Reserapport - utresande lärare
Lärosäte: Universitat de València
Utbildningsprogram: Fysioterapeut
Utbytesprogram: Erasmus
Termin: Hösttermin 08/09
Antal dagar: 4
Namn: Annica Wohlin Wottrich
E-postadress: annica.wohlin.wottrich@ki.se

Boende

Eftersom utbytet endast varade 3 dagar bodde vi på hotell. Det var ett bra beläget, litet hotell med bra standard till ett mycket rimligt pris.

Språk och kultur

Undervisningen sker på engelska och det går allt bättre. Studenterna är fortfarande lite tystlåtna, men det verkar som de tycker att den interaktiva modellen på undervisning som vi försökte genomföra intresserar dem. Fortfarande kan dock studenterna känna sig obekväma i den situationen och vill helst bara få lyssna till föreläsningar och se demonstrationer.

Fritid

Valencia är en lättillgänglig och trevlig stad med bra kommunikationer. Ett stort utbud av mat och kultur finns. Eftersom jag varit där ett flertal gånger har jag inte förberett denna resa särskilt väl och inte heller hunnit med att tänka så mycket på "sidoaktiviteter". Det fanns inte mycket tid eller kraft för så mycket kultur eller nöjen denna gång.

Övrigt

Med tanke på den korta tid som utbytet varade så tycker jag att jag fick ut mycket. Bl a att träffa så många sjukgymnastlärare som talade så bra engelska. Det bådar gott inför framtiden. Utbildningn har en ny Erasmus- koordinator som vair utbyteslärare här och det är alltid lättare när man har ett ansikte till namnet.

Annan verksamhet

Jag bedömer det fortsatta samarbetet som viktigt på grund- respektive magisternivå!

Förberedelser

Undervisningmaterialet (power-point presentatione) till föreläsningarna skickades på engelska till ansvariga. Texten översttes där till spanska för att underlätta för studenterna att följa med i undervisningen

Reflektioner

Det är så otroligt ont om tid, men min allmänna inställning är att vi trots det kommer framåt med att förstå hur man tänker just på denna utbildning och vi har en inbjudan till nästa akademiska år. Det är viktigt att försöka skapa förutsättningar för inkommande lärare, men i tider av åtstramning så är det inte alltid lätt att avsätta den tid som behövs för att planera och genomföra utbyte för inkommande lärare.

Undervisning

Jag och min kollega undervisade dels på grundutbildningen och dels på magisterutbildningen inom sjukgymnastikprogrammet. Det är skillnader, men jag anser att de minskar efter hand. Sjukgymnastutbildningen i Valencia är en utbildning med många sjukgymnastlärare och mindre läkarledda lektioner än tidigare. Undervisning i klinik kommer vi att fortsätta att utveckla tillsammans med lärarna på utbildningen där. Det känns mycket inspirerande och det borde kunna leda till att lärare från Valencia lättare skulle kunna undervisa i klinik vid KI.

Undervisningstimmar

ca 4 tim teori och 3 tim individuell handledning i klinik. En eftermiddag användes till diskussioner och förberedelser för undervisningen.