Reserapport - utresande lärare
Lärosäte: National University of Ireland, Galway
Utbildningsprogram: Arbetsterapeut
Utbytesprogram: Erasmus
Termin: Vårtermin 12/13
Antal dagar: 5
Namn: Karin Johansson
E-postadress: karin.e.johansson@ki.se

Boende

Då jag varit på lärarutbye tidigare i Galway var resa och att hitta till rätt plats inga problem. Jag bodde hemma hos vår kontaktperson i Galway och är mycket nöjd med boendet. Det finns också tillgång till prisvärda boenden på hotell och liknande i Galway. Kostnadsläget är något under det svenska. 

Språk och kultur

Engelska - alltså på det språk som talas och undervisas på på Irland. Inga problem kring detta.
Irland är inte en ny kultur för mig och jag upplever det generellt väldigt lätt att ta sig fram och kommunicera både med personer kopplade till universitetet och med det generella samhället. Irland har under de senaste tio åren genomgått drastiska ekonomiska förändringar i olika riktningar, vilket förstås i viss mån präglar samhället men inte på något sätt som kan skapa otrygghet för en besökare

Fritid

Galway har sedan universitets utbyggnad under de senaste tio åren blivit en stor studentstad, med många internationella studenter. staden är inte större än att  man på några dagar får en god orientering och det finns ett stort utbud av restauranger och cafeer, ett intressant stadsmuseum - gratis inträde. Run Galway finns många vackra naturområden, och bussystemet är lätt att ta sig fram med.

Övrigt

Jag rekommenderar andra lärare att använda sig av ERASMUS avtalet med NUI, Galway. I dagsläget omfattar överenskommelsen bara lärarutbyte, men jag och min kontaktperson tillsammans med internationellt ansvrig vid At programmet för att det ska omfatta även studentutbyte (med visst motstånd från ansvarig chef vid rbetsterapeututbilningen i GAlway)

Annan verksamhet

Utbytet innefattade också handledning av doktorand, samt diskussioner kring forskningssamarbete

Förberedelser

Inga praktiska förberedelser som rör själva resan, tillträde till Irland eller språk behövdes.
Jag valde att delta i lärarutbyte för att jag är intresserad av att bygga vidare på det samarbete som jag personligen, och sektionen för arbetsterapi påbörjat med utbildningarna i hälsovetenskap och gerontologi National University of Ireland, Galway.

Reflektioner

Lärarutbtet var del av ett pågående samarbete och jag upplevde det som ett betydelsefullt steg vidare i det samarbetet. Båda sidor är intresserade av att utbytet fortsätter, och vi försöker nu säkra en hållbarhet som inte står och faller med vår kontaktperson som eventuellt kommer lämna NUI, Galway under nästa år. Lrarutbytet påverkar mig som lärare som en inspirationskälla, och framförallt ser jag stora möjligheter i att utveckla en samhällsintegrerad praktik, med den som tillämpas i Galway som förebild, där våra kontakter blir en viktig resurs.Jag ahr kortfattat informerat om innehållet i lärarutbytet vid ett utbildningsmöte vid sektionen för arbetsterapi. I andra sammanhang har jag kontinuerligt informerat mer detaljerat om mina erfarenheter och reflektioner från lärarutbytet till kollegor. 

Undervisning

Det som är av störst intresse när det gäller arbetsterapeutprogrammet är att de i Galway sedan ett antal år har ett utvecklat samarbete med olika organisationer i samhället genom att studenterna gör en del av sin praktik inom en "icke-arbetsterapetisk- verksamhet", som t.ex pensionärsorganisationer, och och organisationer som sysslar med olika former av social verksamhet.
MIn egen undervisning vid det här tillfället omfattade genomförande av ett två dagars seminarium med doktorander och forskare från olika discipliner vid NUI, Galway. jag organiserade seminariet tillsammans med min kontaktperson, och undervisningen på plats innebar att vi fungerade som moderatorer i de diskussioner som fördes.. Syftet med seminariet var att skapa en plattform för ett intensifierad samarnbete kring doktorandutbildningen. Undervisnigen innefattade ingen examination, men en uppmaning att fortsätta diskussionen i elektroniskt format.

Undervisningstimmar

Schemalagt undervisning: 6+6 timmar. Utöver detta innebar lärarutbytet undervisning i mer ostrukturerade former under hela vistelsen