Reserapport - utresande lärare
Lärosäte: Instituto Politécnico de Lisboa - Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Lisboa
Utbildningsprogram: Biomedicinsk analytiker
Utbytesprogram: Erasmus
Termin: Hösttermin 13/14
Antal dagar: 3
Namn: Fredrik Brolund
E-postadress: fredrik.brolund@ki.se

Boende

Flygplatsen i Lissabon ligger mitt i stan och högst 15 minuter från skolan. Jag hade kontaktat en av de lärare jag haft kontakt med i flera år som kom och hämtade vid flygplatsen. Hotellet jag hade bokat ligger 5 minuter från skolan (ESTeSL) och 7 minuter från där min kollega och hans fru bor. En av de största stationerna (Orient) som även har busstation och tunnelbana ligger även den 5 min bort från hotellet. VIP Arts hotel heter det.

Språk och kultur

Portugal har en fin tradition till skillnad från stora delar av Europa nämligen att INTE dubba filmer. Varken på bio eller i TV. Därför pratar väldigt många en utmärkt engelska. Fotboll är en gemensam nämnare som på något sätt förenar våra två länder. Trots att vi är antagonister i VM-slutspelet så finns inga hatkänslor. Dom gillar svenskar och vi gillar portugiser…

Det finns dock en del skillnader vad gäller maten men det måste man uppleva själv på plats. Det är dock ett mycket varmt och generöst folk som till skillnad från sina grannar i öster (Spanien) är mycket bra på att passa tider!

Fritid

Eftersom jag åkte dit en dag tidigare hann jag med att göra en kombinerad resa till havet och att samtidigt ha ett av de inplanerade mötena med 2 av kollegorna. Havet var varmt, solen sken med 25 grader i skuggan så att t o m portugiserna var begeistrade och tog av vinterjackorna. En liten episod vid stranden var en sköldpadda som förirrat sig och likt de strandade valarna man kan se ibland, envist försökte kravla sig upp på land! Den fick dock hjälp av ett par herrar som bestämt puttade den ut i havet, där den till slut försvann bland böljorna.

Övrigt

Inget

Annan verksamhet

Förutom min undervisning på skolan och studiebesöket med diskussionerna där, hade jag flera möten med studenter och programansvariga. Dels fick jag möjlighet att träffa de studenter som kommer till KI i vår och kunde besvara en del av deras frågor men även fråga ut dem och kontrollera deras kunskaper i engelska. Men jag träffade även de 2 studenter som fn är vid ESTeSL på Ersamusutbyte från vårt program. Jag kunde fråga ut hur de hade det och tillsammans med ansvariga lärare även diskutera en del smärre frågor och problem.

Vidare träffade jag programansvariga vid programmet för Anatomi och Patologi som utgör en del av BMA inr laboratoriemedicins kliniska område. BMAlabmed har fn avtal med ett annat program – Kliniska analyser men saknar flera kliniska områden som omfattas av detta andra program. PD för Anatomi och Patologi ville gärna komma till KI på kontaktbesök med en eller två kollegor i början av nästa år.

Slutligen hade vi planerat in ett möte med ett program inom Neurofysiologi. Denna enda utbildning i Europa för Neurofysiologisk diagnostik (också den på 4 år) är kopplad till en parallell skola i Porto. Därifrån hade deras PD och 2 studenter kommit ner till Lissabon för att dels diskutera utbyte med oss men även för att möta 2 representanter för Neurofysiologiska kliniken vid Karolinska universitetssjukhuset som ville diskutera möjligheten om att rekrytera arbetskraft till Stockholm.

Förberedelser

Inför resan till Lissabon och mitt lärarutbyte där behövde jag förbereda mig nästan en hel dag sammanlagt för min undervisning. Jag har varit i Lissabon i tjänsten många gånger och skulle vid detta förutom undervisa även presentera vårt program (curicullum), BMA-programmet och inriktning klinisk fysiologi samt lite kort berätta om KI generellt. Vidare skulle jag träffa lärare och handledare och diskutera VFU samt undervisningsformer. Jag hade för detta ändamål med mig översättningar av våra bedömningsformulär(VFU). 

Reflektioner

Utbildningen i Portugal är på de flesta skolor 4–årig för en kandidatexamen. Inom området BMA inr klin fysiologi utbildas över 150 studenter årligen, vilket är mer än dubbelt jämfört med Sverige. Av dessa får knappt 10% jobb inom ett halvår inom sitt område. Många väljer dock att även ta en master inom sina resp områden. För att få jobb söker sig därför ganska många nu ut i Europa. Till Sverige har jag själv varit aktiv för att hjälpa närmare ett dussin f d studenter inom CPL utbildningen som nu köpt egna bostäder, skaffat familj och ffa lärt sig svenska. Känns lite trist att de inte kan ta vara på dessa välutbildade personer i det egna landet men p g a den brist vi har i Sverige har klinikerna här varit mycket tacksamma för det tillskott vi fått från ESTeSL och andra skolor till svensk sjukvård.

Undervisning

Min undervisning bestod under detta besök av en och en halv timmes undervisning och diskussion (seminarium) baserat på kliniska fall med ultraljudsdiagnostik. Jag fick även möjlighet att besvara många andra frågor kring KI, Sverige och arbetsmöjligheter. Programmet vid ESTeSL heter Cardio Pneumologi tekniker (CPL) och är i huvudsak helt lika vårt program (BMA inr klin fysiologi) men sträcker sig som de flesta program i Portugal över 4 år. Jag gjorde även ett längre besök på c:A 2,5 timme på Hostpital Santa Maria, Lissabon största och modernaste sjukhus. Där hade vi diskussioner med personal på 2 neurofysiologiska avdelningar.

Undervisningstimmar

Total undervisningstid var 8.5 timmar. C:a 4 timmar var ren undervisning och resten möten och diskussioner.