Reserapport - KI-student
Lärosäte: Hogeschool INHOLLAND Diemen
Utbildningsprogram: Barnmorska
Utbytesprogram: INK
Termin: Hösttermin 21/22

Innan avresa

När möjligheten till ett utbyte vid studier finns, känns det som ett självklart val för mig. Inte bara för att stilla min nyfikenhet hur andra har det men också för att själv få en djupare kunskap. Att åka till Nederländerna för att studera och uppleva deras mödrahälsovård kändes så intressant eftersom dom har ett unik system som funnits länge. Vaccinationsintyg för hepatit B behövdes för att kunna vara på sjukhuset, vilket jag inte hade blivit informerad om. Men det var inga problem att ta blodprov på plats. Jag hade god kontakt med universitet en bra stund innan jag åkte och kände mig väldigt välkommen.

Ankomst och registrering

Min ankomst blev ca 3 dagar innan första dagen på praktiken, vilket inte alls behövdes, men jag kände att jag behövde lite tid att landa i den nya miljön, ordna med mat och en cykel så jag lätt kunde ta mig runt. Jag hade 2 stycken personer från universitet som hjälpte mig med alla praktiska grejer och vart jag kunde hitta allt. 

Ekonomi

Det fanns inga obligatoriska utgifter mer än flyg, och det vanliga vardagliga utgifterna.

Boende

Jag fick låna en lägenhet från universitet utan kostnad. Var väldigt spartanskt och ingen tvättmaskin. Men det behövdes inget mer, jag fick låna tvättmaskin av min handledare på praktiken.

Studier allmänt

Jag är mycket nöjd med studierna i Amsterdam. Utbildningsystemet är annorlunda där jämfört med Sverige. Barnmorskestudenterna studerar på en annan nivå som inte finns i svenskt system, och utbildningen är 4 år lång samt att du inte behöver vara sjuksköterska. Vilket gör att mer tid av studierna kan läggas på att lära sig barnmorskorskeyrket. Jag känner att utbildningen här i Sverige är för komprimerad, alla delar är viktiga och bör finnas med men tiden är alldeles för kort och mer skulle gärna kunna få ta plats. Samtidigt som rollen som sjuksköterska är värdefull i akuta situationer. I Nederländerna krävs det en extra utbildning för att kunna jobba på sjukhus med gravida och förlossningar, samt att det finns specialist utbildade sjuksköterskor på förlossningsavdelningarna. Efter du studerat till barnmorska i 4 år är du kvalificerad att handlägga en normal graviditet och förlossningen (om den sker i hemmet eller på en barnmorskeleddenhet) samt postpartum vård i hemmet. Om något är avvikande och beroende på vad som är avvikande eller kvinnan önskar mer avancerad smärtlindring under förlossningen så tar sjukhuset över. 

Kurser under utbytet

Kurser motsvarande termin 3 på KI
Kursen: handläggande av en normal förlossning 2. Hade sammanlagt 9 veckor av VFU, 5 av dessa veckor var jag i Amsterdam. De 3 första veckorna var jag på en barnmorskeklinik i centrala Amsterdam som hade kvinnor över hela Amsterdam, tisdag-torsdag dagtid var det vanliga graviditetskontrontroller och besök, på fredagar hade som ultraljud. Dygnetrunt hade dom en jourtelefon som dom ansvarade för och tog alla akuta samtal samt planerade besök. De akuta samtalen kunde vara allt från smärta och feber hos kvinnan, det som påverkade graviditeten. Eller om förlossningen kommit igång. Den som hade jourtelefonen gjorde även bedömningsbesöken eller hade förlossning. Kvinnorna kunde välja att föda i hemmet, eller på barnmorskeledd enhet. Om dom ville ha mer smärtlindring eller om något avvikande hände som krävde mer övervakning, förflyttades kvinnan till sjukhuset. Jag var med om en planerad hemförlossning, en oplanerad hemförlossning samt en planerad hemförlossning som behövdes överflyttas till sjukhuset. Jag fick även var med under akuta hembesök som resulterade i transport med ambulans till sjukhus för ett akut kejsarsnitt. I sådana situationer följer barnmorska med hela vägen till sjukhus i ambulans eller privatbil. Ambulans personalen har gått extra utbildningar och träningar med barnmorskor för att kunna dessa situationer, då hemförlossningen är ett vårdval. Det var väldigt lärorikt för mig att få vara med på många "normala förlossningar" där det inte krävdes så mycket interventioner, samt mer hands-off förlossningar. Jag var mycket obekväm de första förlossningarna men märkte hur jag kunde slappna av mer allt eftersom det gick bra utan kontinuerlig CTG (som jag var van med).
De 2 sista veckorna var jag på sjukhuset, den vården påminde mer om förlossningsvården i Sverige. Dock fanns det inga undersköterskor utan sjuksköterskor, barnmorskor och läkare. Jag upplevde att dom var väl bemannade, dock kändes det som att min uppfattning av födande kvinnor förändrade drastiskt. Tidigare var jag med alla okomplicerade förlossningar och nu tvärt om. Eftersom alla kvinnor som födde där hade något komplicerad eller krävde mer smärtlindring som i sin tur krävde mer interventioner. Det blev några sugklockor och kejsarsnitt på den korta tiden jag var där. Men det var intressant att se skillnader i vården också, där kvinnan var tvungen att få en KAD och stanna kvar i sängen så fort hon fick en epidural, vilket vi inte har i Sverige. Det var en extremt lärorik tid för mig där, även om jag hamnade lite efter när jag väl kom tillbaka till Sverige jämfört med mina kursare, så är det inget jag ångrar.

Språk och kultur

Jag upplevde att jag absolut missade viktiga saker pga att jag inte kunde språket, speciellt i i akuta situationer. Där jag mer fick vara med mina känslor och försöka läsa av människor. Men i övrigt var det många av patienterna som pratade bra engelska. Jag försökte mig på en termin av nederländska innan jag åkte, dock hjälpte det inte så mycket.

Fritid och sociala aktivteter

Jag fick kontakt med 2 st studenter från universitet samt umgicks med några av mina handledare på praktiken. Jag upptäckte sen också att jag hade 2 st vänner som jag umgicks med. Jag hade en upplevelse att människorna var öppna för kontakt och trivdes bra med min fritid. Amsterdam har mycket att erbjuda till alla tror jag. Jag hittade en ny passion för poesi och storytelling. Samt att dom har mycket bra shopping.

Sammanfattning

Jag tror att mitt utbyte har gett mig en bredare och djupare kunskap för min roll som barnmorska. Där jag kan tillåta mig vara mer öppen för olikheter hos människor men också hur dom väljer att planerar sin graviditet och förlossning. Min längtan att få arbeta som barnmorska som case-load ökade starkt, då jag tror att bygga en relation redan innan förlossning är värdefullt i många aspekter för kvinnan men också för mig som barnmorska och medmänniska.