Reserapport - KI-student
Lärosäte: Universitat de València
Utbildningsprogram: Optiker
Utbytesprogram: Erasmus
Termin: Vårtermin 21/22
Namn: Iza Kristina Lindén
E-postadress: izakristinalinden@hotmail.com

Innan avresa

Jag hade innan jag sökte utbildningen på KI sett att institutet erbjuder utbytesresor och jag blev direkt intresserad av att ansöka om jag skulle bli antagen på programmet. Först kollade jag på destinationerna och alla alternativ tilltalade mig men främst Valencia då jag har bott i Spanien förut. Universitetet i Valencia är väldigt gammalt och de tar emot många utbytesstudenter ifrån hela världen. Jag var ute i god tid och började kolla på kursutbudet på universitetet i Valencia. Snabbt insåg jag att inom Optikerprogrammet fanns inget kursutbud på engelska men jag hade spanska kunskaperna innan och ville anta utmaningen. Jag kom fram tillsammans med programdirektören från KI att det bästa är att vara borta hela vårterminen för att få poäng ifrån värduniversitetet vilket var kul då jag fick mer tid att få erfara vad de har att erbjuda akademiskt men också livet i Spanien. Innan utbytet är det en process med ansökan till både KI och värduniversitetet så det är viktigt att vara ute i god tid. Jag tyckte informationen var bra från båda håll och fick besked snabbt. Det som gällde för mig att tänka på inför resan var en tredje dos av covid-19 vaccinet för att ha det giltigt under tiden jag skulle vara borta samt ditresan. 
Väldigt trevlig utsikt på väg till Valencia

Ankomst och registrering

Innan vårterminen började erbjöds ett möte online där det var information om universitetet, staden och praktisk information som tex vad att tänka på gällande säkerhet, sjukvård osv. Detta var jättebra då all information fanns samlad. På mötet kunde man även ställa frågor. Jag kom 2 dagar innan starten men det var inga problem att komma första dagen. Jag hade bestämt möte med kontaktpersonen ifrån universitetet som visade mig runt och hjälpte mig att registrera mig på kurserna. 
Skolgården UV Facultat de física

Ekonomi

Spanien är generellt billigare att leva i jämfört med Sverige och med Eramusbidraget och eventuella CSN-inkomster kommer man väldigt långt. Det kostade några euro att registrera sig på kurserna och jag behövde köpa en labbrock för ca 12 euro men utöver det är det inga oväntade kostnader. Ibland nyttjade jag skolans kafeteria som hade bra priser men det fanns också att värma på medhavd mat. 
Tips! Det finns många fruktaffärer som säljer frukt och grönsaker här är det oftast billigare.

Boende

Jag ordnande bostad på egen hand då jag flyttade tillsammans med min pojkvän. Det fanns grupper på facebook om boende i Valencia både delat och eget boende. Sedan finns det hemsidor som Idealista.es, housinganywhere.com, fotocasa.es och spotahome.com. Deposition är något man måste räkna med att betala för minst 1 månad och ibland förekommer serviceavgifter engångssumma på 10-20% av hyran om du hyr av en agency. 
Det campus som jag var på låg i Burjassot som låg utanför staden. Vi valde att bo centralt och så pendlade jag till skolan. Det var bra förbindelser överallt både med spårvagn, buss och metro. 
Vi hade tur och hade en terrass i vår lägenhet.

Studier allmänt

Jag läste 4st kurser där 1st var endast teori och 3st var både teori och praktiska moment samt seminarier. Sedan deltog jag i andra praktiska övningar för att jag behövde det för att kunna göra utbytet och tillgodoräkna kurser ifrån KI sedan.
Den största skillnaden var att på universitetet läste vi alla kurser samtidigt, ungefär som på gymnasiet i Sverige, och hade också alla tentor ungefär samtidigt. Alla föreläsningar var på plats och såklart praktiska momenten. Jag deltog också på universitetets klinik där jag kunde ta del av och göra synundersökningar på riktiga patienter. Lärarna var väldigt tillmötesgående och jag fick mycket hjälp om det var svårt med tex språket. De har en plattform online liknande Canvas där de lägger upp föreläsningsmaterial, inlämningsuppgifter osv. En annan skillnad är att betygssystemet är annorlunda. Där har du (uppskattar jag) 1-10 poäng där 5 är G, 6-7.5 är VG och 7-5-10 är MVG. För att klara kurserna måste du få minst 5 poäng. Alla moment som grupparbeten, seminarier och tenta gav en viss poäng. I alla mina kurser måste man klara tentan för att kunna bli godkänd i kursen. 
 I Spanien så arbetar optiker med barn och i Sverige gör vi det från 8-9 år. Det har varit väldigt givande att få lära mig undersökningsmetodik och barns synutveckling som gett mig en helhetsbild på synen och dess utveckling under livets gång. 

Två klasskompisar på universitetskliniken övar på varandra

Kurser under utbytet

Kurser motsvarande termin 4 på KI
Optometría ll
Denna kurs innehåller binokulära problem som ej är latenta skelningar. Vergensproblematik, supresion, acommodationsproblematik samt kliniskt förhållningssätt som behandling och utvärderande tester. Den var helt teoretisk samt ett grupparbete som var att analysera en vetenskaplig artikel inom området och sista lektionen var kliniska fall som man skulle lösa på egen hand. Mycket av detta innehåll hade jag redan ifrån KI men lärde mig även flera nya saker och kunde fördjupa mig mer i ämnet. 

Anomalías de la visión binocular
Denna kurs innehåller binokulära anomalier såsom skelningar, ambliopi, nervparalyser (som påverkar ögonen) samt behandling och utvärderande tester. Vi hade ett praktiskt moment där vi simulerade en skelning och gjorde tester utifrån det. Vi hade också två grupparbeten där vi presenterade våra resultat arbetet muntligt inför klassen. 

Contactología ll
Denna kurs var kontaktlinsinriktad och innehåller korrigering av presbyopi med kontaktlinser, irregulära corneor, kontaktlinsbehandling mot myopi samt sjukdomar relaterade till kontaktlinsbärande. Det var seminarier varannan vecka och teori varje vecka. Sedan hade vi praktik där vi övade på varandra efter teorin. 

Optométrica pediátrica
Denna kurs var löran om utveckling av barns synsystem, hur man undersöker barn och vilka värden som förväntas. Vi hade teori varje vecka och seminarier, där vi analyserade en vetenskaplig artikel, varannan vecka. Sedan var det en synscreening på en allmän skola där vi undersökte 4-6 åringar som ett praktiskt moment. 

Föreläsning av ögonläkare behandling av strabismus och paralyser barn

Språk och kultur

Till en början var det svårare att förstå lärarna då det var obligatoriskt med mask mot covid-19 och att de pratade snabbt. Jag tycker ändå att jag kom in i det ganska snabbt och ibland frågade de om jag hängde med på vad som sas och de var tydliga med att vi skulle fråga om vi inte förstod. Det erbjöds språkkurser för ett rabatterat pris för utbytesstudenter men det passade inte mitt schema att läsa språkkursen så jag gick den aldrig. Jag rekommenderar det verkligen till alla då Spanien är ett land där man inte alltid tar sig runt på Engelska till exempel. 
Jag kände ingen större kulturkrock generellt förutom mattiderna. Vi hade i schemat lunchrast mellan 14-15 och till en början kändes det sent men man kom in i det. 
Utanför ett museum i Valencia

Fritid och sociala aktivteter

Det finns mycket grupper på sociala medier om studentlivet i Valencia och jag fick ofta mail om att det arrangerades resor eller andra tillställningar i staden som var bara för studenter och utbytesstudenter. Universitetet erbjuder jättemycket sporter och andra aktiviteter till ett bra pris länk (Range of activities (uv.es)). Även kulturella upplevelser som museum eller konserter fanns tillgängligt från studenter ibland gratis men oftast väldigt billigt. 
Det var enkelt att få vänner i skolan då alla klasskompisar var väldigt trevliga och hjälpsamma. Sedan anordnades middagar 4 gånger för hela fysikavdelningen (där optiker ingår) som var roligt att gå på för att träffa flera studenter. 
Utanför Valencia vid havet

Sammanfattning

Detta utbyte har gett mig mycket i min akademiska och personliga utveckling. Jag är glad att jag antog utmaningen med att plugga på ett annat språk och känner mig modigare att anta andra utmaningar nu. Jag har lärt mig mycket från kurserna som är väldigt relevanta i min yrkesroll optiker genom teorin men också det praktiska på kliniken. Det är både bättre och sämre saker som skiljer KI och värd universitetet men oavsett så kommer jag börja nästa termin på KI med nya ögon och jag ser fram emot att tillämpa det jag lärt mig här. Jag rekommenderar alla att åka detta har varit en period i mina studier jag aldrig kommer att glömma.
Jag i universitetskliniken