Reserapport - utresande lärare
Lärosäte: Universitetet i Tromsø
Utbildningsprogram: Tandläkare
Utbytesprogram: Erasmus
Termin: Hösttermin 12/13
Antal dagar: 5
Namn: Anita Häggblom
E-postadress: anita.haggblom@ki.se

Boende

Jag ordnade hotell själv, vilket var ett misstag. Enligt kartan låg mitt hotell bara 2 km från universitet. Men det var på andra sidan ett berg och mitt hotellet låg för sig själv bredvid ett villaområde och köpcentrum. Det försvårade att göra trevliga aktiviteter på kvällarna. Men medförde att jag promenerade mycket, fick fråga många trevliga människor om vägen. Lärde mig efter några dagar hur bussystemet fungerade. Alla bussar har egna hållplatser, på hotellet visste de inget om bussarna. Så jag fick åka med den buss jag hittade en hållplats till, sedan från centrum kunde jag åka tillbaka med andra bussar så tillslut hittade jag busshållplatserna till de 3 bussar som jag kunde använda.

Universitet i Tromsö var fantastiskt, de hjälpte mig med allt. Jag togs om hand som en hedersgäst. Allt jag hade uppgivit att jag var intresserad av fick jag delta i eller få en förklaring på 1- 2 timmar av ansvarig person eller professor. Jag kan nu mer om Tromsös olika avdelningar än om KI.

För mig var resan i mångt och mycket en vidarutbildning.

Kostnadsläget är högt i Norge, en kväll blev jag bjuden på middag där representanter från skolan deltog. Jag fick även mycket trevligt omhändertagande privat där jag blev visad sevärdheter och tipsad om intressanta affärer. Jag blev även hembjuden till en middag till några i det svenska lärarnätverket.

Språk och kultur

Undervisningen skedde på norska, norska med brytning (olika nationaliteter) och svenska.

Det som avvek från vad jag är van vid är att all text som rumsnamn och sådant stod både på norska och samiska. De två daghem som jag promenerade förbi hade varsin kåta i sina trädgårdar. Naturen och polartrakterna inspirerade och påverkade, t.ex. fanns det uppstoppade isbjörnar på många platser. Den mest skräck injagande jag såg var den på det bryggeri "Mack" som finns i Tromsö, de har även en pubb som har öppet dagtid och stänger kl.18.00.

Fritid

Jag togs mycket väl om hand. En middag blev jag bjuden på en populär restaurang och personal från skolan deltog.

Jag blev även hembjuden flera kvällar, en kväll till det svenska nätverkets lördagsträff.

Det finns ett stort nöjeutbud i Tromsö, det är en rik ort och det märks.

Det finns många museer, konstgallerier överhuvudtaget ett rikt kulturellt utbud.

Naturen är fantastisk, Tromsö är en liten stad med allt vad närheten till naturen kan erbjuda samtidigt som orten har storstadspuls. Allt vad nöjesliv har att erbjuda verkar finnas i Tromsö på gott och ont.

Jag har aldrig sett något liknande i en landsortsstad i Sverige.

Övrigt

Jag var förvånad att man i Tromsö la ner så mycket enegri på mitt besök. Det var stora resurser som lades ner på min vistelse. Allt från guidning på skolan och campus inklusive botaniska trädgården till bilresan på 2 timmar enkel väg till extern klinik. Åtminstone 25 timmar var någon anställd engagerad för att tala med eller visa mig något förutom när jag var på sal eller preklin. Jag kunde inte låta bli att imponeras och då sa de att jag var första läraren som var på besök.

Resan var mycket givande för mig, jag fick många nya tankar och idéer. För mig var resan ren vidarutbidlning. Det är ett privilegium att ha varit gäst i Tromsö.

Annan verksamhet

Personalen tog med mig på allt som jag kunde tänkas ha nytta av.

Det är en skola med stora materiella resurser. Problemet för Tromsö är att rekrytera personal. Hittills har många svenska lärare och forskare bedrivit undervisningen, flera efter sin pensionering i Sverige. Oslo och Bergen var emot att Tandläkarhögskolan i Tromsö startade och skolan har hittills haft svårt att rekrytera lärare från Norge.

Förberedelser

Jag tyckte det var intressant att besöka en annan tandläkarutbildning. Jag har tidigare gjort korta besök på Tandläkarhögskolan i Reykavik och i Göteborg.

Det är intressant att se hur man har löst lokalfrågan, vilket är lättast att få se vid traditionella besök när undervisning inte pågår. I Göteborg var jag på sal med studenter bara under några timmar i samband med andra aktiviteter i Göteborg, men det gav så mycket att se hur undervisningen läggs upp. Hur lärare och studenter talar med varandra, atmosfären mm.

Jag vill förstå så mycket som möjligt, därför var det positivt att åka till ett land med likartat språk.

Reflektioner

Synd att man aldrig får allt, i Tromsö finns en tipp-topp skola. Goda ekonomiska resurser men ändå svårt att rekrytera lärare, framförallt specialister.

Jag är imponerad över den trygghet jag upplevde att studentern i Tromsö hade, mer av den känslan vill jag förmedla till studenterna här.

Fantastiskt att vara i en miljö där jag inte kunde uppleva att miljön var stressig för dem som levde där.

När skolan byggdes ville man verkligen att byggnaden skulle få människorna i den att må bra. Strävan att med stora fönster släppa in mycket ljus, att utsikten var fantastisk och omgivningarna var som att vandra i ett vackert vykort.  Hur mycket som berodde på vad vet jag inte men jag är övertygad att de som arbetade där la många år till sitt liv.

Vad innebär rymlighet rent fysiskt i ett hus där många vistas?

Undervisning

Mycket i utbildningen är liknande, med preklininik först och sedan arbete på patient och parallellt rena teoretiska föreläsningar. All utrustning var tip-top. Preklin var rymligt, luftigt och ljust. Man hade 40 arbetsplatser till 40 studenter som tas in varje år. Inget överintag utan de som börjar på exempelvis läkarlinjen ersätts inte av några andra. På preklin sker undervisninge parallellt mellan de olika ämnena parod, caries, endo och protetik. Jag fick intrycket att det var samma lärare på preklin hela tiden. Alla studenter får egna luppglasögon.

De först 2 åren läser studenterna teori ihop med läkarutbildningen. Termin 4-5 är det aktiviter på preklin och på termin 6 börjar de även med patienter på sal på skolan.

Hela termin 7 är studenterna ute på externklinik, på någon av de kliniker som har anmält sig som villiga. De engagerade klinikerna ersätts av skolan med 30% av handledarens lön. Dessutom ges pengar så kliniken kan genomföra en kurs eller resa för hela personalen. Även en skylt sätts upp där det berättas att kliniken är en universitetsklinik. Vido-föreläsningar och seminarier hålls för de externa studenterna och handledarna, även andra intresserade på kliniken kan delta. Varje klinik tar emot 2 studenter, som arbetar utan sköterskor. Studenterna debiterar patienten med 50-30% prisreduktion. Studenterna får 3000 Nkr per månad för att täcka ökade hyreskostnader. Det är bostadsbrist i Tromsö så de har inga problem att hyra ut sin lägenhet där under en termin. Skolan har 4 platser på kliniker i Tromsö, där exempelvis ensamstående föräldrar får arbeta. I övrigt fick studenterna dra lott och den som får nummer 1 på lotten får först välja vilken klinik den vill till. På Termin 10 var de åter ute på praktik i 10 veckor då vänds turordningen så den som hade fått välja sist på termin 7 får  välja först. Ingen får återvända till samma klinik.

Termin 8, 9 och halva 10 var undervinsningen förlagd till skolan.

Klinikpass på sal har man måndagar och torsdagar, övrig tid används lokalen för att lärare skall screena patienter som är lämpliga för undervisning och eftersom studenterna är så begränsade tider på skolan är det också många gånger lärarna får färdigbehandla patienterna. Pedodonti bedrivs på torsdag em på sal i samma öppna båssystem som vuxenbehandlingen. Pedodontisterna var på sal torsdag em.

Skolan vill ge studenterna en gedigen utbildning så kan stå på egna ben eftersom avstånden är så långa. Upptagningsområdet för Tromsö är 100 mil åt båda hållen. Inom käkkirurgi genomförde studenterna praktiska operationer med hjälp av specialintresserade allmäntandläkare. De hade vanliga tandläkarstolar för bedövning och förprat sedan gick de in i en oprerationssal och studenterna opererade nästan självständigt ut retinerade uk åttor på en timme. Priset var här nedsatt till 300 kr och många studenter på Campus passade på. Det som förvånade mig var att patienterna var så lugna och trygga. Jag vet inte om det är ett tuffare släkte i Nordnorge eller om förberedelserna var mycket skickligt utförda.

Relationen mellan lärare ochm elever var mycket lugn och vänskaplig. På patientsal hade varje handledare/lärare 6 studenter som de handledde en termin sedan bytte man. Handledarna var allmäntandläkare, specialisterna gick runt som konsulter eller man fick söka upp dem vid behov.

Specialister i Norge arbetar huvudsakligen privat där lönerna är höga, så skolor har svårt att rekrytera specialister. Specialisterna verkade även på skolan ha högre löner än professorerna. Attraktiva yrkesgrupper kunde få fler uppdrag och arbeta 120 % på sin heltid.

Jag deltog i undervisningen på preklin och på patientsal. Jag deltog även i fallpresentationer, där man artigt ville hör mina åsikter. Under ett lunchmöte presenterade jag min forskning för skolans lärare.

Undervisningstimmar

Jag deltog i undervisningen 14 timmar på patientsal och på preklin. En timme lyssnade jag på fallpresentaioner för lärare där specialistfallen diskuterades. En timme av salstiden var genomgång av pedodontifall för studenter.

30 minuter höll jag en presentaion om min forskning för lärarna. Jag var på skolan från 8-16 varje dag, fick låna ett rum med dator så jag kunde besvara mail och förberada min presentation.

En dag fick jag åka med koordinatorn för extern praktik och läraren som ansvarade för den teoretiska utbildningen i Caries till kliniken i Finnsnes. 2 timmars bilresa från Tromsö för att besöka en extern klinik där två studenter på 7 termin nu arbetade. En tandläkare visade oss runt och beskrev hur allt fungerade och hur arbetet organiserades. Klinikens tandläkare väljer ut patienter för lämpliga behandlingar hos studenterna.