Reserapport - KI-student
Lärosäte: Università di Bologna
Utbildningsprogram: Psykolog
Utbytesprogram: Erasmus
Termin: Hösttermin 21/22
Namn: Emma Hintze
E-postadress: emma.hintze@hotmail.com

Innan avresa

Jag valde att göra utbytet eftersom att jag ville utmana mig själv och komma iväg och uppleva något nytt. Jag tänkte att jag skulle få öva på att klara mig i nya kontexter och undersöka hur jag är som person när jag inte är i mina vanliga sammanhang. En chans att utvecklas helt enkelt. Och det blev det! Jag var också sugen på att se hur andra skolor lär ut psykologi och att träffa människor från andra delar av Europa och världen. 


Jag valde att åka till Italien eftersom att jag såg fram emot att ta del av Italiens vackra väder, mat och framförallt njutningsfulla inställning till livet. Bologna, och hela Italien, har också en extremt rikt och gammal kultur som intresserade mig. Universitetet i Bologna är världens äldsta och grundades redan under 1000-talet! 


Vi fick information om utbytet från KI i god tid och jag upplevde ansökningsprocessen som tydlig. När det väl gällde att ansöka om kurser i Bologna och allt som hörde till utbytet så upplevde jag det som mer komplicerat. Det var mycket att fixa innan avresa och framför allt var det svårt att förstå hur man skulle gå tillväga eftersom att många saker påverkade varandra. I perioder var jag väldigt stressad och kände mig dålig på att ordna inför resan. Jag vet att jag är en ordningsam person som har relativt lätt för att förstå saker så om du, precis som jag, känner dig förvirrad när du ordnar inför resan så är det inte dig det är fel på. Jag hjälper gärna till inför ditt utbyte nu när jag har erfarenhet av hur man gör. Zusanna som åkte vårterminen 2021 har också gjort en pedagogisk lista som hon skickade vidare till oss.


Ankomst och registrering

Inför ankomst kunde man få ta del av information om campus och incheckningsprocessen under en introdag på zoom den 16/2. Om man inte har möjlighet att gå på den så finns informationen att hitta på universitetets hemsida (https://www.unibo.it/en/international/incoming-exchange-students). 


Vi (dvs. Emelie, Nika och jag) kom ner till Bologna fredag 18/2. En av min kurser hade sin första lektion kommande vecka och övriga kurser började ytterligare en vecka senare den 28/2. Jag skulle säga att det var skönt att ha några dagar på plats innan undervisningen drog igång för att ha möjlighet att lokalisera sig i stan, hinna turista och vara social med andra studenter. Men har man inte möjlighet att åka ner tidigare så hinner man också med allt sånt senare. 


För att checka in på universitetet mejlade man kontoret i Cesena (en grannstad till Bologna där psykologisektionen har sitt ena kontor) och fick en tid för incheckning via zoom några dagar senare. Efter att man är incheckad har man möjlighet att beställa ett busskort som gäller för hela perioden för endast 10 €. Man gör detta via studentportalen “Studenti Online”. 


Torget vid Santo Stefano

Ekonomi

Jag upplevde livet i Bologna som billigare än i Stockholm. Då anses Bologna ändå vara en av de dyrare städerna i Italien och andra utbytesstudenter beklagade sig att Bologna var så dyrt. Det är tydligt att allt är relativt! Att äta och dricka ute är två saker som framförallt är billigare än i Sverige. Det gjorde det enklare att vara social om man inte hade möjlighet att bjuda hem folk. 


Jag spenderade inga pengar på kurslitteratur eller andra saker till skolan men lade lite pengar på att resa mellan Bologna och campuset i Cesena. Vi passade också på att åka runt i Italien. Bologna har bra tågförbindelser och det går enkelt att ta sig med tåg till Venedig, Milano, Florens och Rom. Jag rekommenderar verkligen att spara lite pengar för att kunna resa runt och uppleva likheter och skillnader mellan olika städer samt för att bara njuta. 


Via Erasmus så fick vi ett stipendium som förbättrade ekonomin under utbytet. Utöver det så erbjöder CSN ett extra lån för att täcka kostnader. Det finns även privata stipendier att söka för att få in extra pengar till resan. 


Typisk Bolognesisk macka med mortadella

Boende

Bologna är ett stort universitet och det finns campus i närliggande städer som tillhör universitetet. Psykologikurser ges både på campuset i Bologna och i den närliggande staden Cesena. Jag skulle rekommendera att bo i Bologna och pendla till Cesena om man behöver ta sig dit för lektioner. Cesena är en mysig och vacker stad men Bologna är mycket större och enklare att utgå ifrån om man vill vara social eller resa någonstans. I Bologna finns alla bekvämligheter som man behöver och det är enkelt att ta sig runt till fots, med cykel eller buss. 


Eftersom att Bologna är en studentstad med många utbytesstudenter är det många som är i behov av att hyra bostad. Jag upplevde det tyvärr som att detta har gjort att det har blivit uthyrarnas marknad och att många studenter fick vara tacksamma för de bostäder som de fick trots varierande standard. Jag rekommenderar därför definitivt att vara ute i god tid med att hitta bostad. Emelie, Nika och jag bestämde oss för att hitta ett gemensamt boende och bokade ett boende via airbnb redan i september. Det finns många privata hyresvärdar men vi kände att det var tryggast att boka via airbnb för att ha mer säkerhet om något skulle krångla. På airbnb går det ofta att få stora rabatter (vi fick halva priset) om man hyr under en längre period så prismässigt var det inte så farligt. 


För mig var det väldigt värdefull att bo tillsammans med Nika och Emelie och ha en trygg punkt att komma hem till. Det var skönt att ibland kunna prata svenska och att diskutera saker med någon som har samma referenser som en själv. Det var också en trygghet att det alltid fanns någon att umgås med även när man inte orkade vara social. Fundera på vad du behöver för att må bra!


Studier allmänt

I Italien finns det ingen sammanhållen psykologutbildning utan de läser först en bachelor och därefter en master. Detta sker inte nödvändigtvis på samma universitet utan det är vanligt att mastern väljs utifrån vilken inriktning man är intresserad av. På universitetet i Bologna finns det för närvarande två masterprogram på engelska.


Kontakten med lärarna i Italien är på ett sätt både mer och mindre formell än i Sverige. Den är mer formell i.o.m. att många studenter tilltalar lärarna med “professor” samt dennes efternamn. Samtidigt var många av lärarna väldigt familjära, mindre strukturerade och erbjöd större flexibilitet än lärarna i Sverige. Jag upplevde undervisningen som mindre uppstyrt än på Karolinska Institutet och ofta hans det inte med vad som stod i lektionsplaneringen. En lärare lade i slutet av terminen in ett extra lektionstillfälle för att vi ändå skulle hinna gå igenom allt. Samma lärare stannade också kvar efter en lektion i nästan en timme för att ta del av en diskussion mellan några elever. En annan lärare erbjöd sig att byta dag på en föreläsning efter elevernas önskemål och eleverna fick själva välja datum för en tenta. 


I Bologna så har de akademisk kvart. På en av kurserna så bestämdes det att vi skulle skippa akademisk kvar men successivt så blev det ändå så att eleverna kom försent och lektionen började tillslut ändå 15 minuter efter avtalad tid. Trots att det kan låta som att eleverna var oengagerade i sin utbildning så var många ambitiösa och intresserade av innehållet på lektionerna. Eleverna är generellt yngre än psykologstudenterna i Sverige och de klasserna jag deltog i hade max 30 elever i klassen. 


Lektionerna slutar i mitten/slutet av maj och under juni månad skriver man sina tentor. Varje kurs erbjuder en att skriva tenta i början av juni och i slutet av juni.


Kurser under utbytet

Kurser motsvarande termin 6 på KI

Jag hade 22,5 varbara poäng som jag behövde få ihop under utbytet. Man söker efter kurser att läsa på universitetets hemsida (https://www.unibo.it/en/teaching/course-unit-catalogue). Kurserna behöver kunna tillgodoräknas inom psykologprogrammet på KI och gå ihop schemamässigt med varandra.


Eftersom att det sedan två år tillbaka ges ett masterprogram på engelska i Bologna kallad “Psychology of Wellbeing and Social Inclusivity” så hade vi större möjligheter att få ihop kurser än tidigare år. Jag läste t.ex. en kurs som gavs för första gången.Risk and protective factors in development, 8 poäng

Den här kursen är en del av masterprogrammet “Psychology of Wellbeing and Social Inclusivity” och ges under vårterminen under programmets första år. Kursen fokuserar på teorier för barns utveckling och hur man kan arbeta preventivt. Fokuset i kursen är inte att gå igenom den normala utvecklingen utan snarare hur olika teorier kan användas för att förklara patologi eller sen utveckling. Jag upplevde därför att kursen gav mig ny kunskap. Det mest givande var att vi fick arbeta med fallexempel och göra bedömningar och lägga upp interventioner. Det var tillfredsställande att gå vidare och applicera kunskapen mer praktiskt. 


Kursen hade två lektioner i veckan á 3 h. Den examineras genom en kortare salstenta i mitten av kursen och en presentation i slutet av kursen. Presentationen var ett grupparbete där man definierade en grupp som var i riskzonen utvecklingsmässigt och utformade en intervention. 


 

Developmental Psychopathology and Care relationships, 8 poäng

Den här kursen var också en del av masterprogrammet “Psychology of Wellbeing and Social Inclusivity” men ges under programmets andra år. Jag älskade den här kursen! Den ges av en oerhört kompetent lärare och innehållet intresserade mig mycket. Kursen handlar om hur social och emotionell utveckling påverkas av faktorer hos omsorgspersonen och egenskaper hos barnet. Läraren går t.ex. igenom hur tillstånd hos föräldern, så som depression och ångest, påverkar barnets utveckling. Jag har fått en mycket större förståelse och fascination för samspelet mellan omsorgsperson och barn. 


Kursen hade två lektioner i veckan á 3 h. Kursen examineras genom en gruppresentation, en enskild presentation och en större inlämningsuppgift. 


Self-Awareness and Consciousness, 6 poäng

Det här är en kurs som angriper frågan om medvetande från olika håll. Den går igenom vad religion, filosofi, perception och neurovetenskap kan lära oss om medvetandet. Läraren själv forskar inom neurofältet så kursen är också en välkommen repetition och påbyggnad av kunskap från perceptionskursen. Det var också intressant att se hur andra områden än psykologin ger svar på frågor eftersom att jag upplever att jag själv ser väldigt mycket genom “psykolog-glasögonen”. Jag tycker att kursen var givande och i slutet av kursen upplevde jag att jag lyckades integrera all information och få en större förståelse. 


Kursen ges två gånger i veckan á 2 h i Cesena. Den examineras genom en gruppresentation och en salstenta. 


AFP research project in psychometric, 3 poäng 

Detta är en kurs som erbjuds enbart till Erasmus studenter och Emelie, Nika och jag var ensamma om att läsa kursen. Den går igenom statistiska metoder och vi fick arbeta mycket praktiskt med ett dataset från en psykiatrisk klinik. Vi träffades 3 heldagar i Cesena och fick genomgångar och sedan möjlighet att arbeta med en uppgift som skulle lämnas in veckan därpå. Kursen gav oss verkligen möjlighet att få ställa frågor om statistiska metoder och komma till djupare förståelse eftersom att vi var så få. Vi fick även lära oss nya metoder. Det brukar även finnas möjlighet att besöka den psykiatriska kliniken i Cesena, men vi fick tyvärr inte till det den här terminen.


Språk och kultur

Det var inte nödvändigt att kunna Italienska eftersom att kurserna var på engelska. Man klarar sig också på engelska i stan. Jag upplevde dock att det var trevligt att kunna lite fraser för att få mer tillgång till kulturen och bli mindre behandlad som en turist. Man kan läsa italienska via Universitetet i Bologna gratis, via Erasmus+ portalen gratis (där man också gör sitt engelska språktest) och via privata kurser som man bekostar själv. Ett annat tips är att använda appar så som Duolingo. 


Det finns en viss kulturskillnad mellan Italien och Sverige. Jag upplever Italienarna som mindre stressade och mer sociala i vardagen. Gångtempot är klart långsammare än i Stockholm. Det hänger folk i olika åldrar på cafér och barer oavsett dag och tidpunkt på dygnet. Italienarna umgås också utomhus mycket mer än vad vi gör i Sverige. I Italien är det inte en ovanlig syn att välklädda medelålders kvinnor sitter på en mur och dricker öl.


Eftersom att de andra studenterna som bodde permanent i Bologna hade fullt upp med sina liv så umgicks jag nästan enbart med andra utbytesstudenter. Jag skulle beskriva det som att det finns en parallell Erasmus kultur i Bologna. I den är folk generellt sociala, vill ha roligt och är nyfikna på att lära känna nya människor oavsett var de själva kommer ifrån. Det finns en anledning till att de har sökt sig till utbyte.


Piazza Verdi. Ett populärt ställe för studenter.

Fritid och sociala aktivteter

I Bologna så finns det en stor Erasmus organisation som heter ESN. För en mindre summa så får man tillgång till aktiviteter, rabatter och möjlighet att åka med på resor som organisationen arrangerar. ESN har stående veckoaktiviteter på olika barer och arrangerar också andra evenemang såsom stadsvandringar och hike. Aktiviteterna var ett bra sätt att träffa och lära känna nya personer. Det fanns även en WhatsApp grupp där alla som gjorde utbyte var välkomna att gå med. Genom att vi skrev i den en av de första kvällarna så lärde vi känna personer som vi umgicks med under resten av utbytet. Umgänget växte också genom att man introducerades för varandras kompisar. Du behöver inte vara orolig för att det kommer att bli svårt att träffa nya människor. 


Giardini Margherita. Jag rekommenderar verkligen den här parken. Det finns ett trevligt café där många sitter och pluggar.

Sammanfattning

Jag tror att utbytet har gjort mig till en lite tryggare person. Jag kommer alltid ha med mig att jag klarade av att åka till ett nytt land, hitta nya sammanhang och lära känna nya människor. Det jag också tar med mig är hur mycket det betyder för mig att få vara i en kultur där jag känner till vad som förväntas av mig och där jag har människor som jag känner väl. Jag känner en större ödmjukhet inför att det är svårt att bo i ett annat land. När man är ny i en kultur så har man svårt att placera in saker man är med om “Är det här konstig, eller är detta helt normalt här?”. Dessutom behöver man fundera på om man själv gör rätt.

 

Jag tar också med mig att jag har fått utforska hur det är att leva njutningsfullt och inte ha så många plikter. Jag har haft möjlighet att reflektera kring hur jag vill leva mitt liv just nu. Även om det periodvis var tufft att vara på utbyte så är jag otroligt glad och tacksam att jag fick möjlighet att åka iväg!