Reserapport - utresande lärare
Lärosäte: Turun Yliopisto (University of Turku/Åbo)
Utbildningsprogram: Forskarutbildning
Utbytesprogram: Erasmus
Termin: Vårtermin 12/13
Antal dagar: 2
Namn: Karin Sandstedt
E-postadress: karin.sandstedt@ki.se

Boende

Med kursledaren var det praktiska runt min ankomst uppgjort i förväg. Tid fanns både för att besöka djuravdelningens ledning och förbereda undervisningen tillsammans med kursledaren.

 

Boende hade jag ordnat själv i förväg.

Språk och kultur

Undervisningen skedde på engelska. Deltagarna var både från Finland och andra länder, även utomeuropeiska.

Fritid

Under själva kursen fanns inte mycket fritid. Efter avslutad kurs for jag dock under helgen till Helsingfors och hann uppleva både det tämligen nya konserthuset (Ravel, Lintinen, Sibelius) och nationellt mästerskap i dressyr (ridsport).

Övrigt

Sammanfattningsvis är utbytesperioden värdefull. Det tidigare nämnda EU-direktivet för försöksdjursarbete gör att internationellt samarbete blir ännu viktigare, både inom utbildning och forskning.

Annan verksamhet

Med kursledaren samtalade jag även om forskning. Vi är båda angelägna om fortsatt samarbete. Med chefen för försöksdjursanläggningen talade vi om en försöksdjurskonferens som de arrangerar 2015.

Förberedelser

Inom ämnet försöksdjursvetenskap är relativt få lärare och forskare verksamma. Detta gäller även andra länder och kraven på utbildning av dem som ska arbeta med försöksdjur ökar. Ett EU-direktiv som rör användning av försöksdjur implementerades i alla EU-länders författningar 2013. Där skärps kraven ytterligare och det slås fast att den som ämnar börja arbeta med försöksdjur måste bli utbildad innan arbetet börjar. Detta gör att lärarsamarbete mellan olika länder är till stor hjälp. Kurser inom Laboratory Animal Science hålls vid de universitet där försöksdjursanvändning förekommer.

 

Karolinska Institutet inledde för några år sedan ett sådant samarbete med Åbo Universitet. Deras kurs i försöksdjurskunskap leds av universitetsveterinären och som kollega kunde jag bidra med undervisning inom flera områden. Kursen är på forskarutbildningsnivå och hålls på engelska. Den liknar mycket Karolinska Institutets tidigare kurser i samma ämne. Vid flera sådana har universitetsveterinären i Åbo deltagit som lärare.

Reflektioner

De positiva erfarenheterna av samarbetet är ömsesidiga.

Undervisning

Undervisningen bestod i 5 undervisningstimmar och omfattade sjukdomar hos försöksdjur, infektioner och deras påverkan på forskningsresultat, kontroll av smittspridning, barriärsystem. Vidare uppbyggnad och funktioner i försöksdjursanläggningar och arbetsmiljöaspekter i form av zoonoser och allergier mot försöksdjur. Det praktiska bestod i basala tekniker vid arbete med försöksdjur.

Undervisningstimmar

Undervisningstiden var sammanlagt drygt 5 timmar.