Reserapport - KI-student
Lärosäte: Turun Yliopisto (University of Turku/Åbo)
Utbildningsprogram: Läkare
Utbytesprogram: NordPlus
Termin: Vårtermin 21/22
Namn: Severi Valkamo
E-postadress: severi.valkamo@stud.ki.se

Innan avresa

Jag valde att åka på utbyte för att jag är född och uppvuxen i Finland och i slutet av läkarprogrammet funderade jag över hur det skulle vara att arbeta som läkare i Finland efter examen. Jag hade även hört från mina finska kompisar som läser läkarprogrammet i Finland att som kandidat får man göra mycket själv. Jag valde just Åbo då jag inte hade varit där så många gånger tidigare och för att Åbo hade ett relativt bred utbud kurser för utbytesstudenter inom medicin. Informationen från KI:s sida var lite svårt att hitta och ganska ofta var jag tvungen att fråga KI:s internationella handläggare för hjälp. Hen var dock trevlig och hjälpsam och tills slut ordnade alla praktiska grejer sig. Man behöver inte tänka på så mycket när man åker på utbyte till Finland då Finland och Sverige är så lika. Influensavaccin är obligatorisk för alla inom hälso- och sjukvården i Finland, vilket är en skillnad jämfört med KI där studenter är inte ens erbjudna att ta influensavaccin gratis. 

Ankomst och registrering

Man kan egentligen komma till Finland samma dag som utbytet börjar. Det finns inga praktiska grejer som måste ordnas innan utbytet börjar, så man kan bara ta färjan morgonen då utbytet börjar och cykla till sjukhuset samma morgon. Alla var namngivna en fadder dock jag valde att inte använda denna möjlighet då jag hade andra aktiviteter planerade för min fritid under utbytet.

Ekonomi

Generellt är allt i Finland ungefär lika dyrt som i Sverige. Jag fick ett NordPlus-stipendium för utbytet som var 700€ totalt för hela 8 veckor. 

Boende

Åbo är en mindre stad än Stockholm men bostäderna från privata aktörer kan ändå kosta allt ifrån 500-1000€/mån beroende på läge och kvm. Jag valde att inte använda Åbo Universitetets studentbostäder; dessa erbjuds endast till dem som är i Åbo hela termin, jag hade endast ett kort 8 veckors utbyte. Jag hyrde bostad från vuokraovi.com där det finns massa privata lägenheter från Åbo.

Studier allmänt

Jag hade endast kliniska kurser dvs VFU under mitt utbyte. Generellt kan man säga att i Finland får läkarstudenter ta mycket mer ansvar och göra mycket mer själv med mindre handledning än i Sverige. Detta kan dock variera otroligt mycket, då studentgrupper i Finland är mycket större än i Sverige (8-10 kandidater per grupp i Finland jmf med 1-3 på KI). Som tur läste jag kliniska rotationer då inga andra studenter från Åbo Universitet hade samma kurs, så jag fick göra mycket själv.

Kurser under utbytet

Kurser motsvarande termin 11 på KI
Jag läste 4 veckor internmedicin och 4 veckor anestesi. Studier var endast kliniska rotationer dvs VFU, då detta är vad KI kräver för SVK-perioden på T11. Detta var dock jättebra då jag fick repetera och fördjupa mina kunskaper inom allmän internmedicin och anestesi. 

Under mina 4 veckor på internmedicin var jag 2 veckor på en akut internmedicinsk avdelning (typ AVA), 1 vecka på en kardiologisk avdelning och interventionell radiologi och 1 vecka på en generell internmedicinsk avdelning. Under alla dessa veckor deltog jag i ronder, undersökte patienter och var med på olika kliniska seminarier där blandade patientfall diskuterades. 

Mina 4 veckor på anestesi spenderade jag på tre olika operationsavdelningar med lite varierande specialiteter. Jag fick vara med på en rad operationer, från gastro till neuro, barn till ÖNH, robott till lokalanestesi. Speciellt under mina veckor på anestesi var det tydligt hur mycket ansvar kandidater i Finland får ta. Jag fick mer eller mindre göra allt på alla mina operationssalar vad gäller anestesi, hälsa på patienten, hålla i checklista inför operation, sätta såväl ven- som artärkanyl, ge medicin via PVK, ventilera, intubera, justera anestesiapparaten, väcka upp patienten, sjuka patienten till uppvak osv. Dessa veckor var otroligt lärorika; jag lärde mig sätta PVK och artärkanyl, intubera och monitorera patienten. Jag även lärde mig en hel del fysiologi och farmakologi som inte ingår i anestesin under "basläkarprogrammet". 

Språk och kultur

Jag hade inga svårigheter att prata finska då det är mitt modersmål. En hel del patienter i Åbo pratar svenska så jag fick prata svenska också relativt många gånger.

Fritid och sociala aktivteter

Jag hade mina egna aktiviteter i Finland då en hel del mina kompisar bor i Finland och till och med i Åbo. Dock lär det vara lätt att hitta kompisar och aktiviteter från universitetets sida också, jag bara valde att inte utnyttja denna möjlighet. 

Sammanfattning

Sammanfattningsvis var detta ett väldigt lärorik och bra utbyte. Det enda som var svårt var alla administrativa saker med ett tusental dokument och underskrift och stämplar som man behöver skicka hit och dit ett antal gånger. När man kommer förbi detta så är utbytet alltid värt det! För min del lärde jag mig en massa från både internmedicin och speciellt anestesi. Jag till och med började fundera att specialisera mig inom anestesi, vilket jag inte hade tänkt tidigare :)