Reserapport - utresande lärare
Lärosäte: Helsinki Metropolia University of Applied Sciences
Utbildningsprogram: Arbetsterapeut
Utbytesprogram: Erasmus
Termin: Vårtermin 12/13
Antal dagar: 4
Namn: Susanne Guidetti
E-postadress: susanne.guidetti@ki.se

Boende

Studenterna och jag valde att åka båt för att kunna använda kvällen på båten till att förbereda oss för undervisning och presentationer. Vi hade bokat boende och resa genom Ticket vilket fungerade bra. Det är dock dyrt att de gör sina tillägg på alla de olika delresorna och bokningarna. Vi tog taxi direkt till Universitet men kunde de andra dagarna sedan åka buss eller spårvagn mellan hotellet och Universitetet.

Språk och kultur

Engelska gick bra att undervisa på med lite italienska inslag i samarbete med min spanska medarbetare i workshopen.

Fritid

Inte så mycket fritid. Första kvällen middag med alla internationella lärare. Kväll 2 var vi på mingel med både studenter och lärare vilket var trevligt.

Övrigt

Spännande erfarenhet som skapade nätverk för framtida samarbete.

Annan verksamhet

Se tidigare kommentarer.

Förberedelser

Jag valde att delta i detta lärarutbyte då jag blev tillfrågad om ´jag ville komma till Universitetets Internationella vecka. Jag hade träffat Metropolias motsvarighet till mig dvs internationell koordinator på ENOTHE(Europeeiska lärarkonferensen) redan under hösten 2012. Där hade vi diskuterat denna möjlighet som också skulle göra det möjligt att besöka deras universitet i mitt nya uppdrag samt att sektionen hade en student som skulle åka på student utbyte under våren 2013. Vi planerade innehåll och struktur via mail. Jag tillfrågade även två av arbetsterapeut programmets studenter om de ville följa med och presentera sin C-uppsats som de hade genomfört i Uganda under hösten 2012.

Reflektioner

En mycket lyckad kort intensiv resa som gav många reflektioner och " take home message"!

Undervisning

Jag undervisade i en workshop som handlade om "Occupational therapy in the future" tillsammans med en lärare från Spanien. Det var mycket roligt och utmanande då vi inte hade så mycket förberedelse tid tillsammans och hade ganska olika perspektiv på hur man skulle förmedla sitt budskap samt att innehållet speglade olika future. Spaniens framtids vision hade ibland Sverige redan. Detta blev mycket bra för studenterna och de medverkande lärarna. Jag medverkade även i en workshop tillsammans med lärare från Glasgow vilket var spännande och gav mycket reflektioner som jag kunde ta med hem till kollegorna på KI.Vi har sedan tillsammans skrivit ihop via email och skickat ett abstrakt för att tillsammans kunna genomföra en workshop  Thinking Locally Acting Globally – 90 minute In Congress Workshop på Världskongressen i Japan , 2014 om hur vi arbeta med de internationella frågorna, utmaningar och styrkor.

Att medverka på denna internationella vecka i 2 dagar skapade nätverk och gav givande erfarenheter..

Undervisningstimmar

Jag undervisade i en workshop 5 timmar, men var även stödjande i KI studenternas presentation.Studenternas presentation var strålande i en fullsatt aula och efteråt kom lärare från hela Europa fram och tackade för en spännande presentation. Man var stolt över att ha studenter från KI med sig. Jag diskuterade detta även med arrangörerna då medverkade lärare inte brukar ha studenter med sig men då detta var så lyckat skulle de kanske tänka om. Deltog i möte på Universitetet.