Reserapport - utresande lärare
Lärosäte: Università Degli Studi di Firenze
Utbildningsprogram: Sjuksköterska
Utbytesprogram: Erasmus
Termin: Hösttermin 12/13
Antal dagar: 6
Namn: Margaretha Forsberg Larm
E-postadress: margaretha.forsberg.larm@ki.se

Boende

Det finns överenskommelse mellan universitetet och några hotell och på ett av dem bokades rum åt mig, hotellet ligger nära buss- och tågstation, ordinär standard dvs rent, tillräckligt stort rum samt hiss och bemanning dygnet runt.

Språk och kultur

All undervisning sker på engelska.

Fritid

Det fanns inte så mycket tid för fritid däremot prioriterades tid för gemensam middag.

Övrigt

Rekommenderar alla lärare att få erfarenhet av att undervisa vid ett annat universitet.

Annan verksamhet

Diskussion i lärargrupp om utveckling av pedagogiken.

Förberedelser

Fortsatt samarbete med universitetet, bihandledare till student från Florens examensarbete.  

Reflektioner

Det är alltid roligt att komma tillbaka till universitet för den uppskattning som visas besökande kollega, möten med studenter som har varit på utbyte vid vårt universitet samt möten med de studenter som gick kursen föregående år.

Undervisning

Studenterna har nyligen startat sin utbildning med focus på omvårdnad och anatomi. Min undervisningen focuseras på vetenskaplig teori och metod samt teorier i omvårdnad. Upplägget utgår från studentaktiverande peadgogik med introduktion, datainsamling, analys och resultat samt examination. Studenter i grupper ska med utgångspunkt från ett kliniskt fall ge förslag på omvårdnadshandlingar från olika omvårdnadsteoretiska perspektiv. 98 studenter och en lärare deltog. 

Undervisningstimmar

20 timmar varav 4 timmar föreläsning, 8 timmar seminarier och 8 timmar examinationsseminarier. 9 timmar diskussion med kollegor och enskilt med student med examensarbetet.