Reserapport - utresande lärare
Surfers Paradise
Lärosäte: Tata Institute of Social Sciences
Utbildningsprogram: Folkhälsovetenskap
Utbytesprogram: Linnaeus-Palme
Termin: Vårtermin 12/13
Antal dagar: 21
Namn: Johan von Schreeb
E-postadress: johan.von.schreeb@ki.se

Boende

En taxi väntade på flygplatsen och jag fick skjuts till TATA institute som ligger mitt i den enorma staden Mumbai. Jag fick ett fint rum högt upp, till och med inkuderande luftkonditionering. Varje morgon knackade det på dörren klockan 6.15, en ung man serverade "bed tea" sen kom det tre dagstidningar. Att läsa dem gav en god inblick i det indiska samhällets aktualiteter

Språk och kultur

Engelska, samtliga elever hade goda språkkunskaper. Det var intressant att diskutera forskningens mål och varför man ska forska. Där fanns det olika uppgifter. Forskning premieras inte bland kliniska läkare i Indien

Fritid

Jag hade gott om fritid och använde den för att skriva på en bok. Jag blev hembjuden till flera kollegor så det var ingen brist på inbjudningar

Övrigt

Är nöjd och hoppas kunna återvända. 

Annan verksamhet

Jag deltog i clinical rounds på två sjukhusoch var med på två forskargruppsmöten och föreläste vid den årliga konferensen för kirurgerna i Maharstra state

Förberedelser

Sen ett drygt år har min forskargrupp gemensamma projekt med en kirurg, Nobojit Roy baserad på TATA institute i Mumbai Indien. Vi har båda intresse för foökhäsa trots att vi är kliniker. Linneus Palme lärarutbytet var en bra möjlighet att fördjupa vårt samarbete, och en möjlighet för mig att föreläsa och handleda indiska studenter.

Reflektioner

Jag har bara positiva erfarenheter men det är alltid svårt att vara borta tr veckor från verksamheten i Sverige. Jag var tvungen att paralellt med vistelsen i Mumba sköta mitt vanliga KI arbete dvs hålla Skype möten, svara på mail och handleda doktorander. Det utgår ju ingen lön för utbytet så det krävs att man klarar att dubbelarbeta!

Det är viktigt att man har med sig ett "eget" projekt att ägna sig åt, antingen att utforska landet eller ngt att skriva eller läsa

Undervisning

Utbildningen var dels katedral för kursen "master in disaster management" men jag ordnade även "case studies discussions" samt hade handledning i forskningmetoder för blivande doktorander. På slutet var jag examinator för tvp master uppsatser

Undervisningstimmar

ca 12 timmar per vecka varav föreläsningar 6, seminarier 4 och handledning 2