såsom flygbiljetter och boende vid ankomst. Jag skulle rekommendera att ha med papper på visumet och för försäkringen från kammarkollegiet när man beger sig till flygplatsen. Via Monash kan man få hjälp med transport från flygplatsen till sitt boende, men vi tog en vanlig hederlig taxi eftersom vi inte hade bokat denna möjlighet i förväg. I övrigt vid ankomst behöver man göra ett besök på universitetet någon gång under de första dagarna för att hämta ut ett studentkort motsvarande de vi har på KI för att få tillgång till diverse faciliteter som erbjuds på campus. 

Ekonomi

Eftersom möjligheterna att sväva ut ekonomiskt var begränsade för oss under denna pandemi så är det svårt att ge en rättvis bild av utgifterna. De obligatoriska utgifterna berör ansökningen till Monash och visumansökningen samt för det eventuellt nödvändiga engelskatestet, som alla ligger på några tusenlappar vardera. Sedan för självklara saker såsom flygbiljetter och potentiella kåravgifter. 

Jag sökte flera stipendier från olika håll och kanter (googla loss) och fick slutligen av Carl Erik Levins Stiftelse och Stiftelsen AAA. Ett tips för icke Stockholmsfödda är att söka stipendier från hemorten då jag även fick två gotländska stipendier utöver de tidigare nämnda. 

Generellt är det lite dyrare att leva i Melbourne än i Stockholm, främst gällande boende och matvaruhandel (Coles och Liqourland är de billigaste mat- och dryckesalternativen). Man bör ta tillvara på att äta ute på restaurang är billigare än hemma och att alkoholmonopol inte existerar. Man kan även åka gratis kollektivt inom stadskärnan med spårvagn.


Boende

Boende kan vara lite knepigt om man är priskänslig. Vi tre som åkte till Australien höll ihop de första två veckorna och bodde på airbnb. Sedan hittade jag och min vän Isabelle ett rum i en lägenhet i Central Business District (CBD) vilket ligger mitt i Melbourne. Vi delade rum, och även säng, med tillhörande privat badrum, under hela perioden. En chans att verkligen lära känna en klasskamrat! För detta rum betalade vi cirka elva tusen i månaden delat då på två (med fri tillgång till gym, pool- och bastuavdelning i byggnaden). Kolla sidor som gumtree.com.au, airbnb.com och facebook marketplace för att hitta boende. Den sistnämnda tyckte jag var mest fruktsam och det var även så vi fann lägenheten som vi kom att bo i. 
Det finns även möjlighet att bo i studentrum där man har gemensamma sällskapsytor och tillgång till kök och diverse faciliteter. Unilodge hette ett sådant och hade flera studentboenden på olika platser runt om i Melbourne, ett tips är att spana in deras hemsida om du vill bo i studentklimat. 


Studier allmänt

Gällande utbildningssystemet och kanske framförallt betygsystemet hopade sig frågorna för oss. Vi kliade oss i huvudet många gånger jag och Isabelle för att försöka reda ut hur man räknade ut vad som krävdes för att bli godkänd på en kurs. Man kan givetvis läsa på Monashs hemsida om detta, men vi upplevde att det inte lämnade oss klokare. För det första så behöver du endast bli godkänd på kurserna på Monash, eftersom att KI översätter alla betyg över godkänt till just godkänt. Det innebär att man inte behöver stressa upp sig inför vad som kan kännas som nytt och komplicerat, både strukturmässigt och språkmässigt. 
Upplägget för studierna på Monash är annorlunda från här i Sverige. Varje uppgift som ges motsvarar en viss procent av kursen. På varje uppgift får du sedan ett betyg från noll till tio eller noll till hundra, där över fem eller femtio är godkänt. För att bli godkänd på en kurs på Monash behöver du klara minst femtio procent av kursen. För att veta hur man ligger till kan man därför räkna ut hur mycket av kursen man klarat av längs med vägen. Jag ger er ett litet enkelt exempel här: Har man gjort en uppgift som motsvarar tio procent av kursen och på den får betyget sjuttio säg, så innebär det att sju procent av kursen är avklarad. Man behöver alltså inte göra alla uppgifter om man gör bra ifrån sig på majoriteten av uppgifterna, även om det givetvis uppmuntras att slutföra alla uppgifter. 

Vi hade som sagt ingen kontakt med föreläsare eller andra studenter under denna termin. Alla föreläsningar fanns tillgängliga live på Zoom och fanns sedan att tillgå som inspelningar. Vi hade inte heller någon obligatorisk närvaro på Zoom-seminarium eller liknande under terminen. En stor skillnad från hemma var att föreläsningarna endast var dryga timmen långa och endast en gång i veckan så mycket ansvar lades på att läsa på egen hand och distribuera sin studietid. Jag tyckte väldigt mycket om upplägget och även betygssystemet när jag väl blev införstådd med hur det fungerar. 

Kurser under utbytet

Kurser motsvarande termin 6 på KI


ATS1255 Encountering cultures: Introduction to anthropology 1
Den här kursen var den som skiljde sig mest åt från vad och hur vi läser på KI. Jag tyckte att den var rolig men uppfattade den stundvis nästan som lite barnslig, lekfull är nog snarare rätt ord. Kursen hålls av en otroligt engagerad och hjälpsam kvinnlig antropolog vilket kanske bidrog till att jag upplevde kursen som enkel. Innehållet kan uppfattas som lite flummigt i jämförelse med det mer strikta på KI, vilket jag på sätt och vis uppskattade därför att det gav lite härlig kontrast till det plugg jag annars är van vid. Kursen examinerades med quiz veckovis samt med tre större uppgifter; en reflective essay, en guided reading activity och en annotated bibliography. 


ATS3956 Memory and trauma in the modern world
Den här kursen var min definitiva favorit av kurserna jag läste. Den syftade till att förstå och analysera både individuella och kollektiva trauman, hur de uppstår och sedan bearbetas beroende på bemötande under påverkan av flera faktorer som exempelvis politik och historia. Jag upplevde den som ganska avancerad men otroligt spännande och givande. Kursen byggde inte på någon specifik kursbok utan veckovis fick vi utdrag ur olika böcker och artiklar skickade till oss. Texterna kändes noga utvalda och litterära vilket jag uppskattade. Kursen hade en filosofisk blick på trauma och hel del psykoanalytiskt tänk och gav mig otroligt mycket nya tankar och insikter. Rekommenderar varmt! Mr. Shenker som höll i den kan vara väldigt svävande på föreläsningarna men framförallt var det litteraturen jag hängav mig åt. Den aktuella litteraturen för varje vecka examinerades genom kommentarer på läsningen i ett diskussionsforum samt ett quiz. Sedan bestod kursen av tre huvuduppgifter; en testimony analysis, en research essay samt ett final test i slutet av kursen. Ett väldigt bra upplägg. 


ATS1421 The complexity of crime
Den här kursen var väldigt teoretisk, där man till största delen jämförde olika teoriers sätt att förklara varför människor begår brott och hamnar i kriminalitet. Personligen uppskattade jag den här kursen minst då den stundvis upplevdes som väldigt torftig. Den gav givetvis nya insikter och perspektiv på kriminalitet och vem och vad som framkallar kriminellt beteende. Är man dock inte särskilt förtjust i övergripande introduktionskurser så är detta troligtvis inte den ultimata kursen att välja. Jag gillade upplägget på kursen som var uppdelad i fyra quiz, som motsvarade femtio procent av kursen, och sedan en essay plan och en major essay. De olika quizen var ganska avancerade med kort tid att besvara frågorna, som var flervalsfrågor. De var allomfattande och korresponderade väl med momentinnehållet vilket jag upplevde som motiverande. Att ha dessa quiz generellt upplevde jag som väldigt hjälpsamt och givande för att hålla mig á jour med studierna. Till uppsatsen fick man stora valfriheter rörande val av ämne att skriva om. 

Språk och kultur

Eftersom mycket av litteraturen på KI är på engelska föreföll det sig någorlunda naturligt att studera helt och hållet på engelska. Förstås tar det en liten stund att komma in i det nya och viss frustration väcktes under studietidens gång men generellt tyckte jag att det var väldigt utvecklande och roligt. Det erbjöds även engelskakurser på Monash men i och med COVID-19 så upplevde jag att det var så mycket som skedde runtomkring att jag inte hade tid eller motivation till att gå ytterligare en kurs. Under andra omständigheter hade jag helt säkert valt att hoppa på en språkkurs. 

Kulturen skiljer sig inte markant åt från hemmaplan. Åtminstone inte i en stad som Melbourne som är väldigt mångkulturell och västerländsk i sitt stuk. Australiensare generellt upplevde jag som otroligt trevliga, lättillgängliga och tillmötesgående, att bli kallad love av expediter på 7-Eleven vande jag dock aldrig mig vid, men aningens svårare att komma djupare inpå. 

Fritid och sociala aktivteter

Under vanliga omständigheter, har jag förstått från tidigare utbytesstudenter, är orienteringsveckorna till för att just arrangera sociala aktiviteter och för att kunna gå med i studentföreningar och dylikt. I vårt fall så blev vi ganska isolerade, men vi träffade givetvis människor i andra sammanhang. Vi befann oss i lock down under två månader, från mitten på mars till slutet på maj, där man endast var tillåten att gå ut för att handla mat och mediciner eller för att träna. I princip var alla vanliga butiker, barer, gym, parker och stränder stängda under den här tiden. På så vis blev det ett lite märkligt utbyte. 

Det är enkelt att resa runt inom landet både med buss, tåg och flyg, vilket vi fick lite tid över till att göra innan vi åkte hem (utgångsdatumet på visumet för oss var 30 juli). Ett tips är även att hyra bil och ta sig runt, det är otroligt billigt jämfört med här hemma, och inga av de ställen vi hyrde av krävde internationellt körkort. 

Sammanfattning

Trots pandemitider så var utbytesterminen uppfriskande. Man ska inte underskatta ett miljöombytes påverkan på vardagen. Jag rekommenderar alla som känner minsta lockelse att ge sig iväg. Jag upplever att jag har utvecklats väldigt mycket studiemässigt, både struktur- och planerinsmässigt men även språkligt. Att få studera med ett annorlunda utbildningssystem skakade om, i positiv bemärkelse, gamla invanda mönster och har gett mig nya insikter gällande studierna. Jag känner mig otroligt glad för att jag fick möjlighet att åka och kanske mer motiverad än någonsin till de fortsatta studierna. Traumakursen som jag läste har även öppnat upp ett nytt intresseområde och nya tankar kring hur och vad jag vill arbeta med efter att utbildningen är avklarad.