Reserapport - utresande lärare
Lärosäte: Zürich University of Applied Sciences
Utbildningsprogram: Fysioterapeut
Utbytesprogram: Erasmus
Termin: Vårtermin 12/13
Antal dagar: 5
Namn: Kristina Kindblom
E-postadress: kristina.kindblom@ki.se

Boende

Resan bokades via Karolinska Institutet. Hotellet som låg lite utanför Zurich fick jag tips om av en arbetsterapeut på KI . Det låg i en lugn förort till Zurich, Winterthur som mer liknades en småstad. Det var fem minuters gångväg till universitetet. Jag bokade hotellet på egen hand. Det var ett trivsamt hotel med bra standard och det billigaste i omgivningen. Det allmänna kostnadsläget i Schweiz är högt. Det mesta är dyrare än i Sverige.


Språk och kultur

Undervisningen var på tyska men jag hade kunnat välja att hålla min föreläsning på engelska. 
Då jag gjort min utbildning i Tyskland var det roligt för mig att få tala tyska och bekvämt för studenterna.  

Gässen på bilden placerades ut för att väcka uppmärksamheten och göra vardagen lite roligare.

Fritid

Sightseeing i gamla stan i Zurich med rundvandring. Det är en vacker stad belägen i ett alplandskap vid Zurichsjön 400 meter över havet. Landet har storlek som Skåne och  Småland tillsammans och Zurichsjön är 40 km lång och på vissa ställen 143 m djup.

Lärarna visade mig runt i Winterthur och tog ut mig på promenader. De flesta kvällar åt vi middag tillsammans.  

Övrigt

Det blev en intressant och spännande   vecka.

Annan verksamhet

Förutom undervisningen fick jag möjlighet till en hel dags (8 tim) studiebesök på universitetssjukhuset. Jag fick delta i besök och behandling på en vårdavdelning, guidad av en unga sjukgymnast. Vilket gav möjlighet att observera sjukgymnastens verbala och icke verbala kommunikation Jag fick också delta i behandling på sjukgymnastikens öppenmottagning och diskutera forskning med en sjukgymnast som just doktorerat.. 

 Möjligheten till fortsatt samarbete ser ut att vara stor.  Vi har redan gjort upp om tid och program för en schweizisk lärare att komma till Karolinska Institutet i februari 2014. Vi har  börjat diskutera om det finns möjlighet för två lärare att involveras i lärarutbytet. Om jag ska resa igen blir det under våren 2014. Om det är en kollega  som kommer resa blir det antagligen hösten 2014.  Området för utbytet ser ut att till en början handla om lärande och pedagogik. 

Förberedelser


Att byta kunskap med människor från ett annat land är alltid spännande. Internationalisering är något jag tror på både för att utveckla den egna undervisningen, för att öka sin kompetens på det personliga planet och för att dela med sig av kunskap som kan vara till nytta för det andra landet.  Det var med glädje jag tackade ja till att starta lärarutbyte med Schweiz/ Zurich.  Sedan 2010 har jag en gäst professur i Indien (3 mån./år). Att kombinera Schweiz, Sverige och Indien kändes som en extra spännande utmaning. 

Den internationella koordinatorn från Zurich träffade jag första gången i januari i Sverige. Vi upprätthöll därefter kontakt via mail. 

Tidpunkten  för lärarutbytet gjorde vi upp och vilka ämnesområden som kunde passa för ett utbyte för båda universiteten gjordes upp via en intensiv mailkontakt.  Ett överskådligt program för hela veckan kom innan jag reste.

Jag förberedda mig genom att läsa och sammanfatta det material jag fått om Zuricher Hochschule fur Angewandte Wiessenschaften (ZHAW), utbildningsplan, program och kurser. Innan resan förberedda jag också en Powerpoint presentation på tyska om motoriskt lärande i praktiken.   

www.zhaw.ch/en/zurich-university-of-applied-sciences.html

Reflektioner

Det var en öppen atmosfär och jag fick ett otroligt fint välkomnande och omhändertagande. Jag kände mig direkt hemma. 

Mycket inspiration från inredning och möblemang. Det var ett förhållandevis nybyggt och modernt universitet. De stora föreläsningssalarna med både bord och britsar var ett trevligt inslag och gav samtidigt möjlighet att växla mellan praktik och teori på ett enkelt sätt. Det var en stor tillgång. De moderna blädderblocken på hjul var både praktiska och estetiska. Rullstolarna som man kunde låna som en vagn på matmarknad var fascinerande. Dessa blå rullstolar gav ett piggare intryck än vanliga rullstolar och var lätta att köra.

Undervisning

Sjukgymnastutbildningen i Zurich är fyra-årig. Hela sista året är praktik. Utbildningsprogrammets ämnen skilde sig inte så mycket från den svenska utbildningen förutom att farmakologi och radiologi ingick. Däremot såg utbildningsprogrammets uppläggning annorlunda ut och utbildningen  innehöll mer praktik. 

Första året var huvudsakligen teoretisk. Basen i utbildningen från andra terminen var problembaserat lärande (PBL) som successivt utvecklades under hela utbildning. Det var en flexibilitet i undervisningen mellan teori och praktik och mycket "hands on träning".

Undervisningstimmar

Undervisningen varvdes hela tiden mellan föreläsning och praktik, därav stora salar med både bord, stolar och britsar.
Under den veckan jag var där var det 70% handledar-bedside undervisning i grupp och ca 25% föreläsning som 
varvades med praktiska övningar för att gestalta teorier, som t.ex att bolla tre-boll (tre tennisbollar) under en begränsad tid för att observera sitt eget och andras lärande.