Reserapport - utresande lärare
Lärosäte: FH Campus Wien
Utbildningsprogram: Biomedicinsk analytiker
Utbytesprogram: Erasmus
Termin: Hösttermin 13/14
Antal dagar: 2
Namn: Fredrik Brolund
E-postadress: fredrik.brolund@ki.se

Boende

Från flygplatsen kan man välja ÖBB eller CAT. ÖBB är de allmänna färdmedlen och kostar 35 kr för en dagsbiljett på alla färdmedel. Tåg varje halvtimme (c:a 30 min) till Wien Mitte och anslutande tunnelbana varje 5-7 minuter. Med CAT tar det 17 minuter varje halvtimme till Wien Mitte för en dryg hundring men sen måste man ändå köpa till ÖBB-biljett för tunnelbanan/buss/Spårvagn…

Då jag varit ofta i Wien genom åren kunde jag enkelt välja ett central hotell med goda förbindelser via tunnelbana (U-bahn). FH Wien ligger 5 minuter med spårvagn bortanför en av tunnelbanans ändstationer (Reumannplatz). Mitt hotell låg 3 stationer från denna ändstation och 10 minuters promenad från Karlsplatz som ligger i Centrum av Wien. Med tunnelbanan tar det c:A 20 minuter till Wiens största sjukhus – AKH (Allgemeine Krankenhaus), dit jag också skulle under mitt besök.  

Språk och kultur

Wien och Österrike har mycket gemensamt med Sverige. Språket är ju en variant av tyskan men lätt att förstå då de anstränger sig att prata ”rent”. Jag pratar tyska flytande så stor del av diskussionerna och undervisningen var på tyska/österrikiska. Dock är det formella språket i kommunikationen med KI på engelska, vilket såväl lärare som studenter behärskar bra. Skolan har som regel att skriva avtal med de avdelningar som tar emot utbytesstudenter att man kan och är villig att undervisa på engelska.

Fritid

Pga den korta tiden som jag var i Wien hann jag inte med så mycket fritid. Träffade dock några bekanta på ett av Wiens underbara Caféer. Ett måste vid ett besök!

Övrigt

Inget

Annan verksamhet

Förutom seminariet och den praktiska övningen hade jag genomgång med 6-7 lärare/handledare på AKH om bedömning av studenter under VFU och hur själva undervisningen bedrevs. Slutligen hade jag ett planeringsmöte med programmets PD om ett besök i Stockholm för att eventuellt skriva ett Erasmus-avtal med BMA inriktning laboratoriemedicin, ett besök som planerats till November 2013.

Förberedelser

Inför resan till Wien och mitt första lärarutbyte där behövde jag inte förbereda mig så mycket. Jag har varit i Wien såväl privat som i tjänsten många gånger och skulle vid detta besök i huvudsak presentera vårt program (curicullum), BMA-programmet och inriktning klinisk fysiologi samt lite kort berätta om KI generellt. Vidare skulle jag träffa lärare och handledare och diskutera VFU samt undervisningsformer. Jag hade för detta ändamål med mig översättningar av våra bedömningsformulär (VFU). 

Reflektioner

Den kliniskt fysiologiska delen vid FH Wiens utbildning (BMA) är ganska begränsad. Dock har man ett mycket stort behov i landet och ett stort intresse från programledningen att utöka detta i framtiden. Man vill gärna se hur vi har det vid KI med uppdelningen och i framtida utbyten låta sina studenter få ta del av en ökad del klinisk fysiologi. På skolan har man mycket modern utrustning för att öva lfera av de kliniskt fysiologiska metoderna – spirometri, arbets-EKG, EEG och ultraljud. Men totalt utgör klinisk fysiologi c:A 7-8 veckor av den 3-åriga ubildningen.

Undervisning

Min undervisning bestod under detta besök av en dryg timmes undervisning och diskussion (seminarium) om likheter och skillnader mellan våra två utbildningar (Biomedizinische analytik i Wien och BMA fysiologi vid KI). Vidare hade jag en dryg timmes genomgång av upplägg av praktiska övningar med ultraljudsdiagnostik med en av skolans lärare samt en student.

Undervisningstimmar

Total undervisningstid var 8.5 timmar. C:a 3 timmar var ren undervisning och resten möten och diskussioner.