Reserapport - KI-student
Lärosäte: Universitetet i Bergen
Utbildningsprogram: Läkare
Utbytesprogram: Erasmus
Termin: Vårtermin 21/22
Namn: Anton Isaksson
E-postadress: anton.isaksson@stud.ki.se

Innan avresa

Jag och min sambo är kursare, vi hade pratat länge om att det vore kul att det vore kul att göra ett utbyte under studierna. Vi tittade över möjligheterna för utbyten över över terminerna t9/t10. Ingen av oss är särskilt vass på något annat språk än svenska eller engelska vilket reducerade valmöjligheterna något. 

Vi fastnade för gyn/barn-kursen i Bergen. För det första läste vi mycket positiva saker i de reseberättelser som fanns. Vad gällde själva utbildningen verkade det som att kurserna stämde bra överens med innehållet på KI vilket skulle göra tillgodoräknanden relativt okomplicerade. Vi fick intrycket att tidigare studenter varit nöjda med undervisningen och klarat sig bra språkligt utan särskilt omfattande förberedelser. 

Bergen som stad och Norge lockade också. Varken jag eller min sambo hade någonsin besökt Norge. Under många google-sessioner läste vi att Bergen var en studentvänlig stad, omgärdat av vacker natur och bilderna visade pittoreska trähus. Det kändes också skönt att inte ge sig av allt for långt bort med tanke på pandemin. 

Att som svensk åka till Norge och uppehålla sig där en längre period är okomplicerat och kräver få förberedelser, generellt inga speciella vaccinationer eller liknande. Vi fick också mycket bra information från värduniversitetet vad som gällde ankomst etc då vi reste när smittspridningsåtgärder var mer aktuella än i skrivande stud. Att skriva på de papper som behövdes inför utbytet gick också smidigt och ansvariga personer både på KI och i Bergen var lätta att komma i kontakt med.  

Ankomst och registrering

De 2 första veckorna av terminen läste vi en SVK på distans. Vi kom till Bergen drygt en vecka före kursstart, i början av januari. Universitetet och medicinska fakulteten hade varsin digital introduktion vilka var hjälpsamma, men nödvändig information gick också ut per mail. 

Det går utan problem att komma till Bergen någon dag eller dagen innan kursstart om man så vill. I Bergen är vädret ständigt något man behöver förhålla sig till, jag fick höra att det är Europas näst regnigaste plats. Har man utbytet på vårterminen och har möjlighet att anlända till Bergen någon vecka innan terminen börjar kan det nog vara ett bra sätt att öka sina chanser för fler soldagar. 

Administrationen hade tilldelat några av de norska studenterna i klassen att vara "faddrar" för utbytesstudenterna, de visade oss runt både på sjukhuset och på stan vilket var kul och uppskattat. Handläggaren för utbytesstudier på medicinska fakulteten i Bergen som ansvarade för oss gjorde det också tydligt att vi kunde höra av oss till henne om vi behövde hjälp med något vilket var en fin gest. 

 Bergen är en studentstad och det finns många olika föreningar och dyl. för studenter, många av dessa hade olika "introduktionsmöten" i början på terminen. 

Ekonomi

Känt för de flesta är att Norge är dyrt. Framförallt priserna på mat är betydligt högre än i Sverige, många gånger det dubbla eller mer. Att bo i Norge under en termin med ungefär samma studiemedel som i Sverige (möjlighet till merkostnadslån från CSN finns ju) blir alltså kännbart ekonomisk. Å andra sidan finns det kanske poster som kostar mindre med ett utbyte till Norge jämfört med andra länder; resan är inte så lång och inga avgifter för att bosätta sig där och studera en termin krävdes. 

Att handla matvaror medvetet och försöka minimera de kostnaderna är i princip ett måste för att gå runt. Med det sagt levde vi inte på havregrynsgröt en hel termin utan åt ungefär likadant som i Sverige, gick en del på olika fik och åt på restaurang någon gång då och då. 

Många av aktiviteterna som lockar i och kring Bergen är gratis, runt Bergen finns många fina möjligheter till vandring och till fjället är det ju inget inträde. Via BUA som är kommunens utlåning av sportutrustning kan man gratis låna allt möjligt som kan behövas för utomhusaktiviteter, allt från längd- och alpinskidor till tält och sovsäck. 

Boende

Alla inresande studenter till Universitetet i Bergen garanteras boende via Sammen bolig. Det liknar SSSB men är en något större organisation med fler förgreningar. Vi mailade Sammen och de fixade så att vi som par skulle få bo i en bostad som passade för två. Vi blev tilldelade en lägenhet på Fantoft, det är det största området för studentbostäder och har funnits med sedan någon gång på 60-talet. Vad vi förstod har Fantoft fram till ganska nyligen varit rätt slitet, men kring 2019 stod två nya byggnader färdiga och alla andra bostäder renoverades. Vi trivdes väldigt bra på Fantoft, det ligger en bit utanför stan men det går smidigt att ta sig runt med bybanan (spårvagn) och den stora majoriteten av de andra utbytesstudenterna i klassen bodde också där. Dessutom finns ett mycket välutrustat gym på området. 

Vi bodde i en lägenhet med två rum. Söker man bostad via Sammen ska man dock vara beredd på att sannolikheten är relativt stor att man blir erbjuden en bostad där du delar vissa utrymmen med andra studenter. De flesta av de andra utbytesstudenterna delade kök med 8-10 andra studenter, några få  var tvungna att dela sovrum och toalett med en annan student och några hade en egen liten lägenhet med eget kök och toalett. 

Sammen har andra studentboende som ligger betydligt närmare sjukhuset, bland annat ett som heter Alrek där några av våra kursare blev tilldelad bostad. Får man rum där ska man dock vara medveten om att man med största sannolikhet behöver dela både kök och toalett med 4-5 andra studenter. I övrigt är det ett trevligt ställe att bo som också är nära stan. 

Överlag trivdes vi väldigt bra med vårt boende och hyran var rimlig. Största fördelen var att vi bodde så nära många av de andra utbytesstudenterna i kursen vilket gjorde att vi ofta umgicks, åt middag ihop ibland och snabbt lärde känna varandra.
Överlag så var alla vi kände väldigt nöjda med att bo via Sammen och man kan söka bostad via dem och sedan tacka nej om man inte gillar det erbjudande på bostad man blir erbjuden.  


Vi läste i reseberättelser att tidigare utbytesstudenter inte valt att bo i Sammen och istället hittat bostad via finn.no. Det är också en möjlighet då många studenter i Bergen bor i kollektiv i lägenheter eller hus runtom i stan. 

Studier allmänt

Läkarutbildningen i Norge är utformade på ett sätt som till stor del är väldigt likt det svenska. 
I Norge är utbildningen 6 år och upplägget för vilka kurser som ges under vilken termin är likt mellan KI och UIB (universitetet i Bergen). En ganska stor skillnad är att tentorna betygssätts från A-B vilket vilket UIB är de enda som gör i Norge, övriga lärosäten har gått över till godkänt/underkänt. 
Jag fick intrycket av att de norska studenterna under utdelningen har ungefär samma fördelning mellan teori och praktik som vi på KI men att praktiken ofta var mer sammansatt i längre block och inte som på KI där tex en vecka kan vara uppdelad mellan teoretisk undervisning och VFU. 

Gyn/barn kursen som ges under t10 på KI ges under t9 på UIB vilket är utbildningens internationella termin, därför tar de emot utbytesstudenter från hela Europa och håller all undervisning på engelska. Undervisningen var likvärdig den på KI men att det undervisades på engelska gjorde nog tyvärr att inlärningen blev något sämre än om man hade haft den på sitt modersmål. Med det sagt var alla föreläsare och dyl. väldigt bra på engelska och språket i sig var inget problem. 


Kurser under utbytet

Kurser motsvarande termin 10 på KI
Vi läste i Bergen under hela terminen som motsvarade termin 10. Förutom gyn/barn-kursen innehåller t10 på KI en SVK i akutmedicin. Kurs i akutmedicin är obligatoriskt att ha läst under programmet så den får vi läsa under ett av SVK-blocken t11. 

På UIB läste vi gyn/barn-kursen och en SVK som handlade om Tuberkulos. 
Tuberkulos-kursen var 2 veckor och gjordes helt på distans i Canvas, det var praktiskt eftersom det gav oss extra tid till förberedelser efter tentan på t9. Kursen var inte den bästa jag läst under mina studier men helt OK och gav vissa lärdomar att ta med sig. 

Gyn/barn - kursen inleddes med 3 introduktions-veckor, det innebar övergripande föreläsningar och praktisk undervisning i tex gyn-undersökning. Det var skönt med något av en mjukstart men många av föreläsningarna var något för övergripande för att man riktigt skulle få något ut av dom. 

Efter introduktionen hade vi 6 veckor VFU. 3 på barnkliniken och 3 inom gyn/obs. På vissa placeringar hände det mycket och man fick med sig mycket, andra placeringar gav mindre. Det var ungefär som jag tänker mig att terminen på KI var och som VFU-perioder brukar vara, mycket som var bra och vissa saker kan förbättras. Generellt var handledarna välkomnande, trevliga och undervisade efter bästa förmåga. Under VFU-veckorna var i princip alla de norska studenterna placerade på andra orter. 

Efter VFU gavs teoriundervisning under resterande del av terminen. Något märkligt kan man tycka att ha teorin efter praktiken, orsaken var tydligen logistik med de andra sjukhusen som tog emot studenter. Upplägget var dock ingen katastrof, eftersom man läst på en del under VFU hade man en bättre grund inför föreläsningar och seminarier. 
Den teoretiska undervisningen mötte mina förväntningar och kändes likvärdig den på KI. 

Kursen avslutades med en 6timmars salstenta som betygsattes från A-F. Tentan var upplagd på ett logiskt sätt och med några undantag var frågorna rimliga.


Språk och kultur

Som tidigare nämnts gav all teoretisk undervisning på engelska vilket överlag fungerade utan problem. 

Jag hade inte förberett mig på något särskilt sätt vad gällde det språkliga. Det gick relativt smärtfritt att prata svenska med så gott försök man kunde till norska. I västra Norge är dialekten generellt svårare att förstå jämfört med tex den som pratas i Oslo, men efter att ha bekantat sig med den i någon vecka gick det för det mesta bra. Många Norrmän har lätt att förstå svenska då de kanske semestrat mycket i Sverige eller sett mycket på svensk tv etc. Man fick dock vara lite på sin vakt då det hände att någon man pratade med överskattade sin förmåga att förstå och man kanske fick svar på en annan fråga än den man ställt. 

Det finns språkkurser på UIB som erbjuds utbytesstudenterna men som svensktalande ger det inget att gå en sådan. Att titta på någon norsk serie och i tillägg försöka snappa upp de skillnader som finns språken emellan när man pratar med norrmännen räcker gått och väl för att efter några veckor eller någon månad kunna kommunicera i princip obehindrat. Med det sagt var det ibland en utmaning att kommunicera med barn i förskoleåldern under VFU. Det hände även att man stötte på någon äldre människa med bred dialekt som kunde ställa till det. 

Fritid och sociala aktivteter

Som tidigare nämnt är Bergen en studentstad med en många föreningar och dyl. för studenter. Ett stort utbud av olika aktiviteter fanns via de olika föreningar, allt från Segling till skidåkning till olika körer. Jag själv var inte med i någon förening men gick på några arrangerade vandringsturer. Det finns även en del fik och barer som är populära bland studenter och ett sorts kårhus som heter Kvarteret som ofta hade olika konserter eller andra events på helgerna. 

Det gick snabbt att lära känna andra utbytesstudenter och vi fick tidigt vänner, många från klassen och några som gick andra utbildningar. Eftersom möjligheterna till att ta sig ut i naturen var så många fanns det alltid något att hitta på och vi gjorde många dagsturer tillsammans. Ett varmt tips är att över en helg hyra någon hytte (stuga) någonstans. Antingen via norska turistföreningen som är billig att gå med i om man är under 26, annars var airbnb prisvärt under lågsäsongen om man var ett gäng. 

Lite svårt var det att få någon närmare kontakt med de norska studenterna, de var alltid trevliga och hjälpsamma när man pratade med dom på raster eller behövde hjälp med något men på fritiden umgicks vi nästan uteslutande med andra utbytesstudenter. 

I tillägg till naturen finns i Bergen även ett för stadens storlek ganska rikt kulturliv. KODE är ett stort konstmuseum där vi såg flera bra utställningar. Kompositören Edvard Grieg är Bergens stolthet och i Grieghallen kunde man till förmånligt studentpris gå på konsert, både klassisk musik och andra genrer. 
 

Sammanfattning

Jag tror att det finns många saker jag kommer ta med mig från mitt utbyte. Jag känner mig mer bekväm i att prata engelska och inspirerad till att också i framtiden göra liknande saker, tex att försöka jobba utomlands under en period. Intresset för Norge har också växt, det är ett land som delar många likheter med Sverige men också vissa skillnader som är spännande att upptäcka. Dessutom är naturen fantastisk och lättillgänglig. Som svensk läkare finns det många möjligheter i Norge och efter terminen känner jag mig sporrad att återvända som yrkesverksam. 

Terminen i Bergen blev en av de bästa, om inte den bästa, på utbildningen hittills. Det var en termin jag kommer minnas med värme framförallt tack vare alla fina människor jag fick träffa och lära känna.