Reserapport - KI-student
Lärosäte: Universitat de Barcelona
Utbildningsprogram: Läkare
Utbytesprogram: Erasmus
Termin: Vårtermin 19/20

Innan avresa

Jag hade tidigare gjort ett utbyte till Norge under kirurgterminen och upplevde detta som en väldigt positiv erfarenhet att få lära känna en ny kultur, uppleva ett nytt sjukvårdssystem och tala ett annat språk. Jag har sedan jag började Karolinska Institutet funderat på att söka mig till Universitat de Barcelona då jag tidigare har bott i Spanien, besökt Barcelona och älskat staden, och då Universitat de Barcelona och Campus Clinic har ett väldigt gott rykte.

Ankomst och registrering

Jag och min kursare var på plats veckan innan kursstart för att registrera oss. Detta var bra för att hinna installera sig i staden och då ansvarig koordinator ej är på plats för registrering alla dagar i veckan. Maila ansvarig koordinator för att veta när det finns möjlighet att registrera dig. Schema för praktik fick vi först efter kursstart.


Samma vecka som kursstart hade även olika organisationer relaterade till Erasmus välkomstmöten och Universitet de Barcelona ordnade med en kvällsträff för oss läkarstudenter som läste där. Vi erbjöds även kontakt med en äldrekursare som skulle agera som fadder åt oss i fall vi hade några funderingar kring universitetet eller campus. 

Ekonomi

Kostnadsläget i Barcelona är generellt sett något billigare än Sverige vad gäller mat, dryck och kommunaltrafik. Det förelåg inga obligatoriska avgifter med utbytet eller vaccinationskostnader.


Boende

Jag ordnade boende genom vänner och bodde i Poble Nou. Denna stadsdel ligger norr om centrum vid stranden och cirka en halvtimme ifrån sjukhuset och centrum med kommunal trafik. Detta område är mer familjärt och lugnare än att bo i centrum men det är lätt att ta sig in till centrum och till sjukhuset så kan rekommendera att bo i denna stadsdel.


Då jag ordnade boende genom vänner fick jag ett något billigare boende, men vanligt är att hyror ligger omkring 500 euro för ett rum i en delad lägenhet med en eller flera personer. Ett tips kan vara att skriva i Facebook-gruppen ”Svenskar i Barcelona” för att höra om lediga lägenheter/rum. 

Studier allmänt

I Spanien studerar läkarstudenterna under 6 år. Därefter skriver de flesta det nationella provet MIR som till stor del ligger till underlag till vilken ST och vilken stad en kan söka. Den med bäst betyg får möjlighet att söka stad och ST först.


På Universitat de Barcelona har studenterna ofta praktik på morgonen mellan 8:30-14:00 och sedan föreläsningar mellan 15:00-18:00. Den teoretiska biten var av hög standard och hölls på antingen engelska, spanska eller katalanska. Under praktiken på Universitat de Barcelona är läkarstudenterna generellt sett mindre självständiga och tar färre patienter än vad vi är vana vid Karolinska. Vanligtvis auskulterar en som läkarstudent bredvid en läkare som en har tilldelats för dagen och lite beroende på patient kan det finnas möjlighet att undersöka. Läkarna och lärarna var ofta väldigt tillmötesgående och intresserade av att lära ut det är oftast en avslappnad relation mellan läkare, lärare och student. 

Kurser under utbytet

Kurser motsvarande termin 9 på KI

På grund av corona-pandemin avbröts mitt utbyte på förtid men tanken var att jag skulle läsa kurserna ÖNH, psykiatri, ögon och neurologi vid Universitat de Barcelona. Dessa ges på olika år vid Universitat de Barcelona vilket gjorde att vissa av föreläsningarna överlappade med varandra. Dock så påverkades inte praktikerna av detta. 


ÖNH

Detta var den enda kursen jag hann gå klart i Barcelona. Jag var placerad vid Hospital Clinic och kursen motsvarade cirka 2 veckors praktik (på förmiddagarna) och 2 veckor med teoriföreläsningar. Dagen började med olika fall/seminarier och därefter kunde studenten styra lite själv och välja att vara med på mottagning, avdelning, kirurgi eller med jouren. Vi ombads även bygga en portfolio med mer unika patientfall per dag där vi skulle beskriva sjukdom och handläggning som sedan skulle lämnas in i slutet av kursen.


Psykiatri

Den ordinarie psykiatri-kursen vid Universitat de Barcelona består av 2 veckor praktik på förmiddagarna och cirka 3 veckor med föreläsningar på eftermiddagarna. För att kursen bättre skulle motsvara kursen vid Karolinska bad jag ansvarig om 2 extra veckor vilket ordnades efter kursstart. Jag hann aldrig göra min ordinarie psykiatri-placering vid Universitat de Barcelona på grund av Corona-pandemin men jag hann utföra de två extra veckorna som var otroligt bra! Jag var placerad en vecka på Hospital de Mutua de Terrassa som låg cirka en timmes pendling från där jag bodde. Jag fick vara på deras motsvarighet till PIVA, på en avdelning för psykiatrisk långvård, gå med jouren på akuten och se deras beroendevård. Läkarna som var ansvariga för mig där var otroligt hjälpsamma och väldigt måna om att jag skulle se så mycket olika patienter och diagnoser som möjligt. Ansvarig för psykiatrimomenten vid Mutua de Terrassa ordnade sedan så att jag fick vara placerad en vecka på en enhet för psykiatrisk öppenvård där läkaren som jag gick med var otroligt engagerad.


Ögon

Ögonkursen bestod av en timmes föreläsning/dag i cirka 6 veckor med seminarier och mindre prov som examinerade olika moment, som det röda ögat. Jag skulle ha haft praktik i lite drygt en vecka och varit placerad vid Hospital Clinic.


Neurologi

Kursen skulle ha bestått av 5 veckors praktik och föreläsningar på eftermiddagarna. Jag skulle ha varit placerad på Hospital de Mutua de Terrassa.

Språk och kultur

Undervisningen sker framför allt på antingen spanska (castellano) eller katalanska (catalan). Många av lärarna (om inte alla) pratar båda språken flytande och studenter kan ställa frågor på spanska eller katalanska beroende på vad de känner sig mest bekväma med. Vissa av lärarna håller även föreläsningar på engelska. En god kunskap i spanska underlättar utbytet då katalanska tillhör samma språkfamilj som spanska och gör det därmed lättare att hänga med i bland annat patientsamtal som hålls på katalanska. Det erbjuds både kurser i spanska och katalanska vid Universitat de Barcelona som dock kan krocka med ordinarie undervisning.

Fritid och sociala aktivteter

Barcelona är en fantastisk stad med en massa museum, restauranger, barer, strand, med ett rikt kulturliv och med flera utbytesstudenter från världens alla hörn. De olika Erasmus-organisationerna ordnade med event nästan varje dag, alltifrån pubcrawls till rundvandringar i staden, där det är lätt att lära känna nya människor. Den katalanska klubben "Club Catala" har ett event varje vecka som också är ett tips för den som är mer intresserad av att lära sig mer katalanska och lära känna nya människor.

Sammanfattning

Jag rekommenderar alla att söka ett utbyte. Trots att utbytet blev mycket kortare än planerat så har jag fått erfarenheter för livet. Att lära känna en ny kultur, lära mig ett nytt språk, se en ny stad, uppleva ett annat sjukvårdssystem är ovärderliga erfarenheter och Barcelona är verkligen en stad som måste upplevas!