Reserapport - utresande lärare
Lärosäte: Makerere University
Utbildningsprogram: Barnmorska
Utbytesprogram: Linnaeus-Palme
Termin: Vårtermin 12/13
Antal dagar: 21
Namn: Lena Rolfhamre
E-postadress: Lena.Rolfhamre@karolinska.se

Boende

Anlände till Entebbe airport efter 15 timmars resa, köpte inresevisum och gick därefter till den förbeställda taxin. Taxin hade jag beställd från Visit Uganda LTD, den tog mig till Kampala, en resa på ca 1 timme. Väl framme blev jag varmt mottagen av alla våra studenter från KI.

Språk och kultur

Undervisningen sker på engelska som är det officiella språket i Uganda. På kliniken talade många patienter endast det lokala språket Luganda. När jag var på sjukhuset fanns det alltid någon person som kunde hjälpa till att tolka när det behövdes.

Fritid

Min fritid spenderade jag till stor del framför min dator på guesthouset och med att förbereda föreläsningar och klinisk träning. Övrig tid tillbringade jag tillsammans med studenterna. Det var två sjuksköterskestudenter, en barnmorskestudent, två sjukgymnaststudenter och två läkarstudenter från Sverige. Från Norge och USA var det flera läkarstudenter som befann sig på olika nivåer i sina utbildningar. Vi hade många, långa och givande diskussioner samt reflekterande samtal om studenternas olika upplevelser från VFU:n.

 

En helg reste vi alla med lokalbuss i sex timmar till Sipi Falls där vi njöt av naturen och tystnaden. Sipi Falls är särskilt känt för sitt lokalt odlade Bugisu Arabica kaffe. Bugisu Arabica växer bara på en höjd av mellan 1.600 och 1.900 meter. Vi deltog i en spännande rundvandring på kaffeplantagen som organiserades av guider med kunskap om kaffeodling, bearbetning och rostning. Dagen efter vandrade vi i grupp till de tre olika vattenfallen efter en natt på ett mycket enkelt guesthouse.

 

 

 

Övrigt

Se även reserapport-utresande lärare, vårtreminen 11/12 (dvs.maj 2012)

Annan verksamhet

Jag deltog inte i någon annan verksamhet än den som jag redan beskrivit.

Förberedelser

I slutet av december 2012 blev jag erbjuden att återvända till Kampala som utbyteslärare på barnmoskeutbildningen. Jag blev mycket glad över att bli tillfrågad igen och bokade omgående en flybiljett till Entebbe i Uganda med Ethiopian Airlines. Denna gång lyckades jag få ett rum på Makerere Guest House, som ligger inbäddad i grönskan på universitetsområdet.

Reflektioner

Jag känner mig priviligerad och stolt över att ha fått möjlighet att återvända som utbyteslärare till Kampala.

 

Denna gång har jag fördjupat mina kunskaper om barnmorskestudenternas masterutbildning genom att ha fokus på studenternas teoretiska och praktiska kunskaper. I maj 2012 när jag var i Kampala hade masterstudenterna enskild inläsningsperiod följt av tentamensvecka. Det innebar att vår kontakt var ytterst sporadisk.

 

I min förra utvärdering skrev jag:  Det skulle vara stimulerade att få återvända som utbyteslärare till Uganda nu när jag har fått bättre förståelse för de professionella och kulturella skillnaderna i utbildningen.

Resultat: Denna gång kom jag genast in i arbetet på utbildningen, sjukhuset och det dagliga livet, tack vare mina erfarenheter från maj 2012.

 

Vidare skrev jag i förra utvärderingen: Det skulle även vara värdefullt att följa upp om det skett någon bestående förändrnig i personalens attityd till "Skin to skin in the first hour after birth"

Resultat: När jag var på förlossningsavdelningen såg jag inte någon skillnad i den praktiska handläggningen, däremot var det flera barnmorskor som ville diskutera "Skin to skin in the first hour after birth"  när vi träffades. Vilket jag tolkar som att någon liten förändringsprocess har startat.

Under den tid jag var i Kampala var en utbytesstudenten från barnmorskeprogrammet på KI på plats. Hon arbetar med att skriva en forskningsplan inför en studie om implementering av "Skin to skin in the first hour after birth"  på Ward 14. Denna forskning skulle kunna ge flera positiva effekter på både barn och mor samt flera nya samarbetstillfällen mellan KI och Makerere Universitet.

 

Angående den pedagogiska handledningen skrev jag: För att förbättra den pedagogiska handledningen för studenterna på Mulago Hospital skulle jag föreslå att de barnmorskor som arbetar praktiskt ute på avdelningarna skulle prioriteras för lärarutbyte till Sverige, där fokus skulle ligga på VFU. Förslagsvis skulle de följa svenska studenter och deras handledare under några VFU veckor, med målet att bredda deras praktiska pedagogiska kunskaper.

Resultat: Under april 2013 kommer två utbyteslärare till KI. Den ena av utbyteslärarna arbetar praktiskt som barnmorska på Mulago Hospital. De kommer vid några tillfällen att få "skugga" en svensk barnmorskestudent och hennes handledare på VFU för att få förståelse för hur det fungerar i Sverige.

Undervisning

På min första arbetsdag i Kampala besökte jag ansvarig lärare för Masterstudenterna på Makerere Universitet. Hon gav mig en lista på vad hon önskade att jag skulle undervisa i under mina tre veckor i Uganda. Masterstudenterna i både årskurs 1 och 2 hade teoriperiod och lärarna hade behov av avlastning. Med listan i handen gick jag hem till guesthouset och började mina förberedelser för kommande dagar. Det resulterade i nedanstående aktivitetsområden.

 

Presentation av och samtal om Karolinska Universitetssjukhusets förlossningsavdelning och eftervårdavdelning.

 

Föreläsning om mödrahälsovård utifrån WHO:s guideline.

Föreläsning om eftervård och amning utifrån WHO:s guideline.

Föreläsning om cytologiproverna papp och smear.

 

Seminarium om amning och dvd om "Skin to skin in the firts hour after birth", där dvd:n tar upp vikten av hud mot hud kontakt för att etablera en god amning. Praktiska råd om tillvägagångsätt för personal som vill arbeta med hud mot hud kontakt direkt efter vid vaginal förlossning eller sectio.  

 

Seminarium om HIV och dvd om "Get tested get treated". En dvd om hiv testning, behandling och risk för smittöverföring från mor till barn, utifrån ett patientperspektiv.

 

Teoretisk och praktisk undervisning på sjukhusets kliniska tränings centrum om:

Bröstpalpation och bröstcancer, vaginalundersökning, bäckenets utseende och mått.

 

Ute på kliniken arbetade vi i grupper och där vi försökte ha reflekterade samtal efter varje moment. Som en röd tråd hade vi patienten i centrum.

Jag var huvudsakligen tillsammans med studenterna på MVC och antenatalavdelningen där de bland annat tränade i att skriva in en gravid kvinna på MVC, beräkna förlossningsdag utifrån sista mens datum, träna på auskultation av fosterljud, palpation av fosterläge, utföra bröstpalpation, ge individuella råd utifrån kvinnans situation, hitta avvikelser från den normala graviditeten och vidta korrekta åtgärder.

Var vid några tillfällen var jag även på förlossningsavdelningen och eftervården.

Deltog även tillsammans med studenterna i en intressant rond en på en gynekologisk avdelning.

 

 

 

Undervisningstimmar

Ca. 17 timmar föreläsning/seminarium och praktisk träning.

Ca. 21 timmar som handledare för studenterna ute på kliniken.