Reserapport - utresande lärare
Lärosäte: Università Degli Studi di Firenze
Utbildningsprogram: Sjuksköterska
Utbytesprogram: Erasmus
Termin: Hösttermin 08/09
Antal dagar: 9
Namn: Margaretha Forsberg Larm
E-postadress: margaretha.forsberg.larm@ki.se

Boende

Ankomst och boende

Värduniversitetet med dess internationella koordinator och ansvariga lärare har vid alla tillfällen varit noga med att förvissa sig om när jag anländer, hur jag tar mig till hotellet och bokar gärna hotellrum åt mig på ett hotell som ligger nära olika kommunikationsmedel såsom bussar, pendeltåg och tåg och som underlättar för mig under vistelsen. Det innebär också att jag betalar lägre kostnad för boendet eftersom universitetet har ett avtal med hotellet. Detta hotell är familjeägt med god standard och frukost i matsal. 

Språk och kultur

Språk

Jag undervisar på engelska eftersom det har varit ett önskemål från Universitet. Studenterna frågar om de kan diskutera på italienska och efter alla mina möten med kollegor och studenter så har jag börjat förstå deras språk och kan följa deras diskussioner om de inte talar för fort, så under vissa pass kan de göra det. Italien har många invandrare och de som har mest problem med engelska språket kommer från länder där de har spanska eller portugisiska som modersmål.

Fritid

Sociala aktiviteter

Under min vistelsetid så anordnar internationella koordinatorn och professorn möte och middagar med andra företrädare för universitetet, andra gästlärare och med lokala lärare. Dessutom ger de ofta tips om vilka utställningar som är värda  att  besöka eller erbjuder sig att följa med på någon aktivitet, speciellt om det infaller en helg under tiden för min vistelse. Några av lärarna och professorn vill gärna att jag också skall hinna  besöka dem i deras hem för middag och för att möta familjen. Det är fantastiskt roligt även om det blir intensiva dagar. Eftersom jag har haft möjligheten att komma tillbaka till samma ställe, så önskar jag också att få gå på egen hand i Florens, där jag nu hittar bra utan karta och kompass.

Övrigt

Sammanfattning

Denna senaste utbytesperioden var mycket intensiv och sträckte sig över 10 dagar. Det kliniska besöket på sjukhuset gör att det är lättare för mig att framöver diskutera med studenter som kommer till KI om likheter och skillnader mellan deras sjukvård och vår liksom sjukhus och dess organisation.  Det är också glädjande att representera ett universitet som har gott omdöme hos värduniversitetet.

Annan verksamhet

Kliniska Besök

Jag har haft önskemål om att också se den kliniska vardagen för studenterna, vilket jag gjort inom öppen psykiatrisk hemsjukvård, geriatriskt äldreboende och nu senast då sjukhuschefen på sjukhuset i Prato bjöd in mig för en rundvandring och frågestund. Presentationen på sjukhuset utgick från obstretisk mottagning, förlossning och neonatalavdelning till avdelning för barn upp till 16 år samt ögonklinikens mycket moderna och effektiva operations- och undersökningsavdelning. Bland personal som jag träffade fanns också sjuksköterskor som har varit i Sverige som utbytesstudenter och som nu arbetade som sjuksköterskor på sjukhuset. Det var ett roligt återseeende och en glädje att få uppleva den stolthet som de beskrev verksamheten med och de lärdomar de tagit med sig till sitt nuvarande arbete. Dessa sjuksköterskor var också de som var duktiga på engelska och som fick tolka frågor och svar till sina kollegor både sjuksköterskor och läkare. Det finns ett stort intresse kring hur vi uppfattar de kunskaper som studenterna besitter när de är på utbyte och kvaliteten i utbildning och vård.

Från universitetet i Florens finns önskan om fortsatt kontinuerligt utbyte.

Förberedelser

Förberedelser

Det aktuella utbytet är ett led i en längre period av återkommande besök till Universitetet i Florens och förberedelsen för detta tillfälle startade redan för ett år sedan då jag besökte och undervisade vid universitetet för 6:e gången och programmet fastställdes i juli då jag var där igen.

Reflektioner

Reflektion

Jag har mycket positiva upplevelser och lärdomar av de lärarutbyten som jag gjort och lär mig fortfarande nya saker varför jag önskar att alla som påbörjar ett utbyte har möjlighet att återkomma ett par gånger till samma ställe för att också få flera perspektiv på undervisningen vid värduniversitetet.

Undervisning

Undervisning

Universitetet har sjuksköterskeutbildning vid flera olika campus; i Florens, Prato, Pistoia och Empoli. Utbildningen har en tydlig koppling till sjukhusen, Det är Chefen för samtliga sjuksköterskor vid sjukhuset som tillsammans med Universitetets ansvariga ger utbildningsuppdrag åt enskilda sjuksköterskor. Sjuksköterskorna skall vara specialister inom något fält och ha magisterkompetens, Universitetet ansvarar för examinators kompetens som är en professor anställd vid universitetet. Eftersom studenterna betalar för att gå sin utbildning så är kvalitetskontrollen omfattande och utvärdering ligger till grund för fortsatta uppdrag.  Sjuksköterskeutbildningarna i Europa följer gemensamma direktiv varför 50 % av utbildningen är klinisk liksom den är i Sverige.

 

Min undervisning består av två delar; dels en kurs i omvårdnadsteorier och evidensbaserad omvårdnad dels examination av examensarbeten.

Kursen består av föreläsning, arbete både enskilt, i grupp och vid dator enskilt och i datasal, seminarium och examination utifrån ett case där de skall tillämpa sin kunskap och knyta ihop teori och praktik. Detta studentaktiverande sätt att arbeta är nytt för studenterna och för de flesta lärare som gärna följer kursen också. Kursen har fått mycket goda utvärderingar.  Mellan kurstillfällena diskutererar lärarna med mig hur de kan använda studentaktiverande pedagogik i andra kurser och moment.

 

Under våren har studenter varit i Sverige för studier utifrån Erasmusavtalet. Någon, några av dem väljer att genomföra sitt examensarbete i Sverige och önskar då handledning vilket jag har åtagit mig vid 5 tillfällen. I november presenterar de, i grupper om 8-10 stycken, sina arbeten  för en grupp censorer under max 15 minuter. Censorerena representerar bla Italienska Sjuksköterskeförbundet, Hälsoministeriet i ROM, professorer från egna och andra fakulteter och de handledare som medverkat. Salen är full av anhöriga, studenter och representanter för utbildningen. Efter presentationerna lämnar alla rummet utom censorgruppen och handledarna som tillsammans bestämmer poäng och slutbetyg. Därefter kallas alla in igen och censorgrupp och handledare har nu klätt sig i svarta kåpor och universitetsämblem för att meddela slutpoäng för examen och därefter hyllas studenterna och gratuleras till att de har avlagt sin sjuksköterskeexamen.

Undervisningstimmar

Undervisningstid

Eftersom grupperna jag undervisar oftast är ca 60 totalt så blir min undervisningstid ca 25-30 timmar. Examination av examensarbeten brukar innebära ca 8-10 timmar eftersom jag ofta får förfrågan att också vara med på presentationer där jag ej varit handledare.