Reserapport - KI-student
Lärosäte: Universitetet i Oslo
Utbildningsprogram: Tandläkare
Utbytesprogram: Erasmus
Termin: Vårtermin 21/22
Namn: Caroline Snekkenes
E-postadress: caroline.snekkenes@stud.ki.se

Innan avresa

Jag bestämde mig redan termin 1 att jag ville åka på utbyte. Terminerna gick och det var dags att skicka in ansökan för utbyte våren termin 6. Jag valde mellan fler olika länder men landade tillslut i Oslo, vilket kändes naturligt och rätt för mig. Oslo lockade mig framförallt av två anledningar. Det första var att jag läst och hört gott om universitet i Oslo, för det andra är jag halvnorsk och har mina rötter där. 


Inför utbytet var det en del förberedelser som behövdes göras. Vi fick information hösten termin 7 om vad som behövdes skickas in till partneruniversitetet, vaccinationer (dock behövdes inga tas inför Oslo), försäkringar, dokument att fylla i och andra tips att tänka på innan man skulle resa iväg. Det var viktigt att planera sina patienter och behandlingar innan utbytet. Se till att man hade god tid att avsluta alla pågående behandlingar, lämna över patienter vid behov, meddela patienter att man åker iväg. Jag började planera reda lite under hösten inför utbytet eftersom man åker i början av mars, det behövdes några månaders planering. 


Vid frågor eller funderingar fanns alltid utbyteskoordinator både från KI men också från Oslo tillhands för att svara på eventuella frågor, vilket var uppskattat!

Ankomst och registrering

Jag hade turen att åka tillsammans med två andra kursare. Vi tog direkttåg från Stockholm central till Oslo S. Totalt hade vi 19 kolli, det var en utmaning minst sagt! Vi kom fram till Oslo några dagar före registrering så vi hade möjlighet att landa i lägenheten och packa upp i lugn och ro. Vi blev även medbjudna att följa med de norska tandläkarstudenter på hyttetur! 


De första två veckorna i skolan hade vi introduktion. Det var en fantastisk tandläkare och instruktör som hade anordnat för oss utbytesstudenter så att vi kände oss väl omhändertagna. Introveckorna bestod bland annat av preklin där vi fick preparera på plasttänder för att visa vilken nivå man låg på. Vi fick även besöka folkmuseet, hade rundtur på kliniken, utbildning av deras journalsystem Salud, fotografering, hämta ut passerkort och annat viktigt innan vi skulle börja på kliniken. Jag tycker att det var bra med två veckors intro då man i lugn och ro fick komma in i det nya livet i Oslo!

Ekonomi

Det är dyrt att leva och bo i Norge och Oslo. Men det är ingen fara så länge man planerar lite inför utbytet. Man får räkna med att allt är lite dyrare än vad det är i Sverige generellt.


CSN har ett merkostnadslån man kan ta för att få lite extra pengar varje månad under utbytet.

Man kan även söka stipendier. Jag sökte Fru Wilhelmina Hiertas stipendiestiftelse, vilket man kan söka som kvinnlig student och man har god chans att få det om man åker till ett land med högre omkostnader. 

Det är även bra att ha sparat ihop lite pengar själv inför utbytet. Du får svar på antagning sommaren innan, så man har god tid att planera och spara ihop pengar innan man åker iväg på sitt utbyte!


Ett annat tips är att be familj och vänner som kommer på besök att köpa med sig mat och alkohol från Sverige om man har möjlighet! Vi fick lite olika leveranser under tiden vi var på utbyte, vilket var tacksamt!

Boende

Boendesituationen i Oslo är inte den bästa för studenter. Den är ganska lik situationen som är i Stockholm. Svårigheten är också att man söker boende en kort tid, 3 månader. De flesta som hyr ut önskar att hyra ut under en längre period. Men det finns lite olika alternativ och det löser sig alltid. 


Jag hade tur och kunde dela boende med de två andra utresande tandläkarstudenterna från KI. Vi började kolla boende i december/januari framförallt på finn.no, men också air bnb. Vi lyckades tillslut hitta en bra lägenhet centralt, nära skolan, 11 våningar upp, men utsikt över Oslofjorden, med en rimlig hyra! Vi betalade ca 6000kr/person för vår lägenhet. 


De andra utbytesstudenterna hade hittat boende bland annat genom air bnb (lite dyrare) och via studenter från Oslo som också skulle iväg på utbyte, som då hyrde ut sina studentlägenheter. 


Man kunde även söka boende genom SiO.no. Där kunde man söka olika lägenheter/rum redan under hösten. Jag sökte boende där under hösten och blev tilldelad ett rum i slutet av januari men jag valde att tacka nej till den då vi redan hade ordnat lägenhet.

Studier allmänt

Kliniken låg på Geitmyrsveien 69 vilket är centralt i Oslo med fin utsikt runt hela kliniken mot bland annat Holmenkollen. Tandläkarstudenterna i Oslo hade fler klinikpass än vad vi hade på KI. Man hade klinik alla dagar förutom på måndagar. På måndagar hade de norska studenterna alltid seminarium som inte var obligatoriskt för oss utbytesstudenter, så det blev en pluggdag för oss istället. Resterande dagar hade vi klinik varje dag, oftast både för- och eftermiddag. 


Varje morgon gick man och hämtade ut kläder i ett rum och sedan upp på kliniken, våning 5 eller 6. På kliniken hade de ett gammalt journalsystem, Salud, som var mycket mer komplicerat och omständligt än T4 som vi har på KI. Det tog ett tag innan man lärde sig det fullt ut, men min klinikpartner och de andra norska studenterna var alltid väldigt hjälpsamma om man behövde hjälp. 

Istället för digital röntgen hade de fosforplattor vilket betydde att man behövde framställa och konvertera varje rtg man tagit i en maskin för att man skulle få in bilderna i journalen. Att ta röntgen var i början svårt och komplicerat, vilket gjorde att man blev tacksam för att KI har digital röntgen. 


På kliniken arbetade man tillsammans med en klinikpartner och delade på passen precis som på KI. Jag hade fick en hjälpsam, trevlig klinikpartner som delade med sig av sina patienter. 

Klinikpassen var indelade efter ämne- protetik, cariologi, parodontologi, endodonti, mottak (inskrivning) och oral kirurgi. Om man hade cariologi, parod eller protetik på schemat hade det ingen betydelse för sin behandling. Det enda var om man skulle göra endodontisk behandling, man behövde då boka specifika bås. I slutet av terminen kunde det vara svårt att få tid, men det gick oftast att lösa för oss utbytesstudenter ändå för att vi skulle ha möjlighet att hinna klart med våra behandlingar innan hemresa. 

Om man skulle göra större behandlingar i protetik eller parodontologi skrev man upp sig på en lista så kom specialister och gick igenom terapiplaneringen. Det kunde man göra närsomhelst under alla vux-klinikpass. 

Mottak hade man bara enstaka gånger vilket är KI:s motsvarande till inskrivning av patienter. 

Oral kirurgi hade jag bara enstaka gång innan jag bytte ut de passen till PED-pass istället.


På kliniken hade varje grupp en egen sekreterare. Sekreteraren hjälpte till att hitta och boka in patienter, boka endobås, eller om man hade andra frågor rörande patienter och bokningar. Man kunde även gå dit och fråga efter specifika patientbehandlingar, och ibland hade de möjlighet att hitta en lämplig patient. 


Kommunikationen med patienterna gick för det mesta bra. Eftersom svenska och norska är relativt lika gick det bra att prata svenska med patienterna. Efter tid lärde man sig att använda norska ord som gjorde det lättare för patienterna att förstå. Det gick även bra att blanda svenska och norska i journalen. Det var väldigt tacksamt att kunna prata svenska med både patienter- och instruktörerna.


En skillnad mot KI var att man skulle tilltala instruktörerna/tandläkarna genom deras efternamn. Instruktörerna hade även fasta dagar och grupper, så man hade exv samma lärare varje tisdag EM, samma varje onsdag FM osv, vilket var bra då man lärde känna varje instruktör bättre. 


Det fanns även möjlighet att göra karies- och excaveringsprov samt andra behandlingar som man önskade att få tillgodoräknat i Sverige. Det är dock lite ändringar gällande journal- och rtg-utdrag som inte har varit ett problem tidigare, pga GDPR. Tips inför resan att prata med lärarna på KI innan man åker på utbyte vad de behöver för att man ska kunna tillgodoräkna behandlingar, och sen direkt när man kommer till sitt partneruniversitet fråga vilka journalhandlingar man kan hämta ut.


Vi följde endast det teoretiska från KI. ORT och PED tentorna skickade de till oss i Oslo så att vi kunde skriva de samtidigt som studenterna på KI. 

Examensarbetet hade vi redovisning av halvtidsrapporten i maj. Jag kunde vara med och redovisa på zoom-länk. 

Jag tycker generellt att det var ganska svårt att strukturera upp examensarbetet när jag befann mig i Oslo och min partner i Stockholm. Det var svårt att få ihop möten med våra handledare då jag ofta hade klinik när vi skulle ha mötena. Men det löste sig alltid. Men en god ide kan vara att förbereda och göra så mycket som möjligt innan man åker iväg på sitt utbyte så att det inte blir en stress när man är iväg.

Utsikt från kliniken. Man kan skymta Holmenkollen.

Kurser under utbytet

Kurser motsvarande termin 8 på KI

Den kurs som vi följde i Oslo var OD4200 – 8th semester Dentistry. Vi följde enbart det praktiska i kursen. Seminarier och föreläsningar var inte obligatoriska för oss, men om man ville fick man gå på de också.


På måndagar hade de norska studenterna mer eller mindre alltid seminarium. Då passade jag på att ta ikapp det teoretiska från KI. Övriga dagar hade man antingen oral kirurgi, mottak (inskrivning av patienter), vuxentandvård (parod/parod/caries/endo) eller enstaka äldretandvård.


Vuxentandvård hade vi ca 4-5 pass per vecka som man delade med sin klinikpartner. Man fick patienter genom sin sekreterare eller via patienter man tagit emot akut. Det hände relativt ofta att man blev tilldelad en akut patient och att man då fick jobba ensam. 

Ibland kunde de komma från perio-avdelningen för att de ville ha perio-op ass. Jag fick perio-op assa 2 gånger under mitt utbyte!

Jag upplevde det som att vi studenter var mer självständiga och kunde vara mer flexibla än på KI. Ibland hände det att jag och min klinikpartner behövde boka in varsin patient på ett pass, och då var det helt okej för instruktörerna. 


Oral kirurgi blev man oftast tilldelad 1-2 patienter per pass. Här kunde man få allt från undersökning och utredning inför oral kirurgi, ta bort suturer och assistera vid kirurgiska ingrepp. Jag valde att byta bort dessa pass senare för att lägga till PED-pass istället. 


PED och ORT ingick inte i 8th semester, utan det var 10th semester som hade det. Därför fick man byta ut några kliniska pass från 8th semester för att lägga till PED-pass. ORT såg jag till att vara klar med allt innan jag åkte iväg på utbytet. 


PED hade man tillsammans med 10th semester, alltså de som gick sista året. Jag fick själv ta ansvar och byta bort de klinikpass som jag ville för att lägga till PED-pass istället. På PED arbetade man också tillsammans med en klinikpartner, och hade på samma sätt som på KI 2 patienter per pass. Jag fick även möjlighet att assistera specialist-kandidater på PED, vilket innebar att jag fick följa lite mer komplicerade fall, vilket var intressant! 


ORT ingick inte heller i kursen 8th Semester Dentistry. Där såg jag till att redan hösten innan jag åkte iväg på utbyte att ha en dialog med de ansvariga för ORT-kursen på KI för att se vad jag behövde få gjort innan jag åkte. Det var smidigt och inga problem att fixa.

Språk och kultur

Innan man åkte iväg på utbyte hade man möjlighet att gå språkkurs, men jag kände inte att jag hade behov av det då jag förstår norska väl.
Det gick generellt bra med språket och att kommunicera. I början var det lite svårt med vissa ord som man aldrig hade hört tidigare, men efter ett tag reflekterade man inte över att man pratade två olika språk. 
Patienter som inte var födda i Norge kunde dock ibland ha svårt att förstå sammanhanget. Men då kunde man ofta anpassa språket ännu mer, eller så kunde min klinikpartner hjälpa till att förklara. 

Dock finns det några ord som blir helt fel från svenska till norska. Några som jag stötte på var:
Rart: Om man råkar säga rar/rart på svenska betyder det konstig på norska! 
Rolig: Om man råkade säga rolig på svenska betyder det lugn/rofylld på norska, vilket kan bli fel i sammanhang. 
Ont: Om man säger ont på svenska kunde det tolkas som ond/ondska. Ont på norska är vondt, med betoning på v:et. 
Plugga: Om man sa att man skulle hem och plugga till sina norska kursare kunde de tro att man skulle hem och sätta en plugg i väggen haha!
Stå på ski/Gå på ski: Det är tydligen skillnad om man säger att man ska gå eller stå på ski. Gå på ski är längdskidåkning, och stå på ski är alpint.

Den svenska och norska kulturen är ganska lik, men det finns såklart en del skillnader. Norrmän är generellt mer hurtiga än vad vi svenskar är, och det var inte alls ovanligt att se funktionellt klädda norrmän bärande på längdskidor centralt i Oslo. Snabba brillor var nästan mer vanligt än ''vanliga'' solglasögon. Norrmännen tog även första bästa chans att åka till sina hytter om det var ferie/lov. 
En annan skillnad är att norrmän ofta äter kall lunch bestående av macka med pålägg, ofta brunost. Brunost är en brun ost som är karamelliserad, som alla norrmän älskar. De har den gärna på våfflor också med norsk römme (en surgrädde). 
I deras matsal fanns 1 (!!) mikro, på KI campus finns säkert över 20 st. Det säger ganska mycket om deras lunch. 

Fritid och sociala aktivteter

Fritid och sociala aktiviteter fanns det gott om! Dels anordnade deras odontologisk förening olika typer av aktiviteter, men sedan var vi utbytesstudenter bra på att hitta på saker tillsammans. 


Odontologiska föreningen aktiviteter:

Hyttetur: Odontologiska föreningen anordnade en hyttetur samma helg som vi utbytesstudenter anlände. Det första vi gjorde när vi kom till Oslo var att ta oss ut till Tannlegehyttan som ligger ca 1 timme utanför Oslo. Vi åkte ut dit tillsammans med några norska studenter och var där 1 natt. Där hade de fixat med korvgrillning, en fin middag, dansgolv, nattbastu och andra roliga aktiviteter. Det var väldigt uppskattat av oss utbytesstudenter att redan innan skolan få träffa och lära känna studenter från skolan.

Geilo: För de som ville fanns det möjlighet att köpa en biljett för en helg till Geilo som är en skidort ca 2-3 timmar utanför Oslo. Jag valde att åka dit tillsammans med några av de andra utbytesstudenterna och norska studenter. Hit kom det tandläkarstudenter från andra orter i Norge och de hade abonnerat ett helt hotell, roligt! Det hölls föreläsningar på dagen, och sittningar på kvällarna. Vi hann med att åka utförsskidor en dag också.


Övriga aktiviteter:

Vi hittade på massor av aktiviteter tillsammans med de andra utbytesstudenterna. Vi hade vinprovning som fransmännen höll i, vi träffades ofta på skolans studentpub på fredagar för att umgås, basta i SALT Sauna vid Operahuset, kollade på skidtävling uppe på Holmenkollen och mycket mer!


I maj campade jag och några andra utbytesstudenter i Øyungen, ca 1 timme utanför Oslo. Vi tog bussen ca 1 timme och vandrade sedan 1-2 timmar. Vi hittade en mysig liten plats där vi satte upp tält och hängköja precis vid vattnet. Vi kämpade med att få upp en eld och kunde sen grilla mat och marshmallows. Fantastisk upplevelse!

Det finns en ideell organisation i Oslo, BUA, som lånar ut utrustning till allt inom friluftsliv. Där lånade vi tält, liggunderlag, sovpåse mm. Kan rekommendera!

Sammanfattning

Mitt utbyte till Oslo ligger mig varmt om hjärtat. Jag kunde inte vara mer nöjd med att jag hamnade i Oslo. Det är inte långt från Sverige, och ganska likt Stockholm på många sätt, men det betyder inte att det inte kommer bli en upplevelse för livet! Vi fick ett fint mottagande av alla på universitetet i Oslo genom hela utbytet, jag träffade underbara människor och nya vänner. Jag känner att jag utvecklades praktiskt och i min roll som tandläkare med patienter. Vi hade patienter nästan dagligen vilket var roligt och utvecklande! 


Sammanfattningsvis är jag otroligt glad att jag tog beslutet att åka på utbyte. Jag var inte först helt säker på om jag ville åka när det väl blev dags för ansökan eftersom jag var stressad över alla kurskrav och det kändes tryggare att stanna kvar på KI. Men att åka på utbyte kan vara bland det bästa valet jag gjort under min utbildning, och jag har helt klart upplevt mitt bästa studentliv under de här 3 månaderna i Oslo. Jag ångrar inte en dag att jag åkte. Om man står och velar om man ska åka eller inte, åk! Det kommer att vara värt det, och allt löser sig senare med kurskrav!