Reserapport - utresande lärare
Lärosäte: University College Zealand
Utbildningsprogram: Arbetsterapeut
Utbytesprogram: Erasmus
Termin: Hösttermin 12/13
Antal dagar: 3
Namn: Annika Öhman
E-postadress: annika.ohman@ki.se

Boende

Jag har tidigare varit på UCS vid några tidigare tillfällen och hade inga problem att hitta till Naestved som ligger en timmes tågresa från Köpenhamn. Jag bokade själv min resa via Ticket Biz. Naestved är ett mindre samhälle och det finns inte så många boenden att välja på. Hotellet jag bodde på har jag bott på tidigare och är trevligt och ganska litet och ligger på gångväg från tågstationen. Jag bokade hotellet själv. Danmark är dyrare att leva i än Sverige och generellt är prisläget 20% högre än i Sverige. Jag anlände på eftermiddagen den 19/11 och hade två halvdagars undervisning den 20/11 ocgh 21/11 och avreste på em. den 21/11.

Språk och kultur

 Både kontaktläraren och den internationella koordinatorn hade önskemål om att jag skulle undervisa på svenska vilket jag gjorde. Jag försökte prata sakta och vara så tydlig som möjligt, men studenterna hade ändå visssa problem att hänga med. Vid workshopen deltog kontaktläraren och vid föreläsningen deltog den internationella koordinatorn och de fick gripa in och "översätta" vid flera tillfällen. Jag hade gärna undervisat på engelska men båda lärarna var eniga om att studenterna behövde träna sig i sin svenska och att vi ska kunna förstå varandra i de nordiska länderna. 

Fritid

 Den lediga tiden användes för att förbereda workshopen samt föreläsningen. Jag hann dock gå en liten tur på byn i samband med att jag åt middag. Dock stängde alla butiker redan 17.30 så jag hann inte besöka dessa så lång stund. Neastved är en fin liten by med gamla anor och en del sevärdheter så jag skule gärna få lite mer tid vid ett senare tillfälle att utforska omgivningarna.

Övrigt

 Att få möjlighet att åka som utbyteslärare var en spännande erfarenhet som gav mersmak inför framtida utbyten.

Annan verksamhet

 Möjligheten till fortsatt lärar- och studentutbyte är mycket god. Flera studenter kom fram och ville diskutera möjligheterna att komma på studentutbyte till KI i samband med undervisningen. Denna vistelse var ganska kort och de båda kontakterna jag hade vid USC hade inte så mycket tid att avsätta just under dessa dagar förutom undervisningstillfällena. Jag hade inte heller möjlighet att träffa andra i lärargruppen vid just detta tillfälle. Eftersom våra utbildningsprogram och även kliniska verksamheter har många beröringspunkter så ser jag stora möjligheter till fortsatt samarbete både vad det gäller undervising och forskning.

Förberedelser

Jag har undervisat på arbetsterapeutprogrammet under flera år men aldrig tidigare varit på lärarutbyte. Jag blev tillfrågad av kontakten på University College Sjaelland (UCS) beläget i Naestved, Danmark om jag ville komma och undervisa på deras examensarbeteskurs och såg det som en spännande utmaning. Kontaktläraren har själv under flera år varit på lärarutbyte på vårt program och jag har också träffat henne inom ramen för ett gemensamt internationellt masterprogram. Jag har tidigare besökt universitet i Naestved som lärare på det masterprogrammet.

 

Som förberedelse inför besöket hade jag en intensiv mailkontakt med kontaktläraren samt den internationella koordinatorn på USC ang. datum och möjligt upplägg. Jag hade också kontakt med alla studenterna i termin 5 som sände mig underlag för metodfrågor kring deras examensarbeten. Detta underlättade då jag kunde förbereda min workshop samt min föreläsning och läsa in mig på kursens metodlitteratur.

Reflektioner

 Detta var min första resa inom ramen för något av KI:s utbytesprogram och det var överlag en postiv upplevelse. Jag var dock inte helt förberedd på att alla förberedelser skulle ta så lång tid. Som gästlärare ville jag göra en bra och väl förberedd insats som representant för min utbildning och mitt universitet, vilket gjorde att jag behövde lägga mycket mer tid på förberedelser än om jag hade gjort motsvarande undervisning på mitt eget program som jag är väl förtrogen med. Jag tycker behållningen med utbytet var att få en inblick i hur de resonerar kring utbildningsfrågor vid UCS samt att prova min kompetens som lärare i en annan kontext. Sedan är det alltid väldigt spännande att träffa studenter, och att diskutera med dem i olika sammanhang ger alltid nya infallsvinklar och perspektiv. Jag tyckte att den danska modellen med stort samarbete med det omgivande samhället var mycket tankeväckande och något att ha med sig i det fortsatta arbetet med vår egen examensarbetetskurs.

Undervisning

 Undervisningen var planerad för grundutbildningen till arbetsterapeut (ergoterapeutuddanelsen) vid UCS. Utbildningen motsvarar vår arbetsterapeututbildning och har i stora drag samma omfattning, upplägg och kursinnehåll. Jag hade en halvdags workshop i kvalitativ analys för den grupp studenter som använde kvalitativ metod för sitt examensarbete (ca. 22 st.). Workshopen byggde i stort på studenternas egna frågor som de sänt till mig i förväg. De frågor studenterna hade var till stora delar som de våra egna studenter har, men ämnena och forskningsfrågorna för uppsatserna var i mycket hög grad knutna till olika verksamheter eller samhälleliga frågeställningar vilket var en postiv erfarenhet. Dag två hade jag en halvdags föreläsning som utgick från min egen forskning på temat " Att leva med demenssjukdom". Alla studenter på grundutbildningen var inbjudna och ca ett femtiotal deltog.

Undervisningstimmar

Jag undervisade dels i en workshop om tre undervisningstimmar där graden av interaktion var hög. Den andra delen undervisning bestod av en föreläsning om tre undervisningstimmar i en större föreläsningssal. Där fanns utrymme för frågor från åhörarna.