Reserapport - utresande lärare
Lärosäte: The University of Sheffield
Utbildningsprogram: Logoped
Utbytesprogram: Erasmus
Termin: Vårtermin 12/13
Antal dagar: 4
Namn: Maria Södersten
E-postadress: maria.sodersten@ki.se

Boende

Reste med tåg från London som tog ca 2 timmar. Jag hade bokat tågbiljetten själv då det var det enklaste och tågen gick ofta från London. Kontaktpersonen Catherine Tattersall vid universitet i Sheffield hade rekommenderat 3 lämpliga hotell. Jag valde hotel Novotel Sheffield Centre som låg närmast järnvägsstationen. Hotellet var bra på alla sätt med utomordentligt god frukost. Det var lätt att ta sig till universitetet från hotellet antingen med spårvagn, buss eller till fots (ca 20 min). Jag kom till Sheffield på förmiddagen samma dag jag skulle undervisa på eftermiddagen. Jag tog mig till universitetet, erbjöds där en enkel smörgåslunch. Den person som var min kontaktperson var inte i tjänst dagen jag kom men jag blev mycket väl omhändertagen av hennes ersättare. Hon hjälpte mig att jag i god tid fick komma till undervisningslokalen och hinna pröva projektor och att ljudfilerna fungerade.

Språk och kultur

Engelska - det fungerade bra.

 

Ett möte med en kvinnlig student från Saudiarabien blev en rejäl kulturkrock. Under mitt seminarium "Transgender voice and speech: Assessment and treatment from a Swedish perspective" visade jag några röst- och talövningar som man kan använda för att femininisera rösten hos transsexuella män-till-kvinnor.Jag hade också spelat upp några exempel på hur röster kan förändras. Jag var väl medveten om olika kulturers och länders syn på transsexualism. Studenten frågade efteråt om hon skulle kunna använda dessa övningar för biologiska kvinnor vars män tycker att de talar för starkt och för aggressivt. Detta hade jag aldrig väntat mig och jag frågade henne om kvinnorna själva ville detta i så fall eller vems problemet var? Jag märkte att hon överhuvud taget inte förstod min fråga och jag fick stoppa mig själv för att inte gå in i en politisk debatt med henne.

Fritid

Sheffield som stad präglas av de två universiteten. Det finns många restauranger och pubar och mycket folk som rör sig. Staden gav ett livligt och aktivt intryck. Sista kvällen bjöds jag ut på en mycket trevlig fiskrestaurang nära universitetet med fem av lärarna. Det blev en mycket trevlig kväll. Jag kände mig trygg när jag rörde mig i Sheffield men jag var ju bara där några dagar. Hann inte denna gång ta del av några kulturaktiviteter. Skulle gärna återvända.

Övrigt

Inget mer att tillägga.

Annan verksamhet

Department of Human Communication Sciences vid University of Sheffield är framstående på många områden. Vår enhet för logopedi hade redan innan min resa ett samarbete genom professor Anette Lohmander. Vi har också tagit emot dr Ruth Herbert från värduniversitetet för undervisning vid KI i början av 2013. Hon höll ett högre seminarium vid vår enhet om Therapy for word finding och undervisade på logopedprogrammet. Jag ser stora möjligheter att i första hand utöka lärarutbytet då jag uppfattade att det fanns ett stort intresse att fortsätta inom området Röst. Det fanns också klara önskemål från studenter att komma och läsa någon kurs om Röststörningar vid KI. Ännu så länge erbjuder vi inte några sådana kurser på engelska. Det förefaller också vara vissa svårigheter när det gäller hur studenter ska kunna byta ut kurser eftersom programmen är rel olika i sin nuvarande utformning. Jag ser också möjligheter till samarbete med fonetiker vid värduniversitetet vad gäller forskning kring till exempel transsexuellas röstfunktion.    

Förberedelser

Under hösten 2011 genomfördes en studieresa till Department of Human Communication Sciences vid University of Sheffield för personalen vid Enheten för logopedi vid CLINTEC, KI. Resan initierades av professor Anette Lohmander som hade kontakter med flera personer vid Department of Human Communication Sciences sedan tidigare kring olika forskningsprojekt. Vi fick som grupp ett mycket gott mottagande av värduniversitetet. Flera lärare föreläste för oss och vi för dem om de olika programmen och kurserna. Det blev tydligt vilka logopediska områden som var deras universitets styrkor och vilka områden de inte hade lika hög kompetens inom och vice versa. Det framkom att det område jag företräder, Röststörningar och röstforskning, inte var lika framträdande som vid vår enhet vid Karolinska Institutet. Redan då, hösten 2011, diskuterade vi möjligheten att jag skulle kunna komma ifråga inför ett eventuellt lärarutbyte.  

 

Reflektioner

Det var mycket positivt att vara i Sheffield och undervisa. Mötet med studenter som kommer från andra delar av världen än de jag möter vid KI var berikande. Fick klart för mig att vi skulle kunna ordna kurser KI som skulle vara attraktiva för många studenter om de ges på engelska. Det skulle vara roligt om det gick att ordna mer studentutbyte. Jag har berättat för en del kollegor om mina erfarenheter vilket var roligt eftersom de flesta ju varit där på studiebesöket vi gjorde tillsammans hösten 2011. Inget är planerat konkret som fortsättning men det finns flera möjligheter som jag ser det. Om inte studentutbyte kan ske bör fortsatt lärarutbyte vara möjligt liksom samarbete i forskningsprojekt och ev kring examensarbeten.

Undervisning

Utbildningen till logoped (speech therapist) vid Department of Human Communication Sciences vid University of Sheffield är till stor del fokuserad på tal- och språkteori och tal- och språkstörningar. Området röststörningar och röstterapi har inte lika stor plats på utbildningen. I Sverige har just detta område av tradition en stark roll vid de de olika logopedprogrammen och vid KI i synnerhet. I Sverige ingår en kurs "Träning av egen röst och tal och muntlig framställning" tidigt i logopedprogrammet. I den får studenterna arbeta med och lära känna sin egen röst genom att träffa en erfaren logoped och träna individuellt, och i mindre och större grupper. Detta är en styrka vi har vid logopedprogrammet vid KI och det var roligt och meningsfullt att få dela med mig av denna kunskap genom 2 workshops.

 

Lärarna vid university of Sheffield har en stark forskningsförankring och på programmet undervisar personer med olika professionsbakgrund, inte bara logopeder utan också bl a fonetiker, lingvister och psykologer. Detta gör studie- och forskningsmiljön öppen och kreativ. Visserligen undervisas svenska logopedstudenter också av fonetiker och lingvister vid kurser på Stockholms universitet men dessa personer är inte knutna till logopedprogrammet vid KI på samma sätt som vid University of Sheffield.    

 

Onsdagen den 24 april kl 14.00-16.00.

Det första var ett seminarium som handlade om "Transgender voice and speech: Assessment and treatment from a Swedish perspective". Målgruppen var studenter på undergraduate, graduate och doctoral nivå. Dessutom var seminariet öppet för lärare vid den medicinska fakulteten och även yrkesverksamma kliniker som arbetade med patientgruppen. Seminariet var välbesökt, 130 personer kom, och det blev en bra dialog mellan mig som kliniker och forskare inom området och de olika grupperna (studenter, kliniker och andra lärare vid universitetet).      

 

Onsdagen den 24 april kl 16.30-17.30

Workshop om "Voice therapy techniques" för ca 25 studenter på graduate nivå. De hade viss erfarenhet av  arbete med patienter med röststörningar och innehållet och övningarna försökte jag relatera till deras egna erfarenheter och till underliggande teorier om röstproduktion. De fick i grupp utföra praktiska andnings- och röstövningar vilket för dem var ovanligt.

 

Torsdagen den 25 april kl 14.00-16.00 

Föreläsning om "Occupational Voice - assessment and treatment" för studenter på graduate nivå och samma 25 studenter som jag hade undervisat i workshopen dagen innan. Här blev det en dialog och det framkom att vi arbetar mycket olika kring patienter med arbetsrelaterade röststörningar där vi i Sverige alltmer framhåller röstergonomi och arbetgivarens ansvar för arbetsmiljön för att förebygga sådana röststörningar.  

 

Torsdagen den 25/4 16:30-17.30

Workshop om "Voice therapy techniques" för 34 studenter på undergraduate nivå. De hade ingen erfarenhet alls av arbete med patienter med röststörningar och hade heller inte auskulterat på någon patient. Här blev fokus på att de i grupp fick utföra praktiska andnings- och röstövningar för att bli medvetna om sin egen andning och röst. De praktiska övningarna förklarades utifrån röstproduktionens källa-filter teori.

Undervisningstimmar

Jag undervisade totalt 8 lektionstimmar under två dagar. De var lika fördelade i tre olika undervisningsformer:

1)  seminarium (33%)

2)  workshop (33%)

3)  föreläsning (33%)  

 

Dag 1 tillbringade jag två timmar på universitetet innan mitt seminarium började och jag hade då möjlighet att bekanta mig samtala med andra i lärargruppen. 

Dag 2 var jag med på ett lunchseminarium innan min föreläsning och workshop började. Det handlade om afasi och läsförmåga och var allmänbildande eftersom det inte alls är mitt område. Efter min undervisning träffade jag kontaktpersonen Catherine Tattersall ca 1 timme och gick igenom och fyllde i dokumenten för Erasmus. På kvällen bjöds jag till en mycket trevlig fiskrestaurang på universitetsområdet och fick möjlighet att umgås med fem andra lärare.